TavsiyeEdiyorum.com
TavsiyeEdiyorum.com  
.com
Arama : | Site İçi Arama

Yeni Tavsiye Ekleyin!
» Doktor
İsim

Prof.Op.Dr. Serdar GÖKTAŞ

Şehir

Konya

[Bu Şehirdeki Tüm Uzmanlar..]
Meslek

Doktor

[Diğer Doktorlar..]
Uzmanlık Alanı

Üroloji

[Bu Branştaki Diğer Doktorlar..]
Tavsiye ve Teşekkürler

4

[Prof.Op.Dr. Serdar GÖKTAŞ isimli üyemizi tanıyor musunuz? Siz de Tavsiye Edin!]
Eleştiri (?) : 0
Prof.Op.Dr. Serdar GÖKTAŞ Eposta Kendisine Gönderilen Mesaj

108
(%25.9 okundu)

[Uzmana özel mesaj gönderin]
Tavsiyeler Arasında Tarayın

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Onun Tavsiye Ettiği İsimler
-

Prof.Op.Dr. Serdar GÖKTAŞ Uzmanlık Alanları Özel Uzmanlık ve Çalışma Alanları
I- ÜROONKOLOJİ : Ürogenital sistem ( Prostat, idrar torbası, böbrek, testis ) kanserlerinin tanı ve tedavisi
II- BPH (İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ VE FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ)
III. ENDOÜROLOJİ: Endoskopik ve laparoskopik aletlerle gerçekleştirilen ürolojik girişimler.

Prof.Op.Dr. Serdar GÖKTAŞ Tavsiye Yazıları Prof.Op.Dr. Serdar GÖKTAŞ için Yazılan Tavsiye ve Teşekkürler:
Doktor ve Diş Hekimi üyelerimize ait ziyaretçi yazıları şu aşamada sadece üyemizin kendisine gösterilmektedir.

Prof.Op.Dr. Serdar GÖKTAŞ Kitap ve Yayınları Basılı Kitap ve Yayınları :
ULUSLARARASI YAYINLAR

1.Göktaş S, Tahmaz L, Ataç K, Erduran D, Peker AF, Harmankaya Ç: Embolization therapy in subtypes of priapism. International Urology and Nephrology 28: 723-727, 1996.

2.Göktaş S, Tahmaz L, Ataç K, Erduran D, Oğur E: High-flow priapism due to bilateral arteriosinusoidal fistulae. British Journal of Urology 77: 165-166, 1996.

3.Göktaş S, Özgök İY, Tahmaz L, Günhan Ö, Erduran D: Extratesticular epidermoid cyst with extension into the pelvis. Scandinavian Journal Urology and Nephrology 31: 109-110, 1996.

4.Deantoni EP, Göktaş S, Stenner J, O’Donnel C, Crawford ED: A cross-sectional study of vasectomy, time since vasectomy and prostate cancer. Prostate Cancer and Prostatic Diseases 1: 73-78, 1997.

5.Göktaş S, Tahmaz L, Ataç K, Erduran D, Peker AF, Harmankaya Ç: Embolization therapy in subtypes of priapism. Urology Review Journal 1: 12-14, 1998.

6.Leewangsantong S, Göktaş S, Lepoff R, Holthaus K, Crawford ED: Comparability of Serum Prostate-Specific Antigen Measurement Between the Hybritech Tandem-R and Abbott AxSYM Assays. Urology 52: 467-469, 1998.

7.Crawford ED, Leewansangtong S, Göktaş S, Holthaus K, Baier M: Efficiency of Prostate-Specific Antigen and Digital Rectal Examination in Screening, Using 4.0 ng/ml and Age-Specific Reference Range as a cutoff for Abnormal Values. The Prostate 38: 296-302, 1999.

8.Göktaş S, Crawford ED: Optimal hormonal therapy for advanced prostatic carcinoma. Seminars in Oncology 26: 162-173, 1999.

9.Dayanç M, Kilciler M, Tan O, Gökalp A, Göktaş S, Peker AF: A new approach to bladder augmentation in children: seromuscular enterocystoplasty. British Journal of Urology 84(1): 103-107, 1999.

10.Göktaş S, Ziada A, Crawford ED: Combined androgen blockade for advanced prostatic carcinoma. Prostate Cancer and Prostatic Diseases 2 (4): 172-179, 1999.

11.Göktaş S, Peşkircioğlu L, Tahmaz L, Kibar Y, Erduran D, Harmankaya Ç: Is there significance of the choice of prone versus supine position in the proximal ureter stones with extracorporeal shock wave lithotripsy ? European Urology 38 (5): 618-620, 2000.

