2007'den Bugüne 83,826 Tavsiye, 26,309 Uzman ve 18,757 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Reflü Hastalığı
Reflü Hastalığı Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Reflü Hastalığı Kavramı ile İlgili 14 Makale
► Reflü Hastalığı (Gastroözafageal Reflü) ve Tedavisi Dr.Alaattin ÖZTÜRK, Genel Cerrah
GÖRH (Gastroözafageal Reflü Hastalığı) Reflü nedir? Reflü geri kaçış demektir; mideden yemek borusuna (özafagus), onikiparmak bağırsağından mideye kaçış gibi. Burada konumuz olan reflü ise mide içeriğinin geriye doğru yemek borusuna geçmesi demektir. Reflünün sebebi nedir, nasıl oluşur? Reflüyü anlamak için öncelikle yutmayı ve yemek borusu ile mide arasındaki kapak mekanizmasını anlamak gerekir. Yemek borusu ile mide arasında gerçek bir kapak olmayıp yemek borusunun son kısmında kasların kalınlaştığı, yutma dışında kapalı duran, kapak diyebileceğimiz bir geçiş noktası vardır. Yutma sonrası, yemek borusunun kasılmalarıyla lokma mideye doğru ilerletilir. Yutma işlemi... »»»
► Reflü Hastalığı ve Sessiz Reflü Dr.Hamdi YAKUT, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Sessiz reflü (LFR) şu yakınmalara yol açabilir: • Boğazda kitle varmış hissi • Aşırı boğaz temizleme • Uzun süren gıcık şeklinde öksürük • Boğaza takılma hissi • Ses kısıklığı • Mide yanması • Boğazda ağrı veya hassasiyet, • Ağızda kötü, acı bir tat (özellikle sabahları) • Genizden akıntı • Astım benzeri solunum şikayetleri • Şarkı söylerken yüksek notalara çıkma güçlüğü.. Reflü nedir? Bir yemek yendiğinde yutak borusundan geçerek mideye ulaşır. Gıda mideye ulaştığında sindirimin sağlanması için mide tarafından yapılan asit ve pepsin (bir sindirim enzimi) ile karışır. Midenin girişini çevreleyen bir kas yapısı ile mide içeriğinin yutak borusuna doğru geriye kaçması önlen... »»»
► Reflü Hastalığı Dr.Can TÜREK, Genel Cerrah
Son zamanlarda 'reflü' konusu toplumun gündeminde giderek daha fazla yer almaya başladı. Aslında reflü hep vardı. Türkiye'de son 1-2 yıldır gündeme giren reflü batı ülkelerinde 20-30 yıldır en önemli gündem maddelerinden biri. Reflü basitçe 'kaçak' demek. Ağızdan ve gırtlaktan geçen yiyecekler yemek borusu içinden geçerek mideye ulaşırlar. Yemek borusundaki maddelerin mideye rahatça geçmesi istenen bir durumdur; ama mide içindekilerin yemek borusuna kaçması (yani reflü) can sıkıcıdır. Çünkü mide içinde çok yakıcı nitelikte asit bulunur. Midenin kendisi asite dayanıklıdır, asit mideye zarar vermez, ama yemek borusu ve daha yukarıdaki kısımlar asite dayanamazlar. İşte yemek borusunun mideye... »»»
► Gastroözofageal Reflü Hastalığı Dr.Emir İMANİ, Çocuk Cerrahi Uzmanı
GASTROÖZOFAGEAL REFLÜ HASTALIĞI 1. GÖRH TANIMI: Reflü kelime anlamı olarak geriye kaçış demektir. Gastroözofageal reflü; mideden (gastro) yemek borusuna (özofagus) geçen mide içeriğinin geri kaçışı demektir. Çocuklarda da sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Hastalık sıklığı ise ülkemizde de diğer ülkelere eşit olarak erişkinler arasında %20 oranındadır; yani her beş erişkinden birisinde reflü hastalığı vardır. 2. GÖRH NEDENLERİ: Yenildikten sonra yutulan besin içeriği veya tükürük kitlesel olarak yemek borusunun kasılma hareketleri ile yavaş yavaş ilerleyerek yemek borusunun alt ucuna gelir. Yemek borusunun tam mideye bağlanma yeri (ki burası göğüs kafesi içinde kalır) bir... »»»
► Ekstra-Özefageal Reflü Hastalığı Prof.Dr.Yasemin H BALABAN, Gastroenteroloji Uzmanı
