2007'den Bugüne 89,675 Tavsiye, 27,648 Uzman ve 19,669 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Trigeminal Nevralji Yada Yüzde Şimşek Çakması
MAKALE #12324 © Yazan Prof.Dr.Kadir KOTİL | Yayın Mart 2014 | 23,821 Okuyucu
Trigeminal nevralji veya yüz ağrısı nedir?

Trigeminal Nevralji yada ağrılı yüz kasılması, beyindenki kafa çifti sinirlerinden çıkan ve yüz ve çiğneme sinirlerinden olan 5. sinir yani Trigeminal sinirin çok şiddetli ağrılı bir hastalığıdır.

Ataklar halinde gelebilen, yüzün bir yarısında olan, çok şiddetli ” elektrik çarpması ” ve ” şimşek çakması ” şeklinde ifade edilen işkence yapan ağrılı bir durumdur. Ağrı genelde çene ucu, dudak kenarı ve kulak önü gibi bölgelerden kaynaklanır ve yüz yıkama, yemek yeme, diş fırçalama ve hatta konuşma gibi durumlarda dayanılmaz ağrıya sebep olur. Çoğu zaman dişçilere gidilerek diş sökülmesine neden olabilen bu hastalık, arada ağrısız dönemler olabilir ama çoğunlukla başladıktan sonra tekrarlayarak ve kontrol altına alınmazsa artarak devam eder.

Trigeminal nevralji insan yüzde genellikle tek taraflı veya nadiren iki taraflı aralıklı olarak ortaya çıkan, çok şiddetli, elektrik çarpması veya şimşek çakması şeklinde tarif edilen hastayı intihara kadar bile götürebilen çok yüz siniri ağrısıdır

TG de hastalar ne tür şikayetlerle başvurular?

Hastalarda genellikle yüzün bir yarısında aniden ortaya çıkan, dakikalar veya 5 dk kadar kısa süren ama ne zaman olacağı tahmin edilemeyen bir sürede tekrarlayan çok şiddetli bir yüz ağrısıdır. Pek çok hasta bu ağrının şiddetini "Tüm yaşamları boyunca hissettikleri en şiddetli ağrı" olarak tarif ederler. Bazen ağrı kendiliğinden ortaya çıkar, bazen de yüze dokunma, traş olma, yüz yıkama, yemek yeme, konuşma gibi aktivitelerle ortaya çıkar. Böyle bir aktivite sonucu ağrı oluşuyorsa buna tetikleyici faktör adı verilmektedir. Tipik trigeminal nevraljide şiddetli atakların dışında yüz ağrısı yoktur. Ağrının şiddeti ve geliş sıklığı haftalar ve yıllar içinde değişebilmektedir. Bazen birkaç ay sürekli olarak ızdırap verici olabilirken, bazen de aylarca veya yıllarca tamamen kaybolabilmektedir.
Eğer şimşek çakması şeklinde ağrılara eşlik edecek şekilde ve buna ek olarak sürekli bir ağrı varsa bu durumda atipik trigeminal nevraljiden bahsedilir.

Trigeminal nevraljinin sebebleri nelerdir?

Bu konu ile ilgili olarak yüzyıllardır değişik fikirler öne sürülmüştür. Ancak uzun süredir kabul edilen neden, trigeminal sinire omurilik soğanından çıkış yaptığı bölgede bir damarın baskı yapmasıdır. Ancak bu teorinin zayıf taraflarını gösteren pek çok bilimsel çalışma vardır. Bazı araştırmacılara göre bu hastalığın nedeni beynin kendi içindeki bir bozukluktur. Nadiren bazı hastalarda multiple skleroz denilen hastalık trigeminal nevraljiye neden olabilmektedir.

Tanı konulması

Trigeminal nevraljide tanı konulmasında en önemli konu hastanın şikayetleri yada bulgularıdır. Bunun dışında hiçbir tanı yöntemi bir hastada trigeminal nevralji olduğunu göstermez. O nedenle bu gibi yakınmaları olan hasta ile hekimin yüzyüze yapacağı konuşma, nörolojik muayene bulguları, hastanın ağrı ile ilgili özellikleri tarifi tanı koymakta esastır. Hastaya trigeminal nevralji tanısı konulduktan sonra buna neden olan bir bozukluk olup olmadığını görmek için ayrıntılı özel MR çekilmesi gerekir.

