2007'den Bugüne 75,910 Tavsiye, 24,841 Uzman ve 17,065 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Venöz
Venöz Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Venöz Kavramı ile İlgili 12 Makale
► Venöz Tromboemboli Prof.Dr.İsmail SAVAŞ, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
PULMONER TROMBOEMBOLİ Pulmoner emboli (PE) başta kan pıhtısı ( thrombus) olmak üzere, yağ, hava ve diğer materyallerin pulmoner arteryel sistemi tıkamasıyla ortaya çıkan klinik tablodur.Pulmoner embolinin en sık nedeni özellikle alt ekstremite derin venlerindeki trombozdur. Venöz tromboemboli (VTE) hem derin ven trombozu (DVT) hem de pulmoner tromboembolinin (PTE) birlikteliğine verilen isimdir. Yaygın bir hastalık olup, hastaneye yatan veya hastane dışındaki hastaları etkileyen , sık tekrarlayan, ölümcül bir hastalıktır. Venöz tromboembolizmin (VTE) yıllık ortalama insidansı 100-200/100.000 arasındadır ve kardiyovasküler hastalıklar arasında yıllık insidensi olarak 3. sıradadır . Uzun... »»»
► Fetal Venöz Sistemin Değerlendirilmesi Dr.Hakan GÜRBÜZ, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Anomali taraması için 18-23 hafta arasında incelenen hasta grubunda fetal venöz sistemin de rutin araştırma kapsamına alınmasının , Prenatal anomali taramasının gücünü artırmadaki etkisini değerlendirmek istedik.MATERYAL VE METOD: Kliniğimizde 2008-2010 yılları arasında rutin inceleme kapasamında 750 hastamızda 18-23 hafta arası ayrıntılı anomali taraması ve genişletilmiş fetal kalp taraması uyguladık. Fetal Venöz Sistemin değerlendirmesinde İntra hepatik venöz yapı , Umblikal vena , Portal Vena , Duktus Venosus, İnferior Vena Cava, Azygos Veni, Sağ atrium ve Süperior Vena Cava, Sağ ve Sol pulmoner venler , Sinus Koroneryus değerlendirildi. İnceleme sırasında standart axial , sagital ve... »»»
► Varis Şikayeti Olan Hastalarda Doppler Us ile Saptanan Venöz Yetmezlik Paternleri Yrd.Doç.Dr. Özhan ÖZGÜR, Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Kronik venöz yetmezlik (KVY) ve buna bağlı gelişen variköz venler (VV) fizyolojik rahatsızlıklar ve belli oranda kosmetik sıkıntılar meydana getirmektedir. Hastaların yaşam kaliteleri zaman içerisinde giderek azalmaktadır. Varis oluşumunun en sık nedeni venöz kapakçık yetmezliğidir (1,2,3). Kapakçık yetmezliğinin Dupleks US bulgusu reflü akımdır (4). Alt ekstremite venöz sistemin tam olarak değerlendirilmesi ancak dupleks ultrason ile mümkündür. Dupleks ultrason tetkikinin teknik açıdan yeterlilikle yerine getirilmesi ve sonuçların analizi kronik venöz yetmezlik tanı ve tedavisinin en önemli basamağıdır (5). Çalışmamızda varis şikayeti veya bulgusu olan hastaların alt ekstremite ve pelvik... »»»
► Kronik Ürtiker (Kurdeşen) Tedavisinde Yeni Tecrübeler Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
► Varis ve Modern Skleroterapi Dr.Barış ZAMANDAR, Genel Cerrah
► Varisler ve Diğer Toplar Damar Hastalıkları Prof.Dr.Neyyir Tuncay EREN, Kalp ve Damar Cerrahı
► Hemangiom Çocuklarda Görülen Hemangiom ve Av Malformasyonlar Prof.Dr.Deniz İŞCEN, Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
► Akciğer Embolisi Dr.Sevin KARALAR, Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
.
Venöz Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Cengiz KIRMAZ, İzmir , İmmunoloji (Alerji) Uzmanı
Dr.Sevin KARALAR, İstanbul , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Op.Dr.Hakan GÜRBÜZ, İstanbul , Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı - Jinekolog
Prof.Dr.Serdar ÖZTÜRK, Ankara , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Hüseyin SOYDEMİR, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Op.Dr.Bülent ÇELİK, Ankara , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.İlhan ELMACI, İstanbul , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Op.Dr. Neyyir Tuncay EREN, Ankara , Kalp ve Damar Cerrahı
Op.Dr.Barış ZAMANDAR, İzmir , Genel Cerrah
Prof.Op.Dr. Melih Hulusi US, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Dr.Cem ALHAN, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Doç.Op.Dr.Mehmet KAPLAN, İstanbul , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Op.Dr. Gülüm ALTACA, İstanbul , Genel Cerrah
Dr.A. Rengin TÜRKGÜLER, Ankara , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Prof.Dr.Hasan ÖZCAN, Ankara , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Op.Dr.Mehmet Okan ÖZDEMİR, Bursa , Kalp ve Damar Cerrahı
Prof.Op.Dr. Enver ÖZDEMİR, İstanbul , Ürolog
Prof.Dr.İsmail SAVAŞ, Ankara , Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Prof.Dr.Deniz İŞCEN, İstanbul , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Op.Dr.Cenk MELİKOĞLU, İzmir , Plastik Cerrahi - Estetik Cerrah
Doç.Dr.Kadir TUFAN, Adana , Nöroşirurji Uzmanı
Dr.Özcan ASLAN, Hatay , Nöroşirurji Uzmanı
Prof.Dr.Levent OĞUZKURT, İstanbul , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Yrd.Doç.Dr. Özhan ÖZGÜR, Antalya , Radyoloji (Röntgen) Uzmanı
Dr.Metin ER, İzmir , Göğüs Cerrahisi Uzmanı
venöz KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların venöz KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
İlgili Kavramlar
venöz tromboemboli, persistan sağ umblikal vena, duktus venosus, fetal ekokardiyografi, sağ umblikal vena, persistan sol süperior, vena cava, varis, venöz yetmezlik, doppler us, kronik ürtiker, kurdeşen, kronik kurdeşen, kronik spontan üriker, kronik ürtiker tedavisi, kurdeşen tedavisi, kronik idiyopatik ürtiker, dirençli ürtiker, plazmaferez, siklosporin, hidorksiklorokin, doksepin, takrolimus, intravenöz immünglobülin, ivig, damardan antikor kullanımı, omalizumab, xolair, immün yetmezlik, bağışıklık yetmezliği, bağışıklık yetersizliği, immün yetersizlik, ıvıg, koruyucu ilaç, antibiyotik, kemoprofilaksi, kemoprofilaksi nedir, damardan antikor, antikor, antikor kullanımı, hemodiyaliz, diyaliz, fistül, av fistül, damar yolu, hemodiyaliz nedir, diyaliz işlemi, diyaliz nedir, damar yolu çeşitleri, arteriyovenöz fistül, arteriyovenöz greft, av greft, katater, av fistül ameliyatı, av greft ameliyatı, skleroterapi, variste enjeksiyon, variste bandaj, damar, toplar damar, scleroterapy, modern skleroterapi, ven skleroterapi, varis tedavisi, variste tedavi, varis ameliyatı, varis operasyonu, skleroterapi seansı, skleroterapi nedir, skleroterapi tedavisi, kılcal damarlar, varisler, varis hastalığı, toplar damarlar, toplar damar hastalığı, toplar damar hastalıkları, varis nedir, damarda genişleme, toplar damarda genişleme, varis oluşumu, varis nasıl oluşur, varis nedenleri, varislerin nedenleri, hemangiom, arteriovenöz malformasyon, av malformasyon, av malformasyonlar, hemanjiom, çocukta hemanjiom, bebekte hemanjiom, çocuklarda hemanjiom, çocukta geçmeyen kızarıklık, bebekte geçmeyen kızarıklık, kırmızı leke, bebekte kırmızı leke, çocukta kırmızı leke, lenfödem, kanserde şişme, kolda şişlik, bacakta şişlik, kolda ödem


14:56
Top