2007'den Bugüne 86,355 Tavsiye, 26,856 Uzman ve 19,196 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Stresle
Stresle Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Stresle Kavramı ile İlgili 83 Makale
► Stresle Baş Edebilme Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
STRESLE BAŞ EDEBİLME Stres, zorlanma karşısında vücudun verdiği fizyolojik ve psikolojik tepkilerdir. Motivasyon sağlamak adına optimal düzeyde olması gerekir. Örneğin gelecek adına amacı olmayan, galesiz bir öğrenci ders çalışmak için gereken enerjiyi sağlamada zorlanacaktır. Ancak ders çalışmama durumunda karşılaşacağı zorlanmaların farkında olduğunda, çalışmak için gereken motivasyon sağlanacaktır. Stresin belli düzeyde olmasının sağlıklı olduğundan bahsetmiştim. Diğer yandan normal sınırları aşmaya başladığında, özellikle vücut psikosomatik belirtiler göstermeye başladığında müdahale etmek gerekmektedir. Psikosomatik belirtiler; herhangi fizyolojik/biyolojik nedene bağlı olmaksızın, r... »»»
► Stresle Başaçıkma Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, Psikiyatrist
Stres kavramı ve stres'in oluşması Stres, günlük hayat süreci içinde sıkça karşılaştığımız bir durum olup adeta normal hayatın gereklerinden birisidir. Kelime olarak zorlanma-yüklenme anlamına gelir. Stres reaksiyonları, yani yüklenme-zorlanmaya karşı ortaya çıkan tepkiler, bir kısım psikiyatrik bozuklukların oluşmasına direk veya dolaylı yollardan önemli katkılarda bulundukları için stres kavramının psikiyatrik pratikteki önemi oldukça büyüktür. Stres'in ortaya çıkışı bir çok yolla açıklanabilir. Bu yollardan birkaçına şekil 1’de değinilmiştir. Freudien düşüncenin ruhsal katmanlar ile davranışlar ve duyguların oluşumunda bu katmanlar arasındaki ilişkiler konusunda ileri sürdüklerini basit... »»»
► Stresle Başa Çıkma Psk.Fundem Ece ERDEM
Stres, kişinin bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi, zorlanması ile ortaya çıkan ve kapasitesini zorlayan bir durumdur. Stres, kişinin verimliliğini düşürür, kararsızlığa, kişinin duygusal ilişkilerinde ve iletişiminde bozulmalara neden olur. Öfke, düşmanlık ve kızgınlığa neden olabilir. Kişi stresliyken değersizlik ve güvensizlik gibi duygular yaşayabilir. Stresin, zihinsel ve fiziksel kaynaklarımızı tüketen olumsuz bir yanı olduğu gibi potansiyelimizi kullanmamıza ve gelişmemize katkı sağlayan bir yanı da vardır. Duygu bakımından hafif bir genel uyarılmışlık düzeyinin bulunması yapılacak işe ilginin artmasına katkıda bulunabilir. Bu anlamda bir miktar stres, normal işlevlerde ge... »»»
Stres kişinin baş edebilme gücünü aşan ya da zorlayan durumlarla karşılaştığında kendini koruyabilmek ve hayata devam edebilmek adına verdiği otomatik tepkilerdir. Çoğu zaman kişi stres altındayken üç farklı tepkiden birini verir. Eğer var olan durumla mücadele edecek kadar gücünün olduğuna inanıyorsa “savaşma”, baş edemeyeceğine inanıyorsa “ kaçma “ , eğer kaçacak kadar dahi gücünün olmadığına inanıyorsa “donup kalma “ tepkisini verir. Genelde bu tepkiler kişinin kendine karşı olan temel inançlarından beslenir . Savaşma tepkisini otomatik olarak veren ve içinde bulunduğu sorunlarla mücadele etmeye çalışan kişinin kendine ilişkin temel inançları ( güçlüyüm, yapabilirim, çözüm üretebilirim, ... »»»
