Arama : | Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI
Doktor - Samsun
Gastroenteroloji Uzmanı
Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı, 19 Mayıs Üniversitesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı

 
  TavsiyeEdiyorum.com Üyesi4 kez tavsiye edildiÖzgeçmişi Mevcutİş Adresi KayıtlıTelefon Numaraları Kayıtlı

» Doktor
İsim

Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI

Şehir

Samsun

[Bu Şehirdeki Tüm Uzmanlar..]
Meslek

Doktor

[Diğer Doktorlar..]
Uzmanlık Alanı

Gastroenteroloji

[Bu Branştaki Diğer Doktorlar..]
Tavsiye ve Teşekkürler

4

[Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI isimli üyemizi tanıyor musunuz? Siz de Tavsiye Edin!]
Eleştiri (?) : 0
Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI Eposta Kendisine Gönderilen Mesaj

104
(Tüm Mesajlarını Okudu!)

[Uzmana özel mesaj gönderin]
Tavsiyeler Arasında Tarayın

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Onun Tavsiye Ettiği İsimler
-

Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI Uzmanlık Alanları Özel Uzmanlık ve Çalışma Alanları
Bebeklerde gaz ve ıkınma problemleri
Çocuklarda beslenme sorunları
Çocuklarda uzayan karın ağrıları
Çocuklarda uzayan ishalli hastalıklar
Çocuklarda kabızlık
Çocuklarda dışkı kaçırma (enkoprezis)
Çocuklarda uzun süren kusmalar
Gastroözofageal reflü hastalığı
Çölyak Hastalığı
Çocuklarda H.pylori enfeksiyonu
Çocuklarda mide kanaması
Çocuklarda kanlı dışkılama ve kanlı ishaller
İltehabi barsak hastalıkları (Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı)
Çocuklarda hepatitler
Kronik hepatit B ve hepatit C enfeksiyonları
Wilson hastalığı
Doğuştan karaciğer hastalıkları

Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI Tavsiye Yazıları Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI için Yazılan Tavsiye ve Teşekkürler:
Doktor ve Diş Hekimi üyelerimize ait ziyaretçi yazıları şu aşamada sadece üyemizin kendisine gösterilmektedir.

Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI Özgeçmiş CV Özgeçmişi :
Adı Soyadı: AYHAN GAZİ KALAYCI

Doğum Yeri/Doğum tarihi: Akçaabat / 30.10.1962.

İlkokul: Akçaabat İlkokulu, Akçaabat 1968-1973.

Ortaokul: Akçaabat Ortaokulu, 1973-1976.

Lise: Akçaabat Lisesi, 1976-1979.

Fakülte: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1980-1986.

Mecburi Hizmet: TKİ Bölge Müdürlüğü, Silopi 1986-1987.

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları İhtisası: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1987-1991.

Uzmanlık görevi: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1991-1993.

Askerlik (Bedelli): Van Askeri Hastanesi, 1993

Nisan 1993-Haziran 1997: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi ve Yardımcı Doçent.

Haziran 1997-Haziran 1999: “Çocuk Gastroenteroloji” Yan Dal Uzmanlığı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara.

Haziran 1999-2004: Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Doçent).

2004 ve sonrası: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi (Profesör).

Medeni Hali: Evli, 3 çocuklu.

Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI Kitap ve Yayınları Basılı Kitap ve Yayınları :
AYHAN GAZİ KALAYCI – BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKÇE YAYINLAR
1. Paç FA, Kalaycı AG, Adam B. Salmonellada serum ve idrar çinko değerleri. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1990;22:887-890.
2. Paç FA, Atalay Y, Kalaycı AG, Adam B, Değer O, Yiğitoğlu R, Arcasoy A. Malnütrisyonda uzun süreli çinko tedavisinin plazma çinkosu ve çinko absorbsiyonu üzerine etkisi. Türkiye Klinikleri Araştırma Dergisi 1991;9:254-260.
3. Akdağ R, Aşkın R, Kahya H, Sungur F, Kalaycı AG, Örs R. Erzurum'da fonksiyonel enürezis yaygınlığı, kültürel ve davranışsal özellikleri. Karadeniz Tıp Dergisi 1991;4:126-129.
4. Taşdemir HA, Örs R, Alp H, Karakelleoğlu C, Kalaycı AG. Çocukluk çağında brusellozis: 43 Vaka Çalışması. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1992;1:110-113.
5. Kalaycı AG, Alp H, Akdağ R, Altınkaynak S, Energin M. 0-12 yaş grubu çocuklarda konvülsiyonların etyolojik dağılımı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1992;9:245-250.
6. Alp H, Altınkaynak S, Kalaycı AG, Yılmaz E. Prematüre bebeklerle ilgili retrospektif bir inceleme: Mortalite indeksi ve nedenleri. Ege Tıp Dergisi 1992;31:583-585.
7. Kalaycı AG, Altınkaynak S, Taşdemir HA, Energin M, Adam B, Alp H. İntrakranial ve ekstrakranial enfeksiyonlara bağlı konvülsiyonlarda beyin-omurilik sıvısında beta-2 mikroglobulin'in önemi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1993;36:107-112.
8. Kalaycı AG, Özkan B, Taşdemir HA, Şahin S. Prune-Belly Sendromu: Bir Vaka Takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1993;36:279-284.
9. Kalaycı AG, Alp H, Akyüz M, Ceviz N, Altınkaynak S. Çocuklarda stafilokoksik pnömoniler. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25:157-162.
10. Alp H, Kalaycı AG, Energin M, Altınkaynak S. Yineleyen idrar yolu enfeksiyonları. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25:177-184.
11. Evren E, Karakelleoğlu C, Alp H, Kalaycı AG, Energin M. Orta derecede yüksek bir rakımda (1869 m, Erzurum) yenidoğanlarda polisitemi oranı ve bunu etkileyen faktörler. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25:223-232.
12. Alp H, Kalaycı AG, Taşdemir HA, Orbak Z, Örmeci FÖ. Meningokokkal hastalıklarda epidemiyoloji. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25:759-765.
13. Taşdemir HA, Alp H, Ceviz N, Kalaycı AG. Erzincan ili merkez ilkokul öğrencilerinde PPD ile BCG aşı değerlendirmesi ve tüberküloz enfeksiyon prevalansı. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1993;41:69-76.
14. Alp H, Energin M, Altınkaynak S, Orbak Z, Kalaycı AG. Meningokoksemide prognoz ve yeni bir skorlama sistemi. Atatürk Üniversitesi Tıp Bülteni 1993;25:767-774.
15. Alp H, Altınkaynak S, Energin M, Ceviz N, Kalaycı AG. Akut idiopatik trombositopenik purpura: 62 olgunun retrospektif incelenmesi. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 1993;28:40-44.
16. Karakelleoğlu C, Kalaycı AG, Yılmaz E, Akdağ R, Ceviz N. Viral hepatitlerin tanı ve prognozunda serum mukoprotein ve HDL-kolesterolün önemi. İstanbul Çocuk Kliniği Dergisi 1993;28:157-161.
