2007'den Bugüne 88,387 Tavsiye, 27,365 Uzman ve 19,482 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Çocuk Cinsel İstismarı
MAKALE #12116 © Yazan Psk.Dnş.Pekay AYDIN | Yayın Ocak 2014 | 3,366 Okuyucu
ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI
Çocuk cinsel istismarı çocuklara cinsel temas veya da cinsel penetrasyon olarak tanımlanır. Bu tanımlamaya genelde çocuğa dokunma veya penetrasyon teşebbüsleri ile birlikte gerçekleşmiş olan saldırılar da dahildir.
Çocuğun cinsel istismarına giren diğer konular :
*Çocuğun Pornografiye maruz bırakılması.
*Çocukların çıplak ya da cinsellik çağrıştıran fotoğraflarını çekmek, gözetlemek.
*Cinsel içerikli bir şekilde uygunsuz ya da göz korkutucu bir şekilde konuşmak.
*Çocuğun durumu ya da çocuğun davranışı ne olursa olsun,çocuk üzerinde baskı veya tehditlerin kullanılması, bir yetişkinin bir çocuğa herhengi bir şekilde cinsel temasta bulunması yasak ve yasadışıdır.
Yapılan araştırmalar kızların 20-30%’unun ve erkeklerin yaklaşık olarak 15%’inin hayatlarının bir döneminde bir tür cinsel istismar deneyimi yaşadığını göstermektedir.
Çocuk İstismarı ya da İhmalinin Oluşmasında Risk Oluşturan Etkenler :
Çocuktan kaynaklanan Etkenler:
*Erken doğum.
*Kolik.
*Fiziksel engeller.
*Gelişimsel engeller.
*Duygusal/Davranışsal zorluklar.
*İstenmeyen Çocuk
Ebeveynden kaynaklanan etkenler :
*Ebeveynlerden birinin düşük benlik saygısı ,kişilik bozukluğunun olması ya da depresyon geçirmesi.
*Ebeveynlerden birinin zayıf dürtü kontrolü ve öfke kontrolünün olması.
*Ebeveynlerden birinin madde bağımlılığının olması.
*Ergenlik dönemini atlatamayan ebeveyn.
*Çocuğun davranışları konusunda gerçekçi olmayan beklentiler. Mükemmelliyetçi tutum.
*Ebeveynin Kendisi ve çocukları hakkında olumsuz bakış açısı.
*Ebeveynin Cezalandırıcı şekilde çocuk yetiştirmesi.

İstismar ve ihmali Tetikleyen Faktörler:
*Sürekli ağlayan bebek.
*Çocuğun yaramazlığı kıpır kıpır olması
*Katı disiplin kurallarının aile içinde uygulanması ya da hiç disiplin ve sınır konulmaması.
*Aile içinde tartışma ve çatışmaların sık yaşanması ve çatışma çözme yöntemlerinin sağlıksız olması.
*Tuvalet eğitiminin katı olması

Sosyal alanda yaşanan streste çocuğun istismarını tetikler:
*Sosyal izalasyon içinde yetiştirilen çocuklar
*Aile/Ev içi Şiddetin olması
*Evde, biyolojik olarak bağı olmayan bir erkek bulunması.
*Yoksulluk.
*İşsizlik/maddi durum.
*Tek ebeveyn.
*Hayvan İstismarı.

