2007'den Bugüne 90,570 Tavsiye, 27,857 Uzman ve 19,766 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Tutum
Tutum Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Tutum Kavramı ile İlgili 177 Makale
Temel bakım; temel bakım veren kimse tarafından temel bakım alan kişinin hayata tutunması ve hayatta kalabilmesi için gerekli temel süreçlerin yönetilmesidir. Bebek için temel bakım denildiğinde ise aklımıza öncellikle biyolojik olarak doğum yapmış kişi gelmektedir. Temel bakım veren biyolojik olarak doğumu gerçekleştirmiş kişi olabileceği gibi çeşitli nedenlerle başka kişiler de olabilir. Kabaca temel bakım veren kişi; temel bakım verme sürecini üstlenen, yöneten ve uygulayan kimsedir. Temel bakım, bebek için hayati öneme sahiptir. Bebek için anne karnı eğer bir komplikasyon yoksa bilindik, güvenli, gerekli fiziksel şartların sağlandığı bir ortamdır. Ama doğum ile bebek bilinmedik, adeta uy... »»»
Çocuk kendi varlığını hissetmeye başladığından itibaren, başkalarının da bu varlığı kabul etmesi için çevreden gelen uyarılara karşı direnir. Bu doğaldır. Üzerinde duracağımız durum geçerli bir neden olmaksızın bir davranışta ısrar etmesi ya da davranışı değiştirmeyi istememesi halidir. Buna “ İNAT” diyoruz. Çocuklarda 3-5 yaşlar arasındaki devre inat dönemidir ve gelişimin bir parçasıdır. Bebeklikten yetişkinliğe giden yol, kişiliğin duygusal ve zihinsel yönlerinin sürekli gelişmesi ve olgunlaşmasıyla aşılır. Bu dönemdeki inadı baskıcı bir şekilde kırmaya çalışmak çocuğun benlik algısını yaralar. Varlık kabulü sağlamaya çalışırken yok sayılma algısıyla karşı karşıya kalır.... »»»
TUTUMLAR Tutum, bireyin nesnelere, fikirlere, kurumlara, olaylara ve diğer insanlara ilişkin düşünce, duygu ve davranışlarını organize eden bir eğilimdir. Bireye aittir; bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında tutarlı olmasını sağlar. İnsanlar, kendileri için kendileri için psikolojik olarak mevcut olan her şeye örneğin, eşyalara, fikirlere, olaylara, ideolojiye, kurumlara, dinlere ilişkin tutum geliştirebilirler. Bu sebeple kişinin sayılamayacak kadar tutum sahibi olması olasıdır. Tutumların sayısı çok olabilir fakat sınırsız değildir. Hakkında tutum sahibi olunan şey tutum nesnesi olarak adlandırılır. Birey ç evresinde çok sayıda bulunan tutum nesneleri içinden kendisi için psikolo... »»»
Her anne-baba çocuğunun okul yaşamında daha başarılı olmasını,arkadaşlarıyla ve sosyal çevresiyle uyumlu olmasını ve başarısını sürdürmesini istemektedir.Zaman zaman bununla ilgili telkin ve tavsiyelerde bulunmaktadır.Fakat hatalı tutum ve davranışlar bazen olumlu yerine olumsuz etkiler de gösterebilir.Bunu 3 temel maddeyle ele alacak olursak: 1-) Çocuğa ders konusunda aşırı baskı ve akranlarıyla kıyaslama Başarılı kariyer elde etmek ve donanımlı bir okulda okumak için milyonlarca öğrenci lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanmakta sınavlar,denemeler ile arkadaşlarıyla rekabet ortamına girmektedir. Öğrencinin derslerinde başarılı olması ve sınıfın ortalamasından yüksek puanlar ebe... »»»