17. Kalaycı AG, Gürses N, İşlek İ, Aydın M, Özünel S. Çocukluk çağı sinüzitlerinde sefuroksim aksetil tedavisi. Kulak Burun Boğaz Bülteni 1994;1:18-20.
18. Adam B, Leblebicioğlu H, Kalaycı AG, Özdener H, Çetinkaya F. Akut bakteriyel ve tüberküloz menenjitin erken ayırıcı tanısında beyin omurilik sıvısı, glukoz ve enzim düzeyleri ile bunların BOS/serum oranlarının klinik önemi. Yeni Tıp Dergisi 1994;10:7-11.
19. Kalaycı AG, Akyüz M, Yılmaz E, Ceviz N, Karakelleoğlu C. Çocukluk çağında zehirlenme nedenleri. Yeni Tıp Dergisi 1994;11:4-7.
20. Gürses N, Uysal S, İşlek İ, Kalaycı AG. Çocukluk dönemi üst solunum yolları enfeksiyonlarında sefuroksim aksetil tedavisi. ANKEM Dergisi 1994;8:6-9.
21. Kalaycı AG, Gürses N. Çocukluk dönemi üst solunum yolları infeksiyonlarında Azitromisin tedavisi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1994;7:489-494.
22. İşlek İ, Kalaycı AG, Gürses N, Akgün N. Çocuklarda akut fulminan hepatit. Medical Network Pediatride Yönelişler Dergisi 1994:1:158-163.
23. Kalaycı AG, Albayrak D, İşlek İ, Gürses N. Thalassemia majorlu bir hastada varicella zoster aseptik menenjiti. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1994;3:126-128.
24. İşlek İ, Dilber C, Kalaycı AG, Albayrak D, Gürses N. Henoch-Schönlein vasküliti ve skrotal tutulum. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1995;4:13-15.
25. Alp H, Selimoğlu MA, Yıldız L, Energin M, Kalaycı AG, Orbak Z. Henoch-Schönlein purpuralı çocuklarda epidemiyolojik ve klinik özellikler ile serum IgG, IgM, C3, C4 düzeyleri. Yeni Tıp Dergisi 1995;12:335-337.
26. İşlek İ, Küçüködük Ş, Erkan D, Kalaycı AG, Bernay F, Kandemir B, Gürses N. Aganglionik megakolon anomalisi görülen bir Laurence Moon Bardet Biedl Sendromu vakası. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1995;12:161-165.
27. Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, Totan M, Mısırlı N. Çocukluk çağı akut sinüzitlerinde azitromisin tedavisi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1995;8:611-614.
28. Gürses N, Uysal S, Kalaycı AG, Bernay F, Gürses N. Çocukluk döneminde stafilokoksik ampiyem tedavisinde ampisilin/sulbaktam ile sefalotin+netilmisin kombinasyonunun karşılaştırılması. İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9:106-108.
29. Kalaycı AG, İşlek İ, İncesu L, Çıkman H, Gürses N. Prune-Belly Sendromu: clubfoot deformitesi olan bir olgu. Türkiye Tıp Dergisi 1996;1:40-43.
30. İşlek İ, Albayrak D, Uysal S, Kalaycı AG, Çıkman H, Yavuz İ, Gürses N. İdiyopatik pulmoner hemosiderozis. Yeni Tıp Dergisi 1996;13:169-171.
31. Uysal S, Dabak Ş, Kalaycı AG, Öztürk F, Gürses N. İki yaşından küçük çocuğu olan annelerin bağışıklama ile ilgili bilgi düzeyleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 1996;5:365-366.
32. Gürses N, Yılmazer F, Kalaycı AG, Öztürk F, Albayrak D. Çocukluk çağı tüberküloz menenjitinde tedavi sonuçları. ANKEM Derg 1996;10:403-408.
33. Kalaycı AG, Yılmazer F, Bedir A, Küçüködük Ş, Gürses N. Yenidoğan sepsisinin erken tanısında fibronektin, haptoglobin, seruloplazmin ve transferrin’in önemi. Medical Network Klinik Bilimler & DoktorDergisi 1997;3:558-563.
