2007'den Bugüne 89,667 Tavsiye, 27,642 Uzman ve 19,668 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çift Olmak Tesadüf Değildir
MAKALE #10295 © Yazan Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ | Yayın Ocak 2013 | 4,913 Okuyucu
Erkekler kadınların ilk aşkı
Kadınlar da erkeklerin son
aşkı olmak ister.
0SCAR WİLDE

Sağlıklı ilişki demek öncelikle iyi hissettiren ilişki demektir. Eğlendiğiniz, iyi hissettiğiniz, zamanınızı iyi geçirdiğiniz, zaman zaman öğrendiğiniz ve öğretebildiğiniz sığındığınız, kucakladığınız, kucaklandığınız, sevildiğiniz ve sevildiğinizi hissettiğiniz, ihtiyaçlarınızı karşılayıp, arzularını tatmin edebildiğiniz, rahatça açılıp dinlendiğiniz, anlaşıldığınızı düşündüğünüz, zaman ayırdığınız, özen gördüğünüz ve özen gösterdiğiniz, size rehberlik eden, rehberlik edebildiğiniz, yaşamınızın özel bir parçası olan ve özel hissettiğiniz, saygının doruklarında gezindiğiniz ve nihayetinde bunlardan ötürü de hayatınızın merkezine tereddütsüz yerleştirdiğiniz bir yapıdır. Yapıdır çünkü bütün bu saydıklarımız ve sayamadıklarımız bir inşaanın ürünüdür. Sağlıklı ilişki yaşayan bireyler birbirleri için özel olduğunu bilir ve etrafında özel olduğuna inandığı birinin dolaşmasından, bulunmasından ve ona yakın olmaktan büyük mutluluk duyarlar. Yanlarında güvenebileceği ve dayanacağı birinin varlığı küçük bir çocuğun annesine duyduğu güven kadar sağlam ve sıcaktır. Sağlıklı bir ilişki sıcaklığın hissedildiği, yumuşaklığın içinde sarmalandığınızı düşündüğünüz fakat bir o kadar sağlam ve dayanıklı bir yapının içinde var olduğuna inanmak ve bu hazzı yaşamaktır. Sağlıklı bir ilişki olgunluğu kaybetmeden zaman zaman çocuksu olabilmeyi, sınırları aşmadan şımarabilmeyi, bireyselliği kaybetmeden diğerinin içinde eriyebilmeyi ve mutluluğu kaybetmeden diğeri için üzülebilmeyi mümkün kılar.


Sağlıklı bir ilişki bireyleri sağlıklı kılar, yaşamın zorluklarına karşı direnci arttırır, paylaşımın ve destek verebilmenin gücü ile metanetli kılar. Sağlıklı ilişki güçlendiren, yumuşatan, gevşeten, sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde nefes aldıran bir yapıdır. Sağlıklı ilişki kendi ihtiyaç ve arzularını ihmal etmeksizin karşınızdakinin ihtiyaçlarına öncelik verebilmektir. Dinlemek, dinlenmek, düşünülmek, düşünmek, fedakarlık etmek ve fedakarlık görmektir. Almanın ve vermenin eşit olduğu, bu dağılımın adil bir şekilde yapıldığı bir yapıdır. Haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüzde koşup sakinleşebileceğiniz, yorulduğunuzda huzur ve güvenle durup dinlenebileceğiniz ve hayatınızın en anlamlı ve cömert yatırımlarını yapabileceğiniz bir yapıdır. Baskının en az hissedildiği, kendinizi en çok özgür hissedebileceğiniz temiz hava gibidir.

Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız, her saniyesini bile bir kazanç olarak düşündüğünüz, ömrünüzü geçirmek istediğiniz renkli düşler gibidir. Sağlıklı bir ilişki en az ilk aylardaki kadar özendiğimiz, aradan yıllar geçse de yatırımlarımızı azaltmadığımız, emek verdiğimiz, uğraştığımız ve daima amaç edindiğimiz, unutmadığımız, ihmal etmediğimiz ve edemediğimiz, gerektiğinde zahmet çekilen ama zahmet çekerken heyecanının yitirilmediği, ortaklığın bozulmadığı, beraberliğin ilk günün heyecanıyla yaşandığı ortaklıktır.