Tedavi

İlaç tedavisi nasıl yapılır?

Yukarida da belirtiğimiz gibi bu hastaların bir çoğu bize dişlerini söktürmelerine ragmen geçmeyen ağrıları nedenyle depresyondadırlar ve bu nedenle hastaların rahatlatılması gereklidir.
Trigeminal nevralji tanısı konulduktan sonra tomografi yada MR çekilerek bir tümör, kist vs olmadığı görülürse hastaya ilaç tedavisi başlanır. Burada ilk kullanılması gereken ilaç karbamazepindir. Hatta bazı araştırmacılar eğer ağrılar bu ilaca cevap vermiyorsa, trigeminal nevralji tanısı doğru değildir demektedirler. Eğer karbamazepine bağlı olarak yan etkiler çok oluyorsa ya da yeterli yarar elde dilemediyse bu durumda difenilhidantoin, baklofen, gabapentin gibi diğer ilaçlara geçilmektedir. İlaçlar ataklar devam ettiği sürece kullanılır, ataklar geçmeye yüz tutunca ilaçların dozu azaltılıp bazen de tamamen kesilebilir.

Cerrahi tedavi

Eğer ağrılar ilaçlarla yeterli dozda ve sürede almalarına rağmen geçmiyorsa cerrahi yöntemlerin kullanılması gerekir. Cerrahi yöntemleri üç ana grupta toplayabiliriz:
1. Mikrovasküler dekompresyon
2. Yanaktan iğne ile girilerek yapılan radyofrekanslarla tedavi (RFT)
3. Gamma knife radyocerrahisi
4. Balonla sinir öldürülmesi

Mikrovasküler dekompresyon ameliyatında başın arka kısmında kulağın hemen arkasında bir pencere açılarak içeri girilir. Trigeminal sinire baskı yapan damar bulunarak sinirden uzaklaştırılır. Araya bir sentetik yastık konularak tekrar baskı yapması önlenir. Bu teknik genel anestezi altında uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntemde başarı oranı çok yüksektir. Ağrı ameliyatı takiben derhal geçer. Komplikasyon oranı düşüktür. Bu nedenle hasta genç ve sistemik sorunları yoksa ve ameliyat olmayı kabul ediyorsa bu yöntem tavsiye edilir.

Yanaktan iğne ile girilerek yapılan işlemler üç tanedir; Radyofrekans termokoagülasyon, gliserol enjeksiyonu ve balon kompresyon. Her üç yöntemde de amaç trigeminal sinirde bir tahribat yaratarak ağrıları geçirmektir. Bu yöntemleri üçünde de başarı oranı yüksektir. Ancak yüzde uyuşukluk gelişmesi en çok can sıkan yan etkidir.

