2007'den Bugüne 90,937 Tavsiye, 27,959 Uzman ve 19,822 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Çocuklarda ve Gençlerde Normal Gelişim Özellikleri Nasıl Olmalıdır
MAKALE #1145 © Yazan Uzm.Psk.Hülya TOPAL | Yayın Haziran 2008 | 15,885 Okuyucu
Çocuklarda ve Gençlerde normal gelişim özellikleri

1-2 Yaş
 • Çevreyi keşfeder, dolapları, çekmeceleri açar kapar, eşyaları taşır. Manipule edebildiği her şeyle ilgilenir.
 • Günde 1 kez uzun bir öğle uykusuna yatar
 • Kısa bir süre oyuncaklarıyla bırakılırsa kendi kendine oynar
 • Tüm bedenini keşfetmeye çalışır
2-3 Yaş
 • Koşar, tırmanır, iter, çeker, zıplar çok aktiftir
 • Bacakları çarpık görünür
 • Elleriyle ve kaşıkla yiyebilir, bardaktan içebilir
 • Elbiselerinin bazılarını çıkarabilir
 • Cinsel organlarını keşfeder
 • Daha az uyur, daha kolay uyanır
 • Tekrarlanan günlük etkinliklere uyum sağlar ve bunlardan hoşlanır
 • Her şeyi kendi kendine yapmak ister
 • İnatçı ve kararsızdır. Sık sık fikir değiştirir.
 • Ani duygu değişimleri ve öfke nöbetleri gösterir.
 • Yetişkinleri taklit eder.
 • Yaşıtlarıyla birlikte oynayamaz
 • Paylaşmayı, beklemeyi, vazgeçmeyi kolay beceremez.
 • Suyla oynamayı sever.
 • Tek sözcükler ve kısa cümleler kullanır.
 • Devamlı hayır der, olumsuzdur
 • Konuşabildiğinden daha fazlasını anlar.
3-4 Yaş
 • Koşar, zıplar ve tırmanır
 • Kendi kendine yemek yiyebilir, fincandan içebilir
 • Bazı şeyleri dökmeden taşıyabilir
 • Kendinin soyunup giydirilmesine yardımcı olabilir
 • Öğle uykusuna yatmayabilir fakat sessizce oynar
 • Yetişkinlere cevap verebilir, onaylarını ister
 • Onay görmediğini belirten ifadelere duyarlıdır
 • İşbirliğine girer, basit işler için bir yere gönderildiğinde koşarak gider
 • "Ben de" dönemidir. Her şeyin içinde yer almak ister
 • Her şeyi merak eder
 • Hayal gücü kuvvetlidir. Karanlıktan ve hayvanlardan korkabilir
 • Hayali arkadaşları olabilir
 • Konuşkandır. Genellikle kısa cümleler kurara
 • Bekleyebilir ama sabrı azdır
 • Oyuncakları sepete toplama gibi küçük sorumluluklar alabilir
 • Kendi kendine gayet iyi oynar fakat grup oyunlarında problemlerle karşılaşır
 • Karşı cinsten ebeveyne yakınlık duyar fakat zaman zaman değiştirebilir
 • Kıskançtır. Özellikle yeni bir bebeğe tahammül edemez
 • Suçluluk duyabilir
 • Sürekli sızlanarak, ağlayarak ve sevgiyi garanti etmeye çalışarak duygusal açıdan güvensiz olduğunu gösterebilir
 • Parmak emerek, tırnak yiyerek vb. davranışlarla gerginliğini azaltmaya çalışabilir
 • Kendini ifade etmeye çok açıktır.
4-5 Yaş
 • Kilo almaya ve boyu uzamaya devam eder
 • Hareketlerindeki koordinasyon artar
 • Yeme, uyuma ve dışkılama alışkanlıkları düzenlidir
 • Çok hareketlidir
 • Bir şeylere başlar ama her zaman başladığını bitirmez
 • Patron gibi davranır
 • Diğer çocuklarla oynar fakat sürekli kendini savunur ve korur
 • Kavgaları kısa sürer.
Çocukluk çağı normal gelişim özellikleri (6-11 yaş)
 • Büyük ve küçük kasları kullanmayı öğrenme
 • Çeşitli oyunlarda beceri kazanma
 • Kurumsal kurallara uyarak yaşamayı öğrenme
 • Yaşıtlar dünyasında oynama ve yaşamaya alışma
 • Ev dışında başka yetişkinlerle ilişki kurabilme
 • Bedenini kendine özgü nitelikleri ile tanıma ve kabul etme
 • Kendi cinsine uygun rolleri benimseme
 • Kendi davranışlarının sorumluluğunu yüklenebilme (vicdan, ahlak ve değerler sistemi geliştirmek) gerektiğinde duygularını gizleme, duygularını kontrol edebilme ve ayarlamaya başlama
 • Bedenine bakma ve temizlik alışkanlıklarını kazanma
 • Okuma, yazma, konuşma ve hesaplama gibi temel okul becerilerini kazanma;okul öncesi çocuğa göre daha üst düzeyde kavrama, yeni kavramlar öğrenme, anlama ve düşünme
 • Zaman kavramlarını öğrenme
 • Somuttan soyuta doğru mantık yürütme gücünü kazanma
 • Kendine karşı olumlu bir tavır geliştirme
 • Bağımsız bir birey olmak
 • 6 yaşlarında beyin normal beyin ağırlığının %90'ına ulaşır.