İLİŞKİLERDE SALDIRGAN TUTUM VE ÇÖZÜMLERİ Başarılı romantik ilişkiler günümüzde hem bireyler hem de toplum için önem arz etmektedir. Görüşmeler sonrasında evliliğe giden yolda sağlam adımlar atmak, yeni ve istikrarlı aileler kurmak, kişiler için ekonomik, sosyal, fiziksel ve psikolojik avantajlar içermektedir. Fakat aynı zamanda ilişkiler çok kırılgan olabilmektedirler ve yıkıcı, kendine ve çevresine zarar verici ilişki yapılarını içerebilmektedir. Bir ailede çiftler arasındaki tartışmalar sadece bireyleri değil, çocukları da fazlasıyla etkileyebilmektedir. Sağlıklı bir nesil yetiştirme yolunda sağlıklı bir romantik ilişkiyle başlayan ve devamında istikrarlı bir evlilik sürdürmek nerede... »»»
Bir çocuk için hayatındaki en önemli varlık annesidir.Doğumdan önce başlayan anne çocuk ilişkisi neredeyse tüm bir hayat boyunca devam eder ve ister olumlu ister olumsuz olsun annenin çocuk üzerinde tartışmasız bir etkisi vardır. Özellikle günümüzde modern aile yapısına baktığımızda ise geçmiş yıllara göre ailenin çocuğa yaklaşımında radikal farklılıklar gözlemliyoruz. Geçmişte ‘çocuktur,anlamaz’ şeklinde düşünülerek söz hakkı verilmeyen, hatta dikkate alınmayan çocukların yerine kendisinin ve çevresinin farkında olan çocuklar yetiştiriyoruz.Bir çok anlamda çok olumlu sonuçları olsa da zaman zaman beklenmedik olumsuzluklar yaşandığı da görülüyor.Burada en belirleyici faktör yine aile... »»»
Ailenin sağlığı ve işlevselliği, çocukların psikolojik sağlığında belirleyici önemli bir rol oynar. Dolayısıyla çocuklarda görülen çoğu psikolojik problemin ailenin işlevselliği ve anne- baba tutumları ile ilgilidir. Ebeveynlerin psikolojik durumları, çocuklarına karşı sergiledikleri tutum ve davranışlarda kritik rol oynarlar. Örneğin, anne ya da babanın stres durumu yüksek, depresyon yada kaygı duygu durumu içinde gösterdikleri davranışlar, konuşmalar çocuklarını olumsuz olarak etkilemektedir. Çocuklardaki olumsuz davranış probremleri, anne ve babanın yanlış tutumu ile gelişir. Dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi bozuklukların seyrinde ebeveyn tutumlarının iyileştirici etkileri olabilece... »»»
Kişi içinde hareket ederken, dışında hareketsiz duramaz. James Allen Tutum, davranışlarla anlatılan ve içten gelen bir duygudur. Tutumumuzu belirleyen davranışlarımızdır. Davranış bir silahtır.doğru ve uygun davranışlar, karşımızdaki insanları memnun etme ve kalbini kazanma açısından etkili bir silahtır. Yanlış ve uygunsuz davranışlar ise tehlikeli bir silahtır.karşımızdakini incitebilir,öfkelendirebilir ve daha kötü sonuçlara sebep olabilir. Tutumumuz, yaşama nasıl yaklaştığımızı belirler. Etkili bir olumlu tutum içinde olabilmek için, kendi duygularımızı tanıma, kendimizde ve başkalarında fark edilme olgusu oluşturma duygularımızla yüzleşerek,duyguların gücünü amaca yönelik kullanabilmem... »»»