12.Güden M, Ulutin C, Göktaş S: Analyses of 98 seminoma cases: A review article. International Urology and Nephrology 33: 529-531, 2001.

13.Göktaş S, Aydur E, Yıldırım İ, Sümer F: Accessory scrotum attached to a perineal lipoma in an adult male. International Journal of Urology 10:501-503, 2003

14.Güden M, Göktaş S, Sümer F, Ulutin C, Pak Y: Retrospective analysis of 74 cases with seminoma treated with Radiotherapy . International Journal of Urology 10:435-438, 2003

15.Sağlam K, Yılmaz Mİ, Aydur E, Göktaş S: Leptin influences cellular differantiation and progression in prostate cancer. The Journal of Urology 169(4):1308-1311, 2003

16.Yanardağ H, Göktaş S, Kibar Y, Kılıç S, Erduran D: İntermittent Tamsulosin therapy in men with lower ürinary tract symptoms. The Journal of Urology 173(1):155-157, 2005

17.Seckin B, Kibar Y, Göktaş S, Erdemir F*: Alcok’s canal releasing for pudental artery syndrome resulting from gunshot injury. International Journal of Impotence Reserch 17(5):471-473, 2005

18.Göktaş S, Yilmaz Mİ, Çağlar K, Sönmez A, Kılıç S, Bedir S: Prostate cancer and adiponectin. Urology 65(6): 1168-72, 2005

19.Göktaş S, Kibar Y, Kılıç S, Topaç H, Çoban H, Seçkin B: Recovery of abnormal ejaculation by intermittent tamsulosin treatment. The Journal of Urology 175(2): 650-3, 2006

20.Kibar Y, Göktaş S, Kılıç S, Yaman H, Öngürü O, Peker AF: Prognostic Value of Cytology, Nuclear Matrix Protein 22 (NMP22) Test, and Urinary Bladder Cancer II (UBC II) Test in Early Recurrent Transitional Cell Carcinoma of the Bladder. Ann Clin Lab Sci 36(1):31-8, 2006

21.Göktaş S, Bedir S, Bozlar U, Ilıca AT, Seçkin B: Intrarenal arterial stenosis in a patient with thromboangiitis obliterans. Int J Urol 13(9):1243-4, 2006

22.Aydur E, Göktaş S, Kibar Y, Irkılata HC, Örs F, Peker AF: Case report: scrotal ecchymosis after shockwave lithotripsy. J Endourol. 20(12):1002-4, 2006

ULUSAL YAYINLAR

1.Özgök İY, Dayanç M, Seçkin B, Göktaş S, Harmankaya Ç: Genç yaşta görülen prostat rhabdomyosarcomu: Bir olgu nedeniyle. GATA Bülteni 33: 909-912, 1991.

2.Özteke Y, Erduran D, Gün H, Gökalp A, Göktaş S: Erkek infertilitesinde antisperm antikor oluşumunda perkutan tru-cut testis iğne biopsisinin rolü. TCDD Hastaneleri Tıp Bülteni 3: 64-67, 1991.

3.Özgök İY, Dayanç M, Göktaş S, Erduran D, Seçkin B, Harmankaya Ç: Pelvik malignite nedeniyle gelişen üreteral obstrüksiyonlarda perkütan nefrostominin değeri. GATA Bülteni 34: 873-877, 1992.

4.Göktaş S, Özgök İY, Seçkin B: Benign prostat hiperplazisinin derin prostatik hipertermi ile tedavisi. Deniz Tıp Bülteni 25: 104-109, 1992.

5.Özgök İY, Göktaş S, Seçkin B, Harmankaya Ç, Erduran D, Peker AF: Üreter alt bölüm taşlarında ESWL monoterapisi. ESWL Endoüroloji 2: 76-78, 1993.

6.Dayanç M, Göktaş S, Gökalp A, Atmaca İ, Özgök İY, Harmankaya Ç: Üroepitelyal tümörlerin erken tanı ve izlenmesinde lipide bağlı Siyalik Asid (LSA) değerlendirmesinin önemi. Türk Üroloji Dergisi 19: 219-222, 1993.

7.Özgök İY, Göktaş S, Seçkin B, Erduran D, Harmankaya Ç: Üreter taşlarında in stu ESWL monoterapisi uygulaması ve sonuçları. GATA Bülteni 35: 443-449, 1993.