STRESLE BAŞA ÇIKMA Stres kelimesi, adını çokça duyduğumuz ve psikolojik rahatsızlıklar arasında en sık karşılaştığımız klinik tablodur. Stresin genel tanımını yapacak olursak; kişinin günlük hayatta karşılaştığı durumlarla başa çıkmada hissettiği zorlanma ya da sıkıntıdır. Stres bedenen ve ruhen kişiye zarar verse de, belirli düzeyde stresin iç motivasyon sağladığı da bir gerçektir; örneğin hedeflediği üniversiteye girebilmek için düzenli ders çalışan ve sınavda başarısını gösterebilen öğrencinin durumu gibi. Yüksek dozda ve sürekli stresli hissetmek kişiye oldukça zarar verir ve günlük işleyişini bozabilir. Stresin en büyük zararı bağışıklık sistemine zarar vermesi, yorgunluk... »»»
Neden strese giriyoruz? Üzerimizde baskı ve gerginlik kuran her şey stres kaynağıdır. Stresi genelde olumsuz bir şey olarak algılıyoruz, halbuki yaşamımızı sürdürebilmemiz için makul düzeyde strese ihtiyacımız var. Belli düzeydeki stres büyümemize, başarıya ulaşmamıza ve yeni beceriler kazanmamıza yardımcı oluyor. Stres işlevselliğimizi ve yaşam kalitemizi bozmaya başladığında iş ve okul yaşantımız ile sosyal ilişkilerimiz bozulmaya başlıyor. Stres algısı kişiden kişiye değişiyor, kimi için stres yaratan bir durum bir diğeri için o kadar da önemli olmayabiliyor. Stresin düzeyini, olayın bizim için ne kadar önemli ve anlamlı olduğu belirliyor. Bir olayın bizde stres yaratması için durumun ... »»»
Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya çalışır. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türdense ondan kaçar. Organizmanın tehdit durumunda olduğu stres karşısında insanlarda hem bedensel hem psikolojik düzeyde bir dizi olay meydana gelir. Örneğin: gözbebekleri büyür, kas gerimi artar, kalp atış sayısı artar, kan basıncı yükselir, solunum sayısı artar, endişe vs... Stres, hayatın bir gerçeğidir. Ama stres genellikle olumsuz bir şey olarak düşünülür. Aşırı stres, insanı iş göremeyecek bir duruma getirip, ciddi sorunlar da yaratabilir. Ancak... »»»
STRESİ ANLAMAK VE STRESLE BAŞETMEK… Stresin hayatımızdan tamamen çıkması imkânsız, stresten kurtulmanın yollarını sunan, formülünü veren her kaynak inandırıcılıktan uzaktır. Aşağıdaki yazıda stresten kurtulmanın değil sadece onu anlama ve stresle baş etme yolları konularında ipuçları bulacaksınız. Evet , ”Okuyun, hayatınız değişecek!” gibi bir iddiam yok, sadece bu konunun üzerinde biraz düşünmenizi sağlamak adına aşağıdaki yazımı sizlere sunuyorum. Çünkü hayatımızdaki bir şeylerin değişebilmesi için, önce üzerinde düşünmemiz gerekir… Yaşam içerisinde zaman zaman değişimle, adapte olmamız gereken yeni bir durumla ya da alışagelmediğimiz yeni koşullarla karşı karşıya kalırız. Bununla be... »»»
STRES YÖNETİMİ (stresle başa çıkma) Stres, hayatı olumsuz yönde değiştiren, kişileri verimsizleştiren, performansı düşüren ve aynı zamanda da sağlığı bozan bir sorundur. Gün geçtikçe daha da önemli ve ciddi bir sorun haline gelen stres; çalışanların, yöneticilerin ve kuruluşların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir.Stres düzeyi yüksek olduğunda verimlilik düşebilir, yaşamdan alınan zevk azalabilir ve çevreyle olan ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir. Çoğumuz stresin okul, aile, arkadaşlar, hastalık gibi dış etkenlerden kaynaklandığını düşünürüz ancak bu etkenler kendi başlarına stresli olaylar değildir. Onları stresli hale getiren, bizim yorumlarımız ve içsel tepkilerimizdi... »»»
