2007'den Bugüne 90,681 Tavsiye, 27,883 Uzman ve 19,777 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Sistemik
Sistemik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sistemik Kavramı ile İlgili 18 Makale
► Sistemik Düşünce ve Postmodernite Psk.Salih HAFIZOĞLU
Gerçekliğin dinamik, değişken olduğu kabulüyle aile terapisinin de kendi içerisinde barındırdığı ilişkisel benliklerin ve farklı gerçekliklerin yine aile terapisinin geleceğindeki çok önemli rolü vardır. Bu da terapide kendisini döngüsel nedensellik (circular causality) olarak gösteriyor. Bundan yola çıkarak niteliksel araştırmaların artırılmasının aile terapisinin geleceğinde onu daha öne taşıyacak bir durum olacağına inanıyorum. Çünkü terapinin içeriğine baktığımızda sibernetik kavramlarının niteliksel araştırmalarla daha uyumlu olması sosyal bilimlerdeki normatif ölçütlerden bizi biraz daha uzaklaştıracak ve işin felsefesine daha da yakınlaştıracak. Paul Watzlawick’in de bahsettiği gibi, ... »»»
► Sistemik Terapi ve Depresyon - Vaka Psk.Dnş.Emine YILDIZELİ
Ali 48 yaşında ve büyük bir şirkette bölüm yönetici olarak çalışıyor. Kişisel hayatında da herşey yolunda gidiyor: Ali 20 yıldır mutlu bir evlilik içinde, 15 yaşında bir kızı ve stabil ve destekleyici bir arkadaş çevresi var. Ali açık ve girişken bir insan ve boş zamanlarında birçok alanda aktif. Fakat son aylarda kendisini belirgin bir şekilde daha kötü hissediyor. Son zamanlarda oldukça düşünceli olmaya başladı. Eskiden onu mutlu eden şeyleri yapmakta artık zorlanıyor ve kendisini çok çabuk yorgun ve bitkin hissediyor. Uykuya dalmakta problemler yaşıyor ve geceleri sıklıkla uyanık kalıyor ve düşünüyor. Bir zaman sonra Aile hekimine başvuruyor ve kendisini muayene ettiriyor. Ali bedensel ... »»»
► Sistemik Lupus Eritematozus (Sle) Hastalığı Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Sistemik Lupus Eritematozus (SLE), sebebi bilinmeyen cilt, eklem, böbrek, kalp zarı, akciğer zarı gibi birçok doku ve organ iltihabına bağlı çok sayıda bulgu ile giden, değişik seyir gösteren ve çeşitli bağışıklık sistemi (immünolojik) anormalliklerle karakterize otoimmün, kronik sistemik bir hastalıktır. İlk kez 1833'de Fransız dermatoloğu Biett tarafından hastalık, kronik dermatolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanmıştır. Lupus terimi, Latincede "kurt" anlamında olup lezyonun dokuyu tahrip edici özelliğini ifade etmektedir. Hastalığın sistemik olduğu 1872 yılında Kaposi tarafından fark edilmiştir. Hastalığın tanısında önemli bir bulgu olan "Lupus hücre" fenomeni 1948 yılında Hargrav... »»»
İntikam ve Misilleme Uzun süreli ilişkilerde hep karşılıklı yaralanmalar oluşmaktadır. Bu elbette ilişkinin bir parçası ve bundan kaçınmaya çalışmak delilik olacaktır. Ancak bu yaralanmalar ile nasıl baş edildiğini anlamaya çalışmak farklı ve heyecan vericidir. İntikam ve misilleme arzumuz ile nasıl başa çıkıyoruz? Bazı insanlar diğerlerinin onları uğrattıkları yaralanmaları yıllarca hesaplarında biriktirirler. Hesap durumu, “ihtiyaç kredisi” bile tamamen çekilecek kadar eksiye düşmüşse- aynı hesaplardaki gibi- bir fesih, yani ayrılık söz konusu olmaktadır. Burada güvensiz olan şey ise, partnerin sıklıkla bu hesaptan haberdar olmamasıdır. Böylece bunu son yıllarda dengelemek için hiçbi... »»»
► Sistemik Lupus Eritematoz Tedavisinde Yenilikler Doç.Dr.İsmail ŞİMŞEK, İç Hastalıkları Uzmanı
Bu makalemde sizlerle 2011 yılı içerisinde Lupus hastalığının tedavisi ile ilgili uluslararası dergilerde yayınlanmış 3 makaleyi yorumlmaya çalışacağım ... Lupus tedavisinde yeni ilaç BENLYSTA ® (BELIMUMAB) hastaların (ve de hekimlerin) beklentilerini karşılayabilecek mi? Doç. Dr. İsmail Şimşek Her ne kadar lupus tedavisinde geldiğimiz nokta, 10-20 sene öncesine kıyasla çok iyi olsa da, gerek etkinlik gerekse yan etki azlığı yönünden arzu edilen tedavi hedeflerine halen ulaşılamadığını üzülerek belirtmek isterim. Lupus tedavisinde günümüzde kullanılan ilaçların büyük bir bölümü başka hastalıklar için tasarlanmış ya da kullanıma girmiş ilaçlar olup, bu ilaçlar SLE’de kullanı... »»»
