2007'den Bugüne 92,582 Tavsiye, 28,265 Uzman ve 20,026 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Sosyal Fobi
Sosyal Fobi Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Sosyal Fobi Kavramı ile İlgili 135 Makale
KORKARIM, SOSYAL FOBIGIM ! Sosyal fobi, toplulumuzda sık görülen ancak yeteri kadar tanınmadığı için tedavi edilemeyen bir bozukluktur. Gerek toplum, gerek uzmanlar bu bozukluğu ayırtedememektedirler coğu zaman. Aynı zamanda, sosyal fobi genelde başka psikiyatrik bozukluklarla birlikte görüldüğünden(Depresyon, Madde Kullanımı, Alkolün Kötüye Kullanımı, Agorafobi, Özgül Fobi )tedavi süreci daha da zorlaşmaktadır. Sosyal anksiyete bozukluğunun kadın ve erkek olarak dağılımına baktığımızda farklı bilgiler elde etmekteyiz. Ancak önemli olan şudur ki; kadın ve erkekler bu bozuklukla baş etmede farklı stratejiler kullanmaktadırlar. Erkekler,kaygılarıyla baş etmede alkol kullanımını tercih e... »»»
Sosyal Fobi, Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Fobi’de Bilgi İşleme Yanlılıkları DSM-4-R (Psikiyatride hastalıkların tanılanması ve sınıflandırılması el kitabı) (APA, 2005)’e göre sosyal anksiyete bozukluğunun temel özellikleri sosyal durum veya olaylardan belirgin ve sürekli bir korku duyma ve bu gibi durumlardan kaçınmadır. Alden ve Taylor (2004)’e göre sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi) sadece anksiyete bozukluğu değildir; aynı zamanda anksiyetenin, bireyin kişilerarası ilişkilerini bozduğu bir kişilerarası bozukluktur. Sosyal fobi bulunan kişiler, belirli durumlarda utanmaktan ya da küçük düşmekten korkmakta ve çarpıntı, kızarma, terleme ve titreme gibi fizyolojik belirtile... »»»
Anksiyete(kaygı), diğerleri tarafından eleştirilme, seyredilme ve yargılanma korkusundan kaynaklanır. Sosyal fobisi olan kişi hata yaparak başkalarının önünde rezil olacağından veya utanç duyacağından korkar. Belki de korku sosyal beceri eksikliği veya başkalarının önünde yaşanan bir deneyimle kötüleşebilir, anksiyete patik atağa dönüşebilir. Korkunun bir sonucu olarak, kişi aşırı sıkıntı içinde bazı sosyal durumlara katlanır veya hepsinden kaçınabilir. Sosyal fobisi olanlar henüz gerçekleşmemiş olaylar nedeniyle günlerce hatta haftalarca korku çekerler. Sosyal fobisi olanların çoğu korkusunun yersiz olduğunu bile bile bunun üstesinden gelemez. Sosyal durumlar ve diğerlerinin negatif fikirle... »»»
SOSYAL FOBİ - SOSYAL KAYGI - SOSYAL ANKSİYETE Sosyal Anksiyete (kaygı) Bozukluğu ya da sık kullanılan adıyla Sosyal Fobi bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Sosyal Anksiyete Bozukluğu (sosyal fobi), bugün dünyada en yaygın görülen ruhsal sorunlar arasında gelmektedir. Sosyal anksiyete bozukluğu (sosyal fobi) , genellikle çocuklukta ya ergenlik döneminde başlar. Bu kişiler, sosyal ortamlarda performans ve başarı gerektirmeyen durumlarda bile utanç verici şekilde davranacağı ve ortamda rezil olacağı, olumsuz değerlendirilip aşağ... »»»
SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU (SOSYAL FOBİ) NEDİR? İnsanların içerisindeyken söz almak,dikkat çekmek beni çok endişelendiriyor.İlkokul da sözlüye kalkmak istemezdim.Şimdi ise işte toplantılarda konuşmamayı,toplu olarak buluştuğum insanlarla iken söz almamayı,lokanta/kafeteryada duvara dönük mümkünse yemeyi hatta çorba gibi dökebileceğim şeyleri içmemeyi,tepsi de içecek taşımamayı,iletişim yönü kuvvetli ya da otorite olarak müdürüm gibi kişilerin yanında susmayı istemesem de tercih ediyorum. Karşı cinsle buluşmak benim için bir işkence olabiliyor.Eğer kendimi bu durumun içinde bulursam terliyor,ellerim titriyor,yüzüm kızarıyor,nefesim kesiliyor ve herkes beni anlıyormuş gibi hissediyor... »»»
Sosyal Fobinin Tanımı ve Belirtileri DSM V’de belirtilen haliyle sosyal fobi, kişinin başkaları tarafından gözlenme durumunda kalacağı bir veya daha fazla sosyal durumda belirgin bir korku ve kaygı duymasıdır. Bu durumlara örnek olarak sosyal etkileşimler (ör: biriyle konuşmak), gözlenmek (ör: yemek yeme veya bir şeyler içme) veya başkalarının önünde performans sergilemek (ör: bir konuşma yapmak) verilebilir. Kişi olumsuz şekilde değerlendirilecek (ör: aşağılanacak, utanacak, diğerleri tarafından reddedilecek veya saldırıya uğrayacak) biçimde davranacağından veya kaygı belirtileri göstereceğinden korkar. Bu korkular yüzünden sosyal fobisi olan insanlar ya bunun gibi durumlardan kaç... »»»
Sosyal Fobi Rehberi – 16 Maddede Sosyal Anksiyete Bozukluğunun Anatomisi Sosyal fobi veya bir diğer ifadeyle sosyal anksiyete bozukluğu, temelinde diğer insanlarla girilen etkileşimle alakalı kaygıları barındıran bir problemdir. Hepimiz zaman zaman toplum içinde küçük düşmek veya utanç verici duruma düşmek kaygısına sahibiz. Fakat bu kaygı bizi toplum içinde davranışlarımızı ve konuşmalarımızı özenle seçerek iletişime geçmemize neden olmaktadır. Oysa ki sosyal fobi sorunu yaşayan bireyler için durum böyle değildir. Bu sorunu yaşayan bireyler toplum içerisinde bulunmaktan kaçma veya kaçınma davranışı sergileme eğilimindedirler. Sosyal fobinin en belirgin özelliği toplumsal kaygı, yani çeşitl... »»»
Sosyal Fobi Nedir? Sosyal Fobi, çocukların sosyal ortamlarda diğer insanların kendisini olumsuz değerlendirileceği, mahcup ya da rezil olacağı ile ilgili yoğun kaygı ya da korku duymasıdır. Çocukların yaşadığı kaygıya bağlı olarak bu sosyal ortamlardan kaçma ve kaçınma davranışları sergilenmesidir. Sosyal fobinin erken fark edilerek tedavi edilmesi, çocuk ve gençlerin yaşam kalitesini arttırabilir. Sosyal fobiye ilave olarak depresyon gibi ruhsal bozuklukların eklenmesini erken müdahale ile önleyebiliriz. Bu açıdan sosyal fobinin önemsenmesi, erken tanılanması ve tedavisinin yapılması gerekir. Sosyal Fobi Çocuklarda Görülür mü? Çocuk ve gençlerde en sık görülen, yaşam kalitesi, akademik ... »»»
Sosyal Anksiyete Bozukluğu / Sosyal Fobi tedavisi Birçok insan için, yaklaşan sosyal bir katılım veya performans durumu, kaçınmayı veya işlevsellikle karışmayı gerektiren korkuyu getirir. Sosyal anksiyete bozukluğu tipik olarak yetişkinlik döneminden önce başlar ve çoğu zaman sakatlık hissederken tedavi edilebilir. Sosyal Fobi tedavisi nedir Daha önce sosyal fobi olarak adlandırılan sosyal anksiyete bozukluğu, gündelik sosyal durumlarda ezici kaygı ve aşırı öz-bilinç ile karakterize bir anksiyete bozukluğudur. Sosyal anksiyete bozukluğu olan kişiler, başkaları tarafından izlenmesi ve yargılanması, kendi eylemleriyle utanması veya aşağılanması gibi ısrarlı, yoğun ve kronik bir korkuya sahi... »»»
KAYGI BOZUKLUKLARI Kaygı Kaygı; sıkıntı, huzursuzluk, kötü birşey olacakmış endişesi ve fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği yoğun korku hali olarak tanımlanabilir. Kaygı; insanın hayatını tehdit eden olaylar karşısında doğal olarak hissedilen ve tehlikelerden korunmak için önlem alınmasını sağlayan, insanın hayatta kalması için oldukça önemli, doğal bir duygu durumudur. Rahatsızlık verici olmakla birlikte kaygı bedenimizde bulunan alarm sisteminin aktive olmasına bağlıdır. Bu durum kişinin kendini korumasında oldukça değerlidir. Günlük yaşantı içinde her insan zaman zaman kendini kaygılı hissedebilir. Kısıtlı zamanda yetiştirilmesi gereken acil işlerin olması, yetişilmesi gereken ... »»»
1.Sosyal fobi nedir? Sosyal fobi, sosyal ortamlarda ya da performans gösterilmesi gereken durumlarda bireyin, başkaları tarafından aşağılanacağına veya utanılacak biçimde davranacağına ilişkin belirgin ve inatçı bir korku duymasıdır. Bu nedenle fobik birey olabildiğince bu tür ortamlara girmemekte ya da eğer girmek zorunda kalırsa belirgin bir huzursuzluk yaşamaktadır. Oluşan korku ve korkuya bağlı kaçma ve kaçınma davranışları, bireyin iş, sosyal ve özel yaşam alanlarını kısıtlamaya başlayınca sosyal fobi tanısı konur. Sosyal fobisi olan bazı kişiler sadece bir ya da iki sosyal duruma maruz kalmaktan korkarlar. Bozukluğun bu tipi, özgül tip ya da performans tipi sosyal fobi olarak adlandır... »»»
SOSYAL FOBİ YA DA SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU Sosyal ortamların hepimiz için bir miktar kaygı verici olması evrensel bir özelliktir. Bir sunum yapmak, iş görüşmesi, birine çıkma teklif etmek, sınıfta söz alıp soru sormak, konuşmak, bir partiye katılmak vs. durumlar herkeste ister istemez bir miktar kaygıya yol açabilir. Sosyal fobi veya sosyal anksiyete bozukluğunda ise kişi için toplum önünde bir sunum yapmak, birileriyle tanışmak, hatta bir lokantada yemek yemek, umumi tuvalete gitmek, bir şey satın almak, otobüse binmek gibi sosyal durumlar bile aşırı kaygı verici durumlardır. Öyle ki kişi böyle ortamlara girmekten mümkün olduğunca kaçınma eğilimindedir. Hatta hiç girmez. Sosyal fobikler ... »»»
SOSYAL FOBİ YA DA SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU Sosyal ortamların hepimiz için bir miktar kaygı verici olması evrensel bir özelliktir. Bir sunum yapmak, iş görüşmesi, birine çıkma teklif etmek, sınıfta söz alıp soru sormak, konuşmak, bir partiye katılmak vs. durumlar herkeste ister istemez bir miktar kaygıya yol açabilir. Sosyal fobi veya sosyal anksiyete bozukluğunda ise kişi için toplum önünde bir sunum yapmak, birileriyle tanışmak, hatta bir lokantada yemek yemek, umumi tuvalete gitmek, bir şey satın almak, otobüse binmek gibi sosyal durumlar bile aşırı kaygı verici durumlardır. Öyle ki kişi böyle ortamlara girmekten mümkün olduğunca kaçınma eğilimindedir. Hatta hiç girmez. Sosyal fobikler ... »»»