Sınav kaygısı birçok öğrencinin muztarip olduğu, kurtulmak için mücadele ettiği, kurtulunması gereken, tabiri caizse ‘başa bela’ bir duygu olarak bilinir. Peki gerçekten böyle midir? Sınav kaygısı kurtulunması gereken başa bela bir duygu mudur, yoksa faydaları da var mıdır? Bunu anlamak için önce genel anlamıyla ‘kaygı’ duygusunu sonra da sınav kaygısını biraz inceleyelim. Kaygı, tehdit edici bir durum karşısında verilen ruhsal ve bedensel tepkidir. Sınav kaygısı ise sınavın bir tehdit unsuru olarak algılanması sonucunda bedenimizde ve ruhumuzda oluşan stres tepkisidir. Daha iyi anlayabilmek için öncelikle ‘kaygı’ duygusuna biraz daha yakından bakalım. Kaygı anında vücudumuzda neler olur... »»»
“Şu içinde bulunduğun tek anlık ömrünü fırsat bil ve onunla meşgul ol, ne geçmişe üzül ne gelecekten kork.” Mevlana Günlük yaşamımızın bir parçası olan stres, yaşamın her kesiminden ve her yaştan insanların telaffuz ettiği bir kavramdır. Stres, psikolojik açıdan, kişiye özgü ve bireysel bütünlüğü zorlayıcı bir durum olarak değerlendirilmektedir. Stresi ortaya çıkaran durumlar ve bu durumlara verilen tepkiler göz önüne alınarak çeşitli stres tanımlamaları yapılmıştır. Vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara karşı verdiği otomatik tepki olan stresi, günlük yaşamda karşılaşılan olayların, insan ilişkilerindeki baskının sonucu hissedilen sıkıntı ya da zorlanma durumu olarak tanımlayabiliri... »»»
“Umutsuzken, değiştirilmesi imkansız bir kaderi yaşıyorken bile hayatta kalmak için bir neden bulabileceğimizi hiçbir zaman unutmamalıyız.” Viktor Frankl, Logoterapinin kurucusu Şu günlerde herkes kendine göre zorlanıyor. Sürecin devam etmesi ve endişeli bekleyişin travmatik bir etkisi var, herkes farklı tepki veriyor. Böyle travmatik deneyimler esnasında panik, inkar, aşırı iyimserlik, başkalarını veya kendini suçlama gibi tepkiler görülebilir. İnkarda, “Bana bir şey olmaz. Bu, benim dışımda gelişen bir olay”, panikte “Her şey çok kötü, ne yapacağımı bilmiyorum. Bundan çıkamıyorum”, aşırı iyimserlikte “Her şey çok güzel olacak, tüm bunlar hemen düzelecek”, suçlamada “Bütün bunlar sizin suç... »»»
Modern hayatın getirdiği yaşam koşulları bize birçok konuda kolaylık sağlasa da, düşünmemiz gereken şeylerin sayısını da bir o kadar artırdı. Zihnimiz geleceği planlamak ve geçmişi kurcalamakla daha çok meşgul hale geldi. Fakat beynimiz bu kadar bilgiyi işlemeye alışkın olmadığı için; psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar çoğaldı, tatminsizlikler ortaya çıkmaya başladı. Aşağıda size zihninizi boşaltarak sağlığınızı korumaya yardımcı olacak 10 tekniği listeledim. Bu teknikleri günlük yaşamınıza dahil ettiğinizde zihin ve beden sağlığınızın günden güne iyileştiğini göreceksiniz. İşte zihninizi boşaltmaya yardımcı olacak 10 teknik: 1. Mindfulness (Bilinçli Farkındalık): Mindfulness, zihni geçm... »»»