► Yumuşak Doku Sarkomlarında Sistemik Tedavi Seçenekleri Dr.Mustafa BENEKLİ, Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Giriş Yumuşak doku sarkomları pekçok alt tipi bulunan ve nadir görülen bir hastalıktır. Tüm erişkin kanserlerinin %1’den azını oluşturur. Asıl tedavisi cerrahidir. Tümör etrafında yeterli salim doku bırakılarak tam olarak çıkarılmalıdır. Bazı hastalarda cerrahiye ek olarak adjuvan radyoterapi ve kemoterapi uygulanabilir. Erken evre tanı alıp küratif amaçlı tedavi edilen hastaların yaklaşık yarısında zaman içinde yaygın hastalık ortaya çıkabilir. Cerrahiye uygun olmayan lokal ileri veya metastatik hastalıkta sistemik tedavi ön plana çıkmaktadır. Sistemik tedavinin amacı hastalığın kesin tedavisinden ziyade sağkalım artışı, tümör kitlesinde küçülme ve hastanın şikayetlerinin azaltılmasıdır. ... »»»
► Sistemik Lupus Eritematozus (Sle) ve Yeni Tedavi Modelleri Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Sistemik Lupus Eritematozus (SLE) sebebi tam olarak bilinmeyen, çok faktörlü bağışıklık sistemi (immünolojik) bozukluklara bağlı olarak gelişen, iyileşme ve alevlenmelerle seyreden kronik (uzun süreli) romatizmal (inflamatuvar) bir grup hastalıktır. İlk lupus olgusu 1838 yılında bildirilmiştir. Günümüze kadar SLE ile ilgili birçok gelişme kaydedilmiş olmasına rağmen halen yanıt verilememiş sorular vardır. SLE tanısı koymak bazen bu işle uğraşan hekimler için bile zordur. Hastalar tanı almadan önce ortalama 4 yıl geçer ve en az 3 hekim tarafından değerlendirilmiş olurlar. Bu problemin en önemli nedeni hastalığın çok değişik şekillerde ortaya çıkması ve hekimlerin bu hastalığı ön tanıları içe... »»»
Cinsel Terapi Cinsel terapi, cinsel işlev bozuklukları (CİB) nedeni ile bozulan ruh sağlığını iyileştirmek, cinsel ilişki sürecindeki zorlanmaları düzeltmek, cinselliği olgunlaştırmak ve daha verimli ve sağlıklı hale getirmek, cinsellik ile ilgili oluşan stres, kaygı ve korku gibi gerilim yaratan duyguların önüne geçmek ve çiftler arasındaki ilişkileri düzetltmek amacı ile uygulanan terapilerin genel adıdır (Keçe, 2016). Psikolojik faktörler CİB’in ortaya çıkması, gelişmesi ve de özellikle devam etmesinde önemli bir etken olduğu için psikolojik müdahalelerin CİB’in tedavisinde önemli olduğu bilinmektedir. Farmakolojik tedavi yöntemleri ile karşılaştırıldığında CİB’e yönelik psikolojik... »»»
Hepimiz bir aileye doğarız. Dünyaya gelmişsek bir annemiz ve babamız var demektir. İyi ya da kötü diye adlandırdığımız özelliklerden bağımsız olarak anne ve babamız bizim için en önemli kişilerdir. Bu kan bağı aynı zamanda bir topluluğa, bir ulusa, bir ülkeye aidiyetimizi de belirler. Kuşaktan kuşağa bilinçli ya da bilinçsiz aktarılan o soya ait pek çok özellik bizim yaşadığımız yeri, dilimizi, inançlarımızı, kimliğimizi, hayatı yaşayış biçimimizi belirler, bir çeşit kader olur. Ruhsal, duygusal, sosyal hatta bedensel sağlığımız, bu ilişki ağlarındaki durumumuza, onlarla ne kadar barışık ya da dolaşık olduğumuza göre belirleniyor olabilir. Bu bakış, psikoloji için yeni bir bakış açısı deği... »»»
Sosyal Hizmet Uzmanı Virginia Satir 26 Haziran 1916 tarihinde, Neillsville, Wisconsin'de doğan ve 10 Eylül 1988 tarihinde Kaliforniya'da vefat eden Virginia Satir, Amerikalı bir psikoterapist olarak en önemli aile terapistlerinden biri kabul edilmektedir. Virginia Satir, aile terapisinin annesi ve kurucusu olarak tanımlanmaktadır. Virginia Satir'in Hayatı – Bir Sosyal Hizmet Uzmanı Aile Terapisini kuruyor Üniversiteden mezun olmasının hemen ardından öğretmen olarak çalışma hayatına başlayan Satir, sosyal hizmetler alanında gönüllü olarak Aile Danışmanlığı çalışmalarını yürütürken, aile konusunda birçok tecrübe ve deneyim kazanmıştır. İş hayatına devam ederken, aynı zamanda Şikago Üniver... »»»
Gebelik,doğum,kısırlık,kürtaj ve riskli gebelik aile dinamikleri açısından düşünüldüklerinde en geniş anlamıyla önemli aile yaşam olayları anlamının yanında aile yaşam döngüsü,aile kirizi anlamlarını da içinde barındırır.Gebelik ve doğum üretkenlik, cinsellik,haz, mutluluk verici özelliklerinin yanında kadının rollerini ve aile ilişkilerini değiştirerek yeni etkileşimlere ve buna bağlı olarak ta değişik duygu ve tepkilere yol açar.Cinselliğe ilişkin endişeler,vücut imajı kaygıları,sosyal rollerdeki değişiklik ve uyum güçlükleri,kızgınlık,suçluluk,öfke, utangaçlık hissedilen duygulardan bazılarıdır,Kürtaj, kısırlık,gebelik,ve doğumun her birinin kendine özgü psiko sosyal anlamları vardır. Ayr... »»»
► Libman Sacks Endokarditi Dr.Nail BAMBUL, İç Hastalıkları Uzmanı
► İlişki, Çift ve Aile Terapisi Psk.H. Fatih DANE
► Karın Boşluğunda Sıvı (Assit) Toplanması-Olguya Yaklaşım Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, Gastroenteroloji Uzmanı
► Gebelik ve Romatizmal Hastalıklar Dr.Lale Zeynep KANMAZ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Sistemik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Prof.Dr.M.Hakan YÜCEYAR, İzmir , Gastroenteroloji Uzmanı
Dr.Lale Zeynep KANMAZ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Ertürk LEVENT, İzmir , Çocuk Doktoru
Dr.Mustafa BENEKLİ, Ankara , Onkoloji Uzmanı - Onkolog
Dr.Nail BAMBUL, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
Prof.Dr.Ali DELİBAŞ, İçel (Mersin) , Çocuk Doktoru
Doç.Dr.İsmail ŞİMŞEK, Ankara , İç Hastalıkları Uzmanı
Prof.Dr.Aydın ECE, Ankara , Çocuk Doktoru
Psk.Dnş.Mustafa TOPCU, Kahramanmaraş
sistemik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sistemik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sistemik düşünce, postmodernizm, çoklu kültürsellik, depresyon, sistemik terapi, sistemik lupus, lupus, sistemik lupus eritematozus, sle hastalığı, lupus hücre, ilişkilerde intikam, ilişkide intikam, ilişkilerde missilleme, ilişkide misilleme, belimumab, benlysta, nefrit, mikofenolat, sistemik lupus eritematoz, lupus eritematoz, lupus eritematoz tedavisi, belımumab, lupus tedavisi, lupus hastalığı, lupus rahatsızlığı, azatiyoprin, imuran, yumuşak doku sarkomları, sle tedavi, yeni tedavi modelleri, sle tedavisi, cinsel terapi, cinsel terapi süreci, cinsel terapi nedir, sistemik cinsel terapi, dizim, aile dizimi, sistemik dizim, travmatik yaşantılar, psikotravmotoloji, bağlanma, aktarım, nesillerarası aktarım, kuşaklararası, kuşaklararası aktarım, bilinçdışı, aile, ruhsal problemler, iyileşme, bert hellinger, franz ruppert, sosyal hizmet uzmanı, virginia satir, aile terapi, aile terapisi kurucusu, sistemik aile terapisi, familienskulptur, hellinger, psikoterapi, sistemik psikoterapist, psikolog, psikolojik danışman, terapi uzmanı, psikolojik destek, psikiyatrist, aile terapisti, çift terapisti, libman-sacks endokarditi, sistemik lupuseritamatosus, libman sacks, romatizmal hastalıklar, kardiyovasküler tutulum, çocukta kardiyovasküler tutulum, juvenil idiopatik artrit, kawasaki hastalığı, ilişki, iletişim, çift terapisi, ilişki terapisi, aile terapisi, ilişkilerin tedavisi, duyu odaklı ilişki terapisi, sistemik çift terapisi, stratejik ilişki terapisi, periton, karın boşluğu, assit sıvısı, malignite, benign sitoloji, sitoloji, portal hipertansiyon, siroz, fulminant karaciğer yetmezliği, kardiyomyopati, budd-chiari snedromu, veno oklüziv hastalık, portal ven oklüzyonu, portal ven trombozu, peritoneal tüberküloz, tüberküloz peritoniti, peritonitis karsinomatoza


00:33
Top