Çocuk dünyaya tertemiz gelir. Ona ne verilirse ona göre şekil alır. Özellikle altı yaşa kadar olan dönem çocuğun kişilik gelişiminde oldukça büyük öneme sahip. Ebeveynler bu konuda kitaplardan/uzmanlardan destek almadıkları müddetçe, genellikle geleneksel yaklaşımlarla veya kendi ebeveynlerinden gördükleri şekilde çocuklarına yaklaşırlar. Doğal olarak sorunlar kaçınılmaz olur. Her geçen yıl ebeveyn tutumlarında yeni yaklaşımlar, yöntemler gündeme geliyor. Teknoloji nasıl değişiyorsa insanın ihtiyaçları da değişiyor aslında. Yine de her ne olursa olsun bazı belli başlı ebeveyn tutumları ve çocuklar üzerindeki etkileri pek değişmiyor. Bu nedenle bu tutumların ne olduğunun bilincinde olmakta f... »»»
Anne-Baba-Çocuk İlişkisi Ailenin çocuk üzerindeki etkileri daha çok anne karnında başlar. Ailenin çocuğun doğumuna karşı çok isteksiz olması ya da annenin bebeğin gelişine duygusal anlamda olumsuz tepkilerinin yoğunluğu, kızgınlığı, fiziksel ve ruhsal yorgunluğu, mutsuzluğu gibi bilinçli ya da bilinçsiz düzeyde anne adayını etkiler. Annenin duyguları, tepkileri çocuğu, daha annenin karnında iken etkilemeye başlamış olur. Bu bilinçli ya da bilinçsiz duygular ve heyecanlar sürekli ve uzun süreli ise bütün bunlar doğumdan sonra bebeği olumsuz etkiler (Örgün,2000,s:19). Çocuğun benlik kavramı, yetişkinlerin ona yönelttikleri tutumların bir yansımasıdır. Bu nedenle ana babasından gelen itic... »»»
Aileler, e-okul sistemi ile öğrencisinin- çocuğunun verilerine ulaşabilme olanağına sahip. Bu sistemle bilgilenebilme olanağına sahip olamayan ebeveynler biraz daha karnelerle ilgili hazırlıksız olabilme ihtimali yaşayabilir. Olumsuz bir karne karşısında ani tepki verebilme, öfke durumları yaşanabilir. Bu nedenle aileler, öfke kontrolünü yapabilmelidirler. Başarılı karne karşısında da çocuğu kutlamak ve devamını dilemek gerekir. Başarının da kendisi için olduğu vurgulanmalıdır. Aşırı kutlamalar, hediyeler uygun değildir. Karnesi başarısız olan çocukların başarısızlık nedenleri üzerinde düşünülmeli, hatta çocukla bunun değerlendirilmesi yumuşak bir ses tonu ile yapılmalı, başarısızlık ned... »»»
Çocuklarda erken yaşta desteklememizin çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konuya siz anne babaların dikkatini çekmek istiyorum. Çok önemli bir konu olan ” Psikolojik Dayanıklılık Gücü (Resilience) ” her bireyin olumsuz şartlara karşı gösterdiği dirençtir. Bireyin olumsuz şartlarla baş etme çabasında psikolojik dayanıklılık gücü önemli bir rol oynamaktadır. Bu o kadar önemli bir özelliktir ki; Psikolojik dayanıklılık sayesinde kişi yaşadığı olumsuz olaylarla etkin bir şekilde baş edebilmekte ve hayata yeniden tutunabilmektedir. Aslında Psikolojik Dayanıklılık Gücü her bireyde mevcut olan ve kişinin hayatındaki olumsuz şartlarla baş etme yeteneğini belirleyen ve bireyin tüm olumsuz şartla... »»»
Karne almak, öğrenciler ve ebeveynler tarafından merakla ve heyecanla beklenen bir takvim dönemidir. Önceki yıllara göre eski itibarını kaybetmiş ise de yarım öğretim ve eğitim yılının bir sonucudur. E- okul sistemiyle başarı değerleri önceden bilinse de başarının somut olarak değerlendirildiği ve belgelendiği bir sistemdir. Öğrenci ve ebeveyn bir dönemin değerlendirmesini karne olarak, ellerininde görürler. Okul yönetiminin, Sınıf öğretmeninin öğrencinin genel olarak davranışlarını da değerlendirmesi ve önerilerde bulunması,başarı durumunu, devam durumunu en son şekliyle ortaya koyması, karnenin önemini korumasına sebep olmaktadır. Karnesi başarısız olan öğrenciye yaklaşım biçimi, durumu... »»»