Takdir ve saygı harcından oluşan, tüm düşünceli tavırların sergilendiği, bireylerin birbirlerinin söylediği şeylere dikkat ve itina ile odaklandığı , hataların birlikte değiştirildiği, problemlerin işbirliği içinde çözüldüğü, inceliğin bir nakış gibi işlendiği yapıdır.

Sağlıklı ilişkilerde bireyler ortak zevk alınan, zevk veren şeyleri keşfederler. Bu keşif ortaklığı pekiştiren, zevki zamansal ve tatsal yaşatan, her iki benliği gün be gün birbirine yaklaştıran, yakınlaştıran, yaklaştıkça sıkmak ve daraltmak yerine ferahlatan durumlar yaratır. Karşılıklı çıkarları genişletir, ilişkinin yayılacağı, yaşayacağı ortamı genişletir. İlişkiyi daralmanın, sıkılmanın en az olduğu ya da hiç yaşanmadığı verimli topraklar haline getirir. Verimli topraklar, ilişkiyi hem sağlıklı kılar hem de ilişkiyi köklendirir.
Hataların yüze vurulmadığı gibi örtülmediği, içi dolu özürlerin her ne kadar zor olsa da sinirli ve üzgün anda bile yapabilmeyi başardığınız oranda sağlıklı bir ilişkinin zemininde yaşıyorsunuz demektir. Üzgünüm diyebilmeyi başarmak, özrü kabul edebilmek bireylerin şifa niteliğindeki anlayışa sahip olabilmeleri sağlıklı ilişkinin kirişleri gibidir.
Sağlıklı ilişkiler periyodik bakıma ihtiyaç duyar, zaman ilerledikçe ve insanın yapısında var olan yıkıcı dürtüler ve anlayışsız tutumlar ilişkileri sekteye uğratabilir bazen duraksatabilir. Ya da insanların beklenti, ihtiyaç ve arzuları her yaş diliminde değişebilir, hedefler farklılaşabilir, düşünceler değişebilir, duygular dalgalanabilir. İlişkilerin bu unsurlardan hasar görebilme ihtimallerini göz önünde tutarak uyanık olmak, değişime ve değiştirmeye hazır olmak, yapılanmaya gitmek sağlıklı ilişkinin devamı için gereklidir.
İlişkilerde anlaşmazlıklar, yapılanmanın esasıdır. Anlaşmazlıkların çözümlenmesi anlaşmazlıkları ilişkinin yapı taşlarına dönüştürür ve bu yapı taşları bir mücevher kadar değerli ve sağlam ilişkinin yolunu açar.

Aslında bataklık gibi görünen anlaşmazlıklar çözüme kavuşunca yemyeşil ormana dönüşür ve ilişkinin ciğerleri temizlenir, ferahlar. Sağlıklı ilişki demek; iletişimin en az olduğu, anlaşmazlıkların olmadığı çatışmalardan uzak, problemlerin yaşanmadığı ilişki değildir. Tam tersine dönem dönem kaçınılmaz olan bu anlaşmazlıkların varlığı ve bunları çözümleme isteği, çözebilme arzusu ilişkiyi güçlendirir.

Sağlıklı ilişki, kızgınlığın öfkeye dönüşmeden sakinleştirildiği, üzüntünün kalıcı hüzne dönüşmeden engellendiği, küçük sızıntıların nehir olup bizi yutmadan sıvandığı durumdur. Sağlıklı ilişki en mantıksız taleplerin bile dile döküldüğü, en saçma isteklerin reddedilmeden dinlendiği , en hayali düşüncelerin bile anlaşılmaya çalışıldığı bir terapi ortamı gibidir. İyi bir ilişkide sorunların kaynağı, sızıntıları ,en az önyargıyla ve sabırlı bir şekilde incelenir ve anlaşılmaya çalışılır.

