2007'den Bugüne 86,355 Tavsiye, 26,856 Uzman ve 19,196 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Stil
Stil Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Stil Kavramı ile İlgili 38 Makale
Başta romantik ilişkilerimiz olmak üzere ilişkilerdeki bizi belirleyen, ilişkiden ve partnerimizden beklentilerimizi, onlara yaklaşımımızı, kendimize ve diğer insanlara olan bakışımızı ve hayattaki duruşumuzu belirleyen en önemli etkenlerden birisi bağlanma stilimizdir. Bağlanma, iki kişi arasında kurulan özel ve duygusal bağ ile oluşur. İnsanlar, özellikle hayatlarının ilk bir yılında anneleriyle/bakım vereniyle özel ve güçlü duygusal bir bağ kurarlar. Kurulan bu bağın niteliği hem kişinin kendisini bireysel olarak var edişinde hem de diğer insanlarla ileride kuracağı ilişkilerde önemli bir yer tutar. Bütün bunlar bir noktada bağlanmanın niteliğine göre şekillenir. Bağlanmanın niteliğin... »»»
► YENİÖğrenme Sitilleri Psk.Sema TURSUN
ÖĞRENME STİLLERİ Bireyin etkin öğrenmesi için gerekli beceri, tutum ve davranışları kazanması, yaşadığımız dönem içerisinde zorunlu hale gelmektedir. Çocukluk çağından itibaren belirlenebilen öğrenme stili, ebeveynin çocuğuna nasıl bir yol çizeceği ile ilgili bilgi verir. Öğrenme stilini bilen bir öğrenci, yeni bir bilgiyi öğrenirken ve hatırlarken kendine özgü yollar kullanarak işini kolaylaştırabilir. Üç çeşit öğrenme stili vardır. Bunlar görsel, işitsel ve kinestetik öğrenmedir. Çocuk her 3 öğrenme stiline de sahip olabilir; fakat bir tanesi genellikle daha ağır basar ve daha çok tercih edilir. Öğrenme Stili Görsel olan çocuklar; tertipli ve düzenlidir. Ders materyallerini kendileri plan... »»»
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DUYGUSAL ZEKA VE STRESLE BAŞA ÇIKMA STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ GİRİŞ Zeka; öğrenme, anlama ve alışılmamış durumlarla baş edebilme yeteneği olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre zeka, basit bilgiyi elde edip, onu yeni durumlarda kullanma yeteneği olarak tarif edilmektedir (Gürbüz ve Yüksel, 2008). Psikolojide insan zekası yoğun bir araştırma alanı olmuştur. Zeka, çevreyi seçme, onu biçimlendirme ve ona uyum için gerekli olan zihinsel yeteneklerdir. Bu nedenle 'zekice' diye nitelenen bir davranış, bir çevresel bağlamdan diğerine değişebilmesine rağmen, bu davranışın altında yatan zihinsel süreçler değişmez. Fakat bununla b... »»»
Bağlanma Bağlanma kuramına göre yakın ve romantik ilişkiler üzerindeki en derin etkiler, erken çocukluk deneyimleridir. Yetişkin yakın ilişkileri, erken çocukluk döneminde oluşan bağlanma modelini temel alır. Bu model, kişinin sevilmeye layık olup olmadığı, başkalarının sevgi ve desteğine güvenip güvenemeyeceği inançlarını şekillendirir. Güvenli Bağlanma Güvenli bağlanan kişiler yakınlıktan, bağlanmaktan ve yalnız kalmaktan korkmazlar ya da rahatsız olmazlar. Terk edilmek ve bağlanmak zihinlerini çok fazla meşgul etmez.* İnsanlarla ve romantik ilişkilerde, yakınlaşmak ve bağlanmak onlar için kolaydır. Özgüvenleri yüksektir, insanlara güvenirler. Güvenli bireyler, yeni cinsel deneyimle... »»»
Çocuk Anne İlişkisi: Bağlanma Stilleri İnsan yavrusu, biyolojik açıdan gözlenen özel durumu (aciz ve çaresiz) nedeniyle, yaşamını sürdürebilmek için, diğer türlerin yavrularına oranla, çok daha uzun süre anne-babasının doğrudan yardımına muhtaçtır. Diğer canlıların yavruları doğduktan kısa bir süre sonra kendi başının çaresine bakabilecek duruma gelirken insan evladının ise bu kıvama gelmesi daha uzun zaman almaktadır. Bu kaçınılmaz durum, insan türünden organizmaların bir arada yaşama, eğilim ve gereksinimlerini, özellikle de bağlanma ihtiyacını açıklamaktadır (Soysal, Bodur, İşeri ve Şenol, 2005). Bowlby (1969, 1980) tarafından geliştirilen bağlanma teorisi, yaşamın ilk yıllarında bebek ... »»»
DÜNYA KEÇİ IRKLARI Siz değerli okuyucularıma bu yazımda dünyada halen yaşamakta olan keçi ırklarını anlatmaya çalışacağım. Geçmiş yıllarda keçi ırklarının sınıflandırılmasında ırkların boynuz ve kulak yapılarındaki farklılıklardan yararlanılmaya çalışılmıştır. Fakat bu yolla yapılan sınıflandırmanın tüm keçi ırklarını tanımlamada yetersiz kaldığı görülmüştür. Bugün daha ayrıntılı bir sınıflandırma yapılması gerektiğinde, verim özellikleri ile yetiştirildikleri bölgenin coğrafi koşulları sınıflandırma kriteri olarak daha önem arz etmektedir. Ben burada verim yönünde yani etçi, sütçü ve tiftik ile kaşmir keçileri olarak ayırmayı uygun gördüm. ET KEÇİSİ IRKLARI Geri kalmış v... »»»
ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANA-BABA TUTUMLARININ ÖNEMİ Bireyin gelişiminde çevrenin etkisi ve önemi büyüktür. Birey oluşun başlangıcında ana-babalar temel belirleyici olarak ele alınmaktadırlar. Ana-babaların tutum ve davranışları, çocukların davranışsal duygusal, zihinsel gelişimlerinde, kişiliklerinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Ana-baba tutumları altı grupta toplanabilir. Otoriter-Baskıcı Tutum Otoriter tutumda denetim yüksek, duyarlılık azdır. Bu tutumu benimseyen anne babalar çocuklarının ilgi ve gereksinimlerini dikkate almazlar. Çocuktan beklentileri çocuğa sunduklarından daha fazladır. Kurallar çocuğa sorulmadan konur ve kesinlikle uyulması beklenir. Eğitimde başvurulan ... »»»
► Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Psk.Dnş.Esin YILMAZ
► Bağlanma Kuramı Üzerine Psk.Tolga Nasuh ARAN
► Öğrenme Stilleri Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
► Anne Baba Tutumları ve Çocuğa Etkisi Psk.Bayram ŞİMŞEK
► Yetişkin Still Hastalığı Dr.Nail BAMBUL, İç Hastalıkları Uzmanı
► Yetişkinlikte Bağlanma Psk.Bahar ERDEN
► Bağlanma ve Ruh Sağlığım Psk.Dnş.İbrahim GÜLYAŞAR
► Beyin Temelli Öğrenme Psk.Süleyman ÇOKAY
► Ramazanda Beslenme Stili Dyt.Seyran Seçil KURAL
► Yeni Nesil Okulları Şenay YILMAZ
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Stil Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Beliz EREREN Fotoğraf
Uzm.Psk.Beliz EREREN
İstanbul
Uzman Klinik Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi19 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (10) - Videolar - İletişim Bilgileri
Uzm.Psk.Sadık SUN, Diyarbakır
Fzt.Vedat ÜLKER, İstanbul
Dyt.Serkan TUTAR, İstanbul
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Psk.Merve YILMAZ, İstanbul
Psk.Merve ÖZEN, İstanbul
Şenay YILMAZ, İstanbul
Uzm.Psk.Sema TURSUN, Diyarbakır
Op.Dr.Bülent Fahri KILINÇOĞLU, Antalya , Nöroşirurji Uzmanı
Erdi KANBAŞ, İstanbul
Bilgi ONUR, İçel (Mersin)
Dr.Fatih ŞAR, İzmir , Tıp Doktoru
Dr.Nail BAMBUL, İstanbul , İç Hastalıkları Uzmanı
stil KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların stil KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
bağlanma stilleri, güvenli bağlanma, kaygılı bağlanma, kaçıngan bağlanma, kaçınmacı bağlanma, ilişkilerde bağlanma, bağlanma problemleri, bağlanma, anne çocuk ilişkisi, bağlanma kuramı, bağlanma teorisi, bağlanma çeşitleri, öğrenme, ögrenme stilleri, ergen öğrenme sitilleri, üniversite öğrencileri, duygusal zeka, stresle başa çıkma, donuk yüz deneyi, edward tronick, still face experiment, uyku eğitimi, güvensiz bağlanma, kaygılı kararsız bağlanma, kaçınan bağlanma, yakın ilişkiler, ilişkiler, bağlanma korkusu, terk edilme korkusu, yakın ilişkilerde bağlanma, bağlanma stili, ilişki, bağlanma v eaşk, korkulu bağlanma, saplantılı bağlanma, yetişkin bağlanma stilleri, romantik ilişkiler, romantik ilişkilerin psikolojisi, yetişkinlerde bağlanma, bağlanma duygusu, romantik ilişkilerde bağlanma, partner seçimi, partner seçimi psikolojisi, aşkta bağlanma, duygusal ilişkilerde bağlanma, bağlanma kuramları, john bowlby, yetişkinlikte bağlanma, anne bebek bağlanma stilleri, psikolojik bağlanma, evlilik, evlilik doyumu, şema ve evlilik ilişkisi, şema ve bağlanma, güdülenme stratejileri, öğrenme stratejileri, duygusal gereksinim, güdülenme, öğrenme stratejisi, güdülenme stratejisi, güdülenme ve öğrenme stratejileri, öğrenmeyi öğrenme, öğrenme stilleri, mary ainswort, bebeklikteki bağlanma kavramı, bebeklikteki bağlanma, bağlanma kavramı, bağlanma şekilleri, insanlarda bağlanma, insanda bağlanma, psikolojide bağlanma, bağlanma bağlanma, kayıtsız bağlanma, güvenli bağlanma stili, erişkinlikte bağlanma, güvensiz bağlanma biçimleri, bağlanma stilimiz, bağlanma türleri, öğrenme stili, nasıl öğrenilir, kinestetik öğrenme stili, işitsel öğrenme stili, görsel öğrenme stili, öğrenme tarzları, bağlanma türleri nelerdir, bağlanma stilleri nelerdir, dünya keçileri, dünya keçi ırkları, et keçisi, süt keçisi, tiftik keçisi, kaşmir keçisi, tekstil endüstrisinde keçi, kara keçi, kıl keçisi, honamlı keçisi, kilis keçisi, halep keçisi, gürcü keçisi, abaza keçisi, norduz keçisi


16:21
Top