Çocuklarda davranış ve uyum bozukluğu nelerden kaynaklanıyor olabilir? Çocuklarımız, bebeklikten başlayarak stabil şekilde yaşamlarını sürdürmemekte, farklı davranış şekilleri ile bizleri şaşırtabilmektedirler. Her zaman için beklediğimiz davranış ile karşılaşmamaktayız. Gösterdiğimiz davranışla, çocuğumuzdan geri dönüş olarak aldığımız tepki uyum içinde olmamaktadır. Uyum konusunda çocuğumuz her zaman başarı gösterememekte, ya da başarı göstermek istememektedir. Uyum konusunda öncelikle çocuğun kendisi ile barışık olması, çevre ile de olumlu ilişkiler kurabileceği beklentimizi yükseltmektedir. Çocuklarda davranış bozukluğuna neden olan durumlar içinde aile tutumları birinci sırada... »»»
OKULLARDA KILIK –KIYAFET YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE TUTUMLAR Okullarda, önlük, üniforma gibi tek tip giysilerin kullanımdan kalkması sorun olur mu? Yıllardan beri sürdürüle gelen bir düzenin değişikliğe uğraması birçok kaygıyı da beraberinde getiriyor. Okullarda idare ve öğretmenlerin otoritesi zayıflar mı? Ekonomik gücü yeterli olmayan çocukların durumu ne olacak? Gibi.. Özellikle ergenlik çağında tek tip giysi ile okula gidilmesinin okul idarelerini zorlamakta olduğunu görmekteyiz. Ancak, tamamen kaldırılması öğrenciler arasında otoriteye uyum konusunda sorunlar yaratabilir. Bu konunun değerler eğitimi ile desteklenmesi gerekir. Okullarda sosyalleşme önemli bir konu olup, sosya... »»»
Müşteri kavramı genelde mal ya da hizmetlerin son kullanıcıları olarak tanımlanır. Bu tanıma ayrıca ürünün üretilmesinden paketlenip pazarlanmasına kadar geçen süreç içerisindeki faaliyetleri gerçekleştiren kişiler de eklenmelidir. Bu çıktıların her alıcısı da müşteri olarak tanımlanmaktadır. Yani hem işletme içerisinde hem de dışarıdaki işletme ürününü kullanan kişiler müşteri olarak tanımlanabilir. Günümüz artık müşteri kavramının da sınırları genişlemiştir. Müşteri sadece parayı ödeyen kişi değil, kurumun ürettiği hizmetten yararlanan herkes artık müşteridir. Hastanelerdeki hastalar, okuldaki öğrenciler, toplu taşıma araçlarını kullanan yolcular gibi. Müşteri sadece dış müşteri tan... »»»
İNATÇILIK VE İNATÇILIĞA KARŞI AİLE TUTUMLARI Çocuklar, büyüyünceye kadar bazı gelişim dönemlerinden geçerler.İnatçılık ta bu gelişim dönemlerinin bazılarında ortaya çıkan doğal bir özelliktir. İnat, bireyin kabul edilebilen, ya da belli bir neden olmadan herhangi bir olayda ve davranışta ısrarcı olmasıdır. 18 aylıktan başlayıp 4 yaşına kadar geçen bir süreci kapsar.Bu dönemde çocuk ,kendinin farkına varmıştır. Bireyselleşme çabası içindedir. Bu dönem 2 YAŞ SENDROMU adı ile de anılır. Aynı şekilde ergenlik çağında da kendini kanıtlamak çabası içinde olan ergen inatçı davranışlar gösterebilir. Bu özel durumda aile dikkatli olmalı ve gelişim süreci içinde... »»»