Kaygı, aslında günlük yaşamda çogu zaman hissettiğimiz bir durumdur. Kaygı bozuklukları arasında sınıflandırılan sosyal fobi 1994 yılında DSM-IV ile yeni bir isim aldı "Sosyal Anksiyete Bozukluğu". DSM-IV 'e göre tanı kriterleri şöyledir: "A. Sosyal ortamlarda ya da performans gerektiren durumlarda veya tanımadık insanlar önünde çıkan belirgin ve inatçı korku. Kişi burada aşağılanmasına veya utanmasına neden olabilecek biçimde davranacağından ya da anksiyete belirtileri göstereceğinden korkar. Not: Çocuklarda, tanıdık kişilerle yaşına uygun toplumsal ilişkilere girebilme becerisi olmalı ve anksiyete yalnızca erişkinlerle olan ilişkilerde değil, akranları ile olan ilişkilerle de ortaya ç... »»»
SOSYAL FOBİ NEDİR? Kişiler başkaları tarafından eleştirileceği kaygısını yaşarlar.Kalabalık ortamlarda mahcup olmaktan ya da rezil olacağını düşündükleri için kaygı yaşarlar. kişiler, insanlarla etkileşim halinde olması gereken durumlardan veya başkalarının yanında yapmaları gereken durumlardan kaygı duyarlar. Bu yüzden mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışırlar. Diğer kişilerin yanında yemek yemekten, yazı yazmaktan ve onlarla iletişime geçmekten çekindikleri için bu gibi ortamlarda bulunmaktan kaçınırlar. Bu gibi korkulan durumlardan kaçınma davranışı genellikle çok belirgindir.Ve bazen bu durum kişilerde sosyal yalnızlıkla sonuçlanabilir Belli ortamlarda özellikle de performans gösterilme... »»»
► Sosyal Anksiyete (Sosyal Fobi) Psk.Fulya KAYA
“İnsan dolu bir odaya girdiğimde kızarmaya başlıyorum, sanki herkesin gözü üzerimdeymiş gibi geliyor. Tek başıma bir köşede durmaktan utanıyorum ama kimseye söyleyecek tek bir söz bile bulamıyorum. Bu çok aşağılayıcı bir durum. Bir an evvel bitmesini istiyorum, oradaki hiç bir şeye konsantre olamıyorum. Böyle anlarda uçup yok olmak isterdim” “Herhangi bir sosyal durum bende inanılmaz bir korku yaratıyor. Daha evden çıkmadan endişelenmeye başlıyorum ve okula yaklaştıkça heyecanım giderek artıyor. Karnıma ağrılar giriyor. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oluyor. Avuç içlerim sırılsıklam oluyor bazen. Bazen bedenimi bile hissetmiyorum, sanki içinde değilmişim gibi..” “İşime yürüyerek ... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Elif AKSOY SİNCİ
Sosyal Fobi Sosyal fobi kaygı bozuklukları arasında yer aran genellikle kalabalık ortamlarda farklı insanlarla etkileşim veya iletişim içerisinde bulunulan durumlarda kendini gösteren bir kaygı biçimidir. Sosyal fobi başka insanlar tarafından olumsuz değerlendirilecek, alay geçilecek, negatif yorumlanacak ve küçük düşecek korkusuyla ortaya çıkan fikirlerden kaynaklanır. Sosyal kaygı bozukluğu, kişinin başkalarıyla etkileşime geçtiğinde hissettiği sıkıntı, endişe ve korkudur. Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel el kitabı olan DSM-5’te bu rahatsızlık, bireyin başkaları tarafından incelenmesi gibi bir durum söz konusu olan sosyal aktivitelerde kendini ... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Mehmet ARAS
Sosyal Fobi Nedir? Sosyal fobi, toplumsal bir kaygı bozukluğudur. Kişinin bir ya da birden daha fazla sosyal durumdan korkmasıdır. Duyulan başlıca korku; başkalarının karşısında küçük düşmek, utanç duyulacak bir biçimde davranmak, eleştirilmek, beğenilmemek, reddedilmek, rezil olmak, onaylanmamaktır. Ayrıca bu kişiler, başkalarıyla etkileşimde bulunmayı gerektirecek veya başkalarının yanında bir eylemde bulunulması gereken durumlardan kaçınırlar. Sosyal fobinin temelinde ‘kabul edilmeme’ ve ‘onaylanmama’ vardır. Sosyal fobinin başlıca özelliği, utanılabilecek toplumsal durumlardan (Toplum önünde konuşmak) ya da eylemin (topluluk önünde yemek yemek) gerçekleştirildiği durumlardan, belirgin ve... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Dnş.Havva BAYAR
Sosyal fobi, insani ilişkilerin kurulmasını engelleyen psikolojik bir rahatsızlıktır.Sosyal fobi kişinin başkaları tarafından değerlendirileceği ortamlardan sürekli korkma; aşağılanacağı, utanç duyacağı ya da gülünç duruma düşecek biçimde davranacağından endişe duyma, denetimi kaybetme korkusu durumu olarak tanımlanmaktadır. Sosyal fobiklerde kendi davranışları ve başkalarının bu davranışlarını yargılama biçimleri ile ilgili işlevsel olmayan bazı inanışlar mevcuttur. Sosyal fobisi olan insanlarsöyleyişleri başlatma ya da sürdürme, sunum yapma, bir toplantıda hazırlıksız konuşma yapma, fikrini söyleme, hakkını savunma, bir malı iade etme, küçük topluluklara katılma, karşı cins ile çıkma, yem... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
Toplumsal kaygıyı zaman zaman hepimiz yaşarız; tanımadığımız bir ortama girerken, arkadaşımızın ailesiyle tanışırken, kalabalık bir gruba seminer verirken endişelenmemiz olağandır. Ancak yaşamı genel olarak etkileniyorsa, kişinin potansiyelini ortaya koymasını engelliyorsa orada bir sıkıntının varlığından söz edilebilir. Sosyal fobi ise kişinin eleştirileceği, aşağılanacağı ve alay edileceği korkusuysa toplumsal alanlardan uzak durmasıdır. Diğerlerinin onayını, beğenisini alamayacağına inanır. Kökeni çocukluk/ergenlik yıllarına dayanır. Ebeveynleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla deneyimlediği ilişkiler aracılığıyla şekillenir. Sevgi, saygı ve onaylamadan yoksun büyüyen çocuk, dış dünyanın... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Semra EVRİM
SOSYAL FOBİ Neredeyse tüm insanlar zaman zaman korku yaşamıştır ve genellikle de neden korktuklarını bilirler. Bu tip korkular insanları tehlikeler karşısında eyleme geçirerek korunmalarını ya da stresle baş edebilmelerini sağlar. Böyle durumlarda korkuların sebebi bilinir ve mantıklıdır, akla uygunluk gösterir ve zamanla geçer. Ancak kaygı bozukluğu yaşayan kişiler kaygılarının sebebini bilmezler ya da bilseler bile kaygıları yaşadıkları durumla uygunluk göstermez, mantıklı değildir. Sosyal fobi kaygı bozuklukları başlığı altında yer alır. Sosyal fobi genellikle topluluk içinde konuşurken, performans gösterirken ya da ikili ilişkilerde ortaya çıkan yoğun korku ve kaygı halidir. İnsanlar ön... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Gonca RASLAYAN
Sosyal fobi, kişinin sosyal durumlara aşırı tepki vermesi ve korku duymasına sebep olan bir anksiyete rahatsızlığıdır. Bu duygunun temelinde diğerleri tarafından olumsuz eleştirilme ve gözlemlenme görülebilmektedir. Sosyal fobisi olan kişi, başkalarının önünde hata yapmaktan, rezil olmaktan ve utanmaktan korkar. Diğer fobilerde olduğu gibi sosyal fobide de kişi, bu korkunun yersiz olduğunu bilir ancak bu durumu kontrol edemez. Sosyal fobi tedavi edilmediğinde iş, okul ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyebilmektedir. SOSYAL FOBİ Mİ ÇEKİNGENLİK Mİ? Sosyal ortamlarda konuşma, kendini ifade gibi konularda çekingenlik yaşama oldukça sık görülen bir durumdur. Elbette bunların hepsi hastalık ol... »»»
► Sosyal Fobi Dr.Zengibar ÖZARSLAN, Psikiyatrist
Sosyal fobi; kişinin kendisini ifade etme isteğinin olması ama bunu yapabileceği sosyal ortam, performans göstereceği durumlar ve ilişkiyi başlatma adımından kaçma kaçınma davranışları sergilemesidir. Otomatik yanlış düşünceler ile bedensel duyumlardan dolayı bu kaçma-kaçınma davranışları gerçekleşir. Bu duruma; özgüveni düşüren, hayat kalitesini bozan, gerilim dolu ve kaygılı anlar diyebiliriz. Sosyal fobi ile bir kişinin ilk karşılaşması daha çok ilkokul yıllarında, ilk defa büyük bir topluluk karşısında kendisine yönelen bir soruya gösterdiği performansın zorlukları ile başlar. Daha önceleri kendisini dinletmeye çalıştığı topluluk, yakın çevresi ve biricik olma haline özen gösteren kiş... »»»
SOSYAL FOBİ Sosyal fobi, kişinin başkaları tarafından değerlendirilebileceği toplumsal ortamlarda yaşadığı kaygı veya korku olarak tanımlanabilir. Bu tür ortamlarda yaşanan veya yaşanacağına şartlanma gelişen duygu rezil olma, küçük düşme ve mahcup olma korkusudur. Kişi kendisinin görüntü-davranış-konuşması ile yetersiz, tuhaf, hatalı algılanacağından endişelenir. Bunun altında yatan düşünce ise yetersiz kalacağı, hata yapmaması gerektiği, mükemmel olması gerektiğidir. Bu duygu ve düşüncenin sonucunda kaygı duyulan ortama girmeme veya ortamı mümkün olan en kısa zamanda terk etme, göz teması kurmama gibi kaçınma davranışları gelişir. Ortamda bulunan kişilerin sayıca çok olması, tanıdık olmam... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Zümrüt GEDİK
Sosyal anksiyete birçok insanın hayatının belli bir döneminde deneyimlediği bir durum olup, temelde başka insanların sizin hakkınızda ne düşüneceği veya sizi nasıl değerlendirecekleriyle ilgili kaygı veya endişe duygularını ifade eder. Bu kaygıyı bir iş görüşmesinde, yaptığınız bir sunum sırasında veya karşı cinsten hoşlandığınız biriyle ilk defa çıkarken yaşamış olabilirsiniz. Bu saydığımız durumların birinde, hissettiğiniz kaygı fazlasıyla yoğunlaştıysa ve sizin durumun gerekliliklerine uyum sağlamanızı imkansız kıldıysa, sosyal fobinin varlığından şüphelenilir. Sosyal fobi, sosyal durumlarda ve kişilerarası ilişkilerde korku ve kaygı hissetme ve bu durumlardan kaçınmaya ... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Berat Onur TAŞBAŞI
Sosyal Fobi adlı bu yazımda sizlere öncelikle sosyal fobinin tanımını yaparak başlayacağım. Arkasından Türkiye’deki hastanelerde kullanılan tanı kıstaslarından ve rahatsızlığın hangi kategoride yer aldığından bahsettikten sonra rahatsızlığın tedavisi için neler yapılıyor bunları anlatıp yazımı sonlandıracağım. Yazımın en sonunda ise Popüler Psikiyatri Dergisi’nden alıntılamış olduğum Sosyal Fobi Skalası bulunmaktadır. Sosyal Fobinin Tanımı Sosyal Fobi kişinin, diğer insanlar tarafından kendisini değerlendirebileceği (yargılayabileceği, eleştirebileceği, övebileceği, yerebileceği) durumlarda ortaya çıkan genellikle yüz kızarması, terleme, titreme gibi bir takım fiziksel belirtilerin de... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
