2007'den Bugüne 90,570 Tavsiye, 27,857 Uzman ve 19,766 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
William Glasser
William Glasser Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
William Glasser Kavramı ile İlgili 5 Makale
► Gerçeklik Terapisine Göre Temel İhtiyaçlarımız Dr.Psk.Dnş.Ayfer SUMMERMATTER
Gerçeklik terapisinin temel felsefi ilkesi, insanoğlunun davranışlarından sorumlu olduğudur. İnsanın dışında kalan çevre, erken çocukluk deneyimleri ve kültürel ortamın etkisi insanın gelişiminde büyük rol oynamıştır. Buna rağmen gerçeklik terapisi insanoğlunun alternatif davranışsal seçimler yapmaya muktedir olarak görür; böylece de insanların kurban edilmiş, kapana kısılmış ve hatta bu dış etkenlerle usandırılmış kalmasına gerek olmaz (Wubbolding, 2015). Doğduğumuzda ağlayarak ihtiyaçlarımızı gidermeyi öğrenmeye başlarız. Annemiz bizim yemek mi, ilgiye mi yoksa huzura mı ihtiyacımız olduğunu ağlamamızla anlar. Daha sonra, geri kalan ihtiyaçlarımızı nasıl gidereceğimizi öğrenmeye uğraşırız... »»»
► Gerçeklik Terapisi Psk.Fatih UĞUR
GERÇEKLİK TERAPİSİ Bu terapi William Glasser tarafından ortaya atılmıştır. Glasser terapide, danışanların şimdiki zamanda kalmalarını sağlayarak, kendi davranışlarından sorumlu oldukları bilincini ve farkındalığını kazandırmayı hedeflemiştir. Böylece danışanlar değişmeleri gerektiğini görecek ve kendi yaşamlarının kontrolünü kendileri sağlamaya başlayacaktır. Gerçeklik terapisi, sorumlu davranışın temelinde gerçeği kabullenmenin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Sorumlu bir biçimde davranmak, insanların sevgi ve değerli olma gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olur ve böylece başarılı kimliğe ulaşılır. Başarılı kimliğin zıttı, başarısız kimliktir. Başarısız kimlikler; gerçeği inkar... »»»
► Gerçeklik Terapisi Dr.Psk.Dnş.Fahrettin KORKMAZ
GERÇEKLİK TERAPİSİ Gerçeklik teorisi, hümanist psikologlardan William Glasser tarafından yürütülen araştırma ve gözlemler sonucu geliştirilmiştir.Gerçeklik terapisinin asıl teması birey olarak her zaman yaptıklarımızın sorumluluğunu taşımamız görüşü üzerine temellenmektedir.Buradan hareketle Glasser’e her birey kendi yaşamını kendisi kontrol edebilir.Glasser 1962 yılında başlayan ve ilk olarak gerçeklik terapisi olarak isimlendirdiği görüşlerini daha sonra Kontrol kuramı ve 1996’dan sonra da Seçim kuramı olarak değiştirmiştir. Glasser’e göre insan davranışı basit bir şekilde uyarana karşı verilen tepkiden daha fazla anlam ifade eder.İnsan dışarıdan gelen etkilerden hiç şüphesiz etk... »»»
PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIMLARI 1. Psikanalitik Terapi Anahtar Kişi Freud Psikoterapi tarihinin ilk görüşüdür, ilk sistemidir. Psikanaliz bir kişilik kuramıdır, bir felsefi sistemdir, bir psiko-terapi yöntemidir. 2. Psikanalitik Terapinin Uyarımcıları ve Evrimleşmiş Şekilleri Anahtar Kişiler Jung, Adler, Fromm, Horney, Sullivan, Rich, Ericson Freud'tan etkilenmişlerdir. Ortodoks psikanalizi değiştirmek üzere kuram geliştirmişlerdir. Sosyo-kültürel etkenlerin önemini vurgularlar. Bilinçli etkenler, kişilerarası ilişkiler, bireyin gelişiminde önem taşır. Halen hepsinin görüşü geçerlidir. Yeni gelişmeler bu görüşler üzerine yapılmaktadır. 3. Varoluşçu Terapi Anahta... »»»
William Glasser Kavramı ile İlgili Uzmanlar
william glasser KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların william glasser KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
sevme ihtiyacı, güç ihtiyacı, eğlence ihtiyacı, özgürlük ihtiyacı, hayatta kalma ihtiyacı, gerçeklik terapisi, ihtiyaçların giderilmesi, temel ihtiyaçlarımız, gerçeklik terapisinde ihtiyaç, gerçeklik, glasser, kontrol kuramı, seçim kuramı, disiplin, disiplin kavramı, disiplinin amacı, disiplinin temel amaçları, disiplin nedir, disiplinin tanımı, ailede disiplin, çocuk yetiştirmede disiplin, çocukta disiplin, disiplinli, disiplinli aile, disiplinli çocuk, disiplin ilkeleri, disiplini pekiştirmek, disiplinli eğitim, okulda disiplin, eğitimde disiplin, öğretimde disiplin, disiplin vermek, disiplin modelleri, disiplin şekilleri, disiplin türleri, atılgan disiplin, güvengen disiplin, lee canter, marlene canter, etkin disiplin, etkin disiplin modeli, canter modeli, seçim teorisi, kontrol modeli, kounin modeli, öğretmen etkililiği, thomas gordon, disiplini sağlamak, öğretmende disiplin, sınıfta disiplin, ussal sonuçlar modeli, rudolf dreikurs, marvin marshall, sağduyulu disiplin, sağduyulu disiplin modeli, forrest gathercoal, disiplin problemleri, kural geliştirme, disiplin oluşturma, sevgiyle disiplin, aşırı disiplin, iç disiplin, dış disiplin, pozitif disiplin, sınıf içi disiplin, psikolojik danışma yaklaşımları, sigmund freud, alfred adler, eric fromm, karen horney, sullivan, rich, eric ericson, psikanalitik yaklaşım, bireysel yaklaşım, psikolojik kuramlar, varoluşçu terapi, maslow, frankl, kişi merkezli yaklaşım, carl rogers, gestalt terapi, fritz perls, transaksiyonel analiz, eric berne, davranışçı terapi, bilişsel terapi, savunma mekanizmaları


20:37
Top