8.Dayanç M, Gökalp A, İmirzalıoğlu N, Göktaş S, Özgök İY, Harmankaya Ç: Mesane kanserli hastalarda kromozom analiz sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 19: 223-225, 1993.

9.Özgök İY, Seçkin B, Göktaş S, Erduran D, Harmankaya Ç: 1000 Olguda ESWL sonuçlarımız. ESWL Endoüroloji 2: 24-27, 1993.

10.Dayanç M, Göktaş S, Gökalp A, Özgök İY, Peker AF: Köpeklerde gastrosistoplasti ve kolosistoplasti akut tuz ve asit yüklemesinin metabolik sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 20: 249-255, 1994.

11.Özgök İY, Seçkin B, Erduran D, Göktaş S, Tahmaz L: Yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal kemoterapi ve immunoterapinin karşılaştırılması. GATA Bülteni 36: 367-370, 1994.

12.Dayanç M, İmirzalı N, Gökalp A, Göktaş S, Karademir K: Azospermik hastaların perkutan tru-cut testikuler iğne biopsisi, hormonal ve sitogenetik bulgularına göre değerlendirilmesi. Üroloji Bülteni 5: 95-98, 1994.

13.Özgök İY, Göktaş S, Seçkin B, Tahmaz L, Erduran D: Mesane taşı ile birlikte görülen Nefrojenik Adenoma (Bir vaka raporu). GATA Bülteni 36: 107-109, 1994.

14.Özgök İY, Seçkin B, Tahmaz L, Göktaş S: Eriskinlerde enüresiz ve ürodinamik çalışma sonuçları. Türk Üroloji Dergisi 20: 56-59, 1994.

15.Göktaş S, Atmaca İ, Deveci S, Erduran D, Harmankaya C: Epididymal Cavernous Haemangioma mimicking intrascrotal malignancy. Journal of Ankara Medical School 17: 185-187, 1995.

16.Seçkin B, Atmaca İ, Göktaş S, Önür H, Harmankaya Ç: Prostat kanserini taklit eden prostat patolojileri: 172 olgunun biopsi sonuçları. Optimal Tıp Dergisi 8: 68-72, 1995.

17.Seçkin B, Göktaş S, Atmaca İ, Erduran D, Harmankaya Ç: Empotans tanısında endokrinolojik irdelemenin değeri. GATA Bülteni 37: 46-48, 1995.

18.Seçkin B, Göktaş S, Yıldız M, Harmankaya Ç:Bilateral Granülomatöz Orşit. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 43: 86-88, 1995.

19.Dayanç M, Göktaş S, Önür H, Yıldırım İ, Peker AF: Bilateral fonksiyone böbrekli olgular için yeni bir üreterosistoplasti tekniği. Türk Üroloji Dergisi 22: 433-439, 1996.

20.Göktaş S, Özgök İY, Tahmaz L, Erduran D, Harmankaya Ç: Kontrlateral seminoma ile birlikte olan testiküler mikrolitiasis. Türk Üroloji Dergisi 22: 483-485, 1996.

21.Göktaş S, Özgök İY, Erduran D: Spinal kord lezyonuna bağlı hiperrefleks mesaneli olgularda posterior sakral rizotomi ve sakral anterior root stimulatörlerinin kullanımı. GATA Bülteni 38: 395-400, 1996.

22.Gökalp A, Göktaş S, Yıldız M, Tahmaz L, Kilciler M, Erduran D, Harmankaya Ç: Lokal anastezi ile optik üretrotomi intern. Türk Üroloji Dergisi 22:426-431, 1996.

23.Gökalp A, Atmaca İ, Kilciler M, Göktaş S, Özgök Y, Erduran D: ESWL’nin PSA üzerine etkisi: üreter alt uç taşlarının tedavisi için uygulanan ESWL’nin PSA üzerine etkisi var mı? Klinik Laboratuvar Araştırma Dergisi, Cilt:2(1)İ:13-16, 1998.

24.Özgök İY, Göktaş S, Tahmaz L, Erduran D, Harmankaya Ç: Nüks yüzeyel mesane tümörlerinde intravezikal BCG uygulamaları ve sonuçları. GATA Bülteni 38: 202-204, 1996.

25.Özgök İY, Göktaş S, Tahmaz L, Kilciler M, Erduran D, Harmankaya Ç: Subfertil erkeklerde insan idrar Follikül Stümüle Eden Hormonu (FSH) ile tedavi sonuçlarımız. GATA Bülteni 38: 311-314, 1996.

