2007'den Bugüne 90,077 Tavsiye, 27,725 Uzman ve 19,716 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Oyun, Oyuncak ve Ahşap Oyuncak
MAKALE #10955 © Yazan Psk.Dnş.Gürcan AVCU | Yayın Mayıs 2013 | 8,267 Okuyucu
OYUN, OYUNCAK ve AHŞAP OYUNCAK

Oyuncaklar, insanoğlu varolduğundan beri olagelmiştir. Kimi zaman bir kibrit kutusu kimi zaman da bir dal parçası türlü türlü hikâyelerin sahnelendiği oyunların araçları olmuştur. Pompei, Sus, Lalaş antik kent kazı buluntuları arasında, toprak malzemeden yapılmış minyatür ev eşyaları, hayvancıklar, arabalar, askerler, kilden minik ev figürleri, tahtadan kılıçlar, yaklaşık 5000 yılla tarihlenen bulgularda günümüzdekine çok benzeyen ahşap topaçlar bulunmuştur.


Oyun ve oyuncak her çağda insanların büyüme kaynaklı gerilimlerinin yansıtıcısı olmuştur. Büyümek küçük gözlerle gözlemlemek demektir, etrafta olup biten ve yetişkinlerce sıradan anlamlar yüklenen birçok olay onlar için henüz çok yenidir. Bu merak uyandırdığı gibi ürkütücü de olabilmektedir. Dil becerileri henüz gelişirken merakını bir oyun aracıyla ifade edebilmek çok daha kolay gelir çocuğa; ihtiyaçlarını, isteklerini bize oyunda anlatmaları kendilerine güvenli geldiği gibi kolay da gelir.
Gözledikleri rol modellerinin yerine geçip büyüme provası yapan küçük bir gladyatör, padişahın yerine geçip orduyu yöneten bir çocuk, evin akşam menüsünü hazırlayan ya da pilotluk denemesi yapan ya da öğretmen olup arkadaşlarına ders anlatan çocuklar hep bu ihtiyaçlarını spontan oyunlarla ve çarçabuk bulunmuş dönüştürülmüş oyun araçlarıyla karşılarlar. Oyun ve oyuncağın varlığının insan varoluşu kadar eski olması bu temel sayıtlılarla açıklanabilir. Bu serüven Sunay Akın tarafından Ülkemizde kurulan ilk oyuncak müzesinde de belirgin olarak izlenmektedir. Oyun ve oyuncağın bu evrensel sayıtlıları psikoloji biliminin de ilgi alanına girmiştir.

“Oyun sözcüğün hiçbir kullanımıyla içeride sayılmaz. Ama dışarıda da değildir. İnsanın dışarıda olanları denetleyebilmesi için düşünmek ya da istemekle kalmayıp bir şeyler yapması gerekir ve bir şeyler yapmak zaman alır. Oyun oynamak ise yapmaktır.”
D. Winnicott, “Oyun ve Gerçeklik” kitabında oyunu böyle tarif ediyor. Bu oyun alanı bireyin dışındadır ama dış dünyadaki kadar tehditkâr da değildir. Çocuk bu oyun alanına dışarıda gördüğü nesneler ya da olgular taşır ve bunları kullanır. Çocuk oynarken etrafında olan bitene kendine özgü bir anlam ve duygu yükler. Geçiş olgusu denen bu oyun araçları başkalarıyla birlikte oynamaya buradan da kültürel deneyimlere bir gelişim söz konusudur, der Winnicott. Hiç kuşkusuz çoğu birey oyunu çocuklukla ilişkilendirse de oyunun içeriği, malzemesi, materyali ya da mekânı pek çok yetişkinin yaşamında önemli alanları işgal etmektedir.

Değerli psikanalist Winnicott’a göre sağlığın bir göstergesi olan ve evrensel olan şey oyundur; oyun oynama büyümeye, dolayısıyla sağlığa katkıda bulunur, grup ilişkilerine girmeyi sağlar, psikoterapide bir iletişim biçimi olabilir ve son olarak psikanaliz oyun oynamanın insanın kendisiyle ve başkalarıyla iletişim kurmasına hizmet eden çok özel bir biçimi olarak gelişmiştir.

