2007'den Bugüne 80,266 Tavsiye, 25,603 Uzman ve 17,919 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!Pedagog Kavramının Gerçek Anlamı ve Çocuk Psikolojisi Uzmanlığı Nedir?
MAKALE #11096 © Yazan Pdg.Dr.Sevil YAVUZ | Yayın Haziran 2013 | 3,062 Okuyucu
Pedagog kavramının gerçek anlamı ve Çocuk Psikolojisi Uzmanlığı

Çocuğunuzu pedagoga götürmeden önce pedagog kelimesinin gerçek anlamını bilmeli ve bu mesleğin etik kurallarına uygun çalışan, Türkiye’de yanlış algılanan adıyla gerçek pedagogları, doğru adıyla çocuk psikolojisi uzmanını (çocuk psikologu) tercih etmelisiniz. Aksi takdirde işini doğru yapmayan, her alanda uzman olduğunu düşünen sözde çocuk psikolojisi uzmanına giderek, çocuğunuzun ruh sağlığını tehlikeye atmış olursunuz.
“Pedagog” çocuk eğitimcisidir “Çocuk Psikologu, Çocuk Psikolojisi Uzmanı” değildir!

Pedagog kelimesi eski yunanca ve latince de: paidagogos’dan gelir. Anlamı ise çocukları, onlara eğitim vermekle görevli öğretmene götürmekle yükümlü köle. Yani pedagog çocuk eğitimcisidir. Çocuklara eğitim verebilir, ailelere çocuk eğitimi alanında danışmanlık sunabilir ama çocukları tedavi edemez. Çocukların psikolojik problemlerini tedavi etmek çocuk psikiyatristi ve çocuk psikologunun görevidir.


“Pedagog” kelimesi halk arasında çocuk psikologu olarak algılanmaktadır!

Diğer taraftan Türkiye’de “pedagog” kelimesinin anlamı aileler tarafından “çocuk psikologu” olarak algılandığı için birçok çocuk psikolojisi uzmanı, “çocuk psikologu” yerine “pedagog” kelimesini kullanmak zorunda kalmaktadır. Oysa “pedagog” kelimesi “çocuk psikolojisi uzmanı” için yeterli bir tanım değildir.

Türkiye’de pedagog kelimesi halk arasında Çocuk Psikolojisi Uzmanı (Çocuk Psikologu) olarak yanlış algılandığı için son 5 yıldır bu kavramın çocuk psikologu kavramıyla eş anlamlı kullanılması daha da yaygınlaştı.
Bununla birlikte pedagog unvanı olan uzmanlar da çocuk psikologu gibi çocukları tedavi etmeye başladılar. Hatta pedagog unvanı olmayan çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü ve anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun olan anaokulu öğretmenleri bile anaokulu öğretmeniyim yerine “pedagogum” diyerek kendilerini çocuk psikologu gibi tanımlamaya başladılar ve bir çocuk psikologunun bakacağı psikiyatrik konularda çocuklarla çalıştıklarını internette yazıyorlar.

Pedagog kelimesinin gerçek anlamı çocuk eğitmenidir. Fakat onlar Türkiye’de yanlış algılanan çocuk psikologu alanında bu unvanı kullanarak hasta görmektedir ve bu çok yanlıştır.

Burada aldatıcı olan çok önemli nokta Pedagog zaten çocuk eğitimcisidir, Çocuk psikologu değil. Diğer taraftan Pedagog kelimesi halk arasında çocuk psikologu gibi algılandığı için çocuk psikolojisi uzmanları pedagog unvanını kullandığı için pedagog kelimesi çocuk psikologu kelimesiyle eş anlamlı gibi algılanmaya başlanmıştır. Bunu fırsat bilen sadece pedagog unvanı olanlar ve psikoloji alanında başka eğitimleri olmayan pedagoglar çocuk psikologu gibi çalışmaktadır. Bunla birlikte pedagog unvanı olmayanların bile bu unvanı kullanarak çocuk psikologu gibi çalışmaktadır. Çocuk psikologu gibi derken çocuk psikologu değiller ama bu görevi bu alanda yeterli eğitimleri olmamalarına rağmen yerine getirmeye çalışıyorlar.