Bir kişinin hem sosyal hem de mesleki başarıya ulaşabilmesi için belirli bir düzeyde sosyal beceri ve girişkenlik becerisine sahip olması gerekir. Yeni deneyimler, girişimler ve seçimler kişinin gelişmesini ve ilerlemesini sağlar. Yeniliklere açık olunmadıkça kişi bulunduğu noktada kalır. Kişisel potansiyel ve donanım ne kadar güçlü olursa olsun bu potansiyel ancak kullanılabildiğinde işe yarar. Kişinin var olan potansiyelini kullanmasını engelleyen en önemli ruhsal bozukluklardan biri sosyal fobidir. Sosyal fobi kişinin gündelik hayatını ve işlevselliğini olumsuz yönde etkileyen ruhsal bozukluklardan biridir. Sosyal kaygı bozukluğu, sıklıkla ergenlik döneminde başlayan, sosyal... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Dnş.Serkan YILDIRIM
SOSYAL FOBİ Sosyal fobi ilk kez Isaac Marks tarafından 1966 yılında tanımlanan psikiyatrik bir bozukluktur. Diğer bir adı toplumsal kaygı bozukluğudur. Temelde, başka insanların bulunduğu ortamlarda hata yapma, diğer kişiler karşısında küçük düşme korkusudur. Yani sosyal çevre içinde yaşarken açığa çıkan korku halidir. Korku; gerçek bir tehlikenin veya bir tehlike düşüncesinin uyandırdığı endişe duygusudur. Fobi ise belirli durumlar karşısında bazı hastaların kapıldıkları baskılı, endişeli, mantık dışı korku olarak tanımlanır. Tanımlardan yola çıkarsak korku gerçek bir tehlike karşısında ortaya çıkan gerçekçi bir duygu, fobi ise gerçekçi olmayan ancak belirli bir baskı hissi sonucunda aç... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Dnş.Çiğdem SESLİ
İÇİMİZDEKİ DİNMEYEN ÇIĞLIK SOSYAL FOBİ [/URL] En genel anlamıyla fobi normal şartlarda korkulmayacak bir nesne ya da durumla karşılaşınca ortaya çıkan korku olarak tanımlanmaktadır. Kişi kendisinde korku yaratan durum veya nesneden aslında korkulmayacağını bilir fakat yinede korkularına engel olamaz. Fobileri olan kişilerde kaygı belirtileri dışında genellikle başkaca bir takım psikolojik bozukluklar bulunmaz. Bu kişiler kendilerinde korkuya neden olan nesne veya durumdan uzak oldukları sürece yaşamlarını normal bir şekilde sürebilmektedirler. Fobiler durum ve nesne fobileri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu yazımızda bir durum fobisi olan sosyal fobi ayrıntılarıyla a... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Dnş.Perihan SAYIN
SOSYAL FOBİ Sosyal ortamlarda aşırı terler misiniz? Sosyal ortamlarda yüzünüz mü kızarır? Sosyal ortamlara girmemek için bahaneler bulur, kaçar mısınız? Kalabalıkta kendimi ifade edemem mi diyorsunuz? Sosyal ortamlarda sürekli kendinizle ilgilenip,içinizden olumsuz düşünceler mi geçiyor? Konuşma sırası ya bana gelirse diye endişeleniyor musunuz? Herkes bana mı bakıyor?Garip mi gözüküyorum, ben de bir tuhaflık mı var diyorsunuz? Belki de sosyal fobiniz var! Diğer adıyla SOSYAL ANKSİYETE BOZUKLUĞU ile yaşamak zorunda değilsiniz. Hayatı kısıtlayarak, yaşam kalitenizi düşüren bu sorun yardım alarak çözülebilir. Fobi kökeni Yunanca bir kelimedir ve korku ... »»»
► Sosyal Fobi Dr.Psk.Dnş.Ayavar Cem KEÇE
Hayat ileriye doğru yaşanır ama geriye doğru anlaşılır." Søren Kierkegaard Fobi “korku” demektir. Yunanca kökenli bir kelimedir. Psikolojide gerçekçi olmayan, akıl dışı ve aşırı korkular için kullanılır. SOSYAL FOBİ Utanç verici bir duruma düşmekten, eleştirilmekten, reddedilmekten, beğenilmemekten, onaylanmayacak bir davranışta bulunmaktan, alay edilmekten, rezil olmaktan, olumsuz olarak değerlendirilmekten duyulan korkuya “sosyal fobi” denir. Anksiyete yani kaygı bozukluklarından biridir ve “sosyal kaygı bozukluğu” olarak da isimlendirilir. Sosyal fobinin temelinde “onaylanmama korkusu” vardır ve "başkaları ne der?" sorusu arttıkça sosyal fobiye yatkınlık da artar. Bu... »»»
► Sosyal Fobi Psk.Emir Emre DOĞAN
Sosyal fobi ilk kez 1966’da Marks ve Gelder tarafından diğer anksiyete bozukluklarından ayırt edilmiştir.1970 yılında Isaac Marks basit fobi, agorafobi ve sosyal fobileri ayrı belirti kümelerinde sınıflandırmıştır. Marks’a göre sosyal fobi, sadece insanlar arasındaki etkileşim durumlarıyla sınırlıdır ve diğer kişiler karşısında küçük düşme temeline dayanmaktadır. Toplum içinde hata yapma, bu nedenle küçük düşme ve aşağılanma korkularının fobik belirtilerin temelini oluşturmasıyla sosyal fobi, panik bozukluk ve agorafobiden ayrılmaktadır. Jerilyn Ross, sosyal fobiklerin bir toplumsal durumla karşılaştıklarında neler hissettiklerini anlatmak için tasarladığı kurguda şunları yazmaktadır: ... »»»
► Sosyal Fobi ve Tedavisi ÇOK OKUNUYOR Dr.İbrahim ATEŞ, Psikiyatrist
Kalabalık ortam içine giren, insanların önünde herhangi bir performans göstermek zorunda kalan ya da topluluk önünde konuşma yapan her insanda belli bir kaygı oluşur. İnsan bunu fark etse de, etmese de böyle bir kaygı yaşar. Yaşanan bu kaygı şiddetli oluyorsa, insan böyle bir kaygı yaşamamak için belirli ortam ya da durumlardan kaçınıyorsa “Sosyal Fobi” adlı psikiyatrik hastalığı var demektir. Psikiyatride periyodik olarak güncellenen bir sınıflandırma sistemi vardır. Şu an geçerli olan sistem bu hastalığın adını “Sosyal Anksiyete Bozukluğu” olarak değiştirmiştir. Yine de, halk arasında uzun yıllardır ve günümüzde de “Sosyal Fobi” olarak bilindiği için, bu yazıda “Sosyal Fobi” isimlendirme... »»»
► Sosyal Fobi Belirtileri Psk.Gökhan BİNGÖL
Sosyal Fobi Tanısını Atlayabiliyor Muyuz? Sosyal fobinin az tanınmasına katkıda bulunan en önemli etkenlerden biri, sosyal fobinin, normal utangaçlık ve sosyal tedirginliğin abartılı bir görünümü olarak algılanmasıdır. Utangaçlık, farklı kültürlerde normal davranış olarak kabul edilebilmekte ve belirgin bir yeti yitiminin varlığında bile, bu durum doktora başvurma nedeni olarak görülmeyebilmektedir. Sosyal fobiden yakınanlar, sıklıkla durumlarıyla başa çıkmada kendilerine yardımcı olan yaşam biçimi stratejileri geliştirmektedirler. Sosyal fobisi olan hastaların, genel popülasyona göre iki misli daha fazla alkol sorunları olduğu, alkol sorunu olan kişilerin ise genel popülasyona göre dokuz... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Psk.Gökhan BİNGÖL
SOSYAL FOBİ NEDİR? Sosyal Kaygı Bozukluğu ya da yaygın kullanılan adıyla “Sosyal Fobi” bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı, toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı düşüncesi ve bu konuda oldukça belirgin ve sürekli bir şekilde korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Sosyal Anksiyete Bozukluğu olarak da adlandırılır. Sosyal Fobi anksiyetenin bir çeşididir. Sık görülen psikolojik bozukluklardan biridir. Sosyal fobi, psikolojide kaygı bozuklukları içinde yer alan bir rahatsızlık olarak bilinmektedir. Fobiler, belli durumlarda yaşanan korkular olduğuna göre, sosyal fobi de sosyal ortamlarda yaşanan kaygı olarak tanımlanabilir. Sosyal fobik bir kişinin zih... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Mustafa İSPİR
1- Sosyal Fobi nedir, belirtileri nelerdir? Sosyal Anksiyete Bozukluğu (Sosyal Fobi); kişinin diğer insanlar tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı, toplumsal ortamlarda rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korkusunun olduğu bir kaygı bozukluğudur. Kişi sosyal ortama girdiğinde veya daha girmeden; yüz kızarması, terleme, ağız kuruluğu, çarpıntı, nefes kesilmesi, nefes darlığı, mide bağırsak sisteminde rahatsızlık, diyare, kas gerginliği, titreme gibi fiziksel belirtiler gösterir. Aklından “güçsüzüm, yetersizim, çirkinim, beğenilmiyorum, rezil oluyorum, hata yapmamalıyım, mükemmel olmalıyım” gibi düşünceler geçer. Korkulan ortama girmeme, korkulan ortamı terk etme, göz teması... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Psk.Nida BOĞA
Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlara girmek istememesi, kalabalık etkinliklerde huzursuz hissetmesi ve katılmaması, sunum yapmaktan kaçınması, topluluk içinde yemekten hoşlanmaması, tartışmalara girmemesi gibi durumları içerir. Sosyal fobisi olan kişiler aynı zamanda, başkalarının kendileri hakkında ne düşündükleri ile ilgili çok kafa yorarlar ve kendileri hakkında olumsuz düşünülmesini istemezler. Buna katlanamazlar. Örneğin bir sunum esnasında yanaklarının kızarmasından, ellerinin titremesinden ve terlemekten büyük endişe duyarlar. Bu sebeple sıklıkla bu gibi sosyal aktivitelerden kaçınırlar. Kaçındıkları için de sonrasında kaygılı ve mutsuz hissederler. Buna bağlı olarak bazı sosyal fob... »»»
► Sosyal Fobi ' Yi Anlamak! Psk.Ümit KARABULUT
Sosyal Bunaltı Bozukkuğu (Sosyal Fobi) Toplum içerisinde konuşurken ya da herhangi bir davranış sergilerken kızarma , terleme, ellerin titremesi, kendini küçük düşürecek yanlış bir şey yapmaktan yoğun endişelenme hali olarak tanımlanır. Yoğun Sosyal Bunaltı yaşayan birisi, bu yoğun endişesi ve bunaltı sonucu ortaya çıkan fiziksel belirtilerin toplum içinde bulunan herkes tarafından fark edileceğini düşünerek o topluluğa girmekten çeşitli bahaneler bularak kaçınır. Bireyin kaçınmadığıdurumlarda ise ,örneğin bir topluluğa konuşma yapacaksa günler hatta bazen haftalar öncesinden kaygilanmaya başlar. Buna beklenti kaygısı denilmektedir. Şık görülen Sosyal Bunalti ( Fobi) belirtileri ar... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Psk.Betül ÖZDEMİR
Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda yeni insanlarla etkileşim kurmaktan veya sosyal performans gerektiren herhangi bir olaydan aşırı derece korku duyması olarak özetlenebilir. Genellikle kişi rezil olma veya eleştirilme korkusu yaşar. Sosyal fobi oldukça yaygındır. Genel popülasyonun yüzde 7si hayatının belirli bir döneminde sosyal fobi sorunu yaşamıştır. Kadınlarda erkeklerden daha çok görülür. Yapılan araştırmalar, sosyal fobiklerin diğer insanlara göre sosyal tehditlere daha fazla odaklandıklarını öne sürmektedir. Bu kişiler onlara gülen, eleştiren veya herhangi bir şekilde negatif bildirim veren insanlara karşı daha hassastırlar. Örneğin, psikolojik bir araştırmada, sosyal fobi ... »»»
► Sosyal Fobi ve Atılganlık Psk.Süleyman ÇOKAY
Bireyin yaşam kalitesinde, gerek mesleki gerekse sosyal ilişkilerinde, kendini ortaya koymasında, yeterli performans göstermede engel teşkil eden sorunlardan biri de utangaçlık ve sosyal fobi durumudur. Sosyal fobi, özellikle ergenlik döneminde görülmektedir. Fobi beraberinde bazı kavramları da getirmektedir. Bunlar Kaygı ve Stres dir. FOBİ: Belirli nesneler veya durumlar karşısında duyulan olağan dışı güçlükorku, yılgıdır. Anxiety (KAYGI): Kişide nedeni belli olmayan, korkuya benzeyen, sanki kötü bir şey olacakmış gibi bir sıkıntı yaşanmasıdır. Bu yaşananlara bunaltı, kaygı denir. STRES: Stresi meydana getiren olaylara insanların fizyolojik ve psikolojik düzeyde verdikleri tep... »»»
► Utangaçlık ve Sosyal Fobi Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
UTANGAÇLIK MI? SOSYAL FOBİ Mİ? Çocuklarla özellikle yeni tanıştıkları insanlara karşı mesafeli ya da tepkili olabilmektedirler. Anne ve babalar tarafından sorun olarak görülen bu durum aslında oldukça normaldir. Çocuk için güvenli ve tanıdık bir ortam olmadıkça ondan sosyalleşmesini ve rahat olmasını beklemek yanlış olacaktır. Ancak bazen çocuklarda aşırı tepki ya da yabancı davranma tutumu sıklıkla belirgin biçimde gözlenmeye başladığında üzerinde durulması gereken bir takım şeyle olduğunu da düşünmek gerekmektedir. Bu tutum çocuğun iletişim engelleri ile büyümesine ve çevresiyle olumsuz ilişkiler geliştirmesine neden olacaktır. Çocukların sergilediği utangaçlık ya d... »»»
► Çocuklarda Sosyal Fobi Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
ÇOCUKLARDA SOSYAL FOBİ Çocuklarda sosyal fobi daha çok yabancılarla ilişki kurmakta uzak durma, yanlış bir şey söylemekten, rezil olmaktan korkma şeklimde görülmektedir. Bu çocuklar kendi ailesi ve tanıdıkları dışındaki kimselerle ilişkiye girmekten kaçınırlar. Çevrede başka kişi veya kişiler, özellikle de yabancı kişilerin bulunması çocuğa şiddetli bir kaygı, sıkıntı, huzursuzluk ve utangaçlık duymasına yol açar. Sosyal fobi, başka insanların bulunduğu ortamlarda aşırı heyecan ve korku duyma ile karakterize bir fobi türüdür. Toplum içinde bulunmaktan, topluluk önünde konuşma yapmaktan kaçınma davranışları, sosyal fobi içerisinde en sık görülen davranışlardır. Çocuklard... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Psk.Gülüm BACANAK
Hemen her insan topluluk önünde bir konuşma yapması gerektiğinde ya da bir iş görüşmesine gittiğinde heyecanlanır. Belirli düzeyde bir heyecanı yaşamak normaldir ve kişiye zarar vermez. Ancak sosyal fobi söz konusu olduğunda utangaçlıktan ya da heyecandan daha fazla bir durum mevcuttur. Anksiyete bozukluğunun türlerinden biri olan sosyal fobinin bir diğer adı da sosyal anksiyete bozukluğudur. Sosyal fobiye kısaca aşırı utangaç olma diyebiliriz. Kişi başka insanların karşısına çıkacağı durumlarda aşırı heyecanlanır ve böyle ortamlardan kaçınmaya çalışır. Bunun yanı sıra sosyal ortamlarda bulunmak, yabancılarla konuşmak ya da lokantada yemek yemek, vb. sosyal fobisi olan bir kişi için zo... »»»
► Sosyal Fobi mi Çekingenlik mi? Psk.Gül ÇELİK
Ülkemizde tipik sosyal fobi türünde olmasa bile topluluğa girme, toplulukta konuşma, toplulukta özgürce davranabilme konularında değişik derecelerde çekingenlik oldukça sık görülen bir durumdur. Bunların büyük bir kısmı klinik düzeyde bir rahatsızlık olarak ele alınmayabilir. Ama gerçekten yüzü kızaracak, elleri titreyecek ya da topluluk içinde yanlış birşey yapacak diye ileri derecede endişe ve kaygıya kapılan ve böyle durumlardan kaçınan kişilerin hekime başvurmaları da oldukça sık görülmektedir. Peki tam olarak sosyal fobi nedir? Bir kişinin diğer insanlar tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı konusunda belirgin ve sürekli korkusun... »»»
► Sosyal Fobi Nedir? Dr.Mehmet Levent SOYLU, Psikiyatrist
utangaç/utangaçlık/sosyal sıkıntı(fobi) Sıklıkla ergenlik döneminde başlayan ve küçük düşeceği ya da aşağılanacağı, eleştirileceği korkusuyla sosyal ortamlardan ya da performans gerektirecek ortamlardan kaçınmayla seyreden bir durum olarak tanımlanabilir. Kişi sürekli olarak bu ortamlardan kaçınır ya da sıkıntı ile bu duruma katlanır (çarpıntı, ses titremesi yüz kızarması, el titremesi, terleme, vs) Genelde sadece sosyal ortamlarla sınırlı olan bu durum daha küçük yaşlarda ortaya çıkmışsa ve çok yaygınsa bu duruma çekingen kişilik bozukluğu adı verilmektedir. En sık görülen korkular Toplulukta konuşma-seminer verme, başkalarına tanıştırılma, yetkili kişilerle tanışma, telefonda... »»»
► Sosyal Fobi Paradoksu Psk.Canan SAYIOĞLU
Sosyal ortamlara girmek bazılarımız için eğlence, keyif, paylaşım, kabul edilmek ve sayılmak anlamına gelirken, bazılarımız için biraz daha korkutucu bir deneyim olabilir. Çoğumuzun bir zamanlar içine gireceğimiz insan gruplarına dair bazı kuşkuları, “ya başarısız olursam” kaygıları, “ya beni sevmezlerse” endişeleri olmuştur. En basitinden çocukken kalabalık bir insan topluluğuna karışmak, o kargaşaya girmek istememiş olabiliriz. Bu da hayatımızın küçük bir alanında olduğu sürece gayet doğal bir tepkidir. Çünkü her ne kadar başka insanlarla yakınlaşmaya ve paylaşmaya muhtaç olsak da, başka insanların bizler hakkında ne düşüneceklerini, nasıl davranacaklarını bizler kontrol edemeyiz. Kont... »»»
SOSYAL FOBİ VE NEDENLERİ Sosyal fobi, bireylerin değerlendirilme ihtimallerinin bulunduğu ortamlarda gülünç duruma düşeceği, küçük düşürüleceği gibi nedenlerle korku duyması ve bu nedenle bu ortamlarda kaçınma ile görülen bir bozukluktur. Anksiyete(Kaygı) bozuklukları alt kategorisinde bulunmaktadır. Sıklıkla utangaçlık ve çekingen kişilik bozukluğu ile karıştırılmaktadır. Sosyal fobide rezil olma ve komik duruma düşme korkusu baskındır ve aslında popüler olmak , en iyi performansını sergilemek, herkesi kendine hayran bırakmak ister ve bu durum hakkında kaygılandığında sadece sosyal ortamlardan kaçınır. Çekingen kişilik bozukluğu olan bireyler ise reddedilmekten aşırı korkarla... »»»
► Sosyal Fobi ve Tedavisi Psk.Ceren AKBOYAR
SOSYAL FOBİ VE TEDAVİSİ Fobi; bireyin belirli bir obje, olay, durum veya aktiviteden duyduğu kontrol dışı korku duygusudur. Fobikler, korku duydukları nesne veya olayın, durumun, aktivitenin aslında korkulacak bir şey olmadığının farkındadırlar. Yani korkularının saçma olduğunu bilirler. Örneğin; örümcek korkusu ( arachnophobia ) olan biri, örümceklerden ölecekmişcesine korkar fakat sebebini sorduğunuzda mantıklı bir sebep öne süremez. Bu kadar küçük ve zararsız bir canlının ona hiçbir şey yapmayacağını bilir ama korkmaktan da kendini alamaz. Fobilerin toplumda görülme sıklığı %10 civarında olarak tespit edilse de aslında %25 civarındadır. Bu aradaki farkın sebebi fobiklerin bir kısmının... »»»
► Toplumsal Kaygı (Sosyal Fobi) Psk.Dnş.Melek YILDIZ TÜRK
Neden kaygı yaşıyorum? Sadece ben mi böyle kaygılıyım? Bu kaygıdan artık kurtulmak istiyorum. Ben sosyal fobik miyim? Ben kaygılarımdan nasıl kurtulabilirim? Bu mümkün değil!... Buna benzer sorular ve düşünceler zihninizi oldukça meşgul ediyor olabilir. Lakin şunu söylemeliyim ki her insan için “Kaygı” duygusu olmazsa olmazdır. Çünkü kaygı, gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı uyarıcı bir fonksiyonu olmasıyla insanın temel duygularından biridir. Bize olası tehditler konusunda plan ve hazırlık yapmamızı sağlar. Hafif, orta ve şiddetli olarak yaşandığı görülür. Yaşanılan orta şiddetli bir kaygı insanı tedbirli olmaya ve motivasyon sağlamaya götürürken şiddetli bir kaygı, hayatını daha zorl... »»»
► Sosyal Fobi-Utangaçlık-Çekingenlik Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
Sosyal Fobi Sosyal fobi kavramı ilk defa diğer insanların önünde titreme, yeme içme, kızarma, konuşma ya da kusma korkusu olarak tanımlanmış ve ayırıcı özelliği olarak da bireyin diğer insanların gözünde gülünç duruma düşme korkusu olduğu vurgulanmıştır. Son yıllarda sosyal fobi yerine daha sıklıkla sosyal anksiyete bozukluğu (SAB) terimi kullanılmaktadır. Sosyal fobi; kişinin diğer insanlar tarafından yargılanacağı birden çok durumdan sürekli korkma; utanç duyacağı, aşağılanacağı veya gülünecek duruma düşecek şekilde davranacağından korkma hali şeklinde tanımlanmıştır. Sosyal Fobi, Sosyal Anksiyete Bozukluğu (SAB) olarak da tanımlanmaktadır (Kulaksızoğlu, 2009). Anksiyete sözcüğü Latince' ... »»»
► Sosyal Fobi'nin Emdr ile Tedavisi Psk.Hasan AKALIN
“Herkesten farklıyım, acayibim. Bazen kendimi zavallı ve geri zekalı gibi hissediyorum. Sosyal ortamlarda “ya bir şey sorarlarsa”, “uygun cevabı veremez, aptalca bir şey söylersem” , “ya donakalırsam” diye ödüm kopuyor. Hemen ardından ellerim titriyor, yüzüm kızarıyor, kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyor. Büyük ihtimalle de diğer insanlar ezik olduğumu düşünüyorlar. Ezik birini niçin kabul etsinler ki? diye üzülüyorum ve hep uzak duruyorum. Böyle hissetmek gerçekten rahatsız edici… Eğer sosyal ortamlardan uzak durur iletişime geçmezsem bu rahatsız edici hislerden kurtulur ve yaşadığım endişeyi erteleyebilirim. Ama o zaman benim sıkıcı ve yetersiz biri olduğumu düşünürlerse?...” Eğ... »»»
