2007'den Bugüne 80,290 Tavsiye, 25,606 Uzman ve 17,922 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Terapiler
Terapiler Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Terapiler Kavramı ile İlgili 43 Makale
Psikologlar olarak bir çok terapi ve testler kullanırız. Kişiler bunları, bunların amacını, nasıl bir yol izlendiğini tam bilemeyebilir. Burada bu terapilerin ne ve ne amaçla olduklarını ele yalın bir dille almaya çalışacağız. Bireysel Terapi Terapi kişinin kendisi ile ilgili farkındalık kazanmasını ve olaylara farklı perspektiften yaklaşarak çözüm yolları üretebilme yeteneğinin gelişmesini sağlayan psikolojik bir yöntemdir. Her insanın problemleri, çözüm bulmakta zorlandığı sorunu veya sorunları vardır. Hiç problem olmadığı zamanlarda kendini mutsuz hissetme veya var olan problemle baş etme mekanizmalarının yetersiz olduğu noktalarda bir uzman tarafından alınan bu yardım sayesinde k... »»»
► Davranışçı Terapiler Dr.Mehmet TEKNECİ
Deneysel çalışmalarla geliştirilmiş, öğrenme kuramları referans alınarak; hayvan davranışlarının incelenmesinde kullanılan teknik ve buluşların klinik ortamda insan anormal davranış, düşünce, duygularının değiştirilmesi amacıyla kullanılmasıdır. İvan Pavlov, Edward Thorndike, Skinner yaptıkları hayvan deneylerindeki hayvan davranışlarından yola çıkılarak insan davranışına egemen olan öğrenme izah edilmiş, Olumsuz insan davranışlarının oluşum sürecine göre tedavi teknikleri geliştirmişlerdir. Bilimsel anlamda 1920 yılında Davranışçılık okulunun kurucusu John B. Watson’dur. Temel ilke uyaran - tepki modeli üzerine kurulmuştur. Tüm davranışlarımız ister açık ister kapalı olsun, t... »»»
► Bilişsel Terapiler Dr.Mehmet TEKNECİ
Birçok felsefe ve psikoterapi akımı içerisinde bilişsel kurama benzer yaklaşımlar bulunmakla birlikte Aaron Beck ve Albert Ellis bilişsel yaklaşımı bir kuram olarak psikiyatri ve psikoterapi içerisine sokmuşlardır. Aaron Beck 1960 yılında psikanalist olarak, hastaların kaybedilmiş nesneye olan kızgınlıklarını kendilerine yönlendirdiklerine dair yaklaşımı deneysel olarak göstermek üzere rüya içerikleri analizi ve serbest çağrışım çalışmaları yapmaya başlar. Beck bu çalışmalarda hastaların rüyalarındaki kendilerini yetersiz, kusurlu görmelerini acı çekme isteği olarak yorumlamasının yanlış olduğunu fark eder ve hastalarda bilinçte söze dökemedikleri olumsuz düşünceler oluştuğunu görür. Zihinde... »»»
► Cinsel Terapiler Psk.Kemale GÜNHAN
CİNSEL YAŞAMI KÖTÜ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK DURUMLAR Kaygı - Gerginlik- Korku: Cinsellikten haz almak için rahat, huzurlu, güvenli bir ruh hali yaratmak şarttır. Korku, kaygı, stres gibi ruhsal durumlar bedeni gergin- savaşa, mücadeleye hazır moda sokar, gevşemeyi ve uyarılmayı engeller, dokunsal algı hissini azaltır. Yanlış Cinsel İnançlar: Cinsel bilincimizi oluşturan kültür, ebeveyn ve arkadaşlarımız, komşularımız, gazete, dergi gibi yayınlar, karikatürler, fıkralar, deyimler, reklamlar, pornografiler eksik veya yanlış bilgi kalıpları aktarabilirler. Bu yanlış bilgiler cinselliği kısıtlı yaşamamıza neden olabilir. Özgüven Eksikliği: Kendi yüzünüzü, sesinizi, teninizi, vücudun... »»»