26.Seçkin B, Göktaş S, Atmaca İ, Kilciler M, Deveci S, Erduran D: Malakoplakia of the prostate mimicking malignancy: A case report. Journal of Ankara Medical School 18: 59-60, 1996.

27.Çalışır K, Özgök İY, Kilciler M, Gökalp A, Göktaş S, Yıldız M, Erduran D: Fertil ve infertil erkeklerde seminal plazma bakır, çinko, selenyum ve kadmiyum düzeylerinin değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi 22: 287-293, 1996.

28.Göktaş S, Özgök İY, Kilciler M, Günhan Ö, Erduran D: İnfertil erkeklerde testis ince iğne aspirasyon biopsisi (İİAB) ile tru-cut biopsisinin histopatolojik ve sitopatolojik uyumu. Türk Üroloji Dergisi 23: 109-114, 1997.

29.Göktaş S, Özgök İY, Kilciler M, Erduran D: Üretral darlıklardaki balon dilatasyon sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 23: 47-52, 1997.

30.Dayanç M, Göktaş S, Yıldırım İ, Peker AF: Mesane ogmentasyonuna yeni bir yaklaşım. Türk Üroloji Dergisi 23: 90-94, 1997.

31.Kilciler M, Göktaş S, Özgök İY, Tahmaz L, Yumurtaş N, Erduran D: Transüretral prostat rezeksiyonu sonrası serum PSA değerlerinde meydana gelen değişiklikler. GATA Bülteni 39: 510-513, 1997.

32.Göktaş S, Özgök İY, Yıldız M, Kilciler M, Peker AF, Erduran D: Konjenital böbrek anomalili taş olgularında ESWL nin tedavi değeri. GATA Bülteni 39: 50-54, 1997.

33.Göktaş S, Özgök İY, Kilciler M, Erduran D: Benign üreteral darlık tedavisinde balon dilatasyon uygulamalarımız. GATA Bülteni 39: 81-84, 1997.

34.Kilciler M, Özgök İY, Dayanç M, Göktaş S, Seçkin B, Peker AF, Erduran D: 5-Alfa reduktaz enzim inhibitörü Finasterid’in benign prostat hiperplazisi üzerine etkileri. GATA Bülteni 39: 141-145, 1997.

35.Demirel D, Göktaş S, Günhan Ö, Finci R, Ökar İ, Harmankaya Ç: İntrasitoplazmik kristaloid benzeri yapılar gösteren pür testiküler Rabdomyosarkoma: Işık mikroskopik, immünohistokimyasal ve ultrasütrüktürel bulgularla bir olgu sunumu. Türk Patoloji Dergisi 13 (2): 63-66, 1997.

36.Dayanç M, Göktaş S, Yıldırım İ, Peker AF: Distal hipospadias onarımında tek yüzeyli transvers prepisyum flepli Mathieu yöntemi. Türk Üroloji Dergisi 24 (3): 288-291, 1998.

37.Göktaş S, Özgök İY, Kilciler M, Alptekin A, Peker AF, Erduran D: Proksimal üreter taşlarına ESWL uygulamalarında pron veya supin pozisyon tercihinin önemi varmıdır? Türk Üroloji Dergisi 24: 106-108, 1998.

38.Dayanç M, Kilciler M, Göktaş S, Gökalp A, Peker AF: Peyroni hastalığı ve konjenital penil kurvatürlü hastalarda cerrahi tedavi sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 24: 178-182, 1998.

39.Alptekin A, Özgök İY, Kilciler M, Göktaş S, Tahmaz L, Erduran D. Transrektal ultrasound eşliğinde prostat biopsisi sonuçlarımız. Türk Üroloji Dergisi 24: 140-144, 1998.

40.Göktaş S, Tan MÖ, Özgök İY, Yıldırım İ, Kilciler M, Peker AF, Erduran D: Gleason 7 skoru orta derecede diferansiye bir tümör kabul edilmeli mi? Üroloji Bülteni 9: 131-134, 1998.

41.Göktaş S, Tan MÖ, Özgök İ, Yıldırım İ, Peker AF, Erduran D: Prostat Kanserli Olguların ilk Biopsisinde Gleason Skoru 9 ve 10 Saptanmasının Evre ile İlişkisi ve prognostik önemi. Üroloji Bülteni 9: 213-215, 1998.

42.Atmaca İ, Kilciler M, Özgök Y, Sağlam M, Göktaş S, Erduran D: Prostat kanserinin tanısında Transrektal Ultrasonografinin yeri. Deniz Tıp Bülteni 31(1-2): 39-47, 1998.

