2007'den Bugüne 74,783 Tavsiye, 24,656 Uzman ve 16,927 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!Biyokimyasal(İlaç)Tedavisine Alternatif Biyofiziksel Terapi Yöntemleri 2
MAKALE #13028 © Yazan Psk.Meltem KIRMIZI | Yayın Ağustos 2014 | 1,770 Okuyucu
BİYOKİMYASAL(İLAÇ)TEDAVİSİNE ALTERNATİF BİYOFİZİKSEL TERAPİ YÖNTEMLERİ II

SEFT (Smell base emotional freedom tecnique)= Koku duyusu temelli duygusal özgürleştirme tekniği)
EMDR (Eye movement desensitization and reproccessing tecnique)=Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme tekniği)
HEARTMATH (Cardiovascular rhythms&neurologic&immune and hormonal systems)=(Kardiyovasküler ritimle immun-hormon ve nörolojik ritmin senkronize edilmesi )
CLEAR (Colored light entrainment and repatterning)=(Işık yolu ile sürükleme ve yeniden modelleme)
LST (Light stimulation theraphy)=(Işık uyarım terapisi)
AVE (Brainwave entrainment theraphy)=(Sesli ve görsel sürükleme terapisi)
BL (Brain-listening theraphy)=(Beyin temelli dinleme terapisi)
GWT (Green wave theraphy)=(Yeşil ışık terapisi)

Depresyon ve Anksiyete ,Travma Sonrası Stres Bozukluğu,Konsantrasyon ve Hafıza problemleri,Okuma ve Yazma Becerileri sorunları, DEHB- ADD ,Spor Performansının artırılması-Peak performans, Stres düzeyinin Azaltılmasında kullanılan yeni teknikler;
SEFT (Koku temelli Duygusal Özgürlük Tekniği)
Travma, İstismar, Stres, Anksiyete, korkular, fobiler, depresyon, keder, sigara,alkol uyuşturucu gibi ağır bağımlılıklar ve baş ağrısı, vücut ağrıları ve solunum güçlüğü de dahil olmak üzere fiziksel semptomların yüzlercesinde SEFT yöntemi son derecede etkilidir. Klasik EFT yöntemine nazaran daha yeni olan bu yöntem EFT gibi yine temel akupunktur tıbbına dayanır.
SEFT’e göre geçmiş çözülmemiş üzücü deneyimler hakkındaki anılar ve düşünceler vücudun enerji sisteminde sıkışıp kalmıştır. Bu negatif geri besleme döngüleri duygusal / fiziksel hastalıklara yol açan elektrik dengesizlikler oluşturabilir. SEFT sistemi,özellikle de koku duyusunu kullanarak doğal denge ve enerji akışını yeniden reorganize ederek düşünceler ve anıları uysallaştırır.Bir atasözünde de söylendiği gibi’’kedi bile tüyü doğrultusunda sevildiği için’’de etkili olur.
Tekniği
SEFT işlemi akupunktur ile ilişkili vücuttaki özellikle koku duyusunun özel enerji meridyenleri üzerine parmak ile dokunarak uygulanır.
(Daha önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi Koku hariç tüm duyularımız serebral kortex yolu ile talamusa erişir,talamus ise kortexle yüksek sinirsel bağlantısı sayesinde kortikal aktiviteyi yönlendirir.Beynin nöronal aktivitesi 0.5-25Hz arası frekansla uyarılır.TOUCH(Dokunma),FOTIC(Işık) ve AUDITORY(Ses) uyarımları beyin dalga aktivitesini etkiler.Sadece koku duyusunda bu yolu kullanma şansımız yoktur).İşte SEFT yöntemi standart EFT tekniğinin kokularla ilişkilendirilmesi esasına dayanır.Bu konuda ilginç bir çalışmada çocukluğunda yaşadığı bir travmayı baskılayan danışan,verdiği ön bilgiler kullanılarak,travma yaşadığı anda köy meydanında salça kaynatılması anında yayılan koku,seans anında EMDR VE EFT eşliğinde salçalı su kaynatılması şeklinde simule edilerek sorunun temeline inebilmiştir.
Yöntem tamamen zararsız olup herkese uygulanabilinir.
EMDR (Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) Tekniği
EMDR tekniği 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro tarafından göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başlamıştır.