HAYATIMIZIN VE DAVRANIŞLARIMIZIN BELİRLEYİCİSİ TUTUMLAR İnsanlar devamlı olarak çevrelerini algılamakta, karşılaştıkları kişi, olay, fikir, ülke, bitki gibi birçok şey hakkında bilgi toplamakta ve topladığı bu bilgilere dayanarak düşünce, inanç ve değerler oluşturmaktadır. Oluşturulan bu düşünce, inanç ve değerlerin etkisinde kalarak insanlar karşılaştığı canlı ve cansız nesnelere karşı farklı davranmaktadır. İlk karşılaşılan durumlardan farklı olarak davranış söz konusu olduğu zaman ise tutum oluşmuş demektir. Tutumlar, nükleer enerji karşıtlığı, kürtaj karşıtlığı, eşcinsel karşıtlığı, alışveriş davranışları gibi hem kamusal hem de bireysel boyutta olabilir. Tutum yaklaşım b... »»»
Aileler, genellikle çocukları için ne gerekiyorsa ellerinden geldiğince yapmaya çalışıyorlar. Özellikle günümüzde pek az ailenin çocuklarına vermesi gereken değeri vermediğini ya da veremediğini düşünüyorum. Bilinçli yetişkin olmak için günümüzde çabaların arttığını, artık şu yaşa geldim, unumu eleyip, eleğimi de duvara astım diyenlerin sayıları azaldı. Herkes, kendini bulunduğu konumdan bir adım daha öteye ilerlemek için gerekenleri yapmak arzusunda... Aileler, çocukları için de neler yapılması gerekli, nasıl bir eğitim almaları gerekli araştırmalar yapıyorlar, bilgilendirici yayınları takip ediyorlar, televizyonda ilgili programları izliyorlar. Aileler, tutumları açısından değişik ka... »»»
ÇOCUK YETİŞTİRMEDE ANA-BABA TUTUMLARININ ÖNEMİ Bireyin gelişiminde çevrenin etkisi ve önemi büyüktür. Birey oluşun başlangıcında ana-babalar temel belirleyici olarak ele alınmaktadırlar. Ana-babaların tutum ve davranışları, çocukların davranışsal duygusal, zihinsel gelişimlerinde, kişiliklerinin oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Ana-baba tutumları altı grupta toplanabilir. Otoriter-Baskıcı Tutum Otoriter tutumda denetim yüksek, duyarlılık azdır. Bu tutumu benimseyen anne babalar çocuklarının ilgi ve gereksinimlerini dikkate almazlar. Çocuktan beklentileri çocuğa sunduklarından daha fazladır. Kurallar çocuğa sorulmadan konur ve kesinlikle uyulması beklenir. Eğitimde başvurulan ... »»»
Eğitimciler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindedirler. Her ne kadar kişilik gelişiminin insanın yaşamı boyunca süregeldiğini kabul etsek de, kişilik gelişmesi ve yapılanmasında temelin çocukluk döneminde atıldığı gerçeği geçerliliğini korumaktadır. Sosyal uyum üzerine yapılan çalışmalar, ailenin çocuk üzerindeki ilk etkilerinin son derece önemli olduğunu göstermiştir. Anne-babanın ve ailenin diğer bireylerinin çocukla olan etkileşimi, çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir. Çocuğa yöneltilen davranış ve ona karşı takınılan tavır, ilk yaşantıların örülmesinde büyük önem taşımaktadır. Okul öncesi dönemde çoc... »»»
► Demografik Değişkenlere Göre Dini Tutum Dr.Psk.Dnş.Erkan KAVAS
► Psikolojik Temel Değerler ve Tutumlar Psk.Dnş.Nijat SARKHANOV
► Ebeveyn Tutumları Psk.Dnş.Büşra Gül ALBAYRAK