43.Göktaş S, Seçkin B, Özgök Y, Kilciler M, Peker AF, Erduran D: Soliter böbrekte ESWL uygulaması. Gülhane Tıp Dergisi 40 (4): 480-482, 1998.

44.Dayanç M, Göktaş S, Gökalp A, Yıldırım İ, Topçu A, Peker AF: Distal hipospadias onarımında, tubularize insize edilmiş plak üretroplastisi. Türk Üroloji Dergisi 24(3): 283-287, 1998.

45.Seçkin B, Kibar Y, Tahmaz L, Göktaş S, Erduran D: İntrinsik Sfinkter yetmezliği Olan Kadın Hastalarda Teflon Enjeksiyonu. Üroloji Bülteni 10: 112-116, 1999.

46.Özgök Y, Kilciler M, Tan Ö, Tahmaz L, Göktaş S, Peker AF, Erduran D.: Prostat kanserinde iğne biyopsisi ile radikal prostatektomi gradelerinin karşılaştırılması. Üroloji Bülteni Vol: 10 (3-4) 155-158, 1999.

47.Kilciler M, Tahmaz L, Özgök Y, Göktaş S, Tan Ö, Erduran D: Doksazosin ve finasterid kullanımının benign prostat hiperplazisi üzerine etkileri. Türk Üroloji Dergisi. 25(2): 198-203, 1999.

48.Seçkin B, Bedir S, Sümer F, Göktaş S, Erduran D: Fibroepithelial Polyp of the Ureter in a Young Adult. Journal Of Ankara Medical School 25 (3): 161-164, 2003.

49.Bedir S, Yıldırım İ, Ceylan S, Seçkin B, Göktaş S, Erduran D: Türkiye’de askerlik görevine yeni başlayan genç erişkin erkeklerde çeşitli konjenital ve edinsel ürogenital anomali ya da sorunların saptanması. Üroloji Bülteni 14: 157-159, 2003

50.Irkılata HC, Göktaş S, Çoban H, Kurt B, Tahmaz L, Peker AF: Genç erişkinlerde mesanenin değişici epitel hücreli kanserinin özellikleri. Türk Üroloji Dergisi. 32(3): 305-308, 2006

51.Kibar Y, Özgök Y, Erdemir F, Göktaş S, Özcan A, Peker AF: Testisin epidermoid kistinde testis koruyucu cerrahi: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Yeni Üroloji Dergisi 2(1):55-57, 2006

52.Kibar Y, Özgök Y, Erdemir F, Göktaş S, Özcan A, Peker AF: Testisin granulomatöz orşiti: Oniki olgunun klinik ve patolojik özelliklerinin değerlendirilmesi. Yeni Üroloji Dergisi 2(2):97-101, 2006

53.Kibar Y, Özgök Y, Göktaş S, Kuzhan O, Tahmaz L, Peker AF: Mesanenin küçük hücreli Karsinomu. Türk Üroloji Dergisi. 32(1): 25-29, 2006.

54.Kibar Y, Özgök Y, Erdemir F, Göktaş S, Özcan A, Peker AF: Paratestiküler rabdomyosarkom: olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Erciyes Tıp Dergisi 29 (3): 248-251, 2007.

Üye Olduğu Mesleki Kuruluş ve Organizasyonlar
Ankara Ürologlar Derneği
Üroonkoloji Derneği
American Urological Association ( International member )


» İletişim Bilgileri
İş Adresleri
Adres 1:
Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Üroloji Ad
Alaaddin Keykubad Kampüsü 40275 Selçuklu
Konya

Telefon Numaraları

Telefon 1 :
(332) 241 50 00 - 40169
İnternet Sitesi
E-Posta
Kişisel Bilgileri
Cinsiyeti
Erkek
Doğum Tarihi
1961
(56 yaşında)
Doğum Yeri
Ereğli/Konya
Mezun Olduğu Üniversite
Gülhane Ask. Tıp Fakültesi
Mezuniyet Yılı
1985
(32 yıllık mesleki tecrübesi var)
Yabancı Dil
İngilizce
Hızlı Mesaj Araçları
-

Prof.Op.Dr. Serdar GÖKTAŞ Mesleki Videolar Videolar
-

Prof.Op.Dr. Serdar GÖKTAŞ  Mesleki Anahtar Kelimeler Mesleki Kavramlar (?)

04:46
Top