STRES NEDİR, NEDENLERİ, ÇEŞİTLERİ, STRESTEN KURTULMANIN YOLLARI VE STRESSİZ SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN DOĞRU NEFES ALMA TEKNİKLERİ STRES NEDİR Stres kişinin üzerinde hissettiği baslı ve gerginlik durumudur. Bu anlamda stres, günlük yaşamın bir parçasıdır. Üniversite öğrencileri olarak akademik beklentileri karşılamaya çalışırken, yeni ortama uyum sağlarken, ya da yeni arkadaşlıklar kurarken stres yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız stres her zaman zararlı değildir, hatta hafif derecedeki stres sizi harekete geçiren, size enerji veren ve kendinizi geliştirmenize yol açan bir etken olabilirç Ancak stres düzeyiniz yüksek olduğunda verimliliğiniz düşer, yaşamdan aldığınız zevk azalır ve çevrenizle ... »»»
KAYGI İÇİN HARCADIĞINIZ ZAMANIN YARARI YOK Bir organizma, çevresine sürekli uyum yapma durumuyla her an karşı karşıyadır. Bireyin dış çevresindeki fiziksel koşullar ya da içinde bulunduğu sosyal ortamdaki psikolojik koşullar uyumu ya kolaylaştırır ya da zorlaştırır. Uyumun zorlaştığı anlarda organizma bedensel ve psikolojik olarak yorulmaya başlar. Dış çevrede fiziksel koşullara basit bir örnek olarak hava soğukluğu verilebilir. Hava soğudukça birey kendini korumak ve bir anlamda çevreye uyum sağlamak için üstüne bir şeyler giyinmek ya da sıcak bir ortama girmek zorunluluğu duyar. Psikolojik koşullara örnek olarak da üniversite giriş sınavına çalışan bir kimseyi düşünebilirsi... »»»
Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya çalışır. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türden ise ondan kaçar. Organizmanın tehdit durumunda olduğu stres sürecinde insanlarda hem bedensel hem psikolojik düzeyde bir dizi olay meydana gelir. Örneğin: gözbebekleri büyür, kas gerimi artar,kalp atış sayısı, solunum sayısı artar, kan basıncı yükselir, endişe vs... oluşur. Stres altındayken değişim, tehdit olarak algılanır ve beyinde stres hormonlarının salgılanmasına sebep olur. Böylece vücut üç aşamadan geçer. İlk aşama olan Alarm aşa... »»»
Stres kişinin baş edebilme gücünü aşan ya da zorlayan durumlarla karşılaştığında kendini koruyabilmek ve hayata devam edebilmek adına verdiği otomatik tepkilerdir. Çoğu zaman kişi stres altındayken üç farklı tepkiden birini verir. Eğer var olan durumla mücadele edecek kadar gücünün olduğuna inanıyorsa “savaşma”, baş edemeyeceğine inanıyorsa “ kaçma “ , eğer kaçacak kadar dahi gücünün olmadığına inanıyorsa “donup kalma “ tepkisini verir. Genelde bu tepkiler kişinin kendine karşı olan temel inançlarından beslenir . Savaşma tepkisini otomatik olarak veren ve içinde bulunduğu sorunlarla mücadele etmeye çalışan kişinin kendine ilişkin temel inançları ( güçlüyüm, yapabilirim, çözüm üretebilirim, ... »»»
STRES VE BAŞ ETME YOLLARI Stres, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan bir gerginlik durumudur. Tehlike ile karşılaşınca canlı kendini korumaya çalışır. Eğer savaşabileceği türden tehlikeyse savaşır, savaşamayacağı türdense ondan kaçar. Organizmanın tehdit durumunda olduğu stres karşısında insanlarda hem bedensel hem psikolojik düzeyde bir dizi olay meydana gelir. Örneğin gözbebekleri büyür, kas gerimi artar, kalp atış sayısı artar, kan basıncı yükselir, solunum sayısı artar, endişe vs. Stres, hayatın bir gerçeğidir. Ama stres genellikle olumsuz bir şey olarak düşünülür. Aşırı stres, insanı iş göremeyecek bir duruma getirip, c... »»»
