2007'den Bugüne 90,047 Tavsiye, 27,718 Uzman ve 19,714 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Travmatik
Travmatik Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Travmatik Kavramı ile İlgili 56 Makale
► Travmatik Yaşantı ve Etkileri Psk.Selin OYMAN
Travmatik yaşantılar, gündelik yaşam içinde çoğunlukla beklenmedik şekilde gelişen, kişiyi tehdit eden ya da kişide zarara yol açan durumlardır. Bu zarar duygusal veya fiziksel, kişiyi ya da kişinin yakınını tehdit eden şekilde olabilir. Travmatik olay tek bir olaydan ya da belli bir zaman diliminde gerçekleşen birden çok olaydan oluşabilir. Doğal afetler, kazalar, kayıplar, cinsel istismar, aile içi şiddet olayları travmatik olaylara örnek olarak verilebilir. Travmatik yaşam olayına maruz kalan yetişkinlerde travma sonrası görülen etkilerden bazıları şunlardır: Travmayı tekrar deneyimleme (olaydan sonra görülen kabuslar, anılar ve flashbacklerle kendini gösterir), hatırlatıcılardan kaçınm... »»»
► Travmatik Beyin Hasarı Psk.Engin OLGUN
Travmatik beyin hasarı en başta trafik kazaları olmak üzere yüksekten düşme, iş kazaları, darp gibi nedenlerle meydana gelmektedir. Artık ülkemizin günlük yaşantısına girmiş olan deprem gibi doğal, bina çökmesi gibi doğal olmayan felaketler de travmatik beyin hasarına yol açmaktadır. Travmatik beyin hasarı, kafanın ani ve şiddetli bir şekilde bir nesneye çarpması (araba camı, kalorifer, beton gibi) ya da bir nesnenin kafatasını delerek beyin dokusuna zarar vermesi (kurşun, çivi gibi) sonucu ortaya çıkan beyin yaralanmalarıdır. Rehabilitasyonu çok zor, pahalı ve uzun süre alan travmatik beyin hasarının oluşmaması, en aza indirilmesi birincil amaç olmalıdır. Toplumun, sürücülerin eğitilmesi... »»»
A. Genel İlkeler: Ciddi travmalardan etkilenen kişiler genellikle tedavi için başvurmak istemezler. Bunun iyileşmeye karşı inançsızlık, yaşadıklarından söz etmek istememe, güvensizlik, kişinin psikolojik sorunları bir eksiklik ya da zayıflık olarak algılaması gibi nedenleri olabilir. Toplumun eğitilmesi bu tür güçlükleri aşmada önemli bir araçtır. Travmatik yaşantıların ardından mağdurla görüşmede hasta-hekim ilişkisinin temel ilkelerini uygulamak önemlidir. Kişiye sorunlarının anlaşıldığını, paylaşıldığını ve yargılanmadığını hissettirmek, göz temasını kişinin rahat edeceği bir düzeyde kurmak, hastanın yüz ifadelerini ve duygusal dışavurumunu dikkate almak, çok sayıda açık uçlu soru so... »»»
POST TRAVMATİK STRES BOZUKLUĞU Trafik ve uçak kazaları, deprem, sel gibi doğal afetler, ağır dayak, işkence altında kalmak, zorla ırzına geçilmek, terörist elinde rehin tutulmak, çok olumsuz koşullarda toplama kampında kalmak, savaşta uzun süre siperde ya da bombardıman altında kalmak gibi herkes için ağır stres sayılacak durumlarda ortaya çıkan bir bozukluktur. Çoğu kez travmatik olaydan birkaç saat, birkaç gün, daha seyrek olarak da birkaç hafta, birkaç ay sonra ortaya çıkar. II. Dünya Savaşı ve 1941 yılındaki ünlü “Coconut Grove” gece kulübü yangınından sonra görülen ve psişik bir travmaya bağlanan bu semptomlar önemli ruhsal bozukluk olarak kabul edilmiş ve 1952’de yayımlanan DSM-I... »»»
Çocukluk çağında yaşanan bir takım örseleyici yaşam deneyimlerinin izleri, kişilerde uzun sürebilen bir takım duygu, düşünce ve davranışlara yol açabilmektedir. Kişiler, kendilerine zarar vereceğini düşündükleri olay, durum ve kişilere yönelik önlem alma, kendini koruma gibi tutumlar geliştirirler. Çocukluk ve ilk gençlik döneminde yaşanan ihmal, istismar, kötüye kullanım, taciz gibi yaşantıların ileriye dönük yıkıcı etkileri olduğu bilinmektedir. Pek çok psikiyatrik bozukluğun altında, geçirilmiş travmatik deneyimlerin kalıntıları bulunmaktadır. Kaygı bozuklukları, depresyonlar, panik atak, OKB vb diye bilinen bozuklukların ortaya çıkmasına zemin hazırladığı gibi, alkol, madde bağımlılığı g... »»»