34. İşlek İ, Kalaycı AG, Rızalar R, Albayrak D, Gürses N. Çocukluk çağı derin boyun enfeksiyonları: 34 vakanın incelenmesi. Kulak Burun Boğaz Bülteni 1997;4:7-9.
35. Sancak R, Dündar C, Öztürk F, Kalaycı AG, Çetinkaya F. Kırsal ve kentsel alandaki lise ve ortaokul öğrencilerinde sigara içme durumu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 1997;40:385-93.
36. Totan M, Kalaycı AG, Sancak R, Albayrak D, Şimşek B, Küçüködük Ş. Yenidoğan döneminde salmonella menenjitleri. Yeni Tıp Dergisi 1998;15:18-20.
37. Kansu A, Kalaycı AG, Köksal Y, Doğancı T, Girgin N. Ülseratif kolitle karıştırılan juvenil polipozis koli olgusu. Klinik Bilimler Dergisi 1999;5:251-253.
38. Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N, Uysal Z, Ensari A. Çocukluk çağında yalnız demir eksikliği anemisi bulgusu veren çölyak hastalığı: dört vakanın takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000;43:63-67.
39. Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N. Çölyak hastalığının ilk bulguları değişiyor mu? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2000;43:224-228.
40. Kalaycı AG, Dağdemir A, Sancak R, Baysal K. Hematolojik ve kardiyovasküler komplikasyonlara neden olan hepatit A enfeksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2001;18:65-69.
41. Kanber Y, Kalaycı AG, Yıldırım H, Dağdemir A, Albayrak D. Kronik B hepatitli çocuklarda interferon tedavisinin hematolojik yan etkileri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2002;19:168-173.
42. Tekin D, Uysal S, Kalaycı AG, Küçüködük Ş, Çetinkaya MC. Çocukluk çağı derin boyun infeksiyonları. Ege Pediatri Bülteni 2002;9:133-136.
43. Kalaycı AG, Demir F, Yıldırım H, Küçüködük Ş. Çocuklarda kolestatik tip hepatit A enfeksiyonu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2002;19:246-250.
44. Belet N, Belet Ü, Kalaycı AG, Küçüködük Ş. Asemptomatik neonatal kolelitiyazis: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi. Ege Tıp Dergisi 2002;41:121-124.
45. Kılıç M, Kalaycı AG, Akbalık M, İşlek İ, Küçüködük Ş. Ailevi Akdeniz Ateşi ön tanısıyla izlenen bir hastada Çölyak hastalığı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2003;20:89-91.
46. Kılıç M, Kalaycı AG, Tander B, İncesu L. Trichobezoar in a 11-year-old girl. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2005;22(2):97-99.
47. Kalaycı AG, Demir F, Belet Ü. Seftriakson tedavisine bağlı safra taşı ve safra çamuru. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2005;22(4):151-155.
48. Paksu Ş, Kalaycı AG, Öztürk F, Okur EG. Kutis Laksalı bir çocukta progresif seyirli Nekrotizan Fasiit olgusu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi (Kabul edildi)
49. Mutlu B, Kalaycı AG, Rızalar R, Arıtürk E. Endoskopik inceleme ile tanı alan gastrointestinal web olguları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi (Kabul edildi)
50. Kalaycı AG, Demir F, Belet Ü. Seftriakson tedavisine bağlı safra taşı ve safra çamuru. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi (Kabul edildi)

