2007'den Bugüne 90,961 Tavsiye, 27,962 Uzman ve 19,826 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Söz Dinlemeyen Çocuk
Söz Dinlemeyen Çocuk Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Söz Dinlemeyen Çocuk Kavramı ile İlgili 4 Makale
► Çocuk ve Ergen Psikolojisi Pdg.Aykut AKOVA
ÇOCUK VE ERGENLERDE GÖRÜLEN PROBLEMLER: 1:KONUŞMA BOZUKLUKLARI: @:GECİKMİŞ KONUŞMA:Çocuk 2 yaşına geldiği halde bir kaç kelime dahi söylememesi gecikmiş konuşma olarak adlandırılır. B:ARTÜKİLASYON BOZUKLUĞU:Çcocuğun kelimeleri yanlış telaffuz etmesi ÖRNEK:Araba yerine ayaba kelimesinin söylemesi C:KEKEMELİK:Rtim bozukluğu olarak ta tanımlanır.Birincil ve İkincil olmak üzere 2 ye ayrılır. Kekemelikte takılmalar çok az olabildiği gibi çok fazlada olabilmektedir.Kİşi konuşurken başladığı bir cümleyi bitiremez burada nefesin yanlış kullanımı söz konusudur.Kekemeliğin en önemli sebebi psikolojik sebeblerdir. 2:YALAN DAVRANIŞI: 2 tür yalan vardır. sözde yalan bu yalan türü geçici dir... »»»
► "Çocuğum Beni Dinlemiyor!" Psk.Sibel ŞEN
'' Çocuğum beni dinlemiyor! '' Sınırlar, çocuğun isteğinin ya da davranışının, sağlıklı bir biçimde ebeveynin filtresinden geçiyor olmasıdır, gelişimi için son derece önemlidir. Çocukları güvende ve aidiyetlik hissettirir, kendilerini ifade etme imkanı elde ederler. Sınır demek: sürekli ve boş yere sarf edilen ‘hayır!’ lar, yasaklar, cezalar… değildir. Çocuğun her istediğinin yapılması da, fazla katı olmak kadar negatif etki yaratabilir. Her zaman ‘evet’ cevabını almış olan çocuk, ilerleyen yaşlarında toplum kurallarını ihlal eden, insanlarla ilişkilerinde hep ön planda olmak isteyen, empatik iletişim becerileri gelişmemiş olduğundan iletişim problemleri yaşayan bireyler olabilirler. Çocuğa... »»»
DAVRANIM ve KARŞI GELME BOZUKLUĞU 1.Davranım Bozukluğu nedir? “Conduct” sözcüğü İngilizcede “tavır-hareket” anlamına gelmektedir. Çocukta toplumun beklentilerine, değerlerine uyan ya da uymayan hareketleri, tutumları betimleyen bir sözcük olan “conduct” karşılığında bilimsel yayınlarda yaygın olarak “davranım” sözcüğü kullanılmaktadır. Yaramazlık, haylazlık olarak bilinen başkaldırma, karşı gelme ve toplum değerlerine ters düşen hareketler çocukların çoğunda bir miktar görülebilir. Ancak bu davranışlar sürekli ve yineleyici değildir. Çocukla ilgilenildiğinde, davranışın anlamı incelenerek konuşulduğunda bu başkaldırı biter ve önemli bir uyum sorunu oluşturmaz. Davranım bozu... »»»
Söz Dinlemeyen Çocuk Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Uzm.Psk.Sibel ŞEN, İstanbul
söz dinlemeyen çocuk KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların söz dinlemeyen çocuk KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
okul fobisi, sınav kaygısı, alt ıslatma, okul başarısızlığı, konuşma bozuklukları, kekemelik, yalan, çalma davranışları, artükilasyon bozukluğu, gecikmiş konuşma, çocukta yalan, çocukta hırsızlık, çocukta söz dinlememe, hiperaktivite, kardeş kıskançlığı, yemek yememe, çocukta yememe, çocukta tik, boşanmanın çocuğa etkisi, sınırlar, çocuklarda sınır, doğru sınır koymak, davranım bozukluğu, yaramaz çocuk, saldırgan çocuk, uyumsuz çocuk, çocukta saldırganlık, çocukta karşı gelme, çocuklarda karşı gelme, karşı gelme bozukluğu, karşı gelme davranışı, sürekli karşı gelme, çocukta davranım bozukluğu, çocuklarda davranım bozukluğu, çocukta davranış bozukluğu, çocuklarda davranış bozukluğu, karşı olmak, karşı gelmek, uyumsuzluk, oppositional defiant disorder, itaatsiz çocuk, çocuklarda söz dinlememe, çocuklarda itaatsizlik


18:56
Top