Anılardan ve travmatik deneyimlerle ilişkili duygulardan uzak durmak, travma yaşayan bireylerin, en acil arzularından biridir. Bu durumlar, daha çok savaşmanın ya da kaçmanın mümkün olmadığı, daha çok çaresizliğin, teslimiyetin ve donmanın olduğu durumların anılarıdır. İnsanlar bu tür deneyimleri, o andan itibaren "hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı" veya "ruhtaki bir gözyaşı" gibi "zihinsel bir felaket" olarak tanımlar. Sınırlarının aşılmış olması, kişinin kendine, dünyaya ve diğer insanlara karşı güvenin ve güven duygusunu sarsar. Korkuları geride bırakamazlar, kendinden ve herkesten şüphelenir, genellikle benlik saygısı zedelenmiş olur. Sonuç olarak, travmatik deneyimler bedende depolandı... »»»
YAS nedir ve YAS süreci Her birey, yaşam süreci içinde birçok kayıp yada kayıp tehdidi yaşar. Sevilen birinin kaybı, yakın bir ilişkinin bitimi, iş kaybı, organ kaybı, ideallerin yok olması gibi bir çok kayıp sıralayabiliriz. Yas, geri dönüşü olmayan kayba karşı doğal olarak verilen tepkidir. Bu tepki geride kalanın enerjisini kayıp dışı yaşama aktardığında tamamlanır. Yas süreci, bireyin kişiliğinden, önceki yaşam deneyiminden, kaybın anlamından, kaybedilenle ilişkinin yapısından, o andaki yaşam olaylarından, sağlık durumundan etkilenir. Sevilen bir yakının beklenmedik ve dehşet uyandıran bir şekilde kaybedilmesi travmatik yasa neden olabilir. Bu travma, bedensel ve ruhsal hastalıkların... »»»
Travma sonrası stres bozukluğu ile çocukluk döneminde yaşanan travmatik yaşantılar birbirinden ayrılır. Yetişkinlikte yaşanan travmatik olaylar kimliği kemirirken çocukluk döneminde yaşanan travmatik olaylar kimliği bozar, kimlikte kalıcı hasara neden olur. Bu yazıda yetişkinlikte yaşanan travma sonrası stres bozukluğundan bahsedeceğim. Travmatik yaşantı deprem, sel, tecavüz, cinsel taciz, trafik kazası ve yangın gibi kişinin normal giden hayatını sekteye uğratan kendisine, dışardaki insanlara, dünyaya olan güvenini sarsan olaylara denir. Travma sonrası stres bozukluğu ise kişinin yaşadığı bu olaylara verdiği normal, insani tepkilerdir. Kişinin bu olayları bizzat kendisinin deneyimlemesinin ... »»»
Genel olarak travma, günlük rutin işleyişi bozan, beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olaylar ve yaşantılar olarak tanımlanabilir. Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ya da Post Travmatik Stres Bozukluğu (PTSB) olarakda adlandırılmaktadır. Genel bir ifadeyle “bireyin kişiliği ve ruhsal yapısı üzerinde şu veya bu ölçüde kalıcı bir etki bırakan olağandışı, felaket niteliğinde bir yaşantının anılarından kaynaklanan bir rahatsızlık ve bunaltı durumu” olarak tanımlanabilen ruhsal travmalar arasında ise sel, yangın, deprem vb. afetler, savaş, ırk veya din ayrımcılığı, boşanma, reddedilme, çocuk istismarı, tecavüz, işkence vb.... »»»
► Kapalı ve Atravmatik Rinoplasti Doç.Dr.Süleyman TAŞ, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Savaş Psikolojisi Psk.Dnş.Aysel KESKİN
► Emdr Nedir? Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
► Travma ve İyileşme Psk.Funda DOĞAN
► Travma ve Yas Psk.Dnş.Aysel KESKİN
► Çocuk Cinsel İstismarının Psikolojik Etkileri Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN
► Travma ve Kişilik Bozukluğu Psk.Sema KAHVECİ KAANOĞLU
► Fobiler ve Tedavi Yöntemleri Psk.Alpaslan KESKİN