İNGİLİZCE YAYINLAR
1. Paç FA, Küçüközkan T, Örs R, Bakan E, Kalaycı AG. Concentrations of Atrial natriuretic peptide in the cord blood and plasma of the newborn. Turkish Journal of Research Medical Science 1991;9:113-116.
2. Paç FA, Yiğitoğlu MR, Kalaycı AG, Adam B. Atrial natriuretic peptide and aldosterone in sick premature neonates. Turkish Journal of Pediatrics 1992;34:153-155.
3. Paç FA, Yiğitoğlu MR, Kalaycı AG, Adam B, Ateşal S, Kürkçüoğlu M. Plasma lipid profile in obese children with hereditary predisposition to coronary heart disease. Japanese Heart Journal 1992;33:445-450.
4. Kalaycı AG, Alp H, Yiğitoğlu R, Taşdemir HA, Altınkaynak S. The importance of adenosine deaminase (ADA) in differential diagnosis of febrile seizures and seizures due to intracranial infections. Turkish Journal of Medical Research 1993;11:82-88.
5. Albayrak D, İşlek İ, Kalaycı AG, Gürses N. Acute immune thrombocytopenic purpura: A comparative study of very high oral doses of methylprednisolone and intravenously administered immune globulin. Journal of Pediatrics 1994;125:1004-1007.
6. Kalaycı AG, Çetinkaya F, Günaydın M, Gürses N. Comparison of mebendazole with metranidazole and furazolidone in the treatment of giardiasis in childhood. Annals of Saudi Medicine 1995;15:655-656.
7. Gürses N, Uysal S, Çetinkaya F, İşlek İ, Kalaycı AG. Intravenous immunoglobulin treatment in children with Guillain-Barre syndrome. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 1995;27:241-243.
8. Elbistan M, Kara N, Kalaycı AG, Küçüködük Ş, Bağcı H. Simultaneous partial monosomy 10p and familial heteromorphism for chromosome 9. Turkish Journal of Medical Sciences 1996;26:197-200.
9. İşlek İ, Küçüködük Ş, Erkan D, Bernay F, Kalaycı AG, Görk S, Kandemir B, Gürses N. Bardet-Biedl syndrome: delayed diagnosis in a child with Hirschsprung’s disease. Clinical Dysmorphology 1996;5:271-273.
10. Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, Us D. Failure of acyclovir sodium therapy in herpes simplex encephalitis. Annals of Tropical Paediatrics 1996;16:173-175.
11. Akdağ R, Energin M, Kalaycı AG, Karakelleoğlu C. Reference limits for routine haematological measurements in 7-14-year-old children living at an intermediate altitude (1869 m, Erzurum, Turkey). Scandinavian Journal of Clinical Laboratory Investigation 1996;56:103-109.
12. Kalaycı AG, Gürses N, Adam B, Albayrak D. Significance of pleural fluid cholesterol and beta-2 microglobulin levels for the differentiation of pleural effusions in childhood. Clinical Pediatrics 1996;35:353-358.
13. Gürses N, Kalaycı AG. Fluconazole monotherapy for candidal meningitis in a premature infant. Clinical Infectious Diseases 1996;23:645-646.
14. Gürses N, Kalaycı AG, İşlek İ, Uysal S. Cefuroxime axetil in the treatment of acute sinusitis in childhood. Journal of Antimicrobial Chemotherapy 1996;38:547-550.
15. Kalaycı AG, Adam B, Yılmazer F, Uysal S, Gürses N. The value of immunoglobulin and complement levels in the early diagnosis of neonatal sepsis. Acta Paediatrica 1997;86:999-1002.
16. İncesu L, Kalaycı AG, Leblebicioğlu H, El M. A case of emphysematous pyeloureteritis: Clinicoradiologic evaluation. The New Journal of Medicine 1997;14 (suppl 1):47-48.
17. Kansu A, Çalıkoğlu E, Kalaycı AG, Erdi H, Girgin N. Acral erythema induced by interferon alpha in a child. Turkish Journal of Gastroenterology 1998;1:70-72.
18. İncesu L, Baysal K, Kalaycı AG, Erk K. Magnetic rasonance imaging of proximal aortopulmonary window. Clinical Imaging 1998;22:23-25.
19. Kansu A, Kalaycı AG, Ulukol B, Doğancı T, Girgin N. Importance of Helicobacter pylori in the etiology of chronic abdominal pain. Turkish Journal of Gastroenterology 1999;10:24-26.
20. Tutar HE, Kansu A, Kalaycı AG, Atalay S, Girgin N, İmamoğlu A. The effects of cisapride on ventricular repolarization in children. Türk Kardiyol Dern Arş 1999;27:244-247.
21. Kansu A, Altuntaş B, Doğancı T, Kalaycı AG, Girgin N. The efficacy and side effects of interferon alpha 2a on chronic hepatitis B virus infection in Turkish children. Hepatology Research 1999;15:1-9.
22. Uysal S, Kalaycı AG, Baysal K. Cardiac functions in children with vitamin D deficiency rickets. Pediatric Cardiology 1999;20:283-286.
