2007'den Bugüne 91,441 Tavsiye, 28,064 Uzman ve 19,895 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Başarılı & Başarısız Karne Karşısında Aile Tutumları ve Yaşam Becerisi..
MAKALE #12784 © Yazan Öznur SİMAV | Yayın Haziran 2014 | 4,591 Okuyucu
Karne almak, öğrenciler ve ebeveynler tarafından merakla ve heyecanla beklenen bir takvim dönemidir. Önceki yıllara göre eski itibarını kaybetmiş ise de yarım öğretim ve eğitim yılının bir sonucudur. E- okul sistemiyle başarı değerleri önceden bilinse de başarının somut olarak değerlendirildiği ve belgelendiği bir sistemdir. Öğrenci ve ebeveyn bir dönemin değerlendirmesini karne olarak, ellerininde görürler. Okul yönetiminin, Sınıf öğretmeninin öğrencinin genel olarak davranışlarını da değerlendirmesi ve önerilerde bulunması,başarı durumunu, devam durumunu en son şekliyle ortaya koyması, karnenin önemini korumasına sebep olmaktadır.

Karnesi başarısız olan öğrenciye yaklaşım biçimi, durumun ailece önemsendiğini hissettirmek ve başarısızlık nedenlerini değerlendirmek şeklinde olmalıdır. Çocuğu dövmek, aşağılamak, kızmak, cezalandırmak, hiç tepki vermemek, durumu önemsememek, sanki herşey yolundaymış gibi davranmak olumsuz davranış biçimleridir. Anne- babalar, karnedeki değerlendirmelerin üzerinde durarak, çocuğuyla sonucu gözden geçirmelidir. Bu belki, ilk anda olumsuz duygularımızı çocuğa yansıtmak değil, kendi duygu durumumuzu kontrol etmek şeklinde olmalıdır.

Çalışma biçimini birlikte değerlendirerek, nerede yanlış yapıldığı, önümüzdeki dönemde nelerin yapılması gerektiği şeklinde olmalıdır. Karne notlarının önemli olduğu, önümüzdeki dönemde bize bir yol haritası çizmek için fırsat verdiği üzerinde durulmalıdır. Karne değerlendirilirken, beden dilinin de uygun kullanımı önemlidir, çocuktan önümüzdeki dönem içinde nasıl bir beklenti içinde olduğumuzu etkili şekilde yansıtmalıyız. Hedefimizi, çocukla birlikte gerçekçi olarak belirlemeli, ulaşılması güç, ya da mümkün olamayacak hedeflerden uzak durmalıyız.

Ona güvendiğimizi, ancak, onun çabalarıyla güzel bir sonuç elde edilebileceğini vurgulamalıyız. Başarısız olunan derslerin her birisi üzerinde nasıl çalışıldığı, ya da neden çalışılamadığı üzerinde üzerinde durularak, yeni bir çalışma programı belirlemeliyiz. Yarıyıl tatilinde de gerekli olduğu şekilde dersteki eksikler tamamlanmaya çalışılarak 2. Dönem için zemin hazırlanmaya çalışılmalıdır.

Çocuklarda bazı psikolojik sorunlar, öğrenme bozuklukları, dehb, programsızlık, arkadaşları ve öğretmenleri ile sorun yaşanıyor olabilir, ailedeki anlaşmazlıklar ya da çocuğun ailesine ifade edemediği problemler olabilir. İlgili uzmanlardan, pedagoglardan destek alarak çocuk rahatlatılmalıdır. Çocuğun, anlayamadığı, takıldığı, unuttuğu bazı konular için birkaç saat özel ders desteği sağlanabilir. Başarısızlık nedenlerinin doğru saptanması önemlidir ki ona uygun çözüm yolları bulunsun..Çocuk, her ne olursa olsun, başarısız da olsa ailesi tarafından sevildiğini ve kabul gördüğünü hissetmelidir.


Karnesi güzel öğrencinin maddi hediyelerle ödüllendirilmesi:

Karnesi güzel öğrenci kendi ortalamasına göre gerçekten üstün başarı göstermiş ise maddi ödüllerle ödüllendirilebilir. Her yıl kanıksanmış bir başarı için, kanıksanmış bir ödüllendirme çocuğu motive etmeyecektir. Manevi ödül, memnuniyetimizi ve sevgimizi *aferinlerle, sarılma ve öpücüklerle ifade etmek şeklinde olabilir. Karne liseye kadar olan süreçte öğrenci için daha önemlidir. Çocukla neden başarılı olmak gerekli olduğu konusunda anlaşmaya varılmış olması gerekmektedir.

Maddi ödüller ailenin sosyo-ekonomik durumuna göre değişiklik gösterse de başarı ile de doğru orantılı olmalıdır. Az bir başarı çok maddi ödülle karşılığını bulmamalıdır. Çocuğa çalışma ve başarılı olmada motive edecek kadar ve bir süre için maddi ödül uygulanması doğru olabilir. Başarılı öğrenci, genel kültürüne ilave olacak geziler, teknolojik araçlarla ödüllendirilebilir, ancak, iki ucu keskin kılıç olan bilgisayar oyun araç-gereçlerine dikkatli yaklaşılmalıdır. Aile ve akraba iletişimini güçlendirecek etkinliklere, ziyaretlere, arkadaşları ile sosyalleşmeye yer verilebilir. Koleksiyon çalışmaları ve zenginleştirme çabalarına yer verilebilir, ödül olarak kullanılabilir.


Tatil genellikle geç yatılıp, geç kalkılan, çokça televizyon izlenen, bilgisayar oyunlarının oynanması ile geçirilecek bir zaman dilimi olarak görülmekte. Genellikle çocukların tatil anlayışı bu şekildeyse de aileler genel sınavlarda başarı için, ders çalışılması gereken bir dönem olarak nitelendirmekteler..

Aile ve çocuk, başarı durumuna göre tatil için ortalama, kısmen esnek bir program yapmalıdır. Çocuğun her gün okula gitmemesi onun için zaten bir değişikliktir ve aşırı *yüklü bir tatil programı koşul değildir. Çocuğun dinlenme ve eğlenmesine daha fazla süreli ve yaşına göre 1- 2 saat arasında geç yatıp, kalkacak şekilde düzenlenebilir. Bu da özel olarak tatil için ve önemli bir izin şeklinde sunularak verilmelidir.

Zamanın önemi ve zamanı doğru kullanma çok önemlidir ve çocuklara bu kavram kazandırılmaya çalışılmalıdır. Tatil, aynı zamanda eksiklerin tamamlanmaya çalışıldığı, *ya da gelecekteki hedefe ulaşabilmek için değerlendirilmesi gereken en büyük fırsattır. Eğer, hedef güzel bir şekilde belirlendiyse ve gereken motivasyon sağlandıysa çocuk, sıkılmadan hevesle çalışabilir ve çalışmalarından dolayı mutluluk duyar.
Başarısı düşük çocuklar ailelerinin desteği ve gerekiyorsa uzman destekleri ile bulundukları başarı durumundan daha ilerilere taşınabilir.

Çocukların deşarj olmaları önemlidir ve fiziksel aktivitelere yer verilmelidir, genelde yıl içinde fiziksel aktiviteleri yetersiz olan çocuklar, açık havada hareketlere yönlendirilmelidir. Bunun dışında aile ile sohbet ortamları yaratılıp, daha geniş zamanda çocukların kendilerini ifade etmelerine fırsat yaratılmalıdır.

Tatil, çocukların hobilerine daha fazla yer verebildikleri zaman dilimi de olabilir.

Çocukların arkadaşları ile oyun oynamaları -bilgisayar oyunları değil - onların sosyalleşmeleri, dili kullanmaları, sözel ifadelerini güçlendirmeleri, bilişsel gelişimleri, motor ve fiziksel gelişimleri için yararlıdır. Ayrıca duygusal gelişim, duyguları anlama, empati yapma, kurallara uyma, karşılıklı hak ve adalet duygularını geliştirme, özgüven gelişimi vb. İçin önemlidir ve çocuklar için bu ortamlar sağlanmaya çalışılmalıdır. İş durumu ve işyerleri müsait olan anne-babalar, çocuklarının iş yaşamını deneyimlemeleri için birkaç gün bir arada olabilirler. Ya da tanıdık, heveslendiği iş vb. İçin gözlem yapabilmesi için ortam yaratılabilir.

Çocukların girecekleri büyük sınavlar için veliler, çocukları ile çatışma ortamına girmeden onları yüreklendirerek ve kısa bir zaman sonra rahatlayacaklarını anlatarak, zihinlerine hitap etmelidirler. Ayrıca, çocuklarına güvendiklerini ve ancak, düzenli çalışma ile sonuca ulaşabileceklerini güzel sözcükler kullanarak benimsetmelidirler. Canım, tatlım, güzelim, yakışıklım, akıllı çocuğum, kuzucuğum, bir tanem vb. Sözcükleri ölçülü şekilde etkisizleştirmeden kullanarak ve yapmacık olmayacak şekilde destek vermelidirler. Çocuk, ailesinden öyle bir yakınlık ve samimiyet görmelidir ki zorlandığı durumları rahatça ifade edebilmeli ve yardım isteyebilmelidir.

Aile içinde mümkün olan en stressiz *ve kavga ve gürültünün olmadığı ortam sağlanmalı ve ilişkiler en pozitif şekilde tutulmaya çalışılmalıdır.
Çocukların yalnızca ders çalışmaya programlanmış robotlar olmadığı, duygularının ve düşüncelerinin olduğu kabul edilmeli ve düzeylerinin çok üstünde beklentiler içinde olmamamız gerektiğini bilmeliyiz.

Çocuklarımızı yalnızca akademik başarı üzerine programlamayıp, yaşam becerisi de kazanmaları için desteklemeliyiz.

Genellikle akademik başarı üzerinde durulurken toplumla uyum, kişisel gelişim, görgü kuralları, nezaket, empati yapabilme, problemlere çözüm bulabilme, saygı-sevgi, insan hakları, hayvan hakları, sağlıklı yaşama, sağlıklı beslenme, otokontrol, ebeveyne ve öğretmene değer vermeme -yapmaya mecbursun anlayışı- merhamet, yardımseverlik, özgürlük ölçüleri, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışma, başkalarına zarar vermekten kaçınma, kendisine sunulan nimetlerin bilincinde olmama, sağlıklı iletişim kuramama, gençlerde alkol- sigara alışkanlıkları, bilgisayar oyun bağımlılıkları, madde kullanımı ve yayılması, hep bekleyen taraf olmak- ama kendisinin bir katılımda olmaması- yaşamı yalnızca sınavlara endekslemek, girişimcilikten uzak olmak, gösteriş tutkunu olmak ve mutluluğun maddi kavramlarla doğru orantılı olduğuna inanmak, üretim becerisinden yoksun olmak, yeteneklerin keşfedilmemiş olması, egonun ön planda olması ve daha pek
çok konu gözden kaçırılmakta..


Öznur Sİmav – çocuk psikoloğu
Aile danışmanı – psikolojik danışman
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Başarılı & Başarısız Karne Karşısında Aile Tutumları ve Yaşam Becerisi.." başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Öznur SİMAV'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Öznur SİMAV'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Öznur SİMAV Fotoğraf
Öznur SİMAV
Bursa (Online hizmet de veriyor)
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimcisi
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi64 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Öznur SİMAV'ın Yazıları
► Karne ve Ebeveyn Tutumları Psk.Hatice ÇETİNKAYA ŞAHİN
► Aile Tutumları ve Sınırlar Psk.Dnş.Mercan ATAKAN
► Aile Yaşam Döngüsü Psk.Asuman ÇALGARA
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,895 uzman makalesi arasında 'Başarılı & Başarısız Karne Karşısında Aile Tutumları ve Yaşam Becerisi..' başlığıyla benzeşen toplam 21 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Soma da Göz Göre Göre.. Haziran 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


05:38
Top