Yine Ülkemiz araştırmacılarından Haluk Yavuzer ’e göre oyun; çocuğun hiç kimseden öğrenemeyeceği konuları kendi deneyimleri ile öğrenmesidir ve sonucu düşünülmeden, eğlenme amacı ile yapılan hareketlerdir, diye tanımlamaktadır. Diğer bir araştırmacı olan Görün ise, oyunu, çocuğun fiziksel ve bilişsel yapısını geliştiren, nesneler dünyasıyla ilişki kurmasını, özgürlük ve bireysellik kazanıp toplumsallaşmasını sağlayan, çocuklar arasında bir anlaşma yolu olarak tanımlamaktadır.

Alternatif eğitim, oyun ve oyuncaklar konusunda araştırmalarıyla tanınan Şule Şenol ise oyun ve oyuncak kavramlarının tanımlanmasıyla ilgili olarak bir makalesinde şunlardan bahsediyor: Oyun eğlenceye yönelik bir etkinlik olarak tanımlanır. Bebek ve çocukların gelişimleri sırasında olgunlaşma ve sosyal boyutun erken gelişmesinde oyunun önemi belirgindir. Ayrıca içinde yaşanılan kültürün önemli etkilerinden olan araştırma duygusunun ve kurallara uymanın öğrenildiği ve geliştirildiği yer de oyunlardır.
Oyuncaklar, yeteneklerin kullanılmasını kolaylaştıran, eğitimsel işlevi olan oyun malzemeleridir. Çocuklar oyun oynarken hem fiziksel ve zihinsel olarak gelişirler, hem deneme yanılma yoluyla kalıcı öğrenmenin zevkini yaşarlar. Yetişkinler için ise oyun daha çok eğlence amaçlıdır. Ruhsal rahatlama, kendini ifade ve kaynaşmanın eğlenceli bir yoludur.

Oyun Kavramını ele alan en eski kuramlarda oyunun dinlenme ihtiyacından kaynaklanan, yorgunluk giderici bir etkinlik olduğu savunulmaktadır. Herbert Spencer oyunun harcanan fazla enerji sayesinde gerginliği azaltacağı ve oyun oynayan çocukların daha sağlıklı olacağını vurgular. Stanley Hall da Tekrar kuramında çocuğun türünün geçirdiği gelişme dönemlerinin aynısından geçtiğini ve oyunun bunun en güzel göstergesi olduğunu belirtir. Karl Gross ta oyunun gerçek hayatın zorluklarından korunmak için hazırlık fırsatı olduğunu ileri sürer. “Oyun, gelecekteki çalışmaların bir ön hazırlığıdır” der.

Vygotsky’ye göre oyun, anlam çıkarma ve öğrenmeye yönlendirmedir. Piaget ise kuramında oyunu; egoyu tatmin eden bir eylem olarak tanımlar. Oyunun duyguların dışavurumu olduğunu belirten Freud ile Pestalozzi, Froebel ve Montessori gibi eğitimcilerde oyunun amaçlı bir eylem olduğunu ve oyun sayesinde çocuğun gerçek hayatta başa çıkamadığı eylemlerle oyun yoluyla başa çıktığını ileri sürerler.

OYUNCAK

Oyuncaklar, büyümekte olan çocuğun türlü yetişkin becerilerini öğrendiği, kendini ortaya koyduğu araçlardır. Şenol oyuncağı; “gelişim basamakları boyunca çocuğun hareketlerine düzen getiren zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinde yardımcı olan hayal gücünü ve yaratıcı yeteneklerini geliştiren tüm oyun malzemeleridir” tanımlıyor. .