İstismar da bilinmesi gereken önemli noktalar :
 Bazı vakalar kuvvet, baskı ya da şiddet tehditlerinin kullanımını içerir, ama çoğu içermez.
 Çoğu çocuk istismarı vakaları tanıdık ya da akraba olan bir suçluyu içerir (çocuğun güvendiği birisi).
 Vakaların yaklaşık olarak üçte biri bir aile bireyini içerir (hem yakın hem geniş aile).
 Yaklaşık olarak sadece 10%’u yabancılar tarafından işlenmiştir.
 Çocuk cinsel istismarı aile içinde, bir ebeveyn, üvey anne - baba, kardeş veya bir akraba tarafından gerçekleşebilir; ya da evin dışında, bir arkadaş, komşu, çocuğa bakım veren, öğretmen, veya yabancı tarafından işlenebilir.
 Cinsel istismar meydana geldiğinde, bir çocukta, acı veren hisler, düşünceler ve davranışlar gelişebilir.
 Suçlular çocuğun deneyimsizliğinden, merakından veya doğalarında olan kuşkusuz güvenden faydalanır.
 Suçlular ödüller teklif ederek çocukları idare edebilir.
 Yaş Ayrımcılığı: Çocuklara, çoğu zaman yetişkinlerin onların üstünde güce ve otoriteye sahip oluğu öğretilir.
İstismar suçluları kurbanlarını özellikle hedef alır ve çocuğa yaklaşmak için çok kasti, tasarlanmış bir süreçten geçer. Çocuğun ve etrafın güvenini kazanma ve ilgilenme uygulanacak eylem için kasıtlı stratejilerin bir parçasıdır. Suçlular genelde çocuğa, aileye, ve topluma ilgi gösterir. Bu eğilim, suçlu tarafından, güven dolu bir ilişki geliştirmek ve gelecekte bir çocuk ile cinsel temasta bulunma niyetiyle yapılan kasti davranıştır.
Yeterli sosyal beceriler, istismarın gözden kaçmasını, tek kereye mahsus hatalı bir tahmin olarak görülmesini, küçümsenmesini ya da mağdur kimsenin suçlanmasını sağlar. Çocuk tacizcilerinin görüntüsü, cinsel anlamda tehlikeli ve saldıracakmış gibi göründüklerine inanılan kalıplaşmış yargıya uymaz.
Ortaya çıkarmalar ve ifşalarda sık sık inançsızlık tepkileriyle karşılanır. Bu, kısmen, toplumun gerçek anlamda çocuk istismarının ne olduğunu bilmemesinden kaynaklanır; bu durumu nasıl tanımlayacaklarını bilmezler. Bu, aynı zamanda kısmen, yaygın olan çocuk cinsel istismarının reddedilmesinden kaynaklanır; insanlar sorunu tanımlamayı ve onunla nasıl başa çıkmaları gerektiğini bilmedikleri için inkarı seçerler.
Çocuk cinsel istismarının içeriğinin ne olduğu, ve daha sonrasında çocuk tacizcilerine nasıl tepki verilmesi gerektiğine dair karar verme konusunda bir eksiklik ve çelişki vardır. Bu belirsizlik ve net yanıtların/tepkilerin eksik olduğu durum, tacizcilere sadece yardımcı olur. Belirsizlikler göz yumulacak davranışa sebep olabilir.
İstismara Uğrayan Çocuklarda Gözlemlenen Davranışlar :
– Depresyon
– Sürekli negatif tavırlar ve öfke, İçine kapanma ,kontrolsüz hareketler
– Okul başarısında düşüş
– Agresif davranışlar, öfke nöbetleri.
– Ailenin evcil hayvanlarına ve hayvanlara karşı kötü muamele .
– Yetişkin cinsel davranışları hakkında detaylı bilgi edinmeye çalışma.
– Cinsel oyunun açık ve detaylı göstergesi, kanıtı.
– Dürtü etkisiyle yapılan, kompülsif mastürbasyon.
– Aşırı cinsel merak.
– Yatağını ıslatma, enürezis.
– Yeni, riskli davranışlar.

Çocuk Cinsel İstismarının çocuklar üzerinde bırakacağı etkiler farklı farklıdır. Bu etkiyi etkileyen etmenler:
* Çocuğun geçmiş deneyimleri ve öz geçmişi . (Birçok araştırma, çocuğun, ters, kötü ve travma yaşamış olduğu hayat deneyimlerinin sayısının artmasıyla, sorun gelişmesi ihtimallerinin de arttığını göstermektedir.)
*Cinsel istismarın doğası ve çocuğun tepkileri.
*İstismarı ortaya çıkarma ve ifşa sırasında diğer insanların tepkileri.