► İçe Kapanık Çocuklar ve Sosyal Fobi Psk.Dnş.Tunahan UZUN
Benim çocuğum çok içe kapanık, evi çok sever, evden dışarı hiç çıkmak istemez, bilgisayar oyunu çok oynar, hep internettedir, bayılır film izlemeye, arkadaşlarıyla vakit geçirmekten hoşlanmaz, yardım almak istemiyor, halinden memnun olduğunu söylüyor vb. şikâyetlerle başvuruda bulunan birçok aile ile karşılaşırız. Bazen zorla getirmişlerdir çocuklarını, bazen de zor ikna etmişlerdir. Ki bu çocukların bir kısmı ailelerinin ısrarına dayanamayarak bir kez gideyim de en azından bu kadar üstüme gelmeye devam etmesinler düşüncesiyle gelirler ilk seansa. Genellikle temelde gördüğümüz problem gerçekten çocuklarının bilgisayar oyunlarına bağımlı olması, ya da evde vakit geçirmekten çok hoşlanmal... »»»
► Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Fobi Psk.Gözde ÖZÇİÇEK KALA
Utangaçlık ve çekingenlik çocuklarda çok sık görülen ve normal kabul edilen bir durumdur. Çocuklar yeni ve hiç tanımadıkları kişilerin bulunduğu farklı bir ortama girdiklerinde belirli bir ölçüde çekingenlik yaşarlar. Bu tedbirli yaklaşımın onlar için aynı zamanda koruyucu bir tarafı da vardır. Ancak, bu utangaçlığın boyutu çocuk ya da ergeni sıkıntıya sokuyor ve kaçınma davranışına sebep oluyorsa burada sosyal fobiden söz edilebilir. Sosyal fobi yaşayan çocuklar, toplum içinde bulunmak istemezler, yabancı, yetişkin ve/veya çocuklarla karşılaşıp iletişim kurmaktan kaçınırlar. Kaçındıkları, farklı sosyal etkileşim gerektiren grupların içinde kaldıklarında ve bu ortamlarda bir eylem yapmal... »»»
► Sosyal Kaygı (Fobi) Bozukluğu Psk.Ahmet YILMAZ
Sosyal bir varlık olarak insan, çevresindeki diğer insanlara bağımlı olarak dünyaya gelir. Yaşamını sürdürebilmesi diğer insanların desteğine bağımlıyken, gelişme ve olgunlaşma ile birlikte bağımsız biri olmaya başlar. Bunları yaparken insanın, sosyal ortamlarda kendisi için tehdit algılamadan bulunmaya ve davranmaya gereksinimi vardır. Ancak sosyal ortamlarda küçük düşeceği ya da başkaları tarafından olumsuz değerlendirileceği yönündeki beklentilerinin bir sonucu olan sosyal kaygı, insanı sosyal yaşamdan koparan ve yaşamın diğer alanlarında da onu hızla yetersizleştiren bir sorun olarak kabul edilmektedir. Sosyal kaygı, kişinin çeşitli ortamlarda uygun olmayacağı şekilde davranacağı,... »»»
► Orta Çocuklukta Sosyal Fobi Psk.Gülşah DURSUN
Korku, genellikle çevresel bir tehdide gösterilen normal bir reaksiyon olarak tanımlanabilir. Hayatta kalmak için gerekli ve önemlidir çünkü bireyleri bir durumun fiziksel ya da psikolojik olarak zarar verici olabileceği konusunda uyarmaktadır. Kötü, hoşa gitmeyen ve korkunç bir şey olacakmış gibi bir beklenti içinde olma durumu ise kaygı olarak tanımlanabilir. Kaygıya, sıklıkla motor-fizyolojik belirtiler eşlik eder. Kaygı yaşayan çocuklarda taşikardi, tansiyon yükselmesi, solunum sıklığında artış, solunum kısalığı hissi, ishal, terleme artışı, vücutta uyuşma ve karıncalanma hissi, titreme, kramplar, karın veya göğüs ağrısı, uykusuzluk, baş dönmesi ve sık idrara çıkma gibi belirtiler g... »»»
● Derse/toplantıya geç kaldınız. Herkes içerde, siz kapıdasınız. İçeri girip dersin/toplantının geri kalanına katılabilirsiniz. O an aklınızdan geçenler: “Geç kaldım. Öğretmen/patron kim bilir ne diyecek, diğerlerine rezil olacağım. En iyisi girmeyeyim.” ●Bilmediğiniz bir şehirde yeni bir adres arıyorsunuz. Birilerine sorabilirsiniz. Ama aklınızdan şunlar geçiyor: “Kime ve nasıl soracağım? Yanlış bir şey söylerim, saçmalarım ve herkes beceriksiz olduğumu düşünür. En iyisi sormayayım” ● Okulda/işte bir sunum yapmanız gerekiyor. Her şeyi hazırladınız, hazırlandınız. Diğerlerinin önünde konuşma fikri bile sizi hasta etmeye yetti, ertelemek zorunda kaldınız ya da... »»»
SOSYAL FOBİ NEDİR, NE DEĞİLDİR? Tanım ve Tarihçe Sosyal fobi, kişinin sosyal ortamlarda ya da performans gerektiren durumlarda utanacağını düşünerek nedensiz yere korkmasıdır. Sosyal fobinin sınırlı ya da hafif tiplerinde, kişi sosyal işlevlerin önemli bir kısmını oluşturan toplum içinde konuşma ya da yazma gibi etkinliklerden kaçınmaktadır. Sosyal fobinin daha ağır ve yaygın tipleri, hastanın yaşamına engelleyici sınırlamalar getirerek hastayı sosyal izolasyona ve yalnızlığa itmektedir. Sosyal anksiyete ve fobilerle ilgili tanımlamalar antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Sosyal fobi ABD’ de ilk kez Beard (1879) ve Fransa’da Janet (1903) tarafından tanımlanmış... »»»
► Utangaçlık, Çekingenlik ve Sosyal Fobi Dr.Ahmet KOYUNCU, Psikiyatrist
UTANMA VE UTANÇ DUYGUSU Ne zaman utanırız, hiç düşündünüz mü? Bu duyguyu yaşayan için ne kadar korkunçtur bilir misiniz? İnsan kendini eksik, güdük, yetersiz ve çaresiz hisseder, bu duygu karşısında çoğu zaman. Bir su yosunu, bir göleti nasıl kaplarsa, bu duyguda yavaş yavaş kaplar yaşamımızı. Beynimizin içinde birikir, düşüncelerimiz bir kör düğüm oluncaya kadar. Taa ki bir parçamızı, özgüvenimizi, hayallerimizi, sosyalleşmek isteyen yanımızı koparıp alıncaya kadar. Ya utanç duygusu... En olmaz anlarda yapışır yakamıza. Kurtulamayız. Bırakmak istemez, bazılarını ise yaşamı boyu bırakmaz. Utanç duygusunu yaşadığımız anlar tekrar tekrar gözümüzün önüne gelir. Canlı canlı yeniden yaş... »»»
► Sosyal Fobi Olabilir Misiniz ? Psk.Şahin UÇAR
Sürekli ya konuşamazsam diye korkuyorsanız, evin dışındayken tuvalete gidemiyorsanız, erkek / kız arkadaş edinmekte zorlayorsanız. Herkesin size baktığını düşünüyorsanız, konuşurken hata yapmaktan korkuyorsanız, yüzünüz kızarıyor terliyorsanız, kız arkadaşınız ya da erkek arkadaşınızla konuşamıyorsanız, benden sıkılır düşüncesiyle kendinizi yetersiz, değersiz, ezik ve utanç içinde hissediyorsanız sosyal fobik olabilir misiniz ? Sosyal fobi toplumda sık görülen çok erken yaşlarda başlayan tedavi edilmediği durumlarda uzun yıllarda devam eden ve kendiliğinden iyileşme ihtimalide yok denecek kadar az olan bir ruh sağlığı sorunudur. Sosyal fobi sosyal ortamlardan korkma halidir. Sosyal fobi... »»»
► Psikolojide Depresyon ve Sosyal Fobi İlişkisi ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Cem Batuhan AKINCIOĞLU
Psikolojide Depresyon ve Sosyal Fobi İlişkisi: Nedenleri, Etkileri ve Tedavi Yöntemleri Depresyon ve sosyal fobi, psikolojinin önemli konularından biridir. Bu iki rahatsızlık, birbirleriyle sıkça ilişkilendirilen ve insanların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen durumlardır. Depresyon genellikle kişinin yaşamına karamsarlık, umutsuzluk ve değersizlik duygularıyla nüfuz ederken, sosyal fobi ise kişinin sosyal etkileşimden kaçınma ve aşırı endişe haliyle karakterizedir. Bu blog makalesinde, depresyon ve sosyal fobi arasındaki ilişkiyi inceleyecek, nedenlerini, etkilerini ve tedavi yöntemlerini ele alacağız. Ana Noktalar Depresyon ve Sosyal Fobi Nedir? İki Hastalık Arasındaki İlişki Nede... »»»
Sosyal fobi günümüzde her yaştan insanın hayat kalitesini, işte ya da okulda verimliliğini olumsuz etkileyen psikolojik bir bozukluktur. Sizde; Sosyal Fobi Nedir? Sosyal Fobi Belirtileri Nelerdir? EMDR Terapisi Nedir? Sosyal Fobi Emdr Terapisi ile Tedavi Edilebilir mi? Gibi soruların cevabını merak ediyorsanız bu makaleden faydalanabilirsiniz. Sosyal Fobi Nedir? Sosyal fobi, İnsanlarla olan ilişkilerinizde yıpratıcı etkiler bırakabilen utangaç olmaktan daha fazla bir durumdur. Sosyal fobisi olan insanlar sosyal ortamlardan kaçınarak kendilerini izole edebilir ve diğer insanlarla olan ilişkilerini kısmen ya da tamamen kesebilirler. Sosyal Fobinin belirtileri ise şöyledir: • Reddedilme ... »»»
► Anksiyete Bozuklukları: Sosyal Fobi Üzerine Psk.Batuhan Mehmet BİLEN
Günlük hayatta herkesin kendini toplum içerisinde konuşurken ya da bir eylem yaparken kızarmış, terlemiş, zorlanmış hissettiği durumlar olmuştur. Peki bu bizi sosyal fobik mi kılar? Her psikopatolojide olduğu gibi burada da sıklık, süre ve kişinin yaşamını işlevsel olarak sürdürebilmesi önemli nitelik taşır. Sosyolojik olarak bakıldığında da utangaç ve çekingen bir toplum yapısına sahip olduğumuz göz önünde bulundurulursa nedir bu sosyal fobi ya da güncel adıyla toplumsal kaygı bozukluğuna, (DSM-5 Tanı Ölçütleri Başvuru Kitabında ki bozukluğu verilen yeni isim) gelin daha yakından bakalım. Öncelikle sosyal fobi, kaygı (anksiyete) bozuklukları başlığı altında yer alır. Sosyal fobi; toplum iç... »»»
İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri hatta en temel ihtiyacı bir diğer insanın var olmasıdır. Çünkü insan bir diğer insan varsa kendini geliştirebilir, değiştirebilir ve hayattan keyif alabilir. Yaşamımızın ilk anından itibaren “bir başkasıyla” bir arada olma eğilimindeyizdir. Annemizle bir arada olma egzersizleri yaparak başlar ve diğeriyle bir arada olmayı annemizden öğreniriz. Bu beceri hayatımızın geri kalanı açısından son derece önemli bir beceridir. Ancak bazı insanlar diğer başka insanlarla bir araya gelmekte zorlanırlar, kendilerini rahat ifade edemezler, başkalarıyla bir araya gelme ihtimali olan ortamlardan kaçar, başkalarıyla bir araya geldiğinde rahat edemeyerek biran önce o ort... »»»