Okulöncesi dönem gelişim basamakları açısından oyun çağı olarak adlandırılır. Oyun ve oyun materyallerine karşı doğal bir ilgi söz konusudur. Büyüme ve gelişme açısından insan gelişiminin en hızlı olduğu bu çağda artan bir üretkenlik ve ebeveyne benzeme, taklit çabası da vardır. Bu noktada her materyal ya da alan, oyun için araç haline gelir. Tüm oyuncaklar ya da aslı oyuncak olmayan oyun araçları boyutları, şekilleri, kullanım şekilleri ve malzemeleri bakımından çok yararlıdır. Çocuk yaratıcılığının ve spontanlığının simgesel ifadesidir oyuncak. Hemen hemen 90’lı yıllardan önce doğan her yetişkin dal parçaları kullanarak çelik çomak oynamayı, kibrit kutusu ya da gazoz kapaklarından geliştirilen türlü türlü oyunları, SOS, XO gibi toprak üzerine ya da kağıda çizilerek oynanan oyunları vb hatırlayacaktır. Buralarda çocuk, oyun oynarken, gruba uymayıi takım olmayı, işbirliğini, dayanışmayı, beklemeyi, paylaşmayı vb öğrenecektir. Çocuk için en önemli unsur oyuncağın sağlamlığıdır. Tüm oyuncakların merak ettiren ve kolayca bozulmayan özellikleri olması, üstelik ilk akla geldiğinde bulunabilmesi yaratıcı ve pratikliğin özünü oluşturmaktadır. Ayrıca, çocuk zarar verdiği ya da bozacağı hissine kapılmadan oyununu sürdürebilmelidir.


OYUNCAK SEÇİMİ

Çocuğun hayatında böylesine önemli bir yer tutan oyun kavramı beraberinde “Uygun materyal ne olmalı?” sorusunu da akla getirmektedir. Seçilecek oyuncak çocuğun yaşına, ilgisine, becerisine, gelişim düzeyine ve yeteneklerine uygun olmalıdır.
Oyun ve oyuncaklar, çocuklar için gerçek hayatın provalarının yapıldığı öğrenmeye olanak sağlayan araçlardır. Özellikle sağlam malzemeden yapılmış olmalı ve oynanırken kırılma veya zarar verme endişesini çocuğa yaşatmamalıdır. Çabuk kırılan veya bozulan bir oyuncak yanlış yapma korkusunu tetikleyebilir ve bu oyunun doğasına aykırıdır. Günümüzde plastik, oyuncak yapımında en çok kullanılan malzemedir. Bununla birlikte dijital içeriğe sahip elektronik oyuncaklar da oldukça yaygın olarak ebeveynler tarafından satın alınmaktadır. Ancak az da olsa doğal malzeme kullanılarak üretilmiş oyuncak alan veya üreten ebeveynlerin sayısında da duyarlılığa bağlı olarak ciddi bir artış gözlenmektedir.
Şimdi oyuncak materyallerine bir göz atalım. Doğal ve gerçek materyaller, saatler, kutular, eski eşyalar, mutfak malzemeleri, tornavida, çekiç ve çiviler çocuk için ilginç birer oyuncak oluşturabilir. Oyuncak satın alınırken cinsiyet ayrımı yapılmalı, fakat kız ve erkek çocukların da birlikte oynayacağı oyuncaklar da özellikle tercih edilmelidir. Çünkü kimliğe uygun rol gelişimi çocuk tarafından farklı roller denenerek ortaya çıkmaktadır.
Bir başka görüşe göre oyuncakların bir özelliği de kolaydan zora basitten karmaşığa bir düzen içinde olmalıdır. Bu durum başarma ve beceriyi geliştirme olanağını sunar. Çocuğun yaşına uygun olmayan oyuncaklar alınmamalıdır. Çünkü çok basit oyuncaklar sıkılmasına, karmaşık oyuncaklar ise kendine güvenini yitirmesine neden olabilir.
Çok fazla oyuncak almak yerine, gerekli durumlarda eski oyuncakları tamamlayacak parçalar satın alınmalıdır. Eğitimci Dr. Fitzhugh Doson’a göre; oyunun % 90’ı çocuk tarafından yürütülüp, % 10’ u oyuncakla sağlanıyorsa bu iyi oyuncak demektir. Oyunun % 90’ını oyuncağın, % 10’ unu çocuğun sürdürdüğü oyuncak ise iyi değildir. Örneğin pilli bir bebek, pille yürüyen bir hayvan, pille işleyen tren gibi oyuncaklarda, oyunun % 90’ını oyuncak yerine getirir. Çocuğa sadece oyuncağı işleten düğmeyi kurmak kalır. Oysa çeşitli biçimlere sokulabilecek tahta küplerle oynayan çocuk oyunun % 90’ ını kendi sürdürür. Bu tür oyuncaklar, çocuğun kendine güvenini ve yaratıcılığını geliştirirler. Oyuncağın çok yönlü olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla kasları çalıştıran, girişimciliği, hayal gücünü artıran, problem çözmeyi ve yaratıcılığı geliştiren oyuncaklar tercih edilmelidir.
Örneğin, 1936’da Danimarkalı yazar Peit Hein tarafından icat edilen Soma Küpleri bu amaçla kullanılan en bilindik oyunlardan biridir. 7 farklı Soma küpü ile yüzlerce farklı figürler yapmak olasıdır ve dokunarak oynamaya imkan verirler. Yine Alman eğitimci ve filozoflardan F. Froebel’de kendi adıyla anılan ahşap eğitim materyallerini oyunu merkeze koyduğu eğitim modelinde kullanarak; eğitimle ilgili her şeyin doğaya bırakılmasını ve çocukların gelişmesinin açık havada yapılacak alıştırmalar, oyunlar ve şarkılarla kolaylaştırılması görüşünü öne sürer. Pestelozzi de bunu desteklemiştir.
2011 de yapılan, “Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler” sempozyumunda sunulan bir bildiride, çağımız çocuklarının teknolojinin gelişimi ile birlikte kontrolden çıkmış, hızlı tüketime yönelik dijital oyun ve oyuncaklarının; gelişim, eğitim - öğretim ve psikolojik açılardan zararlı etkilerine vurgu yapılmıştır. . Oyuncaklar ışık hızıyla etkisini kaybederken, alındıktan kısa bir süre sonra bir kenara bırakılan oyuncaklar kalıcı gelişimsel etkiyi yaratmaktan uzaklaşmaktadırlar.

