2007'den Bugüne 78,676 Tavsiye, 25,360 Uzman ve 17,665 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Spinal
Spinal Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Spinal Kavramı ile İlgili 18 Makale
► Spinal Tümörler Doç.Dr.Hülagü KAPTAN, Nöroşirurji Uzmanı
Spinal Tümörler Spinal tümörler (omurilik tümörleri), ağır morbite ve mortalite oranlarıyla (hastalık ve ölüm); erken tanı ve uygun tedavi metotları uygulandığında olumlu sonuçlar alınması nedeniyle nöroşirürjinin ilgi odağı olmuştur. Teknolojik ilerlemeye paralel olarak tanı olanaklarının artması, cerrahi tekniklerin özellikle mikrocerrahinin gelişimi ile tedavi başarısının oranları artmıştır. Santral sinir sistemi tümörlerinin yaklaşık %10 ile %25'i arasındaki bölümü spinal yerleşimlidir. Spinal tümörlerin, toplumda görülme sıklığı 2-10/100,000 oranları arasında değişmektedir. Yerleşim yerlerine göre spinal tümörleri ayırmak, tanı ve tedavide kolaylık sağlamaktadır. Bu nedenle sı... »»»
► Spinal Travma ve Yaralanmalar Doç.Dr.Cem ATABEY, Nöroşirurji Uzmanı
Spinal travmalar etkilenen bölgeye göre: Servikal ve Torakolomber olarak ikiye ayrılabilir. Servikal Spinal Travma Trafik kazaları en sık sebeptir. Servikal spinal segment bu tip kazalarda en çok etkilenen bölgedir.Kafa destekleri, Hava yastıkları, Emniyet kemerleri kullanımıyla travma minimuma indirgenmektedir.Dislokasyon ve Kırıklar en çok Servikal aksı ve C5-C6 düzeyini etkiler. Servikal bölgenin etkilenmesinin nedenleri: 1.Bu bölgenin özgün anatomisi 2.Bu bölgenin geniş hareket olanağı 3.Bu bölgenin yüksek yüksek insidans ile travmaya bağlı belirgin patolojik streslerle karşı karşıya kalmasıdır. 4.Üst servikal vertb. yaralanmaları daha çok kafa travmaları ile olu... »»»
► Belde Kayma - Spinal Stenosis Doç.Dr.Hülagü KAPTAN, Nöroşirurji Uzmanı
Bel’de kayma Lomber spondilolistezis, yani bel omurların (vertebraların) birbiri üstünde kaymasıdır. Konjenitaldir. Burada meydana gelen bel kaymaları daha çok çocuk ve gençlerde (10-25) görülmektedir. En fazla kaymanın (derecesi bakımından ) görüldüğü gruptur. Tıp ta displastik tip olarak değerlendirilmektedir. Postür ve yürüyüş sıkıntıları belirgindir. Genetik özelliği olan ve en sık görülen bel kayması tıp da istmik tip olarak adlandırılmaktadır. 25-35 yaş arasında daha çok gençler görülmektedir. Erkekler kadınlara göre daha sıktır. Yineleyen küçük travmalar ve kırıklar sonrası oluşabileceği belirtilmiştir. Küçük dereceli kaymalar ile karşımıza çıkmaktadır. Halk arasınd... »»»
► Spinal Travma, Omurga Kırıkları ve Özel Sendromlar Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
16. yüzyılda Fransız berber cerrah Ambrose Pare torakal vertebra fraktürleri ile ilgili önemli tanımlamar yapmış. Luxation adlı bir kitap yayınlamış ve kostaların torakal vertebraların travmaya karşı daha dayanıklı kıldığını belirtmiştir. T1-10 arası tüm vertebral travmaların %16’sını oluşturur. Torakal bölgede en sık görülen travma wedge kompresyondur. Denis’in torakal ve lomber bölge için yaptığı 3 kolon teorisi geniş olarak kabul edilmekle beraber bu sınıflamada mekanizma tarif edilmemesi bir dezavantaj olarak kabul edilmiş ve 1984 yılında Ferguson ve Allen, 1991 yılında ise Magerel tarafından teori modifiye edilmiştir. Magerel’in sınıflamasında A (1-3) kompresyon, B (1-3) distraksyon... »»»
► Servikal Spinal Stenoz (Boyun Omurilik Kanalında Darlık) Prof.Dr.Orhan ŞEN, Nöroşirurji Uzmanı