Vajinismus ve Tedavisi Kadınlarda cinsel birlikteliğin sağlandığı anatomik bölge olan vajinayı çevreleyen kaslarda, istemsiz ve ısrarlı bir şekilde meydana gelen kasılmalar ya cinsel birleşmeyi toptan engellemekte ya da cinsel birliktelik gerçekleşse bile ağrılı olmasına yol açmaktadır. Bu duruma vajinismus adı verilir. Vajinismusta kasılma sadece vajinanın çevresindeki kaslarla sınırlı kalmamaktadır. Cinsel birlikteliği gerçekleştirememenin verdiği kaygı ya da olabilecekler karşısındaki korku nedeniyle tüm vücutta bir kasılma, gerginlik ve ruhsal bir endişe ve çoğu zaman panik durumu söz konusudur. Vajinismusta penis vajen birleşmesi klasik olarak gerçekleşmemektedir. Bu durum eşler arsın... »»»
Psikoterapi tanım açısından karışık bur süreçtir. Belki ulaşılmak istenen hedefin ne olduğunu yazmak yarar sağlayabilir. Örneğin: Maslow’a (2001) göre normal ve sağlıklı bir psikolojide bulunanlar: Gerçekliğin algılanmasında üstünlük Kendini, başkalarını ve doğayı benimsemede gelişmişlik Gelişmiş bir kendiliğindenlik Soruna odaklanmada gelişmişlik Özel yaşama ve bağlantısızlığa daha düşkün olmak Daha fazla özerklik, kültürel biçimlenmeye direnme Değerlendirmelerde yenilik ve duygusal tepkilerde zenginlik Doruk deneyimin daha çok yaşanması Kendini insan ailesi ile özdeş hissetme Değişik (klinisyenlerin deyişiyle gelişmiş) insan ilişkileri Daha demokratik bir kişilik ya... »»»
Sevgi dolu bir ilişkinin temel unsuru özgürce kendini ifade değil, insanın kendi dışına uzanıp diğerinin varlığına ilgi göstermesidir. — Irvin David Yalom Bireysel psikoterapilerin içeriği ve sürecine dair belki yıllanmış birçok makale bulunmaktadır. Kimlerle hangi durumlarda yapılır, hangi tür yöntemleri içerir ve bağlı olunabilecek ekollere dair yazılara sıklıkla rastlamış olabilirsiniz. Ülkemizde bireysel psikoterapinin aydınlatılmasına yönelik yazı, video ve diğer bilgilerin çoklukla verilmesine karşın, grup terapisine ilişkin çok fazla pratik bilgiye ulaşılamadığını görüyorum. Belki artık ruh sağlığı uzmanlarının az çok nasıl bir yol izlediği ve ne yaptığına dair bilgiler artsa da... »»»
KOGNİTİF (BİLİŞSEL)DAVRANIŞÇI TERAPİLER Anahtarlığını kaybeden Ahmet ceketinin cebini, salondaki sehpayı, kapı girişindeki vestiyeri üstün körü kontrol etti. Çevresini inceleyerek aranmaya devam etti. İşi aceleydi ve hem evin, hem arkadaşına kendisini götürecek arabanın, hem de dükkânın anahtarı işte o anahtarlıktaydı. Sonra dedi ki kendi kendine tabi ki burada olamaz öyle ya kaybettiysem ve bulamıyorsam daha derinlerde bir yerlerde olmalı. Benim gibi derin birisi öyle ortalıkta bırakıp bulamayacak değil ya mutlaka derinlerde kuytularda kaybolmuştur. Daha sonra halının ve koltuğun altına, banyoya, mutfağa, hatta buzdolabının içine ve balkona bile. Yoktu işte anahtarlık. Bird... »»»
Çok genel anlamda Psikoterapi; psikiyatrik bozukluk’ların (Psikopatoloji) özel bir takım Yöntemler/Teknikler kullanılarak tedavi edilmesi anlamına gelir. Teori ve Uygulama bakımlarından birbirinden farklılıklar gösteren Psikoterapi türleri vardır. Bilişsel-Davranışçı Terapiler de bir Psikoterapi Sistemidir. Bu sistem içinde; Albert Ellis-Rasyonel Emotif Terapi (Akılcı Duygusal Davranış Terapisi), Beck tarzı Bilişsel Terapi, Diyalektik Davranış Terapisi, Sorun Çözme Terapisi, Şema Terapi, Kabullenme ve Kararlılık Terapisi, Motivasyonel Terapi sayılabilir. Bu akımların hepsi psikiyatrik sorunların tedavisinde aynı temel gerçekten yola çıkarlar. “Kişinin duygu ve davranışları inanç ve... »»»