► Stres ve Stresle Baş Edebilme Dr.Psk.Dnş.H.Hüseyin DOĞAN
► Stres ve Stresle Başetme Psk.Bayram ŞİMŞEK
► Stresle Başetmenin Yolları Psk.Özlem ATAOĞLU
► Stresle Baş Etmenin Kazandırılması Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Stresle Nasıl Baş Edilir? Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
► İlişkilerde Stresle Başa Çıkma Psk.Dnş.Aslı DENİZ
► Stres, Stresle Mücadele Yöntemleri Psk.Halil TÜRKMEN
► Stres ve Stresle Başa Çıkma Psk.Emine Lamiser ATİK
► Stresle Başa Çıkma Yolları Psk.İshak BÜYÜKYILDIRIM
► Stresle Başa Çıkma Yolları Psk.Doğan KUŞ
► Stres ve Stresle Başa Çıkma Psk.Uğur ŞENOL
► Stresle Baş Etmek İçin Ne Yapabiliriz? Psk.Saadet YAVUZBİLGE
► Stres ve Stresle Baş Etme Teknikleri Psk.Dnş.Nevin BAKIRCI
► Stres ve Stresle Başa Çıkma Psk.Aykut ÖZTÜRK
► Evlilikte Stresle ve Sorunlarla Başa Çıkma Psk.Büşra ÇOLAK YILMAZ
► Bilişsel Terapi Modeli ile Stresle Mücadele Psk.Dnş.Halil İbrahim ÇABUK
► Stres ve Başa Çıkma Yolları Psk.Fahri ŞAHİN
► Pandemiyle Nasıl Baş Edebiliriz? Psk.Fatima KESKİN
► Sıvan Kaygısı/ Stres Yönetimi Psk.Dnş.Ferhat BULDUM
► Duygularını Yönet Psk.Ayşegül SOYSAL
► Stres ile Başa Çıkma Yolları Psk.Deniz AKINCI
► Stres Yönetimi Psk.Zeliha ŞAHİN
► Sınav Kaygısından Kurtulmak Psk.Nihal ARAPTARLI
► Stresin, Panzehiri Kahkaha Psk.Nihal ARAPTARLI
► Stresine Sahip Çık (Malı Mı) Psk.İzzet GÜLLÜ
► Nedir Bu Stres? Psk.Selcen YETKİN ÖZDEN
► Modern Çağda Stresi Anlamak Psk.Aslı TAŞ KAYABAŞ
► Stresin Etkileri Psk.Özge SOYSAL
► Strese Karşı Bilinç Geliştirme Yolları Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Tükenmişlik Sendromu ve Önlenmesi Psk.Kamil ERTEKİN
► Kadınlarda Stres Psk.Ayben ERTEM
► Stresin Anotomisi ve Tedavisi Psk.İzzet GÜLLÜ
► Sınav Kaygısı Nedir? Psk.Serap DUYGULU
► Stres ve Çözümü Psk.Dnş.Halil İbrahim ÇABUK
► Stres ve Başaçıkma Yolları Psk.Tarık GANDUR
► Hamilelik Stresiyle Başa Çıkmak Psk.Serap DUYGULU
► Stres ve Stres Yönetimi Psk.Ümit AKÇAKAYA
► Stres ve İnfertilite İlişkisi Psk.İlknur YILMAZ
► Yaşantımız ve Stres Psk.Adem OCAK
► Stres ve Başetme Yolları Psk.Mehmet Enver BAYATLI
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Stresle Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Aykut AKOVA Fotoğraf
Pdg.Aykut AKOVA
İstanbul
Pedagog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi118 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (45) - Videolar (11) - İletişim Bilgileri
Psk.Esra ÜNAL ŞENGÜL, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Pdg.Aykut AKOVA, İstanbul
Psk.Semra TANAS, İstanbul
Psk.Meral KAYA, İstanbul
Uzm.Psk.Fahriye YERGİN, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Mahmut KIZILBOĞA, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Hülya TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Hilal BUĞAN, Ankara
Psk.Adem OCAK, Kayseri
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Halil TÜRKMEN, Gaziantep
Psk.Bilge USLU, İstanbul
Psk.Seda GENÇ, İstanbul
Psk.Elif BAYBUĞA, İstanbul
Uzm.Psk.Fahri ŞAHİN, İstanbul Şu anda TavsiyeEdiyorum.com'da! Şu anda Sitemizde!
Psk.Esin YILDIZ, İstanbul
Dr.Obengül EJDER, Adana , Tıp Doktoru
Psk.Dnş.Ferhat BULDUM, İçel (Mersin)
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Prof.Dr.Fevziye TOROS, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Psk.Müge KIYICI, İstanbul
Prof.Dr.Aylin ERTEKİN YAZICI, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Psk.Utku ARAT, İstanbul
Sinem GÜLENÇ, Kocaeli
Psk.Ayben ERTEM, İstanbul
Psk.Semra EVRİM, İstanbul
Uzm.Psk.Gülcihan AGAEVA, İçel (Mersin)
Psk.Düzgün UĞUR, Diyarbakır
Uzm.Psk.Onur AYDIN, İstanbul
stresle KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların stresle KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
stres, stresle beş etme, stres ve zorlanma, stres psikolojisi, stresle mücadele, stresle başaçıkma, stres belirtileri, stresle başa çıkma, stresle baş etme, stresle başetme, stres başetme, anksiyete, öfke, stresle mücadele yeteneği, stresle baş etme yeteneği, stresi yenme, stresi yenme yeteneği, stresi azaltmanın yolları, ilişkilerde stres, stress, çağın vebası stres, stresle başa çıkma yolları, stresin belirtileri, stresin nedenleri, stresin kökeni, stres tedavi yolları, günlük stresler, iş stresi, sınav stresi, stresle nasıl başedilir, stresle başetmenin yolları, streste psikolojik danışma, stres nedir, stres yönetimi, stresle nasıl baş edilir, stresle baş etme tekniği, stres kaynakları, stresin etkileri, stresle başetme yolları, streste çözüm yolları, stresin tedavisi, stresin azaltılması, gerginlik, stresin tanımı, baskı, evlilikte başa çıkma, başa çıkma stratejileri, eşler arası iletişim, evlilikte stres, evlilikte sorun, evlilikte sorunlar, evlilikte sorunla başetme, tükenmişlik duygusu, stresi yenmek, stres faktörleri, olumlu düşünce, heyecan, psikolojik rahatlık, bilişsel terapi, bilişsel çarpıtma, bilişsel çarpıtmalar, dini tutum, din ve stres, stres hastalıkları, stres ağrısı, kaygı, olumlu stres, stresin zararları, stres seviyesi, stres testi, stresle başa çıkma yöntemleri, ergenlik döneminde stres, depresyonda stres, strese girme, stres kavramı, stres tedavisi, streste tedavi, stres belirtisi, stresle mücadele teknikleri, astım, yoğun stres, kalp krizi, yüksek tansiyon, stres ve psikolojik hastalıklar, stres kaynaklı hastalıklar, ağır stres, strese girmek, stresten kaynaklanan hastalıklar, streste astım, streste kalp hastalığı, streste kalp krizi, stresi azaltmak, stres ve yüksek tansiyon, aşırı stres, üniversite öğrencileri, duygusal zeka, sporda stresle başa çıkma, sınav kaygısı, sınav anksiyetesi, başarı anksiyetesi, sınav kaygısıyla baş etme


16:07
Top