Gastro-özefageal reflü (GÖR) hastalığı, prevelansı en yüksek gastrointestinal sistem hastalıklarından biri olmasına rağmen heterojen bir spekturumu içermekte ve tanıda standart oluşturan bir method bulunmamaktadır1. Genval Çalışma Grubu’nun tanımlamasına göre “GÖR komplikasyonlarına bağlı fiziksel risk altında bulunan ya da reflü-semptomları nedeniyle klinik anlamlı düzeyde sağlıkla ilişikili yaşam kalitesi bozulan tüm bireyler” GÖR hastasıdır2. Endoskopik olarak özefajit bulguları saptanan hastada eğer GÖR hastalığının tipik semptomları olan pyrozis (retrosternal yanma, ağrı), regurjitasyon (bulantı ya da öğürme olmaksızın mide-özefagus içeriğinin ağza gelmesi), ve disfaji (yutma güçlüğü) b... »»»
► Az Bilinen Yönleri ile Reflü Hastalığı Prof.Dr.Ahmet Kemal GÜRBÜZ, Gastroenteroloji Uzmanı
AZ BİLİNEN YÖNLERİ İLE REFLÜ HASTALIĞI Reflü ile Reflü Hastalığı aynı anlama mı geliyor? -Hayır.Her ikisi de birbirlerini çağrıştırmakla beraber farklı durumları ifade ediyorlar.Gastroözefajial reflü sağlıklı insanlarda mide içi muhtevanın efor harcanmaksızın müteaddit defalar yemek borusu içine geri gelmesi demektir ve esasen fizyolojik bir durumdur.Yani bir hastalığı ifade etmez.Bu durumda hem bireyin şikayeti yoktur hem de yemek borusu (özefagus) iç duvarında endoskopik olarak gözle görülür bir hasar yoktur.Oysa Gastroözefajial Reflü Hastalığında (GÖRH) özefagus içine kaçan mide muhtevası gerek mikroskobik ve gerekse endoskopik düzeyde hasar oluşturur.İlaveten hastanın reflüden kayn... »»»
► Reflü Hastalığı ile İlgili Sorular ve Yanıtları Prof.Dr.Zeynel MUNGAN, Gastroenteroloji Uzmanı
Reflü hastalığı nedir ? Mide içeriğinin yemek borusuna kaçmasına gastroözofageal reflü ya da kısaca reflü diyoruz. Türkçe tıp literatüründe hastalık gastroözofageal reflü hastalığı sözcüklerinin baş harfleri ile GÖRH olarak kullanılmaktadır. Reflü normal/sağlıklı kişilerde de yemeklerden sonra az miktarda olabilmektedir. Ancak, bu durum, kişide şikayete neden oluyor, yaşam kalitesini etkiliyor ise o zaman reflü hastalığı , GÖRH söz konusudur. Reflü hastalığının belirtileri nelerdir ? En sık rastlanan belirti yanmadır. Yanma ile ifade edilen, özellikle yemeklerden sonra midenin üst bölgesinden yukarıya, yemek borusuna doğru olan yanma hissidir. Bir diğer önemli belirti ise yiye... »»»
Gastroözofageal reflü hastalığı (GERD) mide içeriğinin hastanın yaşam kalitesini bozacak şekilde ve miktarda, aralıklı olarak özofagusa (yemek borusuna) geri kaçmasıdır. GERD gastroözofageal bileşkenin sapan şeklindeki kas yapısının gerilmiş ve incelmiş hale gelmesiyle ve His açısı denilen açının kaybolmasıyla meydana gelir. His açısı yemek borusunun taban kesimi ile mide girişi araşındaki açıdır. Sağlıklı bireylerde özofagusun alt kısmındaki doku mide girişinde geriye doğru katlanarak, midenin küçük kurvaturuna karşı bir valv gibi görev yapacak şekilde bir çift doku tabakası oluşturur. Bu valv yutkunma sırasında açılır, sonrasında ise mide içeriğinin özofagusa geri kaçmasını önleyecek ş... »»»
► Reflü Nedir ? Olası Reflü Şikayetinde Beslenme Dyt.Zeynep Işıl KÜÇÜKGÖNCÜ
