2007'den Bugüne 73,956 Tavsiye, 24,493 Uzman ve 16,742 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
14-15-16 Ocak 2018 – İstanbul
■ Eğitim sadece uzman dil-konuşma terapistlerine açıktır.
■ Dil ve konuşma bozuklukları lisans- yükseklisans veya doktora programlarından mezun olanlar veya bu bölümlerde okuyan öğrenciler kayıt yaptırabilirler.
■ Kontenjan 14 kişi ile sınırlıdır.
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Zorbalık
Zorbalık Kavramı ile İlgili Makaleler, Uzmanlar, Kaynaklar
Zorbalık Kavramı ile İlgili 14 Makale
► Sanal Zorbalık Psk.Serap DUYGULU
İletişim ve sosyal medya araçlarının hayatımızdaki yeri ve önemi arttıkça birçok sorunla karşılaşmaya başladık.En son Avustralya’da yaşan Türk kızı sanal zorbalık olarak bilinen Sanal zorbalık ya da diğer adıyla Siber Zorbalık (cyberbullying) nedeniyle intihar ederek hayatına son verince durumun ciddiyeti bir kez daha anlaşıldı ve hep birlikte Sanal Zorbalığın ne olduğunu anlamaya,öğrenmeye çalışıyoruz.Oysa bu konu çok yeni değildir. Türkiye ve birçok Avrupa ülkesi için henüz yeni bir konu olarak düşünülse de aslında son 8-10 yıldır özellikle ABD ve Kanada’da hem eğitim bilimciler,hem de psikologlar tarafından ciddi şekilde araştırılan tartışılan bir sorundur. Peki Sanal Zorbalık ya da... »»»
► Okulda Şiddet ve Zorbalık Psk.Dnş.Yasemin ŞAHİN
Akran zorbalığı bir veya bir grup öğrencinin bir veya bir grup öğrenci üzerinde kuvvet uygulayarak zarar verici, hırpalayıcı davranışlarda bulunmasıdır. Güçlü olanın daha az güçlü olan üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmasıdır. Burada güçten kastedilen; fiziksel, maddi, popülerlik veya farklı becerilerdir. Akran zorbalığının iki yönü vardır; bir zorba taraf bir de mağdur olan taraf. Ayrıca bir de sessiz olan grup vardır. Bu grup ne zorbalık yapar ne de zorbalığa maruz kalır; ne zorbayı savunur ne de mağduru korumaya çalışır. Ancak sıklıkla görünen şu ki taraf seçmeleri gerektiğinde de güçlü olanı yani zorbanın tarafını seçerler.bu grupla ilgili olarak çok uygun olduğunu düşündüğüm bir sözü p... »»»
ÖZET Özellikle geçtiğimiz on yılda internet teknolojisindeki kullanım ve ulaşımın kolaylaşması, beraberinde getirdiği birçok olumlu etkenin yanı sıra siber zorbalık ve mağduriyet kavramlarını da ön plana çıkarmıştır. Siber zorbalık kavramı, zorbalık ve tacizin yeni bir şekli olarak ortaya çıkmıştır. Bu makalenin amacı, siber zorbalığı ve mağduriyeti yordayan ortam ilişkisinin içerisinde barındırdığı birçok değişkenin yarattığı etkiyi literatür çerçevesinde incelemektir. Makalenin içeriğinde siber zorbalığın tanımı, yaygınlığı ve görülme türleri, yaş, cinsiyet, yalnızlık, aile ilişkileri, akran ilişkileri gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmesi, siber zorbalığın nedenleri ve etk... »»»
Zorbalık, bir kişinin veya kişilerin başka bir kişiyi ya da kişileri kasıtlı, tekrarlı ve en azından bir süre devam eden olumsuz davranışlara maruz bırakmasıdır. Diğer bir deyişle zorbalık, savunmasız birinin veya grubun kendinden psikolojik veya fiziksel olarak daha güçlü biri veya grup tarafından olumsuz davranışlara maruz kalma durumudur (Olweus; 1994). Okul zorbalığı, geleneksel akran zorbalığı veya geleneksel zorbalık olarak da adlandırılan akran zorbalığı ise aralarında karşılıklı güç dengesizliği bulunan bir bireyin bir ya da daha fazla kişi tarafından sürekli ve tekrarlı olarak kasıtlı zarar verme amacıyla olumsuz davranışlara maruz bırakılmasıdır (Olweus; 1993). Zorbalık saldırganlı... »»»
Çocuk ve Ergenlerde Zorbalık ve Kurban Olma ( Çocuk ve Ergenler Arasındaki Psikolojik ve Fiziksel Şiddet ) Zorbalık, küçük yaşta olan ya da yaşıtlarına göre daha zayıf ve güçsüz çocukların, kendilerinden yaşça daha büyük veya daha güçlü çocuklar tarafından zarar görmesi, alay edilmesi, ya da küçük düşürülmesi anlamına gelir. Okullarda sıkça rastlanan bu durum, her yaşta öğrencilerin yaşayabileceği önemli bir sorundur. Okullarda görülen zorbalık azımsanmayacak derecededir; fiziksel ve duygusal olarak şiddet gören çocukların üzerindeki bu psikolojik etki sadece okul yılları ile sınırlı kalmayarak ilerleyen dönemlere dek etkisini sürdürebilir, iz bırakabilir. Çocukluk döneminde ve erge... »»»