Ergenlik çağının normal gelişim özellikleri (12-15 Yaş)
 • İlgi bedenine, bedensel gelişimine dönüktür
 • Bu çağda cinsel gelişim, normal gelişimi etkiler
 • Hızlı gelişime bağlı olarak kendisine yabancılaşma yaşayabilir, bu gelişime uyum sağlamaya çalışır.
 • Cinsel gelişime bağlı olarak içsel çatışmalar yaşarsa da cinsel rolünü benimser
 • Bu dönemde aşırı sinirlilik, nedensiz ağlama görülür
 • Bir yandan bağımsız olma çabası gösterir diğer yandan ailenin güven ve desteğini hissetmek ister
 • Otoriteye karşı çıkma davranışı görülebilir
 • Çalışma zorunluluğu ve zevk arama arasında çatışma yaşar
 • Aile dışında kabul görmek ister. Arkadaşlar ve grupla özdeşleşme önem kazanır
 • Beyin gelişimi 12- 13 yaşında tamamlanır.
Okul olgunluğu (okula hazır olma) tanım ve kriterleri
Çocuğun gelişimi eğitimini etkilemektedir. Gelişim yönünden yeterli olgunluğa ulaşmamış, kasları gelişmemiş çocuğun eğitim ortamında zorlanacağı açıktır. Okul olgunluğu;öğrencinin psikolojik, sosyal ve bedensel gelişim bakımından okul ortamındaki faaliyetlere hazır oluş ve yeterlilik halidir.
Bir çocuğun okula hazır olup olmadığını aşağıdaki kriterlerle test edebiliriz.
 • Çeşitli periyodlarla 40-50 dakika oturabilmesi
 • Kurallara uyma, yerinden kalkmama, ders dinleme, konuşmama
 • İçten gelen, kendiliğinden olan isteklerini kontrol altına alma
 • Grup kararlarına uyma ve katılma
 • Okul içersinde neleri yapıp neleri yapamayacağını anlayabilme (okul kurallarına uyma)
 • Tek başına çalışabilme.
 • İLKÖĞRETİM 1.DÖNEMDE KİŞİSEL-SOSYAL GELİŞİM ALANINDA ÖĞRETMENİN SORUMLULUKLARI.
İlköğretim döneminde bir çocuğun sosyal ve duygusal gelişiminde en önemli etken okulu sevmesidir.BUNDA DA BİRİNCİ GÖREV ÖĞRETMENE AİTTİR.
 • Öğretmen çocuklar için sınıf ortamını ilginç, zevkli, istenilen bir yer haline getirmelidir.
  Sınıfta katı bir disiplin, cezalandırıcı, kaygı yaratıcı bir hava oluşturmaktan kesinlikle kaçınmalıdır.
  Sınıf çocuklar için yeni şeyler öğrendikleri, meraklarını giderdikleri, kendilerini ifade edebildikleri, keyifli zaman geçirdikleri bir yer olarak algılanabilmelidir.
 • Sınıf içi kurallar oluştururken sınıf uygulamalarına karar alınırken öğrenciler bu sürece katılmalı, görüşleri alınmalı ve sorumluluk paylaşılmalı. Böylece çocuk kendini (önemli ve değerli olarak algılamaya başlayacak bu da onun benlik kavramını olumlu etkileyecektir) ayrıca kararlara katılım öğrenciye de sorumluluk yükleyecektir.
 • Çocuk, ilk öğretimde mutlaka başarıyı tatmalı, yapabilecekleriyle kendine güven duymalı, öğrencinin kendini başarılı hissetmesi için kısa sürede varabilecek kendi kişisel çabasını gerektirecek araştırma ya da bir ürün ortaya koymaya dayalı sonuç odaklı ödevler verilmesi yararlı olmaktadır. Özellikle ilk yıllarda çocuğun yeterli olduğu yönler vurgulanmalı ve pekiştirilmelidir.
 • Öğrenme gerek öğretim etkinliklerinde, gerekse eğitsel çalışmalar, sosyal-kültürel etkinlikler içinde farklı gruplar kurarak çocukların iş birliği yapması, arkadaş edinmesi, karşı cinsi kabul etmesi, empati kurması ... vb. gibi yönlerden gelişmesine ortam yaratmalı, böylece ait olma ihtiyaçlarını da karşılamalarına yardımcı olmalıdır. Katı ve olumsuz sonuçlara yol açan yarışmacı-rekabetçi ortam yerine işbirliği ortamı yaratmalıdır.