“Sosyal fobi” kavramını birçok yerden, farklı şekillerde duymuş olabilirsiniz. Kişinin sosyalleşmesinin önündeki güçlü engellerden biri olan sosyal fobinin gerçekte ne olduğunu konuşalım isterim bugün. Sosyal fobi, utangaçlık olarak algılanıyor ama aslında durum tam olarak öyle değil. Buna yazının devamında yeniden değineceğim; ama sosyal fobi hakkında derinleşmeden önce, kısaca fobinin ne olduğunu açıklayacağım. Normal şartlar altında korkuya sebep olmayacak bir durum veya nesneye karşı duyulan yoğun korkuya ve bu korkudan dolayı bir takım kaçınma davranışlarının geliştirilmesine “fobi” denir. Fobisi olan kişi, korkusunun ve kaçınmalarının aşırı olduğunun farkında olsa da; engelleyemez. F... »»»
Bu makale, “Sosyal Fobi” ile ilgili olarak uzun yıllar devam eden klinik çalışmalarıma dayalı gözlem ve tecrübelerimi içermektedir. Öncelikli olarak “sosyal fobi nedir? ne değildir?” gibi konulara değinmeye gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü bu problemle mücadele eden bireylerin önemli bir kısmı yıllarca bu konuda internet üzerinden araştırmalar yapmış, çok sayıda yazı okumuşlardır. Hatta bu bireylerin oluşturdukları facebook grupları, forumlar, ve çeşitli paylaşım platformları bulunmaktadır. Bu açıdan doğrudan tedavi sürecine ilişkin bilgiler vermenin daha faydalı olacağı kanısındayım. “Sosyal Fobi tedavisine yönelik, internetteki yazıların genelinde pek çok uzman tarafından bilişsel ... »»»
Sosyal Fobi - Toplumsal Kaygı Bozukluğu Toplum içinde otururken, konuşurken ya da herhangi bir eylem yaparken kızarma, terleme, ellerin titremesi, kendini küçük düşürecek yanlış bir şey yapma korkusu olarak algılanır. Bu nedenle kişi topluluk içine girmekten kaçınır. Böyle durumlara girmek zorunda kalınca bunaltının bütün öznel ve nesnel belirtileriyle rahatsız olur. Kişi bu korkunun ve belirtilerinin topluluk içinde herkes tarafından fark edileceğinden de korkarak topluluğa girmekten çeşitli bahaneler bularak kaçınır. Ülkemizde tipik sosyal fobi türünde olmasa bile topluluğa girme, toplulukta konuşma, toplulukta özgürce davranabilme konularında değişik derecelerde çekingenlik oldukça sı... »»»
Fobi, normalde korkulmayacak durum ya da nesneden korkmaktır. Aslında korkunun hayata uyum sağlayıcı işlevi vardır. Korkumuz, stresimiz olmasa tüm tehlikelere karşı adeta savunmasız oluruz. Aynı zamanda eğer bu duyguları yaşamasak herhangi bir iş ya da hedef konusunda motive olamayız. Örneğin ertesi gün sınavı olan bir kişi, hiç bir kaygı duymasa sınava çalışma konusunda isteksiz olur. Ancak elbette bu kaygının korkunun aşırı düzeyde yaşanması kişinin hayat kalitesini ciddi ölçüde kötü şekilde etkiler. Sosyal fobi, herhangi bir konuda utanç duyulacak bir şey yapmaktan aşırı kaygı duymaktır. Bir anlamda utanmaktan utanmaktır. Adeta insana hayatı zehir eder. Çünkü her daim insanlarla iç ... »»»
Sosyal ortam denilen şey ve kişinin bu ortamda duyduğu kaygı, kişinin başkaları tarafından görüleceği, gözleneceği durumlarda ortaya çıkan duygudur. Ancak burada kişinin mutlaka bir performans ortaya koyması değil, bizzat insanlarla birlikte bulunması da kişi için bir kaygı unsuru olabilir. Peki bu kaygının nedenleri neler olabilir diye incelediğimizde: Yanlış bir şey yapma, farklı bir gözle bakılma, yanlış bir şey yapıldığında hakkında kötü düşünüleceği ya da sadece insanlarla birlikteyken sıkıntı duyulması ve bu sıkıntının diğer insanlar tarafından fark edilmesi olarak açıklamak mümkündür. Neden dolayı sosyal kaygı duyulur? - İnsanların önünde bir konuşma yaparken korku... »»»
► Sosyal Fobi ve Yüz Kızarması ile Baş Etme Yolları Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
SOSYAL FOBİ VE YÜZ KIZARMASI İLE BAŞ ETME YOLLARI Çoğu zaman kötü özelliklerimize, yaptığımız hataları hatırlarız; iyi özelliklerimizi görmezden gelip başarılarımızı unuturuz. Kendinize karşı daha olumlu olun, siz güçlü yanlarınızı fark etmezseniz, bunu hiç kimse fark etmez! Güçlü ve zayıf yönlerinizi tanıyın. İyi özelliklerinizin bir listesini yapın ve bu özelliklerinize ağırlık verin, herkesin iyi ve kötü özellikleri vardır. Ancak, çoğu zaman aşağıdaki örnekte de görüleceği gibi zayıf yönlerimiz üzerinde dururuz:  “Kendimi hiç beğenmediğim için yüzümün kızarması benim için çok daha büyük bir sorun. Son derece hassasım sürekli kendimden şüphe duyarım ve kendime güvenim yok. ... »»»
Sosyal etkileşim kaygısı evrensel bir yaşantıdır. İnsanoğlu dikkatin kendisine yöneldiği durumlarda ya da başkalarının önünde bir performans göstermesi gereken durumlarda hangi kültürde olursa olsun belli düzeyde kaygı yaşamaktadır. Hatta bakılma korkusunun yalnızca insanlarda değil gelişmiş hayvan türlerinde de bulunan bir fenomen olduğu ileri sürülmektedir (Türkçapar,1999). Sosyal fobi (sosyal anksiyete bozukluğu), sosyal durumlarda yaşanan bu doğal ve uygun kaygının ötesinde bir durumdur. Sosyal fobi terimi (phobie des situations sociales) ilk kez 1903 yılında Pierre Janet tarafından, diğer insanlar tarafından izlenirken konuşmaktan, piyano çalmaktan ya da yazı yazmaktan korkan insanları ... »»»
Bir hocamla konuşuyorduk, “Ne kadar arttı bu rahatsızlık” demiştim, kastettiğim Panik Atak `tı. “Arttığı yok” demişti. “Sadece moda oluyor, kelimenin kullanımı insanların hoşuna gidiyor”. Geçmişe doğru düşününce doğru bir yaklaşım... Türkçe de stres kelimesi ilk kullanılmaya başladığında herkes stresliydi, sonra depresyon, ardından panik atak, sosyal fobi çok kullanılır oldu. Kelimeler ilgi çekici olduğu kadar, herkesin yaşadığı bir şeyi yaşamak da hoş- anlaşılabilir, kabul edilebilirdi. Bir gün bir arkadaşım demez mi ki “Ben eskiden Faranjit ve Larenjit sözlerini çok severdim, hastalığın ne diye kim sorsa Faranjitim var derdim”. Kelimeler önemli demek ki... Böyle bir girişle, bu... »»»
Mesleğinle ilgili topluluk önünde sunum yapman gerekiyor ama kaygılar ve korkuların yüzünden daima bunu erteliyorsun, telefonda birisiyle veya tanımadığın kişilerle konuşurken heyecanlanıp ne diyeceğini şaşırıyorsun, mesleğinde çok donanımlı ve bilgilisin ancak işinden memnun değilsin, yeni işlere başvurman gerekiyor ama bu konuda heyecan ve kaygından dolayı yeni işlere başvuramıyorsun. Yolda giderken bir noktada insan kalabalığı görsen, hemen yolunu değiştirir sakin bir yerden gitmeye çalışırsın. Sanki oradaki her kişi dönüp seni inceleyecek sanırsın. Nerede olursa olsun bir kişinin sana negatif davranabilme ihtimalini aklından bir türlü çıkaramazsın. Sosyal fobide yaşanan anksiyete, uyar... »»»
TOPLUMSAL KAYGI BOZUKLUĞU (SOSYAL FOBİ) NEDİR? Toplumsal kaygı bozukluğu, anksiyete bozuklukları grubu içinde yer alan psikolojik bir hastalıktır. Bu hastalığa sahip olan kişiler, bir topluluk içerisine girdiklerinde rahatsızlık hissine kapılırlar. Tedirgin ve huzursuz olurlar. Grup içinde söz alamaz ve performans sergileyemezler. Öyle ki, gruptaki kişilerin kendisini eleştirip yargılayacağını, rezil olacağını düşünür ve bu düşünceler sonucunda ortaya çıkan kaygıyla başa çıkamayacağına inanır. Böyle durumlara dair kişide hep olumsuz bir beklenti vardır. Sosyal fobi hastalığı olan kişilerin sosyal ortamlara girmesi ya da bir performans göstermeleri söz konusu olduğunda kaygıları adeta t... »»»
► Anksiyete Bozuklukları, Kaygı Bozukluğu, Okb, Sosyal Fobi Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, Psikiyatrist
Anksiyete bir sinyaldir. Olağan koşullarda bir işlevi vardır. Kişiyi tehlikelere karşı önlem alma davranışına iter. Hiç kaygısı olmayan bir birey kendini sürekli tehlikelere maruz bırakır. Tersine durumda ise aşırı kaygı söz konusudur. Birey günlük olağan durumlarda bile kaygılanır. Asansörde kalma korkusu, çocuklarının eşinin başına kötü bir şey geleceği korkusu, ülkenin komşularıyla ilişkisinden ekonomiye kadar her şey kaygı nesnesidir. Gelecek kaygısı da diğer kaygılar gibi anksiyete bozukluğu hastasının yaşadığı kaygılardan birisi olabilir. Elbette tek bir belirtiyle psikiyatrik tanı konulamaz. Üniversiteyi yeni bitirmiş iş arayışında olan genç birinin gelecek kaygısı olması kadar olağan... »»»
Sosyal fobi nedir? Sosyal fobi DSM V’de, kişinin, başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal durumda belirgin bir korku ya da kaygı duyması şeklinde tanımlanmaktadır. Sosyal Fobi (SF), utanç verici bir duruma düşmekten, onaylanmayacak bir davranışta bulunmaktan, alay edilmekten, rezil olmaktan, eleştirilmekten, reddedilmekten, beğenilmemekten, olumsuz olarak değerlendirilmekten duyulan korku. Sosyal Fobi anksiyete bozukluklarından biridir ve Toplumsal Kaygı Bozukluğu olarak da isimlendirilir. Yunanca kökenli bir kelime olan fobinin bire bir çevirisi korkudur. Fobi kavramı psikolojide irrasyonel (gerçekçi olmayan, akıl dışı) ve aşırı korkular için kullanılır. Örn... »»»
Sosyal fobi (sosyal kaygı), toplumsal ortamlarda, özellikle başkaları tarafından izlenilen, performans sergilenen durumlarda çevredeki kişiler tarafından eleştirilme, alay edilme ya da küçük düşme korkusuyla, rezil olacağı düşüncesiyle ortaya çıkan kaygı bozukluğudur. Sosyal kaygı yaşayan kişiler, başkalarıyla birlikte bulunulan sosyal ortamların çoğunluğunda olumsuz bir şekilde incelendiklerini, eleştirildiklerini ve yargılandıklarını hissederler. “Sahne korkusu” olarak da bilinen sosyal fobi nedeniyle kişi, topluma karşı konuşma, insanlarla birlikte yemek yeme, genel tuvaletleri kullanma, başkalarıyla konuşma, karşı cinsle iletişim kurma, başkalarının gözlerinin içine bakma, yabancılarla... »»»
Sosyal fobi; toplum içerisinde konuşurken, otururken, herhangi bir işle meşgul olurken sosyal aktivitelerde bulunurken durumlarda ortaya çıkan yoğun kaygı durumu olarak tanımlanmaktadır. Kişi bu kaygıları faaliyetleri tek başına bulunduğu bir ortamda yaparken değil yalnızca sosyal ortamlarda başka insanların da bulunduğu mekânlarda yaparken yaşamaktadır. Örneğin evde yalnızken telefonda rahatlıkla konuşabilen bir insan kalabalık ortamlarda telefonda konuşamıyor ve yoğun kaygılar yaşıyorsa bu sosyal fobi olarak tanımlanmaktadır. Sosyal fobisi olan bir insan yaşadığı korku ve kaygıların farkına varıp zamanla bu korku ve kaygılar kendisini rahatsız edecek noktaya gelince toplumdan ve sosyal ort... »»»
