2007'den Bugüne 79,353 Tavsiye, 25,457 Uzman ve 17,757 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Gebelikde Down Sendromu Tarama Testleri
MAKALE #13428 © Yazan Op.Dr.Ayşe DARAMA | Yayın Ekim 2014 | 11,951 Okuyucu
GEBELİKDE DOWN SENDROMU TARAMA TESTLERİ
(Prenatal Tarama Teestleri)
Down sendromu yirmibirinci kromozomda görülen bozulma sonucu olan doğumsal bir hastalıkdır.Down Sendromu doğumda en sık karşılaşılan anomalılerdendir.Yediyüz canlı doğumda bir görülür.Bu bebeklerin IQ (zeka seviyeleri) düşüktür,50 nin altındadır.Birçok yapısal anomalileri vardır.Doğumda bebeğin genel sağlık durumuna bağlı olarak bebek ölüm oranı 24 kat fazla görülür.
Down sendromlu bebeklerin zeka seviyeleri düşük olduğundan ve bu testler down sendromu riskini belirlediği için halk arasında zeka testi olarak da bilinmektedir.Bu testler sonucunda gebenin riski yok ise bu doğacak bebeğin zekasının yeterli olacağı anlamını taşımaz.Çünkü down sendromundan başka zeka geriliğine neden olan bir çok hastalık vardır.Bu testlerle Down Sendromu(Trizomi 21), Edwards Sendromu(Trizomi 18),NTD(Nöral Tüp Defekti-halk arasında omurga arasından oluşabilecek açıklıklar ve beyin anomalileri olarak bilinir) taramaları yapılır.
Down Sendromunun kesin tanısı invazif testler dediğimiz amniosentez,kordosentez ve koryonvillus (CVS) örneklemesi ile olur.İlk üç ay içinde koryon villus örneklemesi,ikinci üç ay içinde amnıosentez (anne karnından iğne ile girilerek bebeğin suyundan az miktar alınması) veya kordosentez (kordon kanından kromozom tayini ) yapılır.
İnvazif testlerin % 1 gibi gebeliğin sonlanması,düşük riski taşıması gibi sebeplerle tarama testleri öncelikle tercih edilmektedir.
Bu testlerde biyokimyasal değerlerle anne yaşı kombine (edilir,ortaya çıkan sonuçlarla hastalığın olma riski bulunur.
Tarama Testleri
İkili test,üçlü test,dörtlü test ve entegre test şeklindedir.
Tarama Testlerinde Önemli Olan Hormonlar
-AFP (Alfa föto protein) Fetusun vitellus kesesi ve gastrointestinal sistemi tarafından üretilen bir glikoproteindir.AFP nöral tüp defaktleri açısından iyi bir tarama testidir. Anne kanındaki yüksek AFP düzeyleri açık spina bifida (omurga açığı) ve anensefali (bebeğin beyninin gelişmemesi) ile anlamlı derecede ilişkilidir
Down Sendromunda ise anne AFP düzeyi 15-20 gebelik haftaları arasında normal değerlerin altında seyreder.
Estriol-Down Sendromlu gebeliklerde anne serumu unkonjuge estriol düzeyleri anlamlı derecede düşüktür,MoM değerleri 0,65-0,79 arasındadır.
Ankonjuge estriol anne yaşına bağlı olmayan bir değerdir,anne yaşı ile kombine edilebilir veya tek başına değerlendirilebilir.Rutin taramalarda anne yaşı ve AFP ile birlikte değerlendirildiğinde unkonjuge estriolun riski öngörme gücü artar.
-hCG ikinci üç ay değerlendirilmelerinde anne serumunda hCG düzeyleri Down Sendromlularda sağlıklı gebelere göre anlamlı derecede yüksek bulunur.
İnhibin –A Anne yumurtalıklarından salınan bir hormondur.1992 den beri Down Sendromu tarama testlerinde yer almaya başlamıştır.Down Sendromlu gebeliklerde anne serumunda yüksek düzetde tesbit edilebilmektedir.İnhibin –A anne yaşı ile kombine edilirse Down Sendromu tesbit oranı yaklaşık yüzde 40 dır. Yüzde beş yanlış pozitiflik
-PAPP-A Sadece gebe serumunda bulunan glikoproteindir.
Down Sendromlu gebeliklerde 8-13 haftada anlamlı şekilde düşmektedir.İlginç olan 17-19 haftalarda normal düzeye dönmesidir.
PAPP-A ilk üç ayda sonuç alınabilmesi nedeniyle erken dönemde Down Sendromu taramasında çok güçlü bir parametredir.
GÜNÜMÜZDEKİ TARAMA TESTLERİ
-İkili entegre test
-Üçlü test
-Dörtlü test
-Entegre test olarak yapılmaktadır.
İKİLİ ENTEGRE TEST
Geç dönem birinci trimester (11-14 hafta tamamlanmış) testidir.Ultrasonografi ile bebeğin ense kalınlığı (NT ) ölçülerek bu değer ile aynı gün anneden alınan kandan bakılan hCG ve PAPP-A değerleri anne yaşı ile birlikte değerlendirilerek gebelikdeki trizomı 21 ve 18 riski % 87 oranında belirlenir.Eğer NT ölçülmeden sadece hCG vePAPP-A bakılırsa bu teste ikili test denir ve risk tesbit oranı % 65 dir.Yani test yapılıp sonuç normal gelmesi bebeğin bu hastalıkları kesinlikle taşımayacağı anlamına gelmez,test normal gelip bebek down sendromlu doğabilir,test sonucunda yüksek risk belirlenirse CVS veya amnıosentezle kesin tanı konulur.
Test sonuçlarında Down Sendromu için yüksek risk sınırı 1/270 ve yukarısı değerlerdir.Edwars sendromu için ise 1/100 dür. Amnıosentez sonrası düşük oranı % 0,5 ve 1 arasındadır,CVS de bu oran daha yüksek olabilir ve amnıosenteze göre uygulaması biraz daha hekim açısından zordur.
ÜÇLÜ TEST
Erken dönem (14 -20 haftaları tamamlamış) ikinci trimester testidir.
AFP (alfa –fetoprotein ),ankonjuge estriol ,hCG ile birlikte anne yaşı değerlendirilir.Aynen ikili testde olduğu gibi anneden alınan kandan bakılır.Bebekde Down Sendromu,Edwards Sendromu,NTD (nöral tüp defekti ) risk oranlarını belırleyen tarama testidir.İkili testden bir farkı NTD riskinin de belirlenmesidir.NTD riski AFP değelerine göre belirlenir.2.5 MoM değerlerinin üstü riskli kabul edilir, NTD bebeğin sinir sistemini ilgilendiren bir hastalıkdır.Halk arasında bebeğin sırtının açık olması diye tariflenir. A çık spina bifida,kapalı spına bifida ,anensefali (bebeğin beyninin oluşmaması ) bu gruba giren hastalıklardandır.1000 doğumda 1-2 görülür. Risk oranları Down Sendromu için 1/270 ,edwards sendromu için 1/100 ,NTD için ise 2,5 MoM AFP değeri üstüdür.Risk değerleri yüksek ise amnıosentez önerilir.Anne karnından su alınarak kromozomal çalışma yapılır
Üçlü test bazı laboratuarlarda 22 haftaya kadar çalışılmaktadır.