Çocuk Psikolojisi uzmanı (Çocuk Psikologu) nasıl olunur?

Türkiye’deki en büyük problemlerden biri bu alanlarda meslek tanımlarının yetersiz olması ve bu alanda uzmanlaştıran eğitimlerin yeterli olmamasıdır. Özellikle çocuk psikolojisi alanı yıllardır ihmal edilmiştir. Maalesef Türkiye’de Çocuk psikologu yetiştiren bir Lisans Programı veya Yüksek Lisans Programı yoktur. Psikoloji veya Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümünden mezun olan uzmanlar psikoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora yaparak, çocuk psikoloji alanında eğitimler ve süpervizyonlar alarak ve sadece çocuklarla çalışarak kendilerini yetiştirmektedirler. Çocuk Psikolojisi yanı sıra çocuk eğitimi ve gelişimi alanında eğitim almaları ve çocuk psikolojisi alanındaki eğitim almaya devam etmeleri önemlidir.

Bunun yanı sıra çocuklarda uygulanan en etkin tedavi yöntemlerinden oyun terapisi eğitimleri ve süpervizyonları almaları şarttır. Başka türlü çocukları tedavi etmesi mümkün değildir. Çünkü çocuğun dili oyundur. Bu alanda çalışan gerçek çocuk psikolojisi uzmanları (Türkiye’de algılanan adıyla gerçek pedagog) çocuk psikologu sayıları fazla değildir. Çocuk psikolojisi uzmanı, çocuk psikologu 0-18 yaş aralığında çocuklarla ve ailelerle çalışmaktadır.
Çocuk Psikolojisi alanında çalışmak için “Pedagog” unvanı alan uzmanın psikoloji eğitimleri de alması gerekir!

Pedagog unvanı olan bir uzmanın Türkiye’de pedagog kelimesinin algılandığı çocuk psikologu gibi çocukları tedavi etmesi mümkün değildir. Gereçten Pedagog unvanı alan uzmanların çocuk psikolojisi alanında çalışabilmesi için mutlaka psikoloji alanında da eğitim alması da gerekmektedir.

Bu durumu suiistimal eden birçok çocuk eğitimcisi “pedagog” unvanını çocuk psikoloğu gibi kullanıyor ve çocukları tedavi etmeye kalkıyor. Bu durum çocukların ruh sağlığı açısından çok tehlikelidir. Çünkü çocuklar istismara açık ve korunmasızdırlar. Bu nedenle çocuk alanında uzmanlaşmadan çocuk psikolojisi uzmanıyım demek gerçekten cesaret ister.

Çocukların psikiyatrik bozuklukları çocuk psikiyatristi ve çocuk psikolojisi uzmanı (çocuk psikologu) tarafından iş birliği ile tedavi edilir. Çocuk psikologu çocuklara ilaç yazamaz. Ancak çocuk psikiyatristi koyduğu tanıya göre çocuklara ilaç yazabilir. Çocuk psikologu ise çeşitli terapi yöntemleri ile çocuğun tedavisine destek olur, aileye çocuk psikolojisi konusunda danışmanlık sunar.


Kimler Pedagog unvanı alabilir?

Pedagoji Bölümü 1982 Yılında kapandı ve Devlet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunlarını Pedagog olarak atıyor. KPSS sınavına giren her Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezununu pedagog olarak atanmaktadır. Fakat yeterli bir pedagog olmak için yani Türkiye’de pedagog unvanının yanlış algılandığı gibi çocuk psikolojisine bakabilmek için psikoloji alanında Lisans veya Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi almalıdırlar.