► Ebeveynlik Tarzları Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Bütün İlişkileri Bozan 4 Atlı Psk.Berivan ŞENTÜRK
► Belirsizlik Psk.Dnş.Esmanur BOLAT
► Çocuğuma Nasıl Davranmalıyım? Psk.Zümrüt ÇETİN
► Çocuğun Temel Gereksinimleri ve Ebeveyn Tutumları Dr.Dilek YEŞİLBAŞ, Psikiyatrist
► Ebeveyn Tutumları Psk.Ahmet SERT
► Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi Psk.Ebrar GÜNEL
► Yeme Tutumu ve Yeme Bozuklukları Psk.Şeyma ALTINEL
► Anne Baba Tutumlarını Etkileyen Faktörler Psk.Büşra ÇOLAK YILMAZ
► Anne Baba Tutumları Psk.Büşra ÇOLAK YILMAZ
► Anne Baba Tutumları Psk.Damla DOĞRU GÜLÇİÇEK
► Ebeveyn Tutumları Psk.M.Enes İMERT
► Ebeveyn Tutumları ve Özgüvenli Çocuk Yetiştirmek Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
► Ebeveyn Olmak Psk.Dnş.Gizem AKTÜRK
► Anne Baba Tutumu ve Çocuk Psk.Elif ATABAY
► Mutlu Çocuk mu Proje Çocuk mu? Psk.Yasemin TÜZEMEN
► Aile ve Evlilik Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
► Anne-Baba ve Çocuk İlişkisi Psk.Dnş.Havva BAYAR
► Yeme Bozuklukları Dr.Nüket İSİTEN, Psikiyatrist
► Çocuğun Gözüyle Psk.Dnş.Fatih SEVİM
► Çocuk Yetiştirmede Ana Baba Tutumları Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Annelik Tutumları Psk.Pınar HOCAOĞLU
► Aile İçinde Tutumlar Psk.Dnş.Nuray ÖZBEN AVŞAR
► Çocuk, Disiplin ve Yöntemler Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM
► Anne-Baba Olmak ve Sorumluluk Psk.Dnş.Murat ÇAKIR
► Anne Baba Tutumları Psk.Melek BAL
► Helikopter Aileler Kimdir? Psk.Gözde EMİK AKSOY
► Anne Baba Tutumları Psk.Reyhan UZUN
► Aile Tutumları ve Sınırlar Psk.Dnş.Mercan ATAKAN
► Anne-Baba-Çocuk İlişkileri Dr.Psk.Dnş.Ayşe Devrim BURÇAK
► Otoriter Ebeveyn ve Asi Çocuk Psk.Sevda SERİN
► Düşlenen Çocuk Psk.Dnş.Tunahan UZUN
► Anne Baba Tutumları Psk.Esra BAYRAKTAR SÜNGÜ
► Bir Ergenle Nasıl İletişim Kurulmaz! Psk.Hasan Turgut ERDOĞAN
► Ailenin Önemi Meral HASANDAYIOĞLU
► Ben Ne Zaman Yaşayacağım? Psk.Dnş.İzzet Zülküf ÇELİK
► Ergenlikte Ebeveyn Tutumları Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► Karne ve Ebeveyn Tutumları Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► Anne-Baba Tutumları Psk.Dnş.Kemal TUNCER
► Farklı Ebeveyn Tutumları Psk.Melisa KÜÇÜK DEDEOĞLU
► Sınav Kaygısı ve Anne Baba Tutumları Psk.Romina KUYUMCUOĞLU
► Çocuklarda Çekingenlik Psk.Eser ÖLÇER
► Zihinsel İstismarlar Psk.Serap DUYGULU
► Kardeş Kıskançlığı Psk.Pınar AKDEMİR GANDUR
► Çocuklara Sorumluluk Verebilmek Psk.Serap DUYGULU
► Evhamlı Anne Babalar Psk.Serap DUYGULU
► Eğitimde Bireyi Tanıma Teknikleri Psk.Dnş.Kadir KEMEÇ
► Çocuklarda 2 Yaş Sendromu Psk.Serap DUYGULU
► Ana Baba Tutumları Psk.Şeyda BOYBEYİ
► Sağlıklı Çocuk Nasıl Yetişir? Psk.Nilüfer ŞİŞMAN
Tutum Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Pdg.Uzm.Elda TATLI, İstanbul
Öznur SİMAV, İstanbul
Dr.Mehmet TEKNECİ, İstanbul
Psk.Duygu KARAKULAK TAKVİM, KKTC (Kıbrıs)
Psk.Erol AKDAĞ, İstanbul
Psk.Nazan PARLAK, İstanbul
Psk.Elif GÜNERİ, İstanbul
Uzm.Psk.Ahmet SERT, İçel (Mersin)
Psk.Ali BIÇAK, Antalya
Gözde ERDOĞAN, İstanbul
