2007'den Bugüne 84,905 Tavsiye, 26,559 Uzman ve 18,915 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Boşanma Süreci ve Çocuk
MAKALE #10946 © Yazan Uzm.Psk.Gözde EMİK AKSOY | Yayın Mayıs 2013 | 3,315 Okuyucu
Eşlerin birlikteliklerini yürütemediklerini düşünmeleri, evlilikteki gereksinim ve beklentilerinin karşılanmadığına inanmaları onları evlilik sürecini sonlandırmaya yönlendirir. Eşlerin evliliği birtakım nedenlerle sonlandırmaya karar alması ve yasal yollara başvurması boşanma konusunu gündeme getirmiştir.


Ev ortamındaki iletişim sorunları, iletişim çatışmalarının çözülememesi, bu sorunların çocuklara dayanışması gibi nedenler evlilik sürecinin sonlandırılmasını hızlandırmaktadır. Kimi zaman eşlerin sorunlar yaşamasına rağmen birlikte olmaları hem kendilerine hem de çocuklarına daha çok zarar vermektedir. Böyle bir durumda boşanma süreci kaçınılmaz bir hal alır. Kimi zaman da eşler sorunlarını çözümlemeyi öğrenirler ve birlikteliklerini daha sağlıklı bir biçimde sürdürebilirler.


Boşanma kararı eşler arasında planlanır, çocuklara bu konuda bilgi verilirse bu sürece uyum çok daha kolay olur. Çünkü eşler birbirlerinden boşanmaktadırlar, eşler çocuklarından ayrılmazlar,onlardan boşanmazlar. Boşanma ile aile sisteminde birtakım değişiklikle meydana gelmiştir ancak aile kurumu tamamen ortadan kalkmaz. Çocuklar için anne ve baba hep vardır.Pek çok araştırmacı yaptıkları araştırmalarda boşanmanın nedenlerini araştırmıştır. Eşlerin evlenmeden önce birbirlerini çok iyi tanımamaları, gereksinim, beklenti ve değerlerini yeterince açık konuşmamaları, farklı sosyo-kültürel çevrelerden gelmeleri ve bu farklı çevreye uyum sağlayamamaları boşanma nedenleri olarak karşımıza çıkmaktadır.Ayrıca eşlerin evlenmeden önce aralarındaki sorunları nasıl çözeceklerine yeterince önem vermemeleri ve evlendikten sonra meydana gelen sorunları beraber çözme yolunu bulamamaları da boşanmanın nedenleri arasındadır. Evlenmeden önceki flört döneminde sorunların var olması ve bu sorunların evlendikten sonra düzeleceğine dair inançlar kişileri büyük bir hayal kırıklığına uğratmaktadır. Zaman zaman eşlerin ailelerinin evlilik kurumuna dahil olmaları, müdahale etmeleri de evlilik kurumunu zedelemektedir.Kadının değişen rolü, üretime katılması, ekonomiye katkı sağlaması, çalışma hayatına başlaması, onu güçlendirmekte, evlilik sürecinde meydana gelecek sorunlarda hakkını aramasına,çözülemeyen sorunlarda boşanma kararını gündeme getirmesine neden olmaktadır. Bunun yanında evlilikte şiddet, onur kırıcı davranışlar gibi pek çok neden de eşlerin boşanma kararı vermelerine neden olur.Boşanma süreci eşlerin ve çocukların yaşamını değiştiren ve uyum gerektiren bir süreçtir. Boşanmanın çok kötü bir süreç olduğunu söylemek yanlış olur. Çünkü boşanma ile eşler,kendilerini, evlilik boyunca sergiledikleri tutum ve davranışları değerlendirmekte ve kendileri için daha iyi ve yararlı tutum ve davranışlar gerçekleştirmek için imkan bulmaktadırlar. Böylece, boşanma süreci sonunda eşler kendilerini daha güçlü, sorunlarla daha iyi baş eden bireyler olarak görebilmektedirler.Boşanma ve Çocuk