23. Kalaycı AG, Albayrak D, Güneş M, İncesu L, Ağaç R. The incidence of gallbladder stones and gallbladder function in beta-thalassemic children. Acta Radiologica 1999;40:440-443.
24. Kansu A, Kalaycı AG, Altuntaş B, Doğancı T, Girgin. Autoimmune hepatitis in children: A report of 10 cases. Turkish Journal of Medical Sciences 2000;30:55-61.
25. Kalaycı AG, Yılmazer F, Adam B, Sancak R, Küçüködük Ş. The importance of fibronectin, haptoglobin, ceruloplasmin and transferrin in the early diagnosis of neonatal sepsis. Turkish Journal of Medical Sciences (Turk J Med Sci) 2000;30:151-155.
26. Kansu A, Ensari A, Kalaycı AG, Girgin N. A very rare cause of intestinal pseudoobstruction: Familial visceral myopathy type IV. Acta Paediatrica 2000;89:733-736.
27. Kalaycı AG, Dağdemir A, Dilber C, Albayrak D. Evans syndrome related to hepatitis B virus infection: a case that responded only to lamivudine therapy. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2001;32:493-495.
28. Kalaycı AG, Kansu A, Girgin N, Küçük Ö, Aras G. Bone mineral density and importance of a gluten-free diet in patients with celiac disease in childhood. Pediatrics 2001;108:U78-U82.
29. Kalaycı AG, Baysal K, Uysal S, Saraç A, Bernay F, Gebeşoğlu F. Hemopericardium caused by ingested safety pin. Endoscopy 2002;34:93.
30. Güneren E, Keskin M, Uysal OA, Aritürk E, Kalaycı AG. Fournier’s gangrene as a complication of varicella in a 15-month-old boy. Journal of Pediatric Surgery (J Ped Surg) 2002;37:1632-1633.
31. Islek I, Kalaycı AG, Gok F, Muslu A, Dilber C. Henoch-Schonlein purpura associated with hepatitis A infection. Pediatrics International (Pediatr Int) 2003;45:114-116.
32. Dikici B, Kalaycı AG, Ozgenc F, Bosnak M, Davutoglu M, Ece A, Özkan T, Özeke T, Yagci RV, Haspolat K. Therapeutic vaccination in the immunotolerant phase of children with chronic hepatitis B infection. Pediatr Infect Dis J 2003;22:345-349.
33. Dikici B, Ozgenc F, Kalaycı AG, Targan S, Ozkan T, Selimoglu A, Dogancı T, Kansu A, Tosun S, Arslan N, Kasirga E, Bosnak M, Haspolat K, Buyukgebiz B, Aydogdu S, Girgin N, Yagci RV. Current therapeutic approaches in childhood chronic hepatitis B infection: A multicenter study. J Gastroenterol & Hepatol 2004;19:127-133.
34. Taşdemir HA, Çetinkaya MC, Polat C, Belet U, Kalaycı AG, Akbaş S. Gallbladder motility in children with Down Syndrome. J Ped Gastroenterol Nutr 2004;39(2):187-191
35. Dilber C, Dagdemir A, Albayrak D, Albayrak S, Kalaycı AG, Aliyazicioglu Y, Basoglu T. Reduced bone mineral density in childhood chronic idiopathic thrombocytopenic purpura treated with high-dose methylprednisolone. Bone 2004;35:306-311.
36. Totan M, Yildiz G, Kalaycı AG. An uncommon presentation: Chronic meningococcemia associated with cholestatic hepatitis in a Turkish child. Journal of Tropical Pediatrics 2004;50:372-374.
37. Kalaycı AG, Kanber Y, Birinci A, Yildiz L, Albayrak D. The prevalence of coeliac disease as detected by screening in children with iron deficiency anaemia. Acta Paediatrica 2005;94(6):678-681.
38. Kansu A, Doganci T, Akman SA, Artan R, Kuyucu N, Kalaycı AG, Dikici B, Dalgic B, Selimoglu A, Kosirga E, Ozkan TB, Kuloglu Z, Aydogdu S, Bosnak M, Ertekin V, Tanir G, Haspolat K, Girgin N, Yagci RV. Comparison of two different regimens of combined interferon-alpha 2a and lamivudine therapy in children with chronic hepatitis B infection. Antiviral Therapy 2006;11(2):255-261.
39. Kalayci A, Tander B, Kocak S, Rizalar R, Bernay F. Removal of open safety pins in infants by flexible endoscopy is effective and safe. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2007;17(2):242-5. (Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. Part A)
40. Ozturk P, Duru D, Albayrak D, Tunc T, Kalaycı AG, Akbalik M, Ozyurek HE. The relation between chronic idiopathic thrombocytopenic purpura and helicobacter pylori infection and effect of eradication treatment on course of platelet counts. The Hematology Journal 2007;92(Suppl 1):500.
41. Bedir A, Bektas A, Suvaci DE, Okuyucu A, Altintop L, Ustaoglu M, Kalaycı AG. Genotoxic assessment of ulcerative colitis by comet assay. Gastroenterology 2007;132 (4) (Suppl. 2): A449-A449.
42. Avşar A, Kalaycı AG. The presence and distribution of dental enamel defects and caries in children with celiac disease. Turk J Pediatr 2008;50:45-50.