Bir odaya girdiğiniz anda herkesin size baktığını mı düşünüyorsunuz? Yanlış bir cümle kurmaktan mı korkuyorsunuz? Başkalarının sizin davranışlarınıza gülmesinden veya alay etmesinden mi endişeleniyorsunuz? Toplum içine girmek sizi 'terletiyor mu'? Bu ve buna benzer belirtiler yaşadığınızı düşünüyorsanız sosyal fobiniz olabilir. Peki 'Sosyal Fobi' nedir, sosyal fobisi olan bireyler nasıl davranırlar ve 'Sosyal Fobi' kimlerde görülür? Günümüzde fobiler en sık görülen psikiyatrik bozukluklardır. Sosyal fobi genellikle ergenlik döneminde başlar ve erkeklere oranla kadınlarda daha çok karşımıza çıkar. Sosyal fobisi olan kişiler; gülünç duruma düşme, rezil olma, başkaları tarafı... »»»
Toplum içinde bir davranışın yerine getirilmesi durumlarında duyulan yoğun korku ve endişe halidir. Sosyal fobi, bireyin toplum içinde konuşmasını engellemekte, insanlarla iletişim kurmasını önlemekte, performansını gerçekleştirmesine izin vermemektedir. Çünkü birey; toplum önündeyken, tüm gözlerin kendi üzerinde olacağını hissetmekte, yaptığı işi yerine getiremeyeceğine, getirse dahi rezil olacağına yönelik düşünceleri yoğun bir şekilde zihnini meşgul etmektedir. Fiziksel olarak, terleme, ellerin terlemesi, yüz kızarması, baş dönmesi/bayılma hissi, kalp atımının hızlanması, tik seyirmeleri, göğüs sıkışması vb. fiziki belirtilere yoğun kaygıdan ötürü eşlik eden konuşma esnasında kelimeleri t... »»»
Sosyal ortamlarda ya da performans gösterilmesi gereken durumlarda kişinin mahçup duruma düşeceği, hata yapıp rezil olacağı, başarısız olacağı ya da aşağılanacağı yönünde aşırı korku duyması “sosyal fobi” olarak adlandırılır. Sosyal fobi toplum içinde oldukça yaygın görülen ve tedavisi olan bir psikiyatrik hastalıktır. Kişi korkuları nedeniyle sosyal ortamlardan kaçınır ve zorunluluk nedeniyle sözkonusu ortamlara girerse yoğun sıkıntı yaşar. Sosyal fobisi bulunan çoğu kişi kalabalık önünde konuşmakta zorluk çeker. Başkasının önünde yazı yazmak ya da imza atmak, kalabalık ortamda yemek yemek, toplum içine girmek, amirinden bir istekte bulunmak, başkasının yanında telefon görüşmesi yapmak, gen... »»»
BÖLÜM I GİRİŞ Literatür incelendiğinde, farklı araştırmacılar tarafında, birçok kontrol tanımı yapıldığı görülmektedir. Örneğin Weisz (1986), kontrolü, niyetlerimizin ortaya konması olarak tanımlamıştır. Roodin (1986), kontrolü, bireyin başarılı olmaya, kişisel yeterliliğe inanmaya, istenen sonuçları elde etmeye ve karar vermeye ilişkin güçlü bir beklentisi olarak tanımlamaktadır. Stes’e (1995) göre kontrol, bireyin bir diğer kişinin davranışlarını amaçlı olarak düzenlemesidir. Thompson (1981), kontrole bilişsel açıdan yaklaşmıştır, kontrol kavramını, insanların çevrelerine yönelik etkili bir farkındalık geliştirmelerini sağlayan ve bilişsel stratejileri de içeren inançlar olarak tanımlamışt... »»»
SOSYAL FOBİ TEDAVİSİNDE İKİLİ YAKLAŞIM MODELİ ( Aşağıda bahsedilen ve Bakırköy 29. noterliği tarafından 21.06.2013 tarih ve 20117 no ile ‘‘sosyal fobi sınıflandırması, tedavide ikili yaklaşım modeli’’ nin fikri mülkiyet hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince Dr. Ahmet Koyuncu’ ya aittir.) Sosyal fobi hastalarında yaptığımız iki çalışmada Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB ) eştanısı yüksek oranlarda bulunmuştur. İlk çalışmada primer tanısı sosyal fobi olan 108 hastada erişkin DEHB eş tanısı sıklığı % 60.5, diğer çalışmada ise 130 SAB hastasında çocukluk DEHB eş tanısı % 72.3 olarak bulunmuştur (1, 2). Sosyal fobi hastalarında özellikle dikkat eksikliğ... »»»
SOSYAL FOBİ (ANKSİYETE BOZUKLUĞU) NEDİR ? “Sadece bir kaç saniye için gözlerinizi kapatın ve bir odaya girdiğinizi ve orada bazı arkadaşlarınızı ve iş arkadaşlarınızı gördüğünüzü düşünün.Birden yere doğru bakıyorsunuz ve üzerinizde hiçbir giysinin olmadığının farkına varıyorsunuz”. Sosyal fobisi olan kişilerin bir toplumsal durumla karşılaştıklarında neler hissettiklerini bu senaryo çok iyi anlatmaktadır. “Büyük bir utanç duyarsınız, odadan kaçıp gitmek istersiniz, sanki ölecekmiş gibi olduğunuzu hissederseniz, hiç kimseyi yeniden görmek istemezseniz”. Bireyin başkaları tarafından yargılanabileceği kaygısını taşıdığı toplumsal ortamlarda mahcup ya da rezil olacağı konusun... »»»
SOSYAL FOBİ: Sosyal ve performans durumlarından ,utanma,rezil olma korkusu,ön planda olmak üzere korku ve kaçınmayı kapsamaktadır.Bozukluk çok sık olarak görülür.Tipik olarak genç yaşta başlar ve sıklıkla kronikleşir. Sosyal fobisi olan kişiler,en sık olarak topluluk önünde konuşma veya sahnede performans sergileme gibi özel durumlarda korkulara odaklanılan ,yaygın olmayan bir tip içersinde tanımlanabilirler. SOSYAL fobisi olan kişiler genel olarak ,utanganç,eleştirilmekten korkan ve kendini belli etmeyen bir yapıda olabilirler.Sosyal ortamlarla sınırlı olmak üzere , bazen panik ataklar bulunabilir.Bunun yanı sıra depresyonda görülebilir. Özellikle batılı ülkelerde yapılan çalışm... »»»
“İlkokul, ortaokul ve lise hayatım boyunca hep sessiz sakin ve çekingen biri olarak nitelendirildim. Sanki insanlar varlığımı bile fark etmiyor gibiydi. Ne bir sohbete katılır, ne bir konuyla ilgili görüşlerimi paylaşır, ne de girdiğim ortamlarda fark edilirdim. İnsanlar ismimi bile zar zor hatırlar, beni görmezden gelirlerdi. Maalesef insanların ezik olarak tanımladığı bir tiptim yani. Ama esas sorunlarım ilkokula başladığımda ortaya çıktı. Haftalarca annemi yanımda istemiş, sırada yanımda oturtmuş, çok ağlamış, okula bir türlü alışamamıştım. Çok iyi hatırlıyorum ilkokul öğretmenim anneme “X çok içekapanık ve çekingen bir çocuk, soruyu bilmesine rağmen derslere katılmıyor, parmak bile kaldı... »»»
Fobiyi kısaca tanımlamak gerekirsek eğer, bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi halidir. Fobi kelimesi, Phobos kelimesinden gelir. Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku olarak algılanmaktadır. Fobi toplumda sık görülen bir anksiyete bozukluğu arasındadır. Fobisi olan insanlar “fobik” diye adlandırıldığını çevremizden de duymaktayız. Yapılan araştırmalar toplumda yaklaşık %10-%15 oranında fobi tespit etse de tahminen bu değer %20-25 dolaylarındadır. Fobiler genel manada yaygınlığı açısından toplum tarafından hastalıktan ziyade huy... »»»
ACABA SOSYAL FOBİM VAR MI? Milyonlarca insan, dışarıdaki muhteşem, cıvıl cıvıl hayatı, perdeyi bile aralamadan, pencerenin arkasından izlemekle yetiniyor. Milyonlarca insan, yaşayacakları rüya gibi bir yaşamı, kendi elleriyle karanlığa mahkum ediyor. Her gün milyonlarca hayal, çöp kamyonlarına yükleniyor ve imha edilmeyi bekliyor. İnsanlık tarihi boyunca, kaç Edison, kaç Mozart, kaç Sabancı, kaç Cem Yılmaz ve kaç Tarkan tarihin tozlu sayfalarında yok olup gitti acaba? Kaç kişi, sırf utandığı için, rahat olamadığı için ve çekindiği için yoldan geri döndü. Kaç tane destan gibi aşk, sırf bu yüzden başlayamadan tarih oldu?.. “İşte bunlar hep sıkıntı” yani halk arasında böyle ifade ediliyor. As... »»»
Kaygı bozukluğu alt türlerinden biri olan sosyal kaygı bozukluğu (diğer adıyla sosyal fobi), yaygın ve kişilerin hayatlarını olumsuz yönde etkileyen ruhsal bir bozukluktur. Sosyal kaygı bozukluğuna sahip bireylerin korku duygu durumları yüksektir ve başkalarının onları incelemesinden kaçınmaktadırlar. Kişi sosyal durumlarda, utanç verecek bir şey söylemesinden ve aşağılanmasından oldukça endişe duymaktadır. Endişe seviyeleri kişilerarası iletişimden kaçınacak kadar fazladır (American Psychiatric Association, 2013; Kessler ve ark., 2005; Stein ve Stein, 2008). Sosyal kaygı bozukluğu olan kişiler, yeni insanlarla tanışırlarken genelde utangaçtırlar. Başkalarıyla etkileşime girdiklerinde yaşa... »»»
- Okul fobisi nedir? Okul fobisi şiddetli bir endişe nedeniyle çocuğun okula gitmek istememesi veya okulla ilgili son derece isteksiz olması şeklinde kendini gösteren bir durumdur. Bu durum çocukta özellikle okul saatleri yaklaştığında sıkıntı artışı, ağlama, sinirlilik, uykusuzluk, saldırganlık veya baş ağrısı, mide bulantısı, iştahsızlık gibi şikayetlerle ortaya çıkmaktadır. En sık okulların yeni açıldığı Eylül-Ekim aylarında ve 6-8 yaş gibi ilkokula başlangıç döneminde görülür. Yine okula başladıktan sonraki yıllarda, örneğin 11-12 yaşlarda okul değişikliğinin gündeme geldiği dönemlerde de ortaya çıkabilmektedir. Kızlarda ve erkeklerde birbirine yakın sıklıkta görülen bu durum k... »»»
► Korku ve Fobi Psk.Alican KAYA
► Sosyal Kaygı Psk.Filiz KOÇAK
► Sosyal Kaygı Bozukluğu Psk.Cemre ÖZCAN
► Ergenlerde Sosyal Anksiyete Psk.Günce TOROSLU
► Sosyal Kaygı ile Baş Etmek Psk.Nazlıcan BALABAN
► Sosyal Kaygı Bozukluğu Psk.Kumru ŞERİFOVA
► 7 Maddede Sosyal Anksiyete Psk.Gülşah PINAROĞLU
► Sosyal Fobiniz Olabilir mi? Psk.Gizem HÜNERLİ
► Sosyal Fobinin Paradoksları Psk.Şanver YEREBAKAN
► Sosyal Fobinin Nedenleri ve Tedavisi Psk.Gökhan BİNGÖL
► Sosyal Fobiden Nasıl Özgürleşirim? Psk.Zümrüt ÇETİN
► Sosyal Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu Psk.Çiğdem KINIK
► Çekingen Miyim, Sosyal Fobim mi Var? Psk.Berna GÖRGÜLÜ ÇELİK
► Sosyal Kaygıyla İlgili Kuramsal Yaklaşımlar Psk.İ.Nil BİREYŞOĞLU ÖZEN
► Anksiyete Türleri Psk.Gökhan BİNGÖL
► Fobiler ve Baş Etme Yolları Psk.Sinem GÜN
► Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu Psk.Eylem ESEN