Çocuklar şunlara bağlı olarak daha ciddi bir şekilde etkilenebilir:
 İstismarın süresi
 Çocuklar, kendilerinin suçlu taraf olduğuna inandıklarında
 En önemli yanıt, ebeveynlerin ya da bakım verenlerin istismara nasıl tepki verdiği ve yanıtın olumsuz olmamasıdır. Çocuğa inanılmıyorsa,çocuk mağduriyeti ile ilgili suçlanıyorsa çocuk olumsuz sonuçlara maruz bırakılır.
İstismar eden aileden biri ise; Aile, kime inanması gerektiği konusunda arada kalabilir, veya değer verdikleri bir insanın böyle bir şey yapmış olabileceğini kabul etmek konusunda sorun veya karışıklıklardan kaçınmak isteyebilir.
Suçlu olan bir ebeveyn olduğunda,;Suçsuz ebeveynin tepkisi, kendi cinsel istismar özgeçmişinden, suçluya olan bağlılığından, ve suçlu ve de çocuk ile mevcut ilişkisinden etkilenebilir.
Değişik yaşlardaki çocuklar cinsel istismarın kendileri üzerinde yarattığı etkiyi farklı şekillerde ifade eder. Yaşça daha büyük olan çocuklar genelde daha çok etkilenirler çünkü cinsel istismarın ne anlama geldiğine ve hayatlarının diğer alanlarını nasıl etkileyebileceğine dair daha çok bilişsel farkındalıkları vardır. Yaşça daha küçük olan çocuklar öncelikli olarak o anki emniyet ve güvenliklerine odaklıdır.
Çocukken Cinsel İstismara Maruz Kalıp Kurtulanların Tepkileri :
 Küçük çocuklarda: gelişimsel gerileme, saldırganlık, ve bakım verenden ayrılmada sıkıntı.
 Daha büyük çocuklarda: sıkıntı yaratan durumlardan kendini geri çeker, kaçınır, ya da duygusal anlamda içine kapanır.
 Kaygı deneyimleri geçiren ergenler panik atak veya madde bağımlılığı yaşayabilir, ya da kendine zarar veren davranışlarda bulunabilir.
 Çocuğun gelişimsel evresi ne olursa olsun, bakım verenler çocuğun üzerinde en büyük etkiyi yaratanlardır. Bakım verenlerin doğru bilgiye sahip olmaları, çocuklarına destek olmaları, ve yapıcı bir şekilde kendi his ve duygularını idare edebilmelerini garantilemek, çocuklara yardım etmekte en önemli etkendir.
 Kültürün, çocuğun ve bakım verenin üstünde yarattığı etkide önemlidir. Kültürel öğeler olarak toplumu, milli kökeni, cinsiyeti, ana dili, manevi ve dini inançlarını sayabiliriz.
Çocuğun cinsel istismarında çoğu çocuk konuşmaz. Cinsel İstismar Klinikleri ebeveynlere çocukların %95’inin içini açmadığını anlatır. Eğer bir çocuk cinsel istismarı ifşa ederse, bu çok ciddi bir mesele olarak görülmelidir. Suçlular genelde çocuklara kimsenin onlara inanmayacağını söyler. Çocuklar hemen hemen HİÇ BİR ZAMAN istismar hakkında yalan söylemez. Çocuğa inanmamız şarttır.
Cinsel istismar çocuğun hayatında neredeyse her zaman kayda değer ve üzücü bir deneyimdir, ancak birçok vakada, özellikle çocuk anlattığında ve ona inanıldığında ve desteklendiğinde çocuk toparlanır ve iyileşir ve uzun süreli olumsuz psikolojik etkiler hissetmez.

Psikolojik Danışman-Psikoterapist
Pekay AYDIN
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Çocuk Cinsel İstismarı" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Pekay AYDIN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Pekay AYDIN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Pekay AYDIN Fotoğraf
Psk.Dnş.Pekay AYDIN
İstanbul
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi8 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Pekay AYDIN'ın Makaleleri
► Çocuğun Cinsel İstismarı Psk.Hasan KAYA
► Çocukların Cinsel İstismarı Psk.Dnş.İnci AYDIN
► Çocuk İstismarı Psk.Sinem ERUSTA
► Çocuk İstismarı Psk.Dnş.İdem TONOZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,482 uzman makalesi arasında 'Çocuk Cinsel İstismarı' başlığıyla benzeşen toplam 21 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


02:29
Top