► Pnömotoraks (Akciğerin Sönmesi) Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
► O Benim Travmam Psk.Ebru DEMİR KARA
► Anksiyete Bozuklukları Psk.Murat BİLİM
► Stres ve Tedavisi Psk.Burçak DEMİRKAN
► Ürogenital Fistüller Dr.Kutlugül YÜKSEL, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
► Yetişkinlerde Psikolojik Travma Psk.Ziya ÜNLÜTÜRK
► Çocuk ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
► Kifoz (Kamburluk) Prof.Dr.Necdet Şükrü ALTUN, Ortopedi Uzmanı
► Afet Psikolojisi Psk.Şahin UÇAR
► Amputasyon Nedir? Ne Zaman Yapılır? Prof.Dr.Kaan ERLER, Ortopedi Uzmanı
Travmatik Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Psk.Dnş.Abdullah TOPAL, İçel (Mersin)
Psk.Sude FERALİ, İstanbul
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Dr.Sevin KARALAR, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL, Ankara , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Psk.Ali GÜLNAR, İçel (Mersin)
Psk.Murat BİLİM, İçel (Mersin)
Uzm.Psk.Selin OYMAN, Balıkesir
Dr.Psk.Esra SAVAŞ, İstanbul
Prof.Op.Dr. Kaan ERLER, KKTC (Kıbrıs) , Ortopedi Uzmanı
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Doç.Op.Dr.Süleyman TAŞ, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Ali Uğur BEŞTAY, İstanbul
Dr.İbrahim ATEŞ, Antalya , Psikiyatrist
Uzm.Psk.Fuat BALSAK, Diyarbakır
Prof.Dr.Necdet Şükrü ALTUN, Ankara , Ortopedi Uzmanı
Prof.Dr.Sezai LEVENTOĞLU, Ankara , Genel Cerrah
Dr.Başar AKMAN, İstanbul , Psikiyatrist
Gizem ŞENGÜN, İstanbul
Uzm.Psk.Tuba GÜR, Diyarbakır
Doç.Dr.Selim TÜMKAYA, Denizli , Psikiyatrist
Dr.Aslı BOSTANCI, İstanbul , Psikiyatrist
travmatik KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların travmatik KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
travmatik yaşantı, travma, travma tedavisi, travmatik olay, psikolojik travma, travmatik beyin hasarı, beyin hasarı, travmatik strese psikolojik yaklaşım, travmatik olayların psikolojik etkileri, stres bozukluğu, travma sonrası, post travmatik stres, ptsb, travma psikolojisi, travmatik stres, istismarcı ilişki nedir, istismarcı ilişki, psikolojik travmalar, tssb, tssb belirtileri, travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili filmler, travma sonrası stres bozukluğu testi, travma sonrası stres bozukluğu nedir, travma nedir, travma belirtileri, psikolojik travmadan kurtulma, psikolojik travmalar nasıl atlatılır, travma ve kilo ilişkisi, psikolojik travmada kilo, travma sonrası büyüme, travma sonrası stres, travmanın olumlu etkileri, evlilikte kaygı, evlilikte endişe, evlilikte stres, evlilik sorunları, ruhsal sorunlarda evlilik, travmatik deneyim, travmatik deneyimler, korona, corona, corona travması, corona terapisi, salgın, corona psikolojisi, çocukda travma, ergende travma, rüya, rüya analizi, rüya görmek, focusing, focusing terapi, focusing terapisi, focusing psikoterapi, focusing psikoterapisi, travmatize, eugene gendlin, peter levin, dissosiyasyon, kişilik bozukluğu, somatizasyon, anksiyete, korku, freeze, donma, ayrışma, ego states, iç benlikler, parçalar, benlik, benlikdurumları, travmatik anılar, travmayla baş etme, kapalı ve atravmatik teknik, burun estetiği, kapalı teknik burun estetiği, burun estetik ameliyatı, burun ameliyatı, kapalı teknik burun ameliyatı, savaş psikolojisi, travma sonrası stres bozukluğu, post travmatik stres bozukluğu, travma terapisi, yas danışmanlığı, sevilen kişinin kaybı, yas nedir, yas süreci, travmatik yas, ölen kişinin ardından, yas tatma, ölüm sonrası üzüntü, ölüm travması, kayıp sonrası üzüntü, psikolojide yas, yas tutma, yas tutmak, stres, travma ve stres, kaygı bozukluğu, anksiyete bozukluğu, panik atak bozukluğu


03:49
Top