2007'den Bugüne 92,558 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Uyumsuz Şemalar
Uyumsuz Şemalar Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Uyumsuz Şemalar Kavramı ile İlgili 4 Makale
Giriş TEZİN TEORİK ÇERÇEVESİ ve RASYONELİ Evlilik, tarihin ilk çağlarından günümüze kadar çeşitli değişiklikler geçirmiş olsa dahi nesillerce aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. (Kessler, 2006). Evlilik, toplumun en küçük yapı birimi olan aileyi oluşturmasının yanı sıra, bireyin ihtiyaçlarını normal bir şekilde karşılayabilmesi için önemli bir rol oynamaktadır. Kişinin maddi manevi doyum sağlaması, görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmesi ve yaşadığı çevreye uyum sağlayarak yararlı bir birey olabilmesinde içinde bulunduğu evlilik ilişkisinin önemli katkıları bulunmaktadır (Çelik, 2006). Toplumun en küçük birimi olan aile, bireylerin mutlu ya da mutsuzluğunun temel kaynağı olması n... »»»
Şema Nedir? Şemalar, erken dönem çocukluk yaşantıları, bakım verenlerin etkisi, çevreyle girilen etkileşim ve deneyimler sonucu oluşmaya başlamaktadır. Bu yapılar ergenlik döneminin sonuna kadar oldukça hızlı bir şekilde oluşup şekillenmektedir. Şemalar, deneyimlerimiz sonucunda geliştirdiğimiz süregelen yaşantımızda da bizde ortaya çıkan duygu ve düşünceler kognitif yapılar ve mantıksal sınıflamalar halinde oluşan kalıplardır. Şemalar, düşünce, duygu kalıplarını ve yeni deneyimler konusunda nasıl harekete geçebileceğimizi belirler. Şemalar, sayesinde yeni deneyimleri içselleştiririz. Mantıksal, kognitif bir yapı halinde repertuarımıza dahil ederiz. Kısaca şemalar, deneyimlediğimiz olaylara... »»»
Şema Kavramının Gelişimi Şema kavramı tarihsel olarak Antik Yunan felsefesine, Kant felsefesine, psikolojideki gestalt hareketine, Barlett’in hatırlamayla ilgili görüşlerine ve Piaget’in düşüncenin gelişimiyle ilgili kuramına dayanır. Genel bir terim olarak şema, yapı, iskelet, taslak anlamındadır. Antik Yunan felsefesinde Stoacı mantıkçılardan özellikle Chrysippus’un (M.Ö. 279-206) “çıkarım şemaları” (inference schemata) şeklinde mantık prensiplerini sunduğu belirtilmiştir. Kant felsefesine göre şema, herhangi bir sınıfın tüm üyeleri için ortak olan şeyin adı olarak ifade edilmiştir. Kavram ayrıca geometri, eğitim, literatür analizi ve bilgisayar programlamada farklı alanları ifade etmek... »»»
► Şema Terapi Psk.Özlem YILMAZ
Uyumsuz Şemalar Kavramı ile İlgili Uzmanlar
uyumsuz şemalar KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların uyumsuz şemalar KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
evlilik, evlilik doyumu, bağlanma, bağlanma stilleri, şema ve evlilik ilişkisi, şema ve bağlanma, şema terapi, erken dönem uyumsuz şemalar, bilişsel terapilerde şemalar, şema kimyası, şema devamlılığı, şema döngüsü, ilişki döngüleri, çocukluk travmaları, çocukluk travmalarının izleri, çocukluk travmalarının etkisi, şemaların özellikleri, young, jeffrey young, şemaların işlevi, şemalar nedir, psikojide şemalar, şemalar, şema terapisi, şema, şema nedir, şema kavramı, psikolojide şema, bartlett, piaget, şema kavramının gelişmesi, kişisel yapılar, düşünme kalıpları, düşünme yapıları, şemaların tanımları, şemaların kökeni, early maladaptive schemas, şemaların ölçülmesi, şemaların değerlendirilmesi, bağlanma ve şemalar, şemalarla ilgili araştırmalar, şema-odaklı araştırmalar


13:12
Top