 • Çocukların ilgilerini, ihtiyaçlarını üstün ve sınırlı yönlerini keşfetmelerini sağlamak için sınıf ve okul etkinliklerini çeşitlendirmeli, çocuğa kendini ve yeni durumlarda deneme fırsatı vermek, bu amaçla da okul dışı olanaklardan da yararlanmak gerekir. ÖĞRENME ÇOCUĞUN SOSYAL, DUYGUSAL GELİŞİ YÖNÜNDEN HERHANGİ BİR SORUN SEZDİĞİNDE DURUMU İZLEMELİ, AİLE İLE GÖRÜŞMELİ, GEREKİYORSA BİR UZMAN İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK GEREKLİ YARDIMI SAĞLAMALIDIR.
 • Çocukların girişken davranışları teşvik edilmelidir, içe kapanık yalnız çocukların gruba katılması ve kendilerini ifade etmeleri sağlanmalıdır.
ÖĞRETMEN OLARAK BEN
Sınıfta öğrenme,gelişme ve uyum atmosferini belirleyen en önemli elementim!
Sınıftaki sosyal ve psikolojik etkileşimi oluşturan temel yapı öğesiyim!
Kişisel yaklaşımımla sınıf atmosferini yaratırım...
Günlük ruh halimle sınıfta solunan havayı etkilerim...
Öğrencilerimin okul yaşamını "çekilmez" ya da "keyifli" yapmada çok büyük güce sahibim!
Öğrencilerimi yetersiz yönlerden dolayı utandırabilir ya da yeterli yönlerinden dolayı onore edebilirim...
Onları incitebilir ya da daha iyi hissetmelerini sağlayabilirim.
Sınıftaki her hangi bir olayda sorunun büyüyerek bir krize yol açması ya da çözümlenerek olumlu bir sonuca ulaşması benim tutum ve yaklaşımıma bağlıdır...
Öğrencilerimin iyi bir insan olmasını ya da insanlıktan uzaklaşmasını etkileme gücüne sahibim...
ÖĞRETMENLER ERGENLERLE NELER YAPMALI, NELER YAPMAMALI?
 • Gençlerle şakalaşın, espri yapın ama sakın alay etmeyin.
 • Onları anlamaya, empati kurmaya çalışın ama yaşadıklarını sakın küçümsemeyin
 • Onlara kuralları açıklayın, uymalarını isteyin ama bunu otoritenizi kanıtlama yolu olarak kullanmayın
 • Gençleri kabul edin, değer verin ancak bu durum onların her davranışını onaylamanızı gerektirmez, yanlış davranışlarını onaylamadığınızı gösterin. Elbette uygun bir şekilde.
 • Gençlere görev verin ama onu baştan yenilgiye ve başarısızlığa mahkum edecek görevler yüklemeyin.
 • Gencin olumsuz davranışları üzerine projektör tutmayın, bunu olumlu yönleri için yapabilirsiniz, yine de çok abartmaktan kaçının.
 • Gencin sizinle paylaştığı sırlarına saygı duyu, bu sırları başkalarıyla paylamayın.
 • Gençler, yetişkinlerin her şeyi bilen, çok anlayışlı, mükemmel görünmesinden hoşlanmazlar. Onlara uzun uzun nutuklar çekmekten, kalıplaşmış sözlerden kaçının. Söylemek istediklerinizi arkadaşça bir yaklaşımla esrili bir tarzda söylemek daha etkili olabilir.
 • Onlara nutuk atmak yerine onların kendilerini, sorunlarını ifade etmelerine fırsat verin.
 • Sosyal etkinliklere, grup çalışmalarına gereken önemi gösterin.
 • Ders içi ve ders dışı etkinliklerde gençlere sorumluluk alma, kendini kanıtlama, iş birliği yapma fırsatı sağlayın.
Hülya TOPAL
Uzman Pskolojik Danışman
Hipnoterapist&Cinsel terapist
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çocuklarda ve Gençlerde Normal Gelişim Özellikleri Nasıl Olmalıdır" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Hülya TOPAL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Hülya TOPAL'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Hülya TOPAL Fotoğraf
Uzm.Psk.Hülya TOPAL
İçel (Mersin) (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi59 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Hülya TOPAL'ın Makaleleri
► Gelişim Alanları – Gelişim Dönemleri ve Özellikleri ÇOK OKUNUYOR Psk.Tuğba DEMİRÖZ
► 3-6 Yaş Dönemi Gelişim Özellikleri Psk.Şükriye KARAHAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,822 uzman makalesi arasında 'Çocuklarda ve Gençlerde Normal Gelişim Özellikleri Nasıl Olmalıdır' başlığıyla benzeşen toplam 35 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Çocuklarda Alt Islatma Aralık 2015
► Öfkeli Çocuklar Eylül 2008
► Beyin Nasıl Öğreniyor? Temmuz 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:39
Top