Uzm.Psk.Alev AKAL, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Psk.Reyhan UZUN, İstanbul
Psk.Sevda SERİN, İstanbul
Psk.Serap SÖZEN, İstanbul
Dr.Nüket İSİTEN, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Reyhan ÜNVER, İstanbul
Psk.Oya MORTAN, İstanbul
Psk.Melek BAL, İstanbul
İbrahim EREN, Çorum
G. Benan ÖZAN, İstanbul
Psk.Aylin AYDEMİR, İstanbul
Psk.Ali ORHAN, Ankara
Psk.Mehmet BAKAY, İçel (Mersin)
Psk.Sevda ÖZBUCAK, İstanbul
Psk.Ebrar GÜNEL, İstanbul
Doç.Dr.Özlem YILDIZ GÜNDOĞDU, Kocaeli , Psikiyatrist
Dilara BİLGE, Samsun
Psk.Ramazan KAMÇI, Diyarbakır
Psk.Sevim TARIMSAL, Tekirdağ
Çağla KAV, İstanbul
Dr.U.Utku HAZAR, İstanbul , Psikiyatrist
Psk.Emre ŞENGÜR, İstanbul
Uzm.Psk.Dnş.Peyman HASSOY, KKTC (Kıbrıs)
Hatice Aslı ŞEN, İstanbul
Dr.Özlem UZUN, İçel (Mersin) , Psikiyatrist
Psk.Eda DURUKAN, İstanbul
Psk.Hakan BULUT, Antalya
Dr.Mahmut DEMİR, Eskişehir , Psikiyatrist
Doç.Dr.Ahmet ALPASLAN, Bursa , Psikiyatrist
Nedime ILGIN, İzmir
tutum KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların tutum KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
temel bakım, temel bakım veren kişi, yeterince iyi ebeveynlik, inatçı çocuk, çocuk eğitimi, inat, direnme, çocukta öfke, çocukta inat, tutumlar, tutum nedir, tutumun tanımı, tutumların özellikleri, dini tutum, hatalı ebeveyn tutumları, anne-baba tutumları, hatalı ebeveynlik, saldırganlık, savunmacı tutum, ilişkide inkar, ilişkilerde inkar, ilişkilerde saldırganlık, çatışmaların nedenleri, ilişkilerde çatışma çözümü, anne çocuk ilişkisi, anne tutumları, her şeyi isteyen çocuklar, iletişim, propaganda, stres, stresle başa çıkma, din ve stres, sosyal beceri, sosyal beceri öğretimi, ağlamak, ağlayan çocuk çocuk, sebepsiz ağlama, çocukta sebepsiz ağlama, çocukta öfke nöbetleri, çocukta stres, çocuklarda stres, anne baba tutumu, anne baba davranışı, aile tutumu, davranış problemi, demokratik aile tutumu, psikoloji temel, psikolojik temel değerler, ebeveyn tutumları, erken çocukluk dönemi, çocuk yetiştirmek, ebeveynlik tarzları, anne baba tutumları, otoriter ebeveyn, demokratik ebeveyn, koruyucu ebeveyn, tutarsız ebeveyn, ret edici ebeveyn, ilgisiz ebeveyn, ihmalkar ebeveyn, hoşgörülü ebeveyn, göz yuman ebeveyn, mükemmelliyetçi ebeveyn, ilişkilerde yanlış tutumlar, eleştiri, duvar örme, aşağılama, sürekli savunma halinde olma, ilişkilerin bozulma nedenleri, belirsizlik, belirsizlik toleransı, belirsizliğe katlanamama, belirsizlik psikolojisi, psikolojide belirsizlik, belirsizlik karşısında tutumlar, evlilik, evlilik tutumu, evlilik karar verme, karar verme stratejileri, evlilik kararı verme, evlilik kararı stratejileri, ruhsal hastalara karşı tutumlar, damgalanma, çocuklarda savunma mekanizmaları, corona, covid-19, koronada anne baba tutumu, salgında çocuk psikolojisi, corona süreci, salgında aile içi iletişim, korona, çocuğuma nasıl davranmalıyım, sağlıklı ana baba tutumu, çocukluk gereksinimleri, çocukta duyguları ifade, değerli görme, güven duyma, kendisine dokunulma, sosyalleşme ihtiyacı, demokratik aile, benlik kavramı


15:28
Top