Saldırganlığın ve şiddetin türlerinden biri olan akran zorbalığı; okul vb. kurum, kuruluşlarda en sık rastlanan, şiddetin çocuklardaki boyutunu gösteren ve ciddi ruhsal zedelenmelere yol açan bir olgudur. Akran zorbalığı; bir veya birden fazla, öğrencinin kendinden güçsüz gördüğü bir öğrenciye amacı olan, kasıtlı, zarar verici tutum ve davranışlarda bulunmasıdır. Akran zorbalığı çeşitlerine bakıldığında en sık görülen fiziksel zorbalık ve bunu takip eden duygusal (sözel) zorbalıktır. Son yıllarda teknoloji kullanım yaşı ve gerekliliği okul çağına sirayet etmesinden dolayı siber zorbalık da oldukça artış göstermektedir. Zorbalık türlerinden herhangi birine maruz kalan çocukla... »»»
Son zamanlarda üzerinde durulan istismar, aslında yeni bir konu değildir. Uzun zamandır tüm dünyada, kısacası insanın olduğu her yerde ve zamanda, yaşanmaktadır. Dünya ülkeleri bu konuda çeşitli önlemler alsalar da sorun, şiddetini arttırarak devam etmektedir. Daha uzun yıllar da devam edeceğe benziyor… Kötüye kullanma olarak tanımlanan istismar, hayatın her alanında insanın karşısına çıkmaktadır. Evde, işte, sokakta, insan hayatının her yerinde… Hatta bazen anlaşılmayan, geç fark edilen halleriyle de… Günlük hayatta yaşanan istismarlar yetişkinlerin kendi aralarında bulduklar değişik yöntemlerle çözüme ulaşmakta ya da ulaşmamaktadır. Bu yazıda üzerinde duracağımız konu, daha çok okul... »»»
► Akran Zorbalığı Psk.Betül Nesibe ÖZKARS
► Akran Zorbalığı Psk.Serap DUYGULU
► Şiddet,televizyon,internet Uzm.Psk.Ayşegül COŞKUN
► Akran Zorbalığı Psk.Nergis ÖZDİNÇ AZANPA
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Zorbalık Kavramı ile İlgili Uzmanlar
Deniz DOĞRUÖZ Fotoğraf
Psk.Deniz DOĞRUÖZ
İstanbul
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi45 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler - Videolar - İletişim Bilgileri
Psk.Dnş.Cem KAYA, İstanbul
Psk.Serap DUYGULU, İstanbul
Serap BUHARALI, İstanbul
Elif IPEK, Kocaeli
Psk.Şimal AYDIN, İstanbul
Psk.Özge ERBİLEK, İçel (Mersin)
zorbalık KAVRAMI ile ilgili uzman ve kaynak isimleri sistemimiz tarafından üyemiz uzmanların paylaştığı içeriklerin (makale, yazı, video vs.) başlıkları, içlerinde geçen anahtar kelimeler vs. kriterlere göre OTOMATİK olarak derlenmektedir. Sistemin otomatik eşleştirmesi bazı durumlarda hatalı olabileceğinden burada listelenen uzmanların zorbalık KAVRAMI ile ilgili olup olmadıklarının kendileri ile iletişime geçilerek teyid edilmesini rica ederiz.
14-15-16 Ocak 2018 – İstanbul
■ Eğitim sadece uzman dil-konuşma terapistlerine açıktır.
■ Dil ve konuşma bozuklukları lisans- yükseklisans veya doktora programlarından mezun olanlar veya bu bölümlerde okuyan öğrenciler kayıt yaptırabilirler.
■ Kontenjan 14 kişi ile sınırlıdır.
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
İlgili Kavramlar
sanal zorbalık, siber zorbalık, akran zorbalığı, sanal alem, internette güvenlik, medya araçları, sosyal medyada zorbalık, internette zorbalık, okulda şiddet, akran baskısı, siber mağduriyet, ergenlerde siber zorbalık, çocuklarda siber zorbalık, okulda zorbalık, çocuklarda zorbalık, çocukta zorbalık, ergenlerde zorbalık, dijital dünya, bilgisayar oyunları, sosyal medya, çocuklar ve dijital dünya, akran istismarı, ailede zorbalık, çocuk şiddeti, okullarda zorbalık, akran zorbalığı nedir, çocuk zorbalığı, kardeş kıskançlığı, şiddet, televizyon, internet, şiddet nedir, televizyonda şiddet, internette şiddet, saldırganlık, şiddet türleri, bedensel şiddet, manevi şiddet, psikolojik şiddet, duygusal şiddet, sözel şiddet, saldırganlığın nedenlerı, aile içi şiddet, istismar, ergenlik sorunları, mobing, akran kavgaları, kabadayılık, arkadaş ilişkileri, zorbalığa maruz kalma, ergen şiddeti, zorba çocuk, zorba, okulda istismar


07:30
Top