Çünkü pedagoji bölümünün kapanmasıyla onun yerini alan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümün de sadece çocuk psikoloji ve eğitimine yönelik dersler verilmiyor. Aslında bu bölümde verilen çocuk psikolojisi dersleri bir ya da ikiyi geçmiyor. Diğer dersler genel psikoloji ve rehberlik alanındadır. Bu nedenle bu alandan mezun olanlar psikolojik danışman, rehber öğretmen unvanlarını kullanmakta ve yetişkinlerle çalışabilmektedir. Yani asıl alanları yetişkinlere psikolojik danışmanlık sunmak, okullarda ise rehber öğretmen olarak görev almaktır.

Birkaç tane çocuk psikolojisi ve eğitimi alanında ders almakla çocuk psikolojisi uzmanı olmak ve çocukların psikiyatrik bozukluklarını tedavi etmek mümkün değildir. Bu nedenle yeterli bir çocuk psikolojisi uzmanı (Çocuk Psikologu) olabilmek için sadece bu alandan mezun olmakta yeterli değildir.

Bu nedenle Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünden mezun olan ve pedagog unvanı alan uzmanların çocuk psikolojisine bakmaları için Psikolojisi alanında Lisans veya Yüksek Lisans ve Doktora yapmaları ve oyun terapisi eğitimleri almaları şarttır. Eğer bu eğitimleri yoksa sadece çocuk eğitimcisi ve psikolojik danışmanlık, rehber öğretmen unvanlarının görevlerini yerine getirebilirler.


Çocuk Psikolojisi uzmanınızı (Çocuk Psikologunu) titizlikle seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

1. İyi bir çocuk psikolojisi uzmanı olmak için Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından dört senelik lisans programından mezun olması ve bu alanda mezun olduktan sonra psikoloji, çocuk psikolojisi ve gelişimi alanında yüksek lisans ve Doktora yapmış olması önemlidir. Bunun yanı sıra sadece çocuklarla çalışıyor olması ve çocuk alanında eğitimler almaya devam etmesi önemlidir.

2. Pedagog olduğunu beyan eden uzman ise Pedagog unvanı gerçekten var mı yani Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunumu yoksa çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü, anaokulu öğretmenliği bölümü veya okul öncesi öğretmenliği bölümü gibi sadece anaokulu öğretmeni yetiştiren dört senelik lisans bölümlerinden mezun olan bir anaokulu öğretmenimi dikkat edin.

Bu günlerde pedagog çocuk psikologu gibi algılandığı için çocuk eğitimcileri yani anaokulu öğretmenlerinde pedagog unvanı kullanmaları çok popüler oldu. Ama pedagog unvanı ile çocuk psikologu yaparak suiistimal ediyorlar. Öncelikle anaokulu öğretmenleri pedagog unvanı alamazlar. Bu unvanı almaları için sadece Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunu olmaları veya dört senelik bu lisans bölümünü tekrar okumaları gerekmektedir.

Bir anaokulu öğretmeni Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde veya Psikolojide Bölümünde Yüksek Lisans yapsa da bu unvanı alamaz. Bu unvanı almanın tek yolu Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde dört senelik lisans programını tekrar okumaktır. Zaten bu unvanı alan pedagog da çocuk psikolojisi uzmanı (çocuk Psikologu) diyemeyiz. Psikoloji alanında eğitimlerine devam etmesi ve çocuklarla çalışması gerekir.

3. Eğer gerçekten Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık bölümü mezunu ise ve pedagog unvanı varsa sadece pedagog mu yoksa pedagog olarak çocuk psikolojisi alanında kendini yetiştirmiş, bu eğitimine ek olarak psikoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış, oyun terapisi eğitimleri ve süpervizyonlarını almış mı kontrol edin.

Sadece pedagog unvanı varsa ve çocuk alanından kendini yetiştirmediyse ve üstelik eğitimi yokken birçok alanda kendini yetişkin psikoloji danışmanı, konuşma terapisti, aile terapisti, yetişkin psikoterapisti gibi unvanları kullanıyorsa dikkat edin.