► Özgüven Eksikliği Psk.Namık ACAR
► Fobiler - Aşırı Korkular Psk.Gözde ÖZÇİÇEK KALA
► Obsesif-Kompulsif Bozukluk Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
► Anksiyete Bozuklukları Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
► Fobilere Genel Bir Bakış ve Belirtileri Psk.Azade ALTINTAŞ DURMUŞ
► Kognitif (Bilişsel) Davranışçı Terapi Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Murat BİLİM
► Şişman Psikolojisi Psk.Merve MAMACI
Sosyal Fobi Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Burcu BÜGE Fotoğraf
Uzm.Psk.Burcu BÜGE
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi90 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (74) - Videolar - İletişim Bilgileri
Güldane KAVGACI, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Ece PINAR, İstanbul
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Necdet DÖNMEZ, İstanbul
Psk.Nazan PARLAK, İstanbul
Psk.Ergün İNCE, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Emine ARMAN, İstanbul
Uzm.Psk.Yusuf KAYA, İstanbul
Psk.Narek KARASU, İstanbul
Psk.Güney RASLAYAN, Balıkesir
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Uzm.Psk.Afra AHBAB, İstanbul
Uzm.Psk.Fundem ECE, İstanbul
Psk.Eyüp AKIN, İstanbul
Dr.Ahmet KOYUNCU, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Selin KARA, Kocaeli
Psk.Begüm UÇMAN, İstanbul
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Psk.Yaprak GÜLMEZ, İstanbul
Uzm.Psk.Zeynep KUT, İstanbul
Dr.Emine Filiz ULUHAN, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Berkant YELKEN, Eskişehir , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Psk.Burak ASLAN, İçel (Mersin)
Psk.Tuba SEZER, Sakarya
Dr.Sedat İRGİL, Balıkesir , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Aysu AVCI, İstanbul
Psk.Zeynep BALKIZ, İstanbul
Uzm.Psk.Erkan KURT, İstanbul
Uzm.Psk.Esra YAVUZ, İstanbul
Dr.Mehmet OĞUZ, İzmir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Adnan CANSEVER, Ankara , Psikiyatrist
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Psk.Ahmet YILMAZ, İstanbul
Psk.Neslihan DURATEYMUR, İçel (Mersin)
Dr.İbrahim BİLGEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Alican KAYA, İstanbul
Dr.Orhan ÇELİK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ceren TATAR, İstanbul
Psk.Dnş.Ayla KETRE, İçel (Mersin)
Psk.Tuğba AK, İstanbul
Psk.Zinet TUNÇ, İçel (Mersin)
Psk.Eda GÖKDUMAN, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Psk.Nevhan VAROL, İstanbul
Psk.Kağan AY, İzmir
Psk.Elif ŞIK, Ankara
Psk.Dnş.Sibel TOY, Gaziantep
Dr.Hira Selma KALKAN, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Orhan TARUK, İstanbul
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Psk.Çisem İLHAN, İstanbul
Psk.Şahnur YAMAN, İçel (Mersin)
Psk.Melike GÜRAY, İstanbul
Erkan ÖZEN, İstanbul
Psk.Selen MORAY, İstanbul
Psk.Ela KÖK, İstanbul
Psk.Lale TUNCEL, İstanbul
Dr.Mehmet Bülent AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Fulya KAYA, Antalya
Psk.Tülay KÖK, Antalya
Psk.Ceyda ERGİN, İstanbul
Doç.Dr.Ozan PAZVANTOĞLU, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Zeynep BODUR, İzmir , Psikiyatrist
Dr.Mehmet İBİŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Psk.Bahar KÖSE, İstanbul
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Prof.Dr.Mehmet Akif ERSOY, İzmir , Psikiyatrist
Psk.Çağlar VAR, İstanbul
Psk.Duygu ÖZEL, Antalya
Psk.Selen CAN, Ankara
Psk.Bahar KAYA, İstanbul
Dr.Fethi TURAN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Cenk URAL, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Zengibar ÖZARSLAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
Dr.İbrahim SÖYLEMEZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Bengü GÜLDEREN, KKTC (Kıbrıs)
Dr.Ceyda GÜVENÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Buket ÜNVER, İstanbul
Psk.Duygu DOĞMUŞ, İstanbul
Psk.Pelin ÖZTAŞ, İstanbul
Doç.Dr.Levent SÜTÇÜGİL, Ankara , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Mehmet ARAS, Diyarbakır
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Psk.Serhat DAMAR, İstanbul
Psk.Egemen TUĞRUL, İstanbul
Psk.Aslı BAŞARI, İstanbul
Psk.Gözde KENÇ, İstanbul
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Dr.Ali Emre ŞEVİK, Kastamonu , Psikiyatrist
Dr.Mehmet Levent SOYLU, Adana , Psikiyatrist
Dr.Onur Okan DEMİRCİ, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Dr.Burhan BURHANOĞLU, Muğla , Psikiyatrist
Psk.Gizem ANLAMA, İstanbul
Dr.Hakan KARAŞ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Ender VARDAR, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Psk.Yekta KORKMAZ, İstanbul
Ercüment DOĞAN, İstanbul
Dr.Aylan AYPEK, İstanbul , Psikiyatrist
Ayberk AYGÜN, Zonguldak
Uzm.Psk.Emre BULUT, İstanbul
Psk.Utku ARAT, İstanbul
Dr.Özlem KOZAK, Denizli , Psikiyatrist
Psk.Emre ÖZKAN, Balıkesir
Dr.Mustafa CANBAZOĞLU, Bursa , Psikiyatrist
Feyza İMREN, Ankara
Dr.Özgür ÖZDEMİR, İstanbul , Psikiyatrist
Prof.Dr.Haluk SAVAŞ, Gaziantep , Psikiyatrist
Doç.Dr.Salih SELEK, Yurtdışı , Psikiyatrist
Prof.Dr.İlhan YARGIÇ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Gonca BAĞLAR, Eskişehir
Dr.Ali KORKMAZ, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Burak TOPRAK, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Çağla KAV, İstanbul
Dr.Aytekin ŞAHAN, Tekirdağ , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Onur KÖK, İstanbul
Doç.Dr.Didem Behice ÖZTOP, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Gülşah MERAL ÖZGÜR, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Suat CAN, Antalya , Psikiyatrist
Dr.Cem YALÇIN, Bursa , Psikiyatrist
Dr.Emre TAN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Serkan KALGAN, İstanbul
Dr.Ardıl Bayram ŞAHİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Ece YILMAZ, İstanbul
Dr.Bülent ÇELİKEL, Ankara , Psikiyatrist
Durul MERT, Sakarya
Psk.Nur KASSEM, İstanbul
Dr.Hasan Semih BİLGİN, Manisa , Psikiyatrist
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.Aysel SAVRAN TOKGÖZ, Antalya , Psikiyatrist
Serkan ÖZCAN, Aydın
Psk.Dilara ZEYBEK, İstanbul
Dr.Müberra YENİŞAR, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.İlker KÜÇÜK, Eskişehir
Psk.Hasan AKALIN, İstanbul
Dr.Ayça CAN UZ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Düzgün UĞUR, Diyarbakır
Uzm.Psk.Enes ULU, İstanbul
Psk.Melek DEMİR, Diyarbakır
Dr.Mustafa GÜVELİ, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Hatice KESKİN, Eskişehir
Psk.Perihan AYDIN, İstanbul
Psk.Dnş.Deniz PELTEK, Kahramanmaraş
Psk.Dnş.Sena ÖZ, İstanbul
Dr.Hacer KONUKÇU, Balıkesir , Psikiyatrist
Dr.Şeref ŞİMŞEK, Diyarbakır , Psikiyatrist
Psk.Hüseyin ASLAN, İçel (Mersin)
Psk.Esra ALİOĞLU, İstanbul
Psk.Gülsün BAYAN, Balıkesir
Dr.Seçil GASSALOĞLU, Bursa , Tıp Doktoru
Psk.Deniz YILDIZ, İstanbul
Psk.Şimal SONGUR, İstanbul
Psk.Hande ASLAN, İstanbul
Dr.Berna MERCAN ALIŞIR, Muğla , Psikiyatrist
Dr.Gökhun İnan YÜCEL, Edirne , Psikiyatrist
Dr.Filiz YURTMAN, Erzurum , Psikiyatrist
Pınar SARI, Kocaeli
Psk.Beste UÇAK, İstanbul
Dr.Nurhan FISTIKCI, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Orhan KARACA, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Didem ÜNGÖR, İstanbul
Dr.Burak KULAKSIZOĞLU, Antalya , Psikiyatrist
Doç.Dr.Murat YÜCE, Samsun , Psikiyatrist
Psk.Ertuğ GÜL, İstanbul
Uzm.Psk.Zehra EROL, İstanbul
Psk.Olcay TÜZÜN, İstanbul
sosyal fobi KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların sosyal fobi KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sosyal fobik, sosyal fobi nedir, sosyal fobide tedavi, sosyal fobide bilgi işleme, sosyal fobi ve kişilerarası ilişkiler, sosyal fobi ve kişilerarası ilişki tarzları, sosyal anksiyete, anksiyete, anksiyete bozukluğu, kaygı, sosyal kaygı, panik bozukluk, sosyal korku, utanma, çekingenlik, topluluk önünde konuşma, sosyal anksiyete bozukluğu, toplumsal kaygı bozukluğu, insanların içinde konuşamama, sosyal kaygı bozukluğu, ergenlerde çekingenlik, özgüven sorunları, çekingen kişilik, sosyal fobinin tedavisi, sosyal fobinin tedavisinde bilişsel terapi, sosyal fobide bdt, sosyal fobide kognitif terapi, sosyal fobi çözüm, sosyal fobi nasıl yenilir, sosyal fobi ilaçları, performans kaygısı, performans anksiyetesi, değerlendirilme kaygısı, kaygı bozukluğu, ssri, terapi, sosyal fobinin nedenleri, sosyal fobi belirtileri, kognitif terapi, iletişim sorunları, kendini ifade edememe, sosyal fobi tedavisi, sosyal fobi terapisi, sosya fobi nedir, sosyal fobi rehberi, çocuklarda sosyal fobi, kaygı bozuklukları, anksiyete bozuklukları, yaygın kaygı bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, panik atak, agorafobi, özgül fobiler, kaygı bozukluğu nedenleri, kaygı bozukluğunun nedenleri, sosyal fobinin sebepleri, sosyal fobi türleri, sosyal fobi tipleri, utangaçlık, çekingen, utangaç, fobi, korku, aşırı çekingenlik, çekingen kişilik bozukluğu, sosyal fobinin belirtileri, kızarma, utanıyorum, değerlendirilme korkusu, toplumsal kaygı, sosyal fobide psikoterapi, çekinik, yüz kızarması, terleme, titreme, topluluk önünde konuşamama, sosyal, topluluk anksiyetesi, sunum korkusu, kalabalıkta konuşamama, aşırı utangaçlık, sosyal fobinin tanımı, sosyal fobi ölçeği, sosyal fobi testi, utangaçlık testi, sosyal fobi hastalığı, sosyal fobi rahatsızlığı, çocukta sosyal fobi, ergenlerde sosyal fobi, ergenlikte sosyal fobi, gençlerde sosyal fobi, toplum korkusu, toplum içinde kaygı, sosyal çekingenlik, sosyal fobi belirtileri nelerdir, sosyal fobiyi nasıl yenerim, sosyal fobiyi nasıl yenebilirim, sosyal fobinin sebebi, sosyal fobinin çekingenlikten farkı, sosyal endişe, sosyal fobide hipnoz


18:06
Top