Bazı çalışmalarda elektronik oyuncak, çocuğun kendini kapatıp etkileşimi sınırlandırmasına neden olan bir bireysel oyun olması nedeniyle eleştirilmekle birlikte, tersini iddia eden araştırmalarda mevcuttur. Özellikle sosyal ağlar vasıtasıyla oynanan dijital oyunlarda bağımlılık kriterlerinden uzak olmak kaydıyla bazı sosyal becerilerin geliştiği bildirilmektedir. Bu tarz oyunlar dikkat, algı, göz-el koordinasyonu ve muhakeme gibi bazı zihinsel işlevlerin gelişiminde yararları bulunmasına karşın, elektronik oyuncaklar çocuğun gerçek anlamdaki oyun faaliyetini ve sosyal gelişimini olumsuz bir biçimde etkilemektedir.


Bu dönemde, anne babalar tarafından üzerinde önemle durulması gereken bir başka konu; çocukların yaşlarına ve gelişim düzeylerine uygun oyuncakların tercih edilmesidir. Bazı ebeveynler oyuncak sayısını zenginleştirerek gelişimi artıracaklarına inanırlar. Oysa sağlam, çocuğun kendisinin de şekil verdiği katkıda bulunduğu, her seferinde farklı bir oyuncak yerine birbirini tamamlayan ve nitelikli oyuncaklar tercih edilmelidir. Çocuğun kendi kendine oynayabileceği oyun malzemelerinin yanı sıra yaşıtlarıyla oynayabileceği oyuncaklar da sağlanmalıdır.


Tüm çağlar boyunca kültürel mirasın güncel takipçileri olan çocuklar, oyunlarında en çok doğal malzemelerle oynamışlardır. Çağımızın kültürel ve teknolojik gelişiminin ve ekonominin zorladığı tüketim olgusunun getirdiği bir zorunlulukla sanal ve sentetik oyun anlayışı sepetlerimizi doldurmaktadır. Ancak bu her çağda her yaş grubu için oyuncak olarak kullanılmış olan tüm doğal malzemelerin gerçek değerini azaltmamıştır.