Yapılan araştırmalar boşanma sürecinde çocuğun öncelikle bu süreci inkar ettiğini, ardından anne ve babasına öfke duyduğunu, hatta bu öfke duygusunu çevresine yansıttığını, daha sonraki aşamalarda çocuğun üzüntü duygusunun hakim olduğunu ve son aşamada da boşanma sürecini kabul ettiğini raporlamaktadır.Benzer bir süreç eşler için de gerçekleşebilmektedir. Tüm bu aşamalar bireylerde farklı zamanlarda ortaya çıkabilir, bireyler bu aşamalara farklı tepkiler verebilirler. Bu durumda dikkat etmemiz gereken en önemli nokta ise çocuğumuzun boşanma sürecinde ne tür tepkiler verdiği, ne düşündüğü ve hissettiğidir. Bu durumda aileler çocuklarını anlamaya çalışmalı, onlara öncesinde bilgi vermeli ve çocukların ilerde neler yaşayabileceği konularında da onları bilgilendirmelidir.Boşanmış ailede çocuk, düzenin bozulması, ebeveynden birinin evden uzaklaşması, yakın geleceğin bilinmemesi gibi nedenlerle sıkıntı yaşar. Boşanma sonrası çocuk, anne ve babasını düzenli aralıklarla ama sürekli görebileceğinden emin olmak ister.
Çocuklar değişimden etkilenirler.Yeni bir ev, yatma saatlerindeki değişiklikler, belirli bir süre akrabalarını eski sıklıkta görememeleri onları etkiler. Bu değişim sırasında çocuk anne yada babasını kaybettiğini, tekrar göremeyeceğini düşünebilir. Okula onu kimin götüreceği,kimin onu okuldan alacağı konusu bile çocukta kaygı yaratabilir. Bu durumda çocuğun yaşayacakları ile ilgili bilgi verilmesi, nelerin değişeceğini anlatmak önemlidir. En önemli konulardan biri de çocuğun mümkün olduğu sürece anne ya da baba ile düzenli ve sürekli görüşmesinin sağlanmasıdır.Boşanmanın hemen ardından şehir değişikliği, ev değişikliği ya da çocukların okul değişikliği ya da eşlerin yeni bir evlilik yapması gibi konular mümkünse ertelenmelidir. Öncelikle çocuğun yeni düzene uyum sağlaması beklenmeli ve gözlenmelidir.
Üzerinde durulması gereken bir diğer konu da boşanma kararı nasıl alınmış olursa olsun eşlerin boşanma sonucunda birbirlerini kötülememeleridir. Eşler arasında ne yaşanırsa yaşansın çocuklar için onlar “anne” ve “baba”dır. Çocuklar anneleri ya da babaları ile ilgili olumsuz duyu ve düşünceler duymak istemezler. Eşler çocuklarının yanında ayrıldıkları eşleri ile ilgili olumsuz konuşmalar yapmamalıdır. Unutulmamalıdır ki eşler çocuklarından boşanmazlar. İlerleyen yıllarda, çocukların mezuniyeti, askerliği ya da çocukların evliliği gibi farklı olaylarda, çocuklar için, eşler bir araya gelebilmektedir.
Boşanma sonrasında zaman zaman eşler çocukların velayet, nafaka, ziyaret sıklıkları gibi konularda sorunlar yaşayabilmektedirler. Bu durumlarda sorunlar eşler arasında çözülmeye çalışılmalı ve bu gibi konular çocuklara fazla yansıtılmamalıdır. Çocukların yanında eşleri kötüleyen ifadeler kullanılmamalıdır.Boşanma sürecinde başlangıçta eşleri olumsuz etkileyebilmektedir. Boşanma nedeni ile çocuğunun yanında sürekli ağlayan bir anne bu sürecin zor ve kötü bir süreç olduğu konusunda çocuklara model olabilir. Bunun yanında boşanma sürecinde işlerin yolunda gittiğine dair mesajlar veren bir ebeveyn de boşanma sürecinin aşılabilir, üstesinden gelinebilir ve uyum sağlanabilir bir süreç olduğu konusunda çocuklara mesaj vermektedir. Tüm bu nedenlerle anne babalar olarak boşanma sürecinin dikkatle ele alınması, çocuklara olabildiğinde iyi bir model olabilmek önemlidir.Boşanma sürecini, farklı yaş ve gelişim dönemindeki çocuklar, farklı algılamakta ve farklı değerlendirmektedir.