Reflü Nedir ? Bir çok mide yani gastrointestinal sistem rahatsızlıklarından biri olan reflü midede bulunan asit,pankreas sıvısı ve safrayı da içeren midedeki karışımın yemek borusuna geri gelerek ,bir süre temas etmesiyle yemek borusunun bu asitli salgıya maruz kaldığı için kendini koruma özelliğinin yok olmasıdır. Şu anda bilinen, erişkinlerin yaklaşık %20sinde reflü rahatsızlığı görülebilmektedir. Anatomik olarak mide borusunun alt ucunda midedeki bu asidik içeriğin geçişini engelleyen bir kapak mekanizması bulunmaktadır. Reflü problemi olan hastalarda görülen bir bozukluk bu kapağın yani bu mekanizmada olan gevşekliktir. Mide fıtığının bu durumu tetiklemesi, midede boşalmada bozuklu... »»»
► Reflü Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Reflü ve Beslenme Tedavisi Dyt.Işın SAYIN
► Reflü Hastalığının Özofagus Dışı Etkileri Prof.Dr.Neşet Nuri GÖNÜLLÜ, Genel Cerrah
► Reflü ve Varis Fazla Kilolardan Kaynaklanıyor Prof.Dr.Metin ÖZATA, Endokrinoloji Uzmanı
► Gastroözefageal Reflu Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Reflü Hastalığı Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Ahmet Kemal GÜRBÜZ, İstanbul , Gastroenteroloji Uzmanı
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Prof.Dr.Selçuk ONART, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Op.Dr.Murat ÜSTÜN, İstanbul , Genel Cerrah
Prof.Dr.Fatih ÖĞÜT, İzmir , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Prof.Dr.Metin ÖZATA, İstanbul , Endokrinoloji Uzmanı
Op.Dr.Alaattin ÖZTÜRK, İstanbul , Genel Cerrah
Prof.Dr.Yasemin H BALABAN, Ankara , Gastroenteroloji Uzmanı
Op.Dr.Hamdi YAKUT, İstanbul , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Doç.Op.Dr.Mehmet KAPLAN, Gaziantep , Genel Cerrah
Prof.Dr.Zeynel MUNGAN, İstanbul , Gastroenteroloji Uzmanı
Prof.Op.Dr. Neşet Nuri GÖNÜLLÜ, Kocaeli , Genel Cerrah
Op.Dr.Can TÜREK, İstanbul , Genel Cerrah
Op.Dr.Emir İMANİ, İstanbul , Çocuk Cerrahi Uzmanı
reflü hastalığı KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların reflü hastalığı KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
reflü, özafageal reflü, gastroözefageal reflü, reflü tedavisi, görh, reflü nedir, reglünün nedeni, reflü neden olur, reflünün sebebi, reflünün sebepleri, reflünün tanımı, reflü tanımı, reflü şikayetleri, reflü hastası, reflüde gastroskopi, reflü ilaçları, sessiz reflü, sessiz reflü tedavisi, mide yanması, gastroözofageal, reflü rahatsızlığı, reflü belirtileri, reflü ameliyatı, reflü operasyonu, gastroözofageal reflü, çocukta reflü, çocuklarda reflü, bebeklerde reflü, gastro-özefageal reflü, ekstra özefajiyal reflü, gör hastalığı, gastro-özefageal, mide kanseri, endoskopi, gastroözefajial reflü, reflü şikayeti, reflüde endoskopi, reflü ilacı, reflü hastaları, mide asiti, yemek borusu, yemek borusu şikayeti, yemek borusu kanseri, helikobakter, helikobakter bakterisi, yanma, ekşime, barrett, reflünün nedeni, reflünün belirtileri, mide, reflüsü, ameliyatsız tedavi, gerd, özofagus, antireflü, gastroözofageal valvin, özofageal sfinkter, his açısı, duodenal safra, mide safrası, endolüminal tedavi, nissen fundoplikasyon, antireflü bariyeri, kardiya, hiatal herni, mide fıtığı, mide dilatasyonu, esophyxtm, endoluminal fundoplikasyon, reflünün sonuçları, özofageal ülserler, reflüde beslenme, reflü ve beslenme, reflüde diyet, özefajit, barret, gör rahatsızlığı, midede yanma, reflü ve zayıflama, reflü ve kilo verme, reflü hastalığında beslenme, reflüde öneriler, reflüde tedavi, varis, obezite, zayıflama, diyet, kilo verrmek, zayıflamak, kilo, kilo almak, reflu hastalığı, gastro özefagal reflu, larengofarengeal reflü hastalığı, mide asidi, mide asidi regürjitasyonu, gasroskopi, özefagus manometresi, ph metre, h2 blokerleri


05:06
Top