Boyun bölgesinde omuriliğin içinden geçtiği kanalın etrafındaki kemik yapı, yumuşak doku, disk ve onun arkasındaki ligamanın kalınlaşmasıyla kanalın çapını daraltıp omuriliğe bası yapması servikal spinal stenoz olarak adlandırılır. Yaş, travma, ligamanların kalınlaşması, fasetlerin artrotik değişiklikleri ve spondilotik çıkıntıların gelişmesi gibi yapısal değişiklikler nöral elemanları komprese edecek kritik düzeyin altına inmedikçe (belirgin daralmadıkça) stenoz asemptomatik kalabilir. Servikal spinal stenoz genelde her yaşta olabilir. Sıklıkla 70 yaş sonrası semptomatik hale gelir. Erkeklerde daha yaygın olup bacaklarda ağırlaşma, yürümede güçlük, yazı yazma ve gömlek düğmesini kavuşturam... »»»
Belde Kanal Darlığı ve Manuel Terapi – Spinal Stenoz Bel ağrısı bizim toplumumuzda çok fazla görülmektedir. İnsanların yaklaşık %65-80'i hayatlarının her hangi bir döneminde en az bir kez bel ağrısı geçirirler.Özellikle ağır işlerde çalışanlar, yük kaldıranlar, masabaşı çalışanları, bankacılar, ayakta çok fazla kalanlar, öğretmenler, cerrahlar, stresli işlerde çalışanlar avukatlar gibi mesleklerde çok daha yaygındır. Öncelikle burada bel anatomisini iyi bilmek gerekir. Belimizi tanıyarak ve vücudumuzu doğru kullanarak sağlıklı bir bele sahip olabiliriz. Vücut omurgası kemikler, diskler, bağlar, kaslar, sinirler ve eklemlerden oluşmaktadır. Omurga ayakta dik durmayı, dengeyi ve farklı ... »»»
LUMBAL SPİNAL STENOZ Bel bölgesinde beş tane omur vardır. Bu omurlar birleşerek omurga kanalını oluştururlar. Omurga kanalında omurilik denilen spinal sinirler bulunur. Spinal stenoz ise bu omurga kanalının daralmasına denir. Omurlar arasında omurların birbirine bağlanmasını saglayan disk adı verilen yapılar bulunur. Bu diskler yaş ilerledikçe sıvı miktarlarını kaybederler. Bu durum diskin yük taşıma yeteneğinin azalmasına ve sertleşerek bulunduğu yerden spinal kanala doğru yer değiştirerek kanal çapının daralmasına neden olabilir. Spinal stenozun diğer bir nedeni ise omurların arkasındaki faset eklemlerinin büyümesidir. Hastalar sıklıkla yürüme sırasında belden başlayıp bacaklara yayı... »»»
BEYİN : CEREBRUM Beynin birçok işi nasıl başardığını öğrenmeden önce Anatomik yapısına bakmakta yarar vardır. Çok karmaşık olan İnsan Beyninin yapısını tam olarak anlatabilmek sayfalara sığmaz .Bundan dolayı, İnsan Beyninin , Anatomik yapısını ana hatları ile basitleştirilmiş ve kolay , anlaşılabilir olarak anlatacağım . Beyin, İnsanda, kafatası boşluğunun (neurocranium ) içinde yer alan ve merkezi sinir sisteminin ön bölümünü oluşturan, yoğunlaşmış sinir dokusudur.. Duyular aracılığıyla alınan verilen birleştirip bütünleyerek, bu uyarılara cevap niteliğindeki hareketleri yöneten, bu nedenle temel içgüdüsel etkinliklerde çok önemli bir rol oynayan beyin, İnsanda aynı zamanda öğren... »»»
► Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality (Scıwora) Dr.Mehmet Kaan ÜNGÖREN, Nöroşirurji Uzmanı
► Dar Kanal Hastalığı, Bel Kireçlenmesi Prof.Dr.Kadir KOTİL, Nöroşirurji Uzmanı
► Omurga, Boyun ve Bel Kırıklarında Tedavi Nasıl Olmalıdır? Prof.Dr.Kadir KOTİL, Nöroşirurji Uzmanı
► Cerrahi Olarak Rahmin Alınması (Histerektomi) Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Nörolojik Hastalıklarda Üriner İnkontinans Tanı ve Tedavi Yöntemleri Prof.Dr.Bayram ÇIRAK, Nöroşirurji Uzmanı
► Beyin Kistleri - Araknoid Kistler Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Omurga ve Omurilik Tümörleri Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Lomber Dar Kanal (Omurga Kanal Darlığı) Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Nöroşirurji Uzmanı
► Omurga Ameliyatlarında İmplant Yerleştirme Bilgilendirme Formu Dr.Bülent ÇELİK, Nöroşirurji Uzmanı
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
.