Kimlere trigeminal radyofrekans tedavi (RFT) yapılabilir?
Daha önce ilaç tedavisi yapılmış ancak fayda görememiş olan hastalarda trigeminal sinir blokajı veya trigeminal RFT uygulanabilmektedir.
RFT’den önce ne yapılmalı?
Girişim gününde başlayan veya daha öncesinden başlamış olan grip, sinüzit veya benzeri bir enfeksiyonunuz varsa yahut sebebi saptanmamış da olsa yüksek ateşiniz varsa girişimden önce mutlaka doktorunuza bildiriniz.
Aspirin®, Coraspin ®gibi kan sulandırıcı ilaçlar ve gingko biloba içeren Tebokan®, Bilokan® türü ilaçlar 4 gün önceden kesilmeli.
Özel durumlarda kullanılan pıhtılaşma önleyici ilaçlar (Coumadin® , Plavix®) da size bu ilaçları kullanmanızı öneren hekimle görüşüp hekim onayını almanızın ardından en az 1 hafta önceden kesilmeli.
Girişimin 4 saat öncesinden itibaren tamamen aç ve susuz kalmanız; herhangi bir katı-sıvı gıda, su ve çay almamış olmanız gerekmektedir. Eğer devamlı olarak kullanmanız gereken kalp, şeker veya tansiyon ilacı varsa doktorunuzla görüşerek ilaçları nasıl almanız gerektiğini sorunuz.
Girişim günü mevcut en son tarihli görüntüleme yöntemi ve filmleri ( MR-EMG-Tomografi) beraberinizde getiriniz.
Müdahalenin yapılacağı bölgede açık yara veya enfeksiyon düşündürecek cilt defektlerinin varlığında doktorunuza danışınız.
Mutlaka size eşlik edebilecek bir refakatçi ile geliniz, yalnız gelmeyiniz.
RFT sonrası ne olur?
RFT uygulanan taraftaki yüzde ağrı ve uyuşukluk olacaktır. İşlem sonrası yüzde şişlik oluşmaması için girişimin yapıldığı tarafa buz torbası uygulaması yapılacaktır.
Kimlere RFT yapılmaz?
1. Girişim döneminde aktif enfeksiyonu olan,
2. Gebe olan veya gebe olma ihtimali olan,
3. Kanama bozukluğu olan,
4. Girişim bölgesinde enfeksiyonu olan,
5. Girişim yapılmasını kabul etmeyen hastalara girişim yapılmaz.
Riskler nelerdir?
1. Kanama
2. Bulantı-kusma, baş dönmesi
3. Çiğneme zorluğu
4. Uçuk çıkması
5. Gözle ilgili komplikasyonlar: Gözde şişme,geçici görme kaybı ve diplopi daha sonraki dönemlerde göz kapağının kapatılamaması, göz kuruluğu ortaya çıkabilir.
6. Baş ağrısı
7. Lokal anesteziklere karşı toksik reaksiyon
8. Stellar ganglion bloku


Ameliyat olmak istemeyen ancak ağrılarının derhal geçmesini isteyen hastalarda uygulanması önerilir.

Gamma knife radyocerrahisinde ise kafatası açılmadan, herhangi bir iğne ile girilmeden sadece trigeminal sinire odaklanmış ışın yönlendirilerek sinirde bir tahribat yapılmasıdır. Bu yöntemin en önemli dezavantajı etkinin ortaya çıkması için 2-6 hafta geçmesinin gerekmesidir. Yan etki oranı diğer yöntemlere göre daha düşüktür.

Yukarıda anlatılan tüm cerrahi yöntemlerde de ne yazık ki başarısızlık ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda hasta ile konuşularak aynı cerrahi yöntem veya farklı bir cerrahi yöntem kullanılabilmektedir.

CERRAHİDE komplikasyonlar var mıdır?

Ağrının sebebi olan ve yüz sinire baskı yapan damarın mikroskop altında kulak arkasından girilerek bası yapan damarın 5. Yüz siniri triegeminal sinirden uzaklaştırılması ve arasına teflo yada spongostandan daha sert cisimlerin konması ile
Işlem bitirilir. Bu işlemin başarı şansı hastanın yaşı ve digger gördüğü tedaviler ve cerrahin tecrübesine bağlıdır. Bu ameliyat sonrası anestezia dolorosa denen digger işelmlerde görülebilen en ciddi komplikasyonlardan biri ki bu intihara kadar götürür, bu cerrahi işlemde görülmez buda ameliyatin digger yöntemlere olan en önemli üstünlüğüdür.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Trigeminal Nevralji Yada Yüzde Şimşek Çakması" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Prof.Dr.Kadir KOTİL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Prof.Dr.Kadir KOTİL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     6 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kadir KOTİL Fotoğraf
Prof.Dr.Kadir KOTİL
İstanbul
Doktor "Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirurji)"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi57 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Prof.Dr.Kadir KOTİL'in Makaleleri
► Hipofiz Tümörleri Yada Adenomu Prof.Dr.Kadir KOTİL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,669 uzman makalesi arasında 'Trigeminal Nevralji Yada Yüzde Şimşek Çakması' başlığıyla benzeşen toplam 15 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Omurilik Tümörleri Eylül 2017
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:03
Top