2007'den Bugüne 90,319 Tavsiye, 27,791 Uzman ve 19,732 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Hasta ve Hasta Yakınları ile İletişim
MAKALE #13016 © Yazan Uzm.Psk.Kamil ERTEKİN | Yayın Ağustos 2014 | 23,931 Okuyucu
“HASTA VE HASTA YAKINLARI İLE İLETİŞİM”

İLETİŞİM
Duygu, düşünce veya bilgilerin her türlü yolla bir başkasına aktarılmasıdır. “Bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak tanımlanabilir. İki insan birbirinin farkına vardığı andan itibaren iletişim başlar.

Söylediği / Söylemediği, Yaptığı / Yapmadığı her şeyin bir anlamı vardır.
İletişimin amacı; İnsanların temel bazı gereksinimlerini gidermektir. İletişim sisteminin
etkinliği; bireylerin kendileri hakkındaki bilgileri anlama, düzeltme ve dolayısıyla davranışlarına yardımcı olmaktır.

İletişimi Etkileyen Faktörler:
Gürültü,
Mahremiyeti olmayan bir ortam,
Ayak üstü,mesafeli ve rahat olmayan bir ortam,
Uyaranların fazla olduğu bir ortam
İletişimin dört ögesi vardır.
gönderici, mesaj, kanal, alıcı. Eğer mesaj doğru oluşturulmuş, doğru yolla iletilmiş ve doğru yorumlanmışsa alıcı ve göndericinin mesajı aynı olacaktır. İletişimin olup olmadığı bu iki kişi arasındaki geri bildirimle anlaşılır. İnsan, duygularını, düşüncelerini, gereksinimlerini sözlü ve sözsüz olmak üzere iki temel yolla iletmeye çalışır. Bir kişinin kendinden hoşlanması ve kendini diğer insanlarla, doğayla ilişki içerisinde görmesi yaşamının anlamlı olmasını sağlar. Bilinçli iletişim anlamlı yaşamda sakin bir ruh halinin gelişmesine yol açar.

İLETİŞİM SÜRECİ

1.Basamak: Göndericinin mesajı zihninde canlandırmasıdır. Diğerlerine temel oluşturacağı
için önemli bir basamaktır.
2. Basamak: Mesajın alıcıya ulaşacak şekilde kodlanmasıdır. Semboller özenle seçilmeli ve
mesajın nasıl gönderileceği kararlaştırılmalıdır.
3. Basamak: Kodlanan mesajın alıcıya ulaştırılma aşamadır ve zaman önem kazanır. En uygun
zamanı seçmek iletişimde başarıyı arttırır.
4. Basamak: Mesajın alıcıya ulaştığı aşamadır.
5. Basamak: Mesajın alıcı tarafından algılandığı aşamadır.
6. Basamak: Geribildirim yapılarak iletişimde olası arızaların giderildiği
aşamadır.

İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAK BAZI ÖZELLİKLER:
1-İlk dakikalar:
İletişimin en önemli belirleyicisidir. Kişilerin beden dili, kullanılan kelimeler, aksesuarlar, yaş, meslek grubu, cinsiyet, kültürel faktörler, bulunulan ortam, belirleyici özelliklerdir. Bütün bu faktörler iletişimin bir iki dakikalık bölümünde algılayıcı tarafından değerlendirilir ve karşısındaki kişiye bir etiket yapıştırır.
2-İletişim salt bilgi alış verişi değildir.
Bilginin yanında duygular ve düşünceler de aktarılmaktadır.
3-İletişim kişilerin karşılıklı katılımlarıyla yapılır.
İletişim bireylerin birinin aktif diğerinin pasif olmasıyla kurulmaz.
4-İletişim bir bütündür.
İletişimi kelimeler, jestler, mimikler gibi birbirinden soyutlayarak değerlendirmek yanlıştır.
Sözlü İletişimde Önerilmeyenler:
Yargılayıcı olmayın !
Yönlendirici olmayın !
Kibirli olmayın !
Donuk olmayın !
Zorlaştırıcı olmayın !
Anlaşılmaz konuşmayın !

DİNLEMENİN İLETİŞİME ETKİSİ

Dinleme kişiler arası ilişkilerde önemli bir süreçtir. Davis dinlemenin yararlarını beş
maddede toparlamıştır. İyi bir dinleyici dikkatle dinlediği için geçerli kararlar alabilir. Zamandan ekonomi sağlar. İyi bir dinleme, mesajın doğru ulaşıp ulaşmadığı konusunda güvenli bilgi sağlar.

Güzel konuşmalara özendirir. Anlamayı ve anlaşma düzeyini arttırır.

İYİ BİR DİNLEYİCİ OLMAK İÇİN

♦ Susun ,
♦ Konuşanı rahatlatın ,
♦ Dinlemek dağıtıcı öğeleri uzaklaştırın ,
♦ Karşınızdaki kişiye empati gösterin ,
♦ Zaman tanıyın ,
♦ Öfke ve olumsuz duygularınızı kontrol edin
♦ Soru sorun ,
♦ Yargılayıcı olmayın

SAVUNUCU İLETİŞİM KATEGORİLERİ

a)Yargılayıcı Tutum: Yargılayıcı ve tehdit eden bir ses tonu savunuculuğu artırır.
b)Kontrol Etme Tutumu:
Baskıcı,zorlayıcı ve ikna edici iletişim sıklıkla karşımızdaki kişinin savunuculuğunu ve direncini artırır.Bu tutumun temelinde yatan varsayım dinleyenin konuşandan daha yetersiz olduğudur.
“Bu işi ya bu yolla yapacaksın , ya bu yolla, başka yolla değil !”
c)Kesin Tutum: Kesin tutumlu kimse; dinleyende kendi düşündüğünün dışında
bir gerçek kabul etmeyen, başkalarının düşüncelerini kendisininkine benzetmek
için baskı yapan, tartışmayı kazanmak amacında olan kişilerdir.

İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ % 60 ETKİLİDİR İLETİŞİMDE SES TONU % 30 ETKİLİDİR İLETİŞİMDE SÖZLER % 10 ETKİLİDİR
HASTA BİREY HASTANEDEKİ EN ÖNEMLİ BİREYDİR VE TÜM SAĞLIK EKİBİNİN DİKKATİNİN MERKEZİNİ OLUŞTURUR BUNA KARŞILIK HASTANEDEKİ EN YALNIZ KİŞİDE OLABİLMEKTEDİR
♦ Kaygılı, Heyecanlı,
♦ Cesaretsiz, Yalnız,
♦ Şaşkın,Keyifsiz,
♦ Kararsız,Korkmuş,
♦ Güvensiz, Sinirli,
♦ Şüpheci, Sıkıntılı,
♦ İçerlemiş,
Çalışan ve Yakınları ile İletişimi :
hasta ya da sağlıklı bireylerle kurduğu kişiler arası ilişki aracılığıyla insana doğrudan hizmet veren mesleklerdendir.
Yardım Amaçlı İletişim:
Bireyin ilgi ve gereksinimlerini ortaya koyan, bireysel yaşantılarını ortaya çıkaran,
iyilik durumunun oluşturulmasına ve geliştirilmesine yardım eden iletişimdir.
Çalışan hasta ve yakınları ile ile iletişimde bazı tekniklerden yararlanır. Önemli olan
hangi tekniğin kullanıldığı değil iletişimi açık tutan tekniği kullanmaktır.
Çalışan için kendini tanıma, kendini anlatma, insanları anlama kişiye maledilmesi
zaman aldığı ve özel emek gerektirdiği için ihmal edilen beceriler olmamalıdır.
Çalışan-Hasta-Hasta Yakını İlişkisinde İletişimi Kullanmanın Amacı:
♦ Hasta bireyi tanımak ve anlamak,
♦ Hasta bireyin bakım gereksinimlerini saptamak,
Hedefi:
♦ Hasta- çalışan arasında kişiler arası ilişki geliştirmek, hasta ve ailesini eğitmek,
hastaya olgun bir kişiliğe erişmesi için yardımcı olmaktır.
Hasta ve Yakınları İle İletişim Kurma ve Sürdürme :
♦ Kendinizi tanıyın,
♦ İletişimle ilgili bilgi sahibi olun,
♦ Konuşmak için zaman ayırın,
♦ Hasta bireye ismi ile hitap edin,
♦ Geri bildirimden yararlanın,
♦ Konuşurken ve dinlerken empati yapın,
♦ Gerekirse fiziksel dokunmayı kullanın.
Sözel İletişim
SÖZSÜZ İLETİŞİM
Beden dili (Örn.Karşınızda duran başını yana eğmiş,ellerini kemer hizasından bağlamış,eli arkasında sert sert polikliniğin önünde dolaşan,bankonuzu parmakları ile darbuka yapan vs.)
Yüz ifadeleri “güler yüz, göz teması”
Jestler, mimikler(Jest ve mimikler iletişimin yarısını oluşturur)
Oturma biçimi
Duruş biçimi(İletişim kurduğumuz kişiye yönelmek yüzümüzü ona dönmek)
SESE DAYALI (SÖZEL) İLETİŞİM
SES TONU
Hasta kendisinden bahsederken çok yüksek ya da anlaşılmayacak kadar alçak olmayan bir ses tonuyla önemli noktaları vurgulamasını bilmeli. Ses tonu karşılıklı olarak huzur ve güven vermelidir.Sağlık çalışanı da aynı tonda konuşarak iletişimi kolaylaştırmalıdır.
ETKİLİ BİR SÖZEL İLETİŞİM İÇİN
Açık ve doğru mesaj vermek
Saygı duyarak güven vermek
Göz teması kurmak
Beden diline dikkat etmek
Karşılıklı iletişim kurmak
Geri bildirimde bulunmak(Baş sallamak,evet,hı,hı vs.anladığınızı hissettirmek)
Dinlemeyi öğrenmek
Empati kurmak çok önemlidir
KARŞILIKLI DİNLEME
Dinleme bir sanattır, gerçek dinleme konuşmaktan daha zordur, gayret ve disiplin gerektirir.(Biz Türkler iyi dinleyici değiliz.Karşımızdaki konuşurken ona vereceğimi cevabı kurguladığımız için..)
Dinlemesini bilenler, ülkeleri fethetmesini bilenlerden daha büyüktür. ( B. Franklin
DİNLEMENİN YARARLARI
Öğrenmek
Gelişmek geliştirmek(Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Bildiklerinizi saklarsanız ne size ne de başkasına yarar sağlar.)
Çatışmaları önlemek(Ağır Ceza Reisinin Hatıraları)
Anlaşmazlıkları çözümlemek(Bu nedenle müfettiş ve hakimler yöneticiler her iki tarafı da dinlerler)
Bu nedenle;Çok dinlememiz, az konuşmamız için iki kulağımız ve bir dilimiz vardır. ( Diogenes )
DİNLEME TÜRLERİ
Görünüşte dinleme
Seçerek dinleme(Algıda seçicilikte olabilir)
Savunucu dinleme(Tetikte bekleme)
Tuzak kurucu dinleme(Açık yakalamak için sorular sorarak dinleme)
Yüzeysel dinleme
Etkin dinleme
Empatik dinleme
ETKİN DİNLEME
Sağlık personeli-hasta iletişiminde karşılıklı etkin dinleme çok önemlidir. Etkin dinleme sayesinde teşhis ve tedavi aşamaları daha kolay aşılabilir.
Teşhis ve tedavi için etkin bir iletişime ve iyi bir dinleyici olmaya ihtiyaç vardır.
(Dr hastaya neyin var diye sorar.Hasta:-Dr değil misin sen bul der.İletişim başlamadan bitti.)
ETKİN DİNLEME
Bilinçli olarak dinlemedir
Dinleyen konuşanın söylediklerini açarak geri verir, anlamadığı şeyleri sorar, anladığından emin olmak için söyleneni kendi ifadeleri ile tekrar eder böylece konuşan dinleyenin ne anladığını öğrenebilir.
EMPATİK DİNLEME
EMPATİ NEDİR?
Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak ne hissettiğini anlamaya çalışmasıdır
Kişinin karşısındakinin duygularının yoğunluğunu ve anlatımını algılama ve anlama yeteneğidir
Karşımızdaki kişinin dünyayı görüşünü bir anlık yakalamadır
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Hasta ve Hasta Yakınları ile İletişim" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Kamil ERTEKİN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Kamil ERTEKİN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     9 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kamil ERTEKİN Fotoğraf
Uzm.Psk.Kamil ERTEKİN
Denizli
Uzman Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi36 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Kamil ERTEKİN'in Yazıları
► Zor Hasta ile Psikoterapi Dr.İbrahim SARI
► Hasta Eden Yapı Psk.Remzi KARAKAYA
► Hasta ve Yaşlılarla Yaşam Psk.Nihal ARAPTARLI
► Bana Hasta Olduğumu İspat Et Psk.İzzet GÜLLÜ
► Hasta Doktor İletişiminde Sorunlar Psk.Dnş.Halil İbrahim ÇABUK
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,732 uzman makalesi arasında 'Hasta ve Hasta Yakınları ile İletişim' başlığıyla benzeşen toplam 29 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Öfke Yönetimi Ekim 2014
► Psikolojik Stress Eylül 2014
► Dissosiyatif Bozukluklar Mayıs 2014
► Zeka Nedir? Nisan 2014
◊ Heyecan ve Uyarılma Ağustos 2014
◊ Kişilik Bozuklukları Mart 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


15:25
Top