2007'den Bugüne 79,685 Tavsiye, 25,520 Uzman ve 17,812 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Waldeyer Halkası
Waldeyer Halkası Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Waldeyer Halkası Kavramı ile İlgili 3 Makale
► Farenjitler Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Farinks mukozasının spesifik olmayan etkenler tarafından infeksiyonu sonucu meydana gelen tablodur. Waldeyer Halkasında mevcut lenf düğümlerinden herhangi birine yerleşen bir infeksiyon diğerlerine de yayılarak farenjite sebep olabilir. Bu lenf düğümleri sırası ile 1. Tonsilla Palatina ( Bademcik ): Ağız içi, dilkökü yumuşak damak etekleri yanlarında bir çifttir. 2. T. Pharyngea (Adenoid ): Nazofarinkste (Genizde) orta hatta 3. T. Tubaria: Nazofarinks (Genizde) Öztaki borusu ağzında, yanlarda, bir çift. 4. T. Lingualis: Dil kökünde , tektir ve bunları birbirine bağlayan 5. Lateral Farengeal bandlardan meydana gelir. Waldeyer halkasının özelliği: 1. Hepsi bir l... »»»
► Anjinler ( Tonsillitler ) Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Waldeyer Halkası’nın non-spesifik hastalık etkenleri ile tutulmasından meydana gelen infeksiyonlarıdır. Waldeyer Halkası, ağız içi ve genizde bulunan lenf düğümleri topluluğudur. Bunlardan en önemlisi, ağız içinde dil kökünün, yumuşak damağın sağ ve solunda ve boğazımızın girişinde yer alan, halk tarafından bademcik olarak isimlendirilen, bir çift lenf düğümüdür. Adenoid adı verilen diğer lenf nodu genizde ve orta hatta yer almaktadır. Tektir. Ostaki tüpü ağzında da bir çift lenf nodu bulunmakta Dil kökünde bir tek olmak üzere toplam altı adet lenf düğümü içermektedir. Ayrıca bu lenf düğümlerini birbirine bağlayan lenfatik kanallar mevcuttur. Anjinler, Sadece tonsilleri... »»»
► Bademcik - Tonsillit Prof.Dr.Selçuk ONART, Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
Bademcikler, ağzımızın içinde, boğazımızın girişinde, dil kökümüzün her iki yanında bulunan, isminden de anlaşılacağı gibi badem şeklinde lenfoid yapılardır. Halk arasında ve genelde her nekadar, bademcik dendiği zaman yukarıda tarif vettiğimiz, boğazımızda ki bademciklerimiz anlaşılırsa da, boğazımızda ki bademciklerimiz Waldeyerin Lenf Halkası adını verdiğimiz bir lenfatik gurubun önemli bir parçasıdır. Yani Bademciklerimiz birbiri ile çok yakın temasta bulunan, adeta altıgen şeklinde sıralanmış bir lenfatik yapı ve bunları bir birine bağlayan lenfatik yolların, bütünün bir parçasıdır. Altıgen yapının her bir köşesinde bademcikler bulunur. Altıgenin en üstte kutubnunda değişik adlarla i... »»»
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Waldeyer Halkası Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Prof.Dr.Selçuk ONART, Bursa , Kulak, Burun, Boğaz (KBB) Uzmanı
waldeyer halkası KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların waldeyer halkası KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar


22:01
Top