Örneğin okul öncesi dönemde yer alan bir çocuk anne ya da babadan birinin fiziksel olarak evde olmadığını fark eder. Çocukta uyku düzensizlikleri, çevresine karşı öfke gözlenebilir. Böyle bir durumda çocuğun anne ya da babasını düzenli aralıklarla görebilmesi, telefon ile görüşebilmesi önemlidir. Anne ya da babanın çocuk ile bire bir oldukları durumlarda çocuğun dikkatini ve ilgisini çeken etkinliklerde yer alması oldukça önemlidir.Okul dönemi çocuğu ise anne ve babasının aynı evde tekrar beraber olmayacaklarını anlamaya başlar. Bu durumda özellikle ilk zamanlarda akademik başarısızlık gözlenebilir. Evden ayrılan anne ya da babanın çocuk ile yüz yüze iletişimi önemlidir. Okul dönemi çocuğunun sportif bir faaliyet ya da müzik aleti çalma gibi çeşitli etkinliklere yönlendirilmesi yararlı olacaktır.
Özetle,
Çocuğun boşanma sürecine uyumunu kolaylaştırmak için anne ve babanın yapabileceği pek çok şey vardır.
Eşlerin evlilik sürecinde başa çıkamadığı konularda profesyonel yardım almaları önemlidir. Boşanma öncesi,sırası ya da sonrasında alınacak psikolojik yardım, bireylerin kendilerini ve eşlerini daha tarafsız sorgulamalarına, yeni yaşam biçimlerine uyum sağlamalarına daha sağlıklı bir ruhsal yapıya sahip olmalarına yardımcı olacaktır.
Evliliklerde çocuk sahibi olma kararı iyi değerlendirilmelidir. Eşler arası iletişimin çatışmalı olduğu evliliklerde çocuk dünyaya getirmek sorunların çözümü olarak görülmemelidir.
Boşanmadan sonra ilişkilerini uygarca sürdürerek, çocuk için gerektiği zaman bir araya gelerek onun psikolojik doyum sağlamasına yardımcı olunmalıdır. Boşanmanın nedenlerinden birinin çocuk ya da gencin kendisi olmadığı çok iyi anlatılarak, eşlerin çocuğa olan sevgilerinin hiçbir zaman değişmeyeceğini söylemek gerekmektedir. Ayrıca boşanma sonrasında evden ayrılan ebeveynin çocuk ile görüşmesinin mümkün olduğunca desteklenmesi yararlıdır.
Boşanma gerçekleştirildikten sonra çocuğu şımartmak, ona acıma duygusuyla yaklaşmak, onu taraf tutmaya zorlamak, diğer eşe göndermemekle tehdit etmek gibi davranışlar onun psikolojik sağlığını olumsuz etkilemektedir. Bu gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.
Boşanma, eşler ve çocuklar üzerinde olumsuz etkilere neden olmasına rağmen, yaşamın sonu ya da daha kötü bir yaşamın başlangıcı değildir. İlişkiyi korumaya ve sürdürmeye yönelik çabalar yetersiz kaldığında boşanma kararı verilebilmektedir. Önemli olan bu süreçten tüm aile bireylerin büyük yaralar almadan geçebilmesi ve yeni yaşam düzenine daha da güçlenerek uyum sağlayabilmesidir.

Uzman Psikolog & Aile Danışmanı
Gözde Emik

Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Boşanma Süreci ve Çocuk" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Gözde EMİK AKSOY'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Gözde EMİK AKSOY'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Gözde EMİK AKSOY Fotoğraf
Uzm.Psk.Gözde EMİK AKSOY
İzmir (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi162 kez tavsiye edildi
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Gözde EMİK AKSOY'un Makaleleri
► Boşanma Süreci ve Çocuk Üzerindeki Etkileri Psk.Dnş.Banu BEKÇİ AYTEKİN
► Boşanma Süreci Psk.Duygu YÜKSEL
► Boşanma Süreci Psk.Zeliha ŞAHİN
► Boşanma Süreci ve Çocuklar Psk.Bahar ERDEN
► Evlilik ve Boşanma Süreci Psk.Gözde BATMACI
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,915 uzman makalesi arasında 'Boşanma Süreci ve Çocuk' başlığıyla benzeşen toplam 16 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Öğrenilmiş İyimserlik Temmuz 2013
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


09:00
Top