Günümüzde de doğal malzemelerin en iyi oyun araçları olduğunu düşünen yetişkinlerin ve çocukların sayısı az değildir. Örneğin bu malzemelerin en temelinde kum ve su bulunmaktadır. Birçok uzmana göre kum ve su 2 yaşından itibaren tüm yaşlar için temel oyun malzemesi olarak kabul edilmektedir. Su, kum, toprak, taşlar oyun malzemesi olarak hiçbir işlem görmeden kullanılırken, doğal malzeme ağaç, işlem görmekte, şekillendirilmekte, kimi zaman sadece el emeğinin kimi zaman yüksek teknolojik makinelerin katkısıyla oyuncak olarak sunulmaktadır. Ahşabın oyun aracı olarak doğal haliyle kullanılması da söz konusudur.


OYUN MATERYALLERİ

Pek çok sınıflandırma mümkündür. Bunlardan birine göre ilk grup, doğada serbest halde bulunan her şeydir ve en önemlileri; su, kum, ağaç, toprak, çamur, dal, yaprak vb. İkinci grup hayal gücüyle birlikte anılan bebek, hayvan ve onların objelerine dair şeylerdir. Bunlara yetişkinlerin rol modellerinin taklit edildiği giysilerin kullanılması, ev eşyaları ve aletlerin kullanılarak oynanan süpürge, boya fırçası, tencere, tava vb. da eklenebilir. Diğer bir grup materyal ise çocuğun yaratıcılığına vurgu yapan resim unsurları, çamur, hamur, kalem vb.dir. Diğer bir grup materyal bedensel gelişimi ve motor gelişimini de destekleyen ip, blok, inşa oyuncaklarıdır. Çeşitli yapbozlar, üç boyutlu puzzllar, şifreli oyunlar da bilişsel gelişimi destekler, dikkat, hafıza, şekil zemin algısı problem çözme vb becerileri destekler.
Son zamanlarda sosyalleşme aracı olarak kullanılan, aile oyun kart oyunları, sanal ve on-line oyunlarla da yeni bir sınıflandırma grubu oluşturmaktadır. Bununla birlikte aile üyelerinin birlikte planlayarak katıldıkları ev dışı hobi ve uğraş etkinlikleri de yeni tür oyun anlayışına katılmaktadır.

AHŞAP OYUNCAK

Ahşap oyuncaklar ise en değerli oyuncaklardır ve özel olarak anılmayı hak ederler. Oyuncak tarihine baktığımızda gördüğümüz şey şudur ki, en eski oyuncaklar olan ahşap oyun araçlarının binlerce yıldır kullanıldığını görmekteyiz.

Ayrıca “Neden ahşap oyuncak?” sorusu karşımıza çıktığında bunun yanıtını şu ana noktalarda toplamak mümkündür:

• Doğal malzeme olması nedeniyle ahşap oyuncak çocuk sağlığı için en doğru materyaldir. Çoğu ahşap malzeme doğrudan doğruya hiç cila atmadan kullanılabilir. Son zamanlarda kullanılan ahşap materyallerde kullanılan koruyucular konusunda da çocuk sağlığını koruyan ve dikkat eden üreticilerin ürünleri satın alınmalıdır.
• Ahşap oyuncaklarla dokunarak oynarsınız.
• Ahşap oyuncakta ürün yelpazesi sonsuzdur, mutlaka bir fabrikasyon üretime geçilmesi gerekmez, hobi için 1-2 ahşap oyuncak yapmak, kendine göre tasarlamak mümkündür.
• Ahşap oyuncaklar nesilden nesile geçen ürünlerdir, dededen toruna geçen bu ürünler her zaman, eskiyince de değerlidir.
• Tamamen geri dönüşümlüdür. Ayrıca marangoz artıklarından, kereste, odun artıklarından da ahşap oyuncak yapmak mümkündür. Özellikle ahşap oyuncak yapımı için ağaç kesmeye gerek yoktur. Budanmış ağaçlardan ve doğanın dengesini bozmadan kesilen ağaçlardan da ahşap oyuncak yapılır.
• Ahşabın sıcaklığını, ahşap oyuncağın dokusunu hissetmek, elinde tutmak değer verdiğimiz ahşap oyuncağın kaynağına, yani ağaca, doğaya değer vermemize sebep olur. Her nesnenin bir kaynağının, dönüşümünün olduğunu çocuğa aktarmak için bir araçtır.
• Ahşap oyuncak dayanıklıdır, bozulmaz, kırıldığında yapıştırmanız, rengini değiştirmeniz mümkündür.
• Ahşap oyuncak veya küçük ahşap aksesuarlar sadece oyuncak ve eğitim aracı olarak değil aynı zamanda terapötik araçlar olarak ta kullanılır. Özellikle çocukların sorunları ya da düşüncelerini aktarabilecekleri veya temsili anlam katabilecekleri oyuncaklar uzmanlar için bulunmaz değere sahiptir. Oyun terapisi bunun iyi örneklerinden biridir.
• Ahşap promosyon ve hobi malzemeleri, maketler, hediyelik eşyalar, bastonlar, tespihler vs. için gerekli olan üretim tarzı ahşap oyuncak için de geçerlidir. Bundan dolayı bir atölyede ahşap oyuncak üretirken başka objeler de üretilebilir.
• Ahşap oyun araçları birçok yaş grubuna hitap eder. Örneğin bir Tangramla 3 yaşında bir çocuk oynarken aynı zamanda yetişkin de çocukla veya tek başına bu oyunu oynar.
• Ahşap oyun araçları nesiller, kültürler arasındaki kaynaşmayı da sağlar. Örneğin çocuğun dedesinin yapmış veya oynamış olduğu topacın çocuk için özel bir değeri vardır, Rusların Matrioschkası ile oynarken başka kültürlerdeki özellikleri de görür tanırlar.
• Ahşap oyuncak üretilmesi için mutlaka yüksek teknolojiler kullanılması gerekmez. El yapımı, yontma ürünler özellikle değerlidir.
Nihayetinde insan gelişiminde oyun ve oyuncak her zaman önemini koruyacaktır. Çünkü oyun öğreticidir, insanoğlu varolduğundan beri birlikte ve topluluklar halinde yaşamış olması sosyal ihtiyaçları ve sosyal becerilerini geliştirebilmesi ile mümkün olmuştur. Ve topluluktaki uyum ve gelişme ihtiyacını destekleyen oyunlara her ortamda gerek vardır. Winnicott’un dediği gibi; oyun oynamak yapmaktır!


KAYNAKÇA


Akın, Sunay. (2010) “Kırdığımız Oyuncaklar”. İş Bankası Yayınları, İstanbul.


Winnicott, Donald W. (1998) “Oyun ve Gerçeklik”. Metis Yayınları, İstanbul.


“Günümüzde Çocuk Oyunlarında ve Oyuncaklarında Yaşanan Değişimler Sempozyumu” Bildiriler Kitabı. (2010) Bulat Basımevi, Ankara.


Şenol, Şule (2007). “Oyun Ve Oyuncak”, 11 Şubat 2013.

http://geloyna.org/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=30

Şenol, Şule (2007). “Oyun Malzemeleri”,11 Şubat 2013.

http://geloyna.org/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=30


Şenol, Şule (2007). “Oyuncakların Nitelikleri ve Seçimi”, “Ahşap Oyuncak”, 09 Şubat 2013

http://geloyna.org/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=30

TEV İnanç Türkeş Lisesi, “Oyuncağın Önemi ve Tarihçesi”, 01 Mart 2013.

http://www.tevitol.k12.tr/aktiviteler/Documents/ogrenci-projeleri/dokuztas/makaleler/oyuncag%C4%B1nonemivetarihcesi.htm
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Oyun, Oyuncak ve Ahşap Oyuncak" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Gürcan AVCU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Gürcan AVCU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Gürcan AVCU Fotoğraf
Psk.Dnş.Gürcan AVCU
İstanbul
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi3 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Gürcan AVCU'nun Makaleleri
► 0-2 Yaş Oyuncak Seçimi Psk.Selen Türkiş ELÇİ
► Oyuncak Seçimi Psk.Mutlu İNCESOY
► Çocuk ve Oyuncak Psk.Çağla Tuğba SELVEROĞLU
► Çocuk ve Oyuncak Psk.Dnş.Oya ŞENGEZENER
► Çocuğunuz İçin Oyuncak Seçimi Psk.Aylin AYDEMİR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,716 uzman makalesi arasında 'Oyun, Oyuncak ve Ahşap Oyuncak' başlığıyla benzeşen toplam 15 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Sınav Çağı Haziran 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


22:12
Top