4. İnternette kendini birçok alanda uzman gösteren, sertifikaları ve diplomaları gerçek olmayan uzmanlara dikkat edin. Herkes kendini pedagog, çocuk psikologu uzmanı olarak tanıtabilir. Hatta adlarına internet adresi alabilir, bu adreslerle google da reklam vererek internet aramalarında ilk sıralara yerleşebilir, hatta birçok sağlık, aile ve eğitim sitelerinde köşe yazarı olarak yer alabilirler. Bu durumlar sizi aldatmasın. Çünkü ne gazete muhabirleri, ne Televizyondaki konuk koordinatörleri, ne de internet sitelerindeki editörler bu uzmanların belgelerini araştırmıyor. Bu kişiler kendini internette nasıl tanıtıyorsa herkes gerçek sanıyor ve röportaj yapıyor, TV programlarına konuk ediyor, sitelerde yazılar yazmalarına izin veriyorlar.

Hatta bazı doktor ve uzman sitelerine pedagog, çocuk psikologu olarak kaydoluyorlar. Bu siteler kesinlikle diplomalarını sormuyor. Hatta böylece pedagog, çocuk psikologu unvanları meşrulaşıyor. Maalesef Türkiye’de internet denetlenmektedir. Herkes istediği unvanı yazarak site açabiliyor. Bunları kontrol eden bir yetkili kurum yok. Bu durum bu mesleği etik kurallar içinde yapan gerçek uzmanlar tarafından fark edilse bile bu kişilerin internette reklam vermesini, internette bu unvanı kullanmasına engel olacak bir yetkili kurum yok. Bu nedenle çocuğunuzu götüreceğiniz uzmanı dikkatli araştırmalısınız.

5. Bu nedenle lütfen internetteki bilgilere güvenmeyin. Ofislerine gittiğinizde uzmanın diplomalarının duvarda asılı olduğuna ve sahte olmadığına dikkat edin. Bunları yapmanıza bile gerek olmayabiliyor eğer randevu almadan önce Cv’lerinde zaten Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezun olmadıkları anaokulu öğretmenliği bölümlerinden mezun oldukları yazıyorsa. Buna rağmen pedagog unvanını kullanabiliyorlar. Üstelik pedagog unvanını çocuk psikologu anlamında kullanıyorlar. Diğer taraftan cv de yanlış bilgi verenler de var. Bu nedenle diplomalarını sormanız önemlidir.

Lütfen çocuk psikolojisi uzmanınızı özenle seçin. Çünkü bu yetişin psikolojisi değil, çocuk ruh sağlığıdır. Çocukluk döneminde doğru bir tedavi programı uygulanmadığında gelecekte ciddi problemlere neden olabilir. Çocuklar istismara açıktır. Yanlış bir müdahalenin yapılmasının telafisi pek mümkün değildir. Bu nedenle çocuğunuzun ruh sağlığını tehlikeye atmayın ve gerçek çocuk psikolojisi uzmanı yani Türkiye’de yanlış algılanan adıyla gerçek Pedagog, çocuk psikologu bulun.

Çocuğunuzu doğru çocuk psikolojisi uzmanına götürmeniz dileğiyle,


Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Pedagog Kavramının Gerçek Anlamı ve Çocuk Psikolojisi Uzmanlığı Nedir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Pdg.Dr.Sevil YAVUZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Pdg.Dr.Sevil YAVUZ'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Sevil YAVUZ Fotoğraf
Pdg.Dr.Sevil YAVUZ
İstanbul
Doktor Pedagog
Pedagog, Klinik Psikolog, Oyun Terapisti, Akademisyen, Yazar, Emdr Terapisti
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi174 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Pdg.Dr.Sevil YAVUZ'un Yazıları
► Hayatın Anlamı Nedir? Psk.Nur GEZEK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,919 uzman makalesi arasında 'Pedagog Kavramının Gerçek Anlamı ve Çocuk Psikolojisi Uzmanlığı Nedir?' başlığıyla benzeşen toplam 25 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


02:24
Top