İlişki keşfedilmemiş beklentilerin araştırıldığı, dışa vurulmamış arzuların konuşulduğu ve ihtiyaçların en sansürsüz hali ile tartışıldığı ortamdır.
Her ilişkinin deseni farklı olup bu desen, bu deseni yaratanların yaratıcılığı ile şekillenir. Her iyi ilişki yaratıcılık yeteneği dışında azim, kararlılık, sebat ve üretebilme ve üretileni koruyabilme arzusu taşır.
Sağlıklı ilişki acelenin en aza indirgendiği, erteleyebilme erdeminin ve olgunluğunun en fazla yaşandığı, sabrın doyum noktasının tavan yaptığı bir yapıdır.
Sağlıklı ilişkide çatışmaların çözümü hemen gelmeyebilir, problem çözümsüz gibi görünse de çözümün bireylerin çözme isteğiyle doğru orantılı olduğunu bilmek demektir.
Sağlıklı ilişkilerde hemen gelmeyecek çözümler zaman aşımına uğramaksızın uygun ortamı yakalandığında çözme maharetini gösterebilmektedir.
Sağlıklı ilişki illaki uzlaşmak, hem fikir olmak, aynı çerçeveden bakabilmek, aynı düşünmek, beğeni ve beklentilerin aynılığı değil; farklıkların barınabildiği ve renk olarak algılandığı, düşüncelerin farklılaşmasının sağlıklı tartışma zemini oluşturmada ve düşüncelerimizi anlayabilme konusunda yakınlaşma fırsatı olarak değerlendirildiği durumlardır.
İlişki her konuda anlaşmak değil, anlaşamamayı da sindirebilme gücüdür. Anlamak anlaşmazlıklardan, yakınlaşmak ise yıkıcı olmayan çatışmaların varlığından doğar.
Sağlıklı ilişki sağlıklı iletişimin uzlaşı noktasıdır. Sağlıklı iletişim ise açıklığın, direkt mesajların, dolaylanmayan beklenti ve isteklerin, ne kadar söylenmesi zor olursa olsun istekleri ifade edebilme cesaretinin ürünüdür.
Sağlıklı ilişki muğlaklığın gölgesinde yaşayamaz. Açıklığın aydınlığında parlar, dirilir ve zamanla kararmaz. Muğlak sözler,net olmayan mesajlar yoruma mahkum olur. Anlaşılmadan ve anlamadan yapılan yorumlar can yakıcı, adaletsiz nesnesiz olur.
Gerçekten dinlemek; duymaktan, anladığını zannetmekten, sankilerden, pişmanlıklardan korur. Dinlemek yeterince zor, sıkıcı ve mahkumiyet gibi algılanır. İlişkilerde karşımızdakini en çok ikaz ettiğimiz konu da budur; ’beni dinle’, ‘dinlemiyorsun’, ’dinlemeyi öğren’, ’önce bir dinle’ gibi çıkışlar karşımızdakini bizi dinlemeye zorunlu davetlerdir. İnsanlar için konuşmak fikir yürütmek, yorum yapmak çok kolaydır ve dinlemeye tercih edilir.
Dinlemek pasif bir konum olarak kabul edilir sanki dinlemekle ilişki içinde yenilmiş, pasivize olmuş zannederiz. Konuşmak ise yenmek, aktif olmak, üstte çıktığımızın ispatı gibidir. Gerçekten anlamak üzere dinlemek ilişkiyi, ilişki yapar, bireyleri de tam tersine aktif kılar. Dinlemek her ne kadar kendi algı ve anlayışlarımızın bulaştığı bir durum olsa da kendi formüllerimizden, değerlendirmelerimizden uzak olduğu ölçüde gerçekten dinlemiş oluruz.

Dinlemek karşımızdakinin değerleriyle, düşünceleriyle , algı ve anlayışını kabul etmek demektir.Yani onun bizden farklı olduğunu kavrayabilme yetisidir.Dinlemek kendimizden ziyade onun düşüncelerine,duygularına ve neredeyse her kelimesine odaklanmak demektir.Dinlemek anlamadığımızda sormak,kavrama çabası içinde olmak,’sanki ve zannetme’ lerinin en aza indirilmeye çaba sarf edildiği eşsiz bir durumdur.Dinlemek karşımızdakinin söylediklerine odaklanabilmek için kendimizle verdiğimiz mücadele savaşım ve neticesinde bunun galibiyetidir. Sağlıklı ilişki, ilişki ortağını rakip gibi görme ve onu mağlup etmenin, sindirme mücadelesinin verildiği yer değil, ortak kazanımların sağlandığı ara alandır.