Spinal Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Melih EROL, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Orhan ŞEN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Cüneyt GENÇ, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Kadir KOTİL, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Aybars AKKOR, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Doç.Dr.Rukset ÜNLÜ ATTAR, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Op.Dr.Bülent ÇELİK, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Süleyman COŞKUN, Antalya , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Mehmet ZİLELİ, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Doç.Dr.Cem ATABEY, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Çetin EVLİYAOĞLU, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Doç.Dr.Cüneyt TEMİZ, Manisa , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Nezih BERKSOY, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Prof.Dr.M. Volkan AYDIN, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Serap UYSAL, İstanbul , Nörolog
Yrd.Doç.Dr. H. Utku ADİLAY, Balıkesir , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Op.Dr. Bayram ÇIRAK, Denizli , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Osman GÜVEN, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Doç.Dr.Hülagü KAPTAN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Hidayet AKDEMİR, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.İrfan ÇINAR, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Op.Dr. Can SOLAKOĞLU, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Prof.Dr.Nezih OKTAR, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Mehmet Kaan ÜNGÖREN, Kırklareli , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Op.Dr. Mehmet Sedat ÇAĞLI, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Doç.Dr.Alper KAYA, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Yrd.Doç.Op.Dr. Çağatay ULUÇAY, İstanbul , Ortopedi Uzmanı
Op.Dr.Yasin Levend ÖZÇELİK, Denizli , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Elmas KAĞNICI ATAR, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Ender VARDAR, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Feride KORKMAZ, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Dr.H. Alp BATURALP, İstanbul , Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı
Dr.Barış ÜLKER, Muğla , Anestezi Uzmanı
Dr.Özcan ASLAN, Hatay , Nöroşirurji Uzmanı
Op.Dr.Murat SAYIN, İzmir , Nöroşirurji Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Ramazan SARI, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Bülent Naci KANEVETÇİ, Antalya , Anestezi Uzmanı
Op.Dr.Hilmi AKŞAMOĞLU, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Fzt.Muhammet IŞIK, İstanbul
Fzt.Hasan SARI, İstanbul
Fzt.Ebru SAZKAYA, İstanbul
Yrd.Doç.Dr. Atilla YILMAZ, Hatay , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Kemal ASLAN, İçel (Mersin) , Anestezi Uzmanı
Op.Dr.İbrahim Serhat KAYIRAN, Sivas , Nöroşirurji Uzmanı
Fzt.Serkan MUTAF, Balıkesir
Doç.Dr.Ahmet Cemil İSBİR, Sivas , Anestezi Uzmanı
Prof.Dr.N.Süleyman ÖZYALÇIN, İstanbul , Anestezi Uzmanı
Dr.Cengizhan EMRE, Ankara , Anestezi Uzmanı
Dr.Tolga ERGÖNENÇ, Sakarya , Anestezi Uzmanı
spinal KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların spinal KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
omurilik, omurga, tümörler, cyberknife, metastatik, servikal, lomber, torakal, kırık, travma, cerrahi, yaralanma, servikal spinal, servikal spinal travma, spinal travma, spinal yaralanma, jefferson fraktürü, odontoid fraktür, occipito-atlantal dislokasyon, hangman fraktürü, atlantodental instabilite, faset dislokasyonu, vertebral korpus kompresyon kırığı, spinal kord kontüzyonu, stabilizasyon, spondilolistezis, bel ağrısı, bacak ağrısı, spinal stenosis, felç, omurilik kesisi, torakal fraktür, lomber fraktür, omurilik felci, asia sınıflaması, frankel sınıflaması, spinal şok, ambrose pare, omurga kırığı, omurgada kırık, omurilik kanalında darlık, servikal spinal stenoz, dar kanal, kanal darlığı, spinal stenoz, dejeneratif spondilozis, stenoz, omurga kanal darlığı, stenozda egzersiz, lumbal spinal stenoz, lomber spinal stenoz, dar kanal hastalığı, bel kireçlenmesi, lomber dar kanal, belde kanal daralması, kanal daralması, kanal daralması belirtileri, lomber dar kanal teşhisi, lomber dar kanal tedavisi, interspinöz cihaz, interspinöz cihazlar, boyun kırığı, bel travması, omurga travması, spinal kord ödemi, kırık omurga, bel kırığı, histerektomi, rahim alınması, rahmin vajinal yoldan alınması, rahmin karından alınması, vajinal histerektomi, abdominal histerektomi, miyom ameliyatı, miyomların altan alınması, tah bso, ön onarım, arka onarım, sistosel, rektosel, idrar kaçırma stres inkontinans, rahim alma ameliyatı, uterusun alınması, döl yatağının alınması, rahmin ameliyat ile alınması, genel anestezi, spinal anestezi, vajina bolluğu, vajina genişliği, ilişkide bolluk hissi, orgazm olamama, geniş vajina, doğum yırtığı, açık epizyo, doğumda dikişlerin açılması, doğumda dikişlerin tutmaması, uriner inkontinans, üriner inkontinans prevalansı, üriner inkontinans tedavisi, üriner inkontinans tanısı, üriner inkontinans hastalığı


00:38
Top