DERLEMELER
1. Akdağ R, Örs R, Kalaycı AG. Çocuklarda demir eksikliği. Yeni Tıp Dergisi 1991;8:48-52.
2. Kalaycı AG, Akdağ R, Örs R. Süt çocuğu ve çocukluk çağında akut semptomatik konvülsiyonlar. Yeni Tıp Dergisi 1993;10:46-50.
3. Kalaycı AG, Gürses N. Çocukluk çağında sinüzitler. Türkiye Tıp Dergisi 1994;3:211-216.
4. Kalaycı AG, Energin M, Alp H. Yenidoğan Konvülsiyonları. Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 1994;3:75-80.
5. Kalaycı AG, Gürses N. Çocukluk çağında profilaktik antibiyotik kullanımı. Yeni Tıp Dergisi 1994;11:44-52.
6. Kalaycı AG, Gürses N. Kronik viral hepatit ve tedavisi. Yeni Tıp Dergisi 1994;11:24-29.
7. Kalaycı AG, Leblebicioğlu H, Gürses N. Hepatit C. MN Klinik Bilimler Pediatride Yönelişler Dergisi 1995;1:67-71.
8. Kalaycı AG, Küçüködük Ş. Neonatal kolestazis. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1995;12:177-188.
9. Kalaycı AG, Çetinkaya F. Bakteriyel menenjitlerde adjuvan tedavi. İlaç ve Tedavi Dergisi 1996;9:162-164.
10. Kalaycı AG. Çocukluk yaş grubunda tüberküloz tedavisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 1996;13:341-351.
11. Kalaycı AG. Çölyak hastalığı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2000;17:129-137.
12. Kalaycı AG. Çocuklarda hepatit B enfeksiyonunun bulaşma yolları ve aşı uygulaması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2000;17:187-197.
13. Kanber Y, Kalaycı AG. Çocuklarda gastroösofageal reflü. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2001;18:57-64.
14. Kalaycı AG. Kronik konstipasyon ve tedavisi. Samsun Sağlık Bülteni 2001;12:14-15.
15. Kalaycı AG. Asit. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 2002;19:65-77.
16. Kalaycı AG. Karaciğerin kalıtımsal metabolik hastalıkları: Tanı ve tedavi. Türkiye Klinikleri Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Dergisi 2003;2:195-200.
17. Kalaycı AG. Wilson hastalığı. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler 2005;8:87-93.
18. Kalaycı AG. Sağlıklı emzirme, emzirmede karşılaşılan sorunlar ve anne sütünün önemi. Clinic Pediatri 2007;2(6):8-12.
19. Kalaycı AG. İlaçlara bağlı karaciğer hastalığı. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007;3(7):56-63.

Üye Olduğu Mesleki Kuruluş ve Organizasyonlar
Pediatrik Gastroenteroloji ve Beslenme Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Milli Pediatri Derneği
Türk Pediatri Derneği
Çölyakla Yaşam Derneği


» İletişim Bilgileri
İş Adresleri
Adres 1:
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
Samsun

Telefon Numaraları

Telefon 1 :
(362) 312 19 19 - 2282

Telefon 2 :
(362) 457 60 41
(Faks)
E-Posta
Kişisel Bilgileri
Mezun Olduğu Üniversite
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Mezuniyet Yılı
1986
(31 yıllık mesleki tecrübesi var)
Yabancı Dil
İngilizce
Hızlı Mesaj Araçları
-

Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI Mesleki Videolar Videolar
-

Prof.Dr.Ayhan Gazi KALAYCI  Mesleki Anahtar Kelimeler Mesleki Kavramlar (?)

09:09
Top