Sağlıklı ilişki uzlaşmaya niyeti, anlaşmaya istekli olan bireylerin kurduğu ortaklıktır.
Sağlıklı ilişki bağlılığın bağımlılığa dönüşmediği, bireysel mahremiyeti barındıran ve bu konudaki çizgilerin çizildiği, hatların belli olduğu boğmayan, eziyet vermeyen, sınır tanıyan, mahkum etmeyen ama sadakatle bütünleşmiş yapıdır.

Sağlıklı ilişki bireylerin yapışmasından ziyade, bağımlı kılmayan özgürlüğü koruyan ama aynı zamanda bağlılık kavramının bütün unsurlarını en ince ayrıntısına kadar barındıran bir kişinin özgürlük macerasını en ihtiraslı yaşayabildiği saygın çerçeveli bir oluşumdur. Sağlıklı ilişki bir oluşumdur, zaman içerisinde gerekirse değişim, devinim bazen devrim ama bütün bunlarla birlikte açıklığını ve özünü koruyan mekanizmadır. Mekanizmadır çünkü tabuları olan, katı sabitlikler barındıran, renksiz, tuzsuz değil kendi içinde dinamiği olan tadını koruyabilen, değişik lezzetlere bürünmeye müsait, ara renkleri dahi barındırabilen organizmadır. Canlılığı daimdir. Canlılığı içinde bulunan bireylerin canlılığıyla vücut bulur, beslenir, büyür, gelişir, dallanır budaklanır, nesilden nesile geçer.
Sağlıklı ilişki nesilden nesil e aktarılır çünkü değerli bir miras ve gelecek nesillerin hakkıdır. Sağlıklı ilişkiler ayrılıklara meydan okur, ayrılıklara en uzak olan ayrılıklardan tamamen ayrı bir yerde olandır. Bitişe en uzak olan, yatırımlardan ötürü başlangıca her zaman yakın olandır. Sağlıklı ilişkiler derindir. Yüzeyde yer almazlar. Derindir, köklüdür, derindir samimidir, derindir çünkü farklıdır. Derinliği içinde, derinliği muhafaza eder. Çünkü kolay değildir ama bir o kadar kolaydır.Kolaylığı niyette, istekte, azimde, karalılıkta, istikrarındadır.İstikrarlıların işidir. Sahteliği barındırmaz,derinliği gerçekliğindedir.Gerçekliği algıların kalitesinde,geniş perspektifli bakış açılarının köşesindedir.

Sağlıklı ilişki ütopik midir? Sağlıklı ilişki kurmayı başarabilenler hayal kahramanları mıdır? Gerçeklikten kopmuş varlıklar mıdır? Yoksa buraya kadar söylediklerim içi boşaltılmış gerçekliğin posası mıdır?

Hayatınızın herhangi bir döneminde devam eden ya da geçmişte kalan ilişkilerinizi değerlendirdiğiniz, nerede yanlış yaptığınızı sorguladınız ya da neyin eksik olduğunu hiç düşündüğünüz ve ilişkilerinizi birbiri ile kıyasladığınız oldu mu?
Bir ilişkiyi yönetebilme yürütebilme konusunda en önemli ve gerekli maharetin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
Sizin için ilişkilerinizde sevmek kadar güvenmek de önemli midir?
İlişki konusunda güven kriterleriniz nedir?
Güçlü ve kalıcı ilişki için gerekli olanların neler olduğunu biliyor musunuz?
Aslında ilişkilerinizin sizinle başladığını ve sizinle de bittiğini biliyor musunuz?
İlişkilerin bir ortaklık olduğuna inanıyor musunuz?
İlişkilerde inanmadıklarınız nelerdir?
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çift Olmak Tesadüf Değildir" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     3 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Fatih SÖNMEZ Fotoğraf
Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Doktor Psikolog
Uzman Psikolog / Ergen -Bireysel Sorunlar-Aile ve Çift Terapisi
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi79 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ'in Yazıları
► Olmak, Sahip Olmak ve Anlam Sistemi Psk.Emir Emre DOĞAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,668 uzman makalesi arasında 'Çift Olmak Tesadüf Değildir' başlığıyla benzeşen toplam 23 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Algının Kaygısı Ocak 2021
► Evlilik Terapisi Ağustos 2019
► İlışki Danışmanlıgı Ağustos 2019
◊ Evlilikte Kilitlenme Nisan 2018
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


08:05
Top