Bilişsel hatalar bilginin hatalı işlenmesi sonucunda duruma uygun olmayan ve duygusal sıkıntıya yol açan otomatik düşüncelere yol açarlar. Peki neden hatalı işliyoruz bilgiyi ? Çünkü çocukluğumuzdan itibaren bize öğretilen temel şemalar hayata nasıl tepki vereceğimiz belirliyor. Bu temel şemalara bağlı bilişsel çarptmalar, depresyon, takıntı, kaygı bozuklukları, öfke vb. duyguların ortaya çıkmasına yol açıyor. Sıklıkla gördüğümüz çarpıtmalar şunlardır : KEYFİ ÇIKARSAMA: Sonuca atlama olarak da bilinen keyfi çıkarsama destekleyici kanıtlar olmaksızın ya da gerçekte tersine kanıtlar olduğu durumda bile belli bir sonuca ulaşmayı anlatmaktadır. Örnek : Amiri tarafından çağrılarak işi k... »»»
Aile Terapisi Modellerinin Özellikleri Ailenin Bütünlüğü Aile sistemi bakış açısında bireyin tam olarak anlaşılması için, birey, ilişkilerin bütünlüğü içerisinde ele alınır ve ailenin tüm bireyleri arasında karşılıklı etkileşim ortaya çıkarılır. Ailenin bir üyesinin gelişimi ve davranışı, ailenin diğer üyeleri ile çok yakından ilişkilidir. Burada ki ilişki birbirinden ayrılmaz, iç içe geçmiş bir yapıdır. Belirtiler genellikle, ailedeki yerleşik alışkanlıkların bir ifadesi olarak görülmektedir. Danışanın sorununu yalnız, uyum bozukluğuna, geçmişine ve gelişimine değil, aynı zamanda içinde bulunduğu sistemin, ailenin, işlevselliğine bağlayan bir bakış açısının k... »»»
Bilimsel psikoloji tarihinin ilk dönemlerinin büyük bölümünün bilinçle ilgilendiğine dikkat etmiştik. 19. yüzyılın son dönemlerinin deneysel psikologları uygun tek çalışma alanının bilincin içeriği olduğuna ve bu nedenle psikolojinin ilk dönemlerindeki temel çalışma odağının bilinç deneyimlerinin analizi olduğuna inanmışlardı. Davranışın bilinçaltı belirleyicileri hakkında çok az düşünce söz konusuydu. Psikolojinin öncülerinden veya onun felsefesini oluşturanlardan olan hiç kimse bilinçli zihinsel deneyimler üzerinde özellikle odaklanmamıştı. Bazıları bilinçaltı süreçlerin önemine inanmıştı. Bilinçaltının etkisine ilişkin düşünceler Platon'a dek uzanmasına rağmen, konu hakkındaki son düşü... »»»
Sistemler teorisi biz insanların kaçınılmaz biçimde sosyal olmamız gerçegine dayanmaktadır.Aile sitemleri teorisinin alana yaptığı en büyük katkı kişiden (inrapisişik) kişiler arası etkileşime geçişi sağlayarak patolojiye ve dolayısı ile tedaviye yeni bir yaklaşımı olası kılmasıdır. Sistem olarak aileye yaklaşım yeni bir gelişmedir. Kısa bir geçmişe sahip olmasına rağmen bu yeni yaklaşım pek çok davranış biçiminin açıklamasını şaşırtıçı bir şekilde sağlar. Aile sistemleri modeli bir aile içinde herkesin bütünün içinde nasıl rol oynadıklarını gösterir. Aile sistemleri modeli aynı ailedeki çocukların nasıl birbirinden o kadar farklı olabildiklerinin de açıklar.Aileyi bir sistem olarak ... »»»
► Neden Aile Terapisi Almalıyız ? Psk.Dnş.Halil İbrahim ÖZTÜRK
► Panik Bozukluğu Nedir? Psk.Eyüp TUNAHAN
► Uyum Sorunları Psk.Namık ACAR
► İlişki Çatışmaları Psk.Namık ACAR
► Evlilikte Çözüm Ortaklığı Psk.Namık ACAR
► Yaşlılarda Psikoterapiler Dr.Sevilay ZORLU, Psikiyatrist
► Evlilikte Uyum ve Çift Terapileri Uzm.Psk.Esra AYDINLI
► Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir? Uzm.Psk.Tamer Numan DUMAN
► Evlilik ve Çift Terapileri Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
► Oyun Terapisi Psk.Elvan Zeynep KAYA
► Cinsellik ve Psikoloji Bilimi Uzm.Psk.Hasan KUL
► İlişki Terapileri Uzm.Psk.Seliyha DOLAŞIR
► Sağlığınız Seçiminizdir (Psikiyatrik Bozukluklar) Prof.Dr.Mesut ÇETİN, Psikiyatrist
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Terapiler Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Güldane KAVGACI, İstanbul
Psk.Halil TÜRKMEN, Gaziantep
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Dr.Sevilay ZORLU, Antalya , Psikiyatrist
Psk.Ferit KARADAŞ, Diyarbakır
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Eyüp TUNAHAN, İstanbul
Prof.Dr.Mesut ÇETİN, İstanbul , Psikiyatrist
Dr.Candan ESİN, İstanbul
Psk.İpek EROL, İstanbul
Psk.Yusuf BAYALAN, İstanbul
Dr.Selim KOMAR, Trabzon , Akupunktur Hekimi
Psk.İlknur YILMAZ, İstanbul
Fatih KILIÇARSLAN, İstanbul
Psk.Namık ACAR, Kocaeli
terapiler KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların terapiler KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
terapi, terapi çeşitleri, terapi yöntemleri, davranışçı terapiler, davranışçı terapi, öğrenme kuramı, öğrenme kuramları, edimsel koşullama, klasik koşullama, ivan pavlov, pekiştireç, davranışı kuvvetlendirme, davranış değiştirme terapileri, davranış değiştirme terapisi, sistematik duyarsızlaştırma, karşıt koşullama, alıştırma tedavisi, jeton ekonomisi, ödül biriktirme tekniği, premack ilkesi, albert bandura, sosyal bilişsel kuram, aaron beck, albert ellis, bilişsel terapi, bilişsel terapiler, bilişsel terapi nedir, bilişsel kuram, şema, şemalar, şema terapi, psikodinamik yaklaşım modeli, cinsel terapi, cinsel sağlık, cinsellik, cinsel egzersiz, cinsel terapiler, vajinismus, vajinismus ve tedavisi, psikoterapi, hipnoterapi, psikoterapinin hedefi, psikoterapinin türleri, terapi türleri, cinsel işlev bozukluğu, birinci kuşak aile terapileri, aile terapileri, aile terapilerinin karşılaştırması, çocuk psikoterapileri, oyun terapisi, non-direktif oyun terapisi, jungcu oyun terapisi, yönlendirmesiz oyun terapisi, yönlendirici oyun terapileri, emdr, çocuklarda emdr, travma, çocuklarda travma, çocuk ve emdr, çocuk terapileri, çocuklar için emdr, travma ve çocuk, cocuklarda emdr terapisi, çocuklarda emdr terapisi, çocukta emdr terapisi, çocuk emdr terapisi, aile terapisi, boşanma terapi, ailelere yönelik terapisi, aile terapisi nedir, panik atak, panik bozukluk, panik atak tedavi, panik atak terapileri, panik atak nedir, panik bozukluk nedir, panik atağın belirtileri, uyum sorunları, evlilik sorunları, ilişki sorunları, iletişim çatışmaları, evlilik terapileri, ilişki terapileri, kuşaklar arası çatışmalar, iletişim, iletişim çatışması, psikoterapiler, psikolojik sorunlarda ilaç, antidepresan, ilişki çatışmaları, grup terapisi, grup terapi, toplu terapi, grupla terapi, yaşlılarda psikoterapi, yaşlılarla psikoterapi, yaşlıların psikoterapisi, yaşlılıkta psikoterapi, çift terapisinde amaç, terapide amaç, aile danışmanlığında amaç


00:59
Top