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi İşleme Modeline göre beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, duygu, düşünce, duyum, imge, ses, koku gibi bilgiler işlenip ilişkili anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylece o deneyimle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem normal çalıştığında ruh sağlığını ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak kabul edilir.

Travmatik veya çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozulur. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Deneyimi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki işlevsel bilgilerle bağlantı kurulamaz ve akıl sağlığına uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler, beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir.
Hemen hemen hepimiz,özellikle çocukluk çağında,derin uykuda,yüksek bir yerden düşme,uçma deneyimi yaşamışızdır.Seküler,Darwinist yoruma göre,bu,ağaçlar üzerinde yaşayan,maymun atadan gelişen ilkel insanın yırtıcıların önüne düşme korkusu şeklindeki arkaik korkunun bir tezahürüdür.Uhrevi-dini anlayışa göreyse şeytana uyarak yasak meyveyi yiyerek cennetten dünyaya atılmanın travmatik yansımasıdır.

EMDR’ye göre ise rahatsızlıkların, olumsuz duygu, düşünce, davranış ve kişilik özelliklerinin arkasında uyum bozucu, işlev bozucu, işlenmeden ve izole bir şekilde depolanmış bu tür anılar yatar.
Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş çevresinde yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar arasında yer alabilirler.

EMDR, bu tür izole anıların işlenmesini sağlayan biyofiziksel araçlarla desteklenen fizyolojik temelli bir terapidir. Beynin zamanında yapamadığı işlemi yapmasını sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanması mümkün olur. Danışan artık rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür.

EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz. Yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişim sağlar.Örneğin ,Chicago Tribune ,Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırıdan kurtulanların EMDR’nin yaşadıkları travmanın çözümünde en etkili tedavi olduğunu kabul ettiklerini bildirmektedir.
Tekniği
EMDR ile, danışanın rahatsız edici bir deneyim / images, fiziksel duyumlar ve / veya düşüncelere odaklanması istenir. Terapist elini danışanın yüzünün önünde kenardan kenara hareket ettirdikçe, danışan gözleri ile el hareketini izler.Son hali ile yöntemde alternatif olarak, dikkatin bir yönden diğer bir yöne aktarılmasını sağlayan çeşitli cihazlar kullanılmaktadır. DAVID Delight,Alpha STIM,Neurotek Tapper gibi bu tür cihazlar yolu ile oluşturulan bu hızlı göz hareketlerinin (genellikle uykunun REM evresinde ortaya çıkar) veya dikkatin farklı yönlerden gelen uyarılara odaklanmasının, danışanın iyileşme sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir.
HeartMath emWave ™ Programı
HeartMath Araştırma Merkezi ,duygularla ve kalp ritmi ve bunun yanı sıra immün ve hormon sistemleri arasında ciddi bir ilişki olduğunu bulmuştur. Mayo Clinic’e göre, kardiyovasküler sağlık nörolojik sağlığa sıkı sıkı bağlıdır.Bu araştırmalar aslında çoğumuzun zaten sezgisel olarak bildiklerini kanıtlıyor.
EmWave ™ Doc Childre ve HeartMath Enstitüsü tarafından yapılan bilimsel araştırmalara dayalı olarak geliştirilmiştir. HİM araştırmalarına göre kalbin ritmik desenleri ile senkronize ettiğinizde, nöronlar da sürüklenme denilen bir fizyolojik durumuna girerler.
Teknik ve yöntem, otonom sinir sisteminin iki kolu arasında uyumlu bir denge kurmayı amaçlar. Artan fizyolojik etkinlik optimum performans sağlar. Bu sofistike Biofeedback teknoloji ile pratiği, stresi azaltarak canlılık, üretkenlik, iş / yaşam dengesinin artırılması ve hayal kırıklığı, öfke, depresyon ve anksiyetede hızlı düşmelerle simgelenen inanılmaz gelişmeler gösterebilir.
DAVID Delight EmWave ™ sadece bilgisayarınızda usb portuna takılan bir kulak sensörü aracılığıyla tüm önemli kalp ritimleri kaydederek fizyolojik durumunu gösterir.
CLEAR Terapi (Renkli Işık sürüklenmesi ve Yeniden Modelleme)
Açık renkli ışık kullanılarak çözülmemiş temel duygusal sorunların çözülmesi için bir yöntemdir.
Yanıp sönen Işık ve Brainwave sürüklenmesi
1930 yılında Dr WG Walter yanıp sönen ışıkların beyindeki flaş (Beyin ve brainwave sürüklenme bakınız) ritmini buldu. Daha sonra flaş oranının belli hızlarda ayarlandığı zaman, bu hıza beynin adaptasyon için beta, alfa, teta ya da delta beyin dalgaları ile cevap verdiği belirlendi.
Tekniği Hakkında
Geleneksel psikolojik tedavide, tedavi sürecinin hedefi davranışların ve inançların altta yatan nedenlerinin bilincinde olmaktır. Bu durum ise bir beta baskın(tam bilinçli)hal gerektirir. İnançlar ve duygular sık ​​sık yeniden yapılandırılarak danışanın beyin dalga frekansındaki işlevsiz düşünceler veya anılar ayıklanarak travma kökenli frekansı seçilir. İlk oturumda, danışan 11 farklı renkli ışıkla uyarılır.CLEAR terapide danışanın sorunun hızlı çözümünü kolaylaştırmak için göz hareketi (EMDR bakınız), nefes çalışmaları ve meridyen-bazlı terapiler (EFT bakınız) ile koordine edilir.(DAVID)
LST (Işık Uyarım Tedavisi)
LST nedir?
Beyne yönelik ilk ve en önemli duyusal girdi, görsel ışık algısı biçiminde olduğundan, hafif beyin fonksiyonu üzerinde büyük etkiye sahiptir ve bu non-invaziv tekniğin odak noktasıdır. Downing Tekniği de denen bu teknik John Downing, OD, Ph.D. tarafından geliştirilen nörosensöriyel stimülasyon çalışmaları ile ve 25 yıllık araştırma ve klinik gözlem boyunca geliştirilmiştir.

LST’den kimler yararlanabilir?
Çocuklarda 5-7 yaşlarda erken öğrenme gelişim becerilerini geliştirmek için; çocukların davranış modifikasyonu için 8-12 yaş, öğrenme ve spor geliştirme; spor performansı, eğitim başarısı alanlarında ; ADD, DEHB, disleksi, konsantrasyon ve bellek de dahil olmak üzere SAD yetişkin ve öğrenme güçlüğü olan çocuklar; yetişkin ve benlik saygısı sorunları, duygu ve davranış bozuklukları, anksiyete, stres, depresyon ve ışık hassasiyetinden muzdarip çocuklarda.(İnsanlarda lens 295-400 nm ışığı filtreler.Normal olarak insanlar sadece 400-700 nm ışığı görürler.Ancak bunda bazı sınır ve değişimler mevcuttur.Yaşla beraber filtreleme özelliği değişir.Çocuklarda retinaya 320 nm ışık ulaşmakta ve bunun sebebi halen bilinmemektedir.Ergenlerde bu filtre edilir.Yaşlılarda ise 400-450 nm ışığın retinaya ulaşması engellenir.Bu,azalan savunma sistemi nedeni ile (glutatyon,antioksidanlar) ışığa bağlı olarak gelişecek retina zedelenmelerini engellemeye yönelik bir savunma mekanizmasıdır.Sadece bu bilgiler bile ışığın önemini göstermeye yeter).
LST için Kontrendikasyonlar
Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar gibi ciddi zihinsel veya duygusal bozuklukları olanlar ve epilepsi hastaları faydalanamaz. Göz hastalıklarından muzdarip olanlar LST için önce kendi optometristlerinden veya göz doktorundan izin almalıdır. Portal hipertansiyon veya yüksek kan basıncı olanlar için de doktor izni gerekir.
Beyin ve Beyin dalga sürüklenmesi-DAVID Cihazı
Biyofeedback vücut sistemleri hakkında elektrofizyolojik cihazlar yolu ile toplanan bilgilerin düzenlenmesi yolu ile bu sistemlerin fonksiyonlarının(beyin dalgaları,kas tonusu,deri iletkenliği,kalp hızı,ağrı algısı gibi) irade yolu ile regüle edilmesidir.Ancak vücutta bu kontrol mekanizmasından önce gelen ,daha basit temel bazı kontrol yolları da vardır.’’OPEN LOOP’’ ve ‘’CLOSE LOOP’’ buna örnektir.Feedback ile bunlar arasındaki farkı zamanında okullarda çok başımızı ağrıtan meşhuur havuz problemi ile açıklamaya çalışalım; Open loop sistemde bir havuzu 10 musluk dolduruyor olsun,10 musluk da boşaltsın;şayet dolduran musluk şiddeti 1,boşaltan da 1 ise sisteminiz stabil kalır.Dolduran 2 boşaltan 1 seviyesinde ise havuz taşar,tersi durumda ise havuzunuz boşalır.Close loop da ise havuzun su seviyesini veya boşalma seviyesini havuza su basan veya boşaltan musluklara bir sensörle bildirirsiniz,musluklar bu seviyeye göre suyu açar veya kısar,böylece istenen seviyeyi tutturursunuz.Park ve bahçelerdeki süs havuzları, şelaleler bu esasa göre çalışırlar.

Koku hariç tüm duyularımız serebral kortex yolu ile talamusa erişir,talamus ise kortexle yüksek sinirsel bağlantısı sayesinde kortikal aktiviteyi yönlendirir.Beynin nöronal aktivitesi 0.5-25Hz arası frekansla uyarılır.TOUCH(Dokunma),FOTIC(Işık) ve AUDITORY(Ses) uyarımları beyin dalga aktivitesini etkiler.Dokunma ve deri iletkenliği konusunu Andulasyon terapisi kapsamında inceledik. İşitsel ve görsel uyarı AVE ise ses ve ışık simülasyonu ile EEG dalgalarının regüle edilmesidir.Açık döngü AVE simülasyonunda geri besleme veya kontrol yokken kapalı sistemlerde EEG tepkileri bu amaçla kullanılır. Fotik simülasyonla ilgili ilk klinik rapor Fransa’da Pierre Janet’in SalpêtrièreHastahanesi’nde ansiyete ve histeri krizleri geçiren bir kadının örgü örerken önünde oturduğu titrek gazışığı lambası nedeni ile krizlerde azalmaya diğer etmenlerin sırayla elenmesi sonucu fotik uyarımın sebep olduğunu saptaması ile litaretüre girdi.(Alanı geliştirenler arasında Walter,Kroger,Schneider,Huxley,Collura,Thomas ve D.Siever anılmalıdır.)

Ses simülasyonu ile ilgili ilk çalışma ise W.H.Dowe tarafından yapılmış,G.Oster tarafından geliştirilmiştir.

Bineural Beat Uyarım denen bu yöntemde,iki kulağa iki ayrı frekansta bir ton verildiğinde beyin bineural beat denen üçüncü bir ton algılıyor.Örneğin sağ kulağa 500 Hz sol kulağa 510 Hz ses tonu dinletilirse superior collucus’ta 10 Hz frekans oluşuyor.Bu 10 Hz frekans ise beyin dalgalarından alfa dalgasını tetikliyor,uyarıyor,sürüklüyor.Sonuçta beyinde hakim frekans 10 Hz frekans oluyor.Dolayısı ile AVE etkisi ile EEG aktivitelerinin değiştirilmesi,ayrışmış indüksiyon,limbik stabilizasyon,melatonin,beta endorfin,serotonin,nörepinefrin gibi nörotransmitterlerin üretiminde ve serebral kan akımında artış sözkonusu olmaktadır.

AVE sistemindeki CES modülü ise non-invaziv cranial electric stimulation sağlamaktadır.Bu yöntem aslında 2000 yıldır bilinip kullanılmıştır.İlk olarak Roma’lı hekim Scribonius Largus bu amaçla torpido balıklarını kullanmıştır.Yine GALEN elektrikli kimi balıkları kullanmıştır.Bu alanda G.Aldini,A.Volta,Leduc,Rouxeau,Patterson da anılmadan geçmemelidir.

CES yolu ile serotonin,GABA,endorfin,norepinefrin ve dopamin miktarının arttığı,kortizol oranın azaldığı,alfa dalgalarının arttığı gösterilmiştir.
Beyin ve Dinleme Programı
Dinleme Programı, özellikle klasik müzik,bineural beat müzik ve DAVID Delight kullanılarak yapılır.
Dikkat sorunları, öğrenme problemleri, işitsel işleme güçlüğü, ses hassasiyetler, enerji düzeyi ve güven, konuşma ve motor kontrol, işitsel algı ve duyarlılık, müzikal ve vokal ifade, öz saygı, motivasyon, sosyal etkileşim, dil, okuma, imla ve el yazısı, fiziksel denge ve koordinasyonu, konuşulanları anlamama gibi sorunlarda kullanılır.
Program Etkinliği
Programda günlük 1 ila 2 onbeş dakikalık dinleme oturumları , haftada beş gün gerektirir. Ortalama Program uzunluğu yirmi haftadır. Dinleme yüksek kaliteli bir çift kulaklık aracılığıyla yapılır.
Bu program ev, okul, klinik ve iş ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, tek başına bir ses uyarımı olabileceği gibi Andulasyon yöntemi gibi başka yöntemin bir ilavesi olarak kullanılabilir.

Yeşil Dalga Terapisi
Yeşil Dalga Terapisi yeşil lazer ışığı, mikro akım enerji(CES) ve EMDR [Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden Modelleme] ve EFT [Duygusal Özgürleşme Tekniği ] ilkelerinin bazılarını birleştiren bir tekniktir. Bu kombine tedavi ile rahatsız edici ve travmatik duygu ve iç görüntülerin serbest hızlı bir negatif feedback yanıtı oluşturulur.Teknik daha sonraları özellikle görme özürlü bireylere yönelik olarak adapte edilmiştir.(Bu alanda ülkemizdeki en önemli çalışma ise A.ܒde EMDR tekniğine yaratıcı biçimde görme özürlü danışanda dize vurma yolunu ekleyerek sonuç alan Şennur Tutarel Kışlak tarafından sunulmuştur)
İşte tekniğin kısa bir açıklaması:
Biyolojik hücrelerin UV ve görünür spektrum aralığında yer alan tayf frekansları "biyofoton emisyon" olarak bilinen bir hücresel bir ışık verir. Bu teori Rus embriyolog Alexander G. Gurwitsch tarafından 1922 yılında geliştirildi ve daha sonra 1974 yılında Fritz Albert Popp tarafından sistemik araştırmalarla teyit edilmiştir.
Vücuttan kaynaklanan bu biyofoton ışık bütün vücudu saran tutarlı bir biyofoton alan oluşturur. Bu alan organizmada herhangi bir yere ışık hızı ile sinyallerinin iletimini etkinleştirmek veya düzenlemek veya kimi biyokimyasal süreçlerini inhibe etmekte kullanılabilinir.[Marco Bishof, Optometric Fototerapi Dergisi, Mart 2005]
Roger Callahan ve onun Düşünce Alanı Terapisi yaklaşımı çalışmaları ile biyofoton teorisi birleştirilerek bu terapi geliştirilmiştir.

Yazan:Dr.Duru Hakan K,Psikolog Meltem KIRMIZIREFERANSLAR;
Ş.Tutarel Kışlak
Alice Nixon
Ç.Hocaoğlu
N.E.Özgüler
M.Hacıoğlu
A.T.Aker
Doğan Demirkan Özdemir
Hakan Balıbey
J.Bisson
G.Ironson
M.L.Van Ellen
Roger Callahan
Marco Bishof
David Siever
John Downing
W.G. Walter
Francine Shapiro
E.Ören,R.Solomon
Dr Childre
Ö.KAVAKÇI
EMDR TÜRKİYE
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Biyokimyasal(İlaç)Tedavisine Alternatif Biyofiziksel Terapi Yöntemleri 2" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Meltem KIRMIZI'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Meltem KIRMIZI'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Meltem KIRMIZI Fotoğraf
Psk.Meltem KIRMIZI
Kocaeli ve İzmir
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi74 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Özgeçmiş - Çalışma Alanları - Makaleler (29) - Videolar - İletişim Bilgileri
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Meltem KIRMIZI'nın Makaleleri
► Eğitim Sistemimiz ve Alternatif Sistem Psk.Dnş.Mehmet Zeki İLGAR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 16,927 uzman makalesi arasında 'Biyokimyasal(İlaç)Tedavisine Alternatif Biyofiziksel Terapi Yöntemleri 2' başlığıyla benzeşen toplam 59 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Beynin Plastisitesi PDF Mayıs 2015
► Otizm PDF Mayıs 2015
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


06:37
Top