2007'den Bugüne 90,725 Tavsiye, 27,895 Uzman ve 19,785 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Somatoform
Somatoform Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Somatoform Kavramı ile İlgili 9 Makale
► Somatoform Bozukluklar Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
SOMATOFORM BOZUKLUKLAR Somatoform bozukluklar belirli bir tıbbi açıklaması olmayan fiziksel şikayetlerle karakterize bir grup bozukluktur. Bu bozukluklarla tipik olarak psikiyatristten çok pratisyen hekim, kardiyolog, nörolog veya diğer uzmanlar karşılaşır. Birinci basamak hastalarında bedensel şikayetleri için fiziksel neden saptanamayan hastaların oranı %10-30 arasında değişmektedir. DSM-IV-TR’de 7 farklı somatoform bozukluk tanımlanmıştır. Bu bozuklukların hepsinde varolan ortak özellik hastada fiziksel veya laboratuvar bulgularıyla açıklanamayan bedensel belirtilere yönelik aşırı ilgi hali olmasıdır. Somatizasyon kişinin bedenini ya da bedensel belirtilerini bilinçli veya bilinç... »»»
► Somatoform Bozukluklar Psk.Gülüm BACANAK
Somatoform bozukluklar, organik bir nedeni olmadan psikolojik olarak ortaya çıkan fiziksel yakınmalardır. Örneğin, bireyin kolu ya da belden aşağısı aniden tutmaz olur, herhangi duyusal bir işlevi bozulabilir. Günümüzde hemen her hastalığın ortaya çıkışında psikolojik faktörlerin de rol oynadığı düşünülmektedir. Ancak somatoform bozukluklar söz konusu olduğunda ana neden psikolojiktir ve büyük olasılıkla da yüksek bir stres söz konusudur. Somatoform bozukluğa sahip kişiler genellikle doktor doktor dolaşırlar ve sorunlarına çare bulmaya çalışırlar. Bu hastalar o kadar gerçek fiziksel yakınmalarda bulunurlar ki doktorlar da tanı koymakta zorlanırlar. Somatoform bozukluklar 6 çeşittir. Bunl... »»»
SOMATOFORM VE DİSOSİYATİF BOZUKLUKLAR Somatoform Bozukluk, bireyin bedensel eksiklik ya da hastalığı andıran, bedeniyle ilgili şikayetlerinin olması durumudur. Bu belirtilerin bazıları çok dramatik olsa da fiziksel bir neden bulunamaz, dolayısıyla semptomlar fizyolojik değil psikolojik kökenlidir. Dissosiyatif bozukluklarda, bireyin bilinç, bellek ve kimliğinde aksaklıklar gözlenir. Genelde her ikisinin de başlangıcı kaygıyı içeren stresli yaşam olaylarına dayanır. Bu bozuklukların bir arada görülmesi seyrek değildir. “ Yirmi sekiz yaşında bir erkek, kalabalık bir kavşakta yerde yattığı için polis tarafından bir hastanenin acil servisine getirilmişti. Çok çökkündü ve ölmek ... »»»
Somatoform Bozukluk Ne Demektir? Somatoform bozukluğun temel özelliği, fiziksel ve bedensel yakınmaların bulunmasıdır. Başka deyişle; kişi, ruhsal sorunlarını bedensel belirtilerle göstermektedir. Ancak, bu fiziksel ve bedensel yakınmalarda herhangi bir organik bulgu gösterilemez. Bulguları açıklayacak bilinen bir fizyolojik mekanizma söz konusu değildir. Bu hastalıkları açıklamada, fizyolojik etkenler ve bilinçdışı çatışmaların birlikte etken olduğu kabul edilir. SOMATOFORM BOZUKLUKLAR  Somatizasyon Bozukluğu  Farklılaşmamış Somatoform Bozuklukluğu  Konversiyon Bozukluğu  Ağrı Bozukluğu  Hipokondriasis  Beden Dis... »»»
► Somatizasyon Bozukluğu Psk.Esra ALTUNSOY ADIGÜZEL
Somatoform Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Nihal ÖZDEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Doğan ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Bülent YILDIRIM, Ordu , Psikiyatrist
somatoform KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların somatoform KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
somatoform bozukluklar, konversiyon bozukluğu, ağrı bozukluğu, vücut dismorfik bozukluğu, hipokondriyazis, somatizasyon bozukluğu, briquet sendromu, polisemptomatik, polisemptomatik bozukluk, somatizasyon, depresyon, konvesiyon, anksiyete, somatoform bozukluk, farklılaşmamış somatoform bozukluk, hipokondriyazis bozukluğu, beden dismorfik bozukluğu, psikolojik ağrı, numara yapma, yapay bozukluk, dissosiyatif bozukluk, dissosiyatif amnezi, dissosiyatif kaçış, dissosiyatif kimlik bozukluğu, depersonalizasyon bozukluğu, bedensel yakınma, fiziksel yakınma, somatizasyon bozukluk, hastalık hastalığı, hipokondriasis, somatizasyon nedir, hastalık, hasta olduğunu zannetmek, somatizasyon problemi, somatik rahtsızlık, kronik ağrı, kronik baş ağrısı, beden ağrıları, geçmeyen vücut ağrıları, geçmeyen ağrılar, psikiyatrik bozukluklar, psikotik bozukluklar, madde ve alkol kullanımı, duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, dissosiyatif bozukluklar, ilaçlar, cinsel işlev bozuklukları, cinsellik, cinsel yaşam, hastalık hastası, hasta olduğu sanma, hipokondriak hastalar, hipokondriak


21:25
Top