2007'den Bugüne 89,843 Tavsiye, 27,674 Uzman ve 19,689 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Yalnız Gezerin Düşleri
Yalnız Gezerin Düşleri Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Yalnız Gezerin Düşleri Kavramı ile İlgili 4 Makale
Rousseau 18. Yüzyıla imza atmış kişilerden biridir. Kitapları, günümüzde halen popülerliğini korumakta ve okunmaya devam etmektedir. Okunmaya bundan sonra da devam edileceğine inanıyorum; çünkü samimi, çünkü kendi gibi, çok doğal; çünkü isyankar aynı zamanda teslimiyetçi, çünkü öznel bununla birlikte nesnel; çünkü sorgulayıcı yanı sıra sormaktan vaz geçmiş… İlginç bir adam. Nev-i şahsına münhasır’ın karşılığı. Öldüğüne çok çok üzüldüğüm kişilerden biri, tanımış olmayı çok istediğim. Eserlerini okumayı mı; yoksa kendisini mi sevdim tam olarak ayırt edemiyorum; içimde bir sıcaklık var ona karşı. Bu sıcaklık 1993 okuduğum “Emile” ile başlamıştı. Okuduğum Emile çok çok eski bir çeviriydi, dili ... »»»
Rousseau’nun gezintisinin temel amacı; çevresindeki tüm insanlardan (diğerlerinden, ötekilerden) uzaklaşmaktır. Bunun için doğa gezintilerine çıkar. O, fiziksel uzaklığı, ötekilerin düşüncelerinden uzaklaşmak olarak yaşantılar. Görünürde sadece bedenen çıktığı gezintinin onda ben olmayandan ayrışma, ben ile buluşma şeklinde anlamlandırıldığını görürüz. Buluşma ihtiyacıyla güdülenen Rousseau, ihtiyacını doyurmak için öncelikle diğerlerinden uzaklaşır, ayrılır, ayrışır. Uzaklaşmayı şu şekilde anlatır: “Bu yalnızlık ve düşünme saatleri, günün, bütünüyle kendim olduğumu, bana yabancı düşüncelerden uzak olduğumu, doğa benim nasıl olmamı istediyse öyle olduğumu gerçekten söyleyebileceğim tek anlar... »»»
Rousseau birinci gezintisini, uzun süredir içinde bulunduğu; maddi ve manevi durumunu, insanlardan kopuşunu ve “Ben kimim?” sorusunun cevabını aramakla geçirir. Rousseau’yu, yaşamının maddi ve manevi yönlerini sorgulamaya götüren sebep, çağdaşlarıyla yaşadığı problemlerdir. Çağdaşlarının gözünde kendi deyimiyle “Bir canavar, insanları zehirleyen bir şahsiyet, bir katil, insanlığın tiksinilen prototipi, ayak takımının oyuncağı” olduğundan bahseder. Oysa önceleri ona “insanların en seveceni, en cana yakını” diyen de onlardı. Neydik ne olduk dercesine, insanların algısındaki kendi hakkındaki bu negatif değişimin, dönüşümün nedenlerini anlayamaya gayret eder. Bunu çağdaşlarını suçlayarak yapar... »»»
Rousseau üçüncü gezintisinde Solon’un “Öğrene öğrene yaşlanıyorum ya da Durmadan öğrenerek yaşlanıyorum.” şeklinde dilimize çevrilen deyişini inceler. Bu deyişe atfen yazdıklarına baktığımızda mutsuz ya da talihsiz yaşantıları, dersini öğrettiğinden daha fazlasını ödeten ya da öğrettiklerine değmeyen öğretmenler olarak kabul eder. O, yaşarken kendisini üzen deneyimlerle öğrenmektense bilgisiz kalmayı yeğleyeceğinden bahseder. “Gençlik, bilgeliği öğrenme; yaşlılık da uygulama dönemidir.” der bu sebeple ölüm gelmeden nasıl yaşamak gerektiğini bilmeyi değerli bulur, yaşlılıkta nasıl yaşamak gerektiğini bilmeyi öğrenmeyi geç kalmışlık olarak niteler. Yani insan nasıl yaşaması gerektiğini öğren... »»»
Yalnız Gezerin Düşleri Kavramı ile İlgili Uzmanlar
yalnız gezerin düşleri KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların yalnız gezerin düşleri KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
İlgili Kavramlar
jean-jacques rousseau, rousseau, jacques rousseau, jean jacques rousseau, ikinci gezinti, yansıtma, inkar, çarpıtma, mantığa bürüme, akla uydurma, akla yakınlaştırma, ayrışma buluşma, ayrışma ihtiyacı, buluşma ihtiyacı, savunma mekanizmaları, ruhsal bakış açısı, anda kalmak, geçmişe saplanmak, geçmişi yaşamak, büyüklenme, hezeyan, hezeyanlı düşünceler, algısal çarpıtma, paronayak, paronaya, paronayak düşünce, birinci gezinti, dış denetim odağı, dıştan denetimliler, iç denetim odağı, iç denetimliler, öğrenilmiş acizlik, itiraflar, sözleşme, kadercilik, stoacılar, yalnızlık hissi, kimsesizlik, onaylanma ihtiyacı, karamsarlık, acıdan kaçmak, hazza yaklaşmak, etiketlemek, sorumluluk, üçüncü gezinti, gelecek kaygıları, solon, yeniçağ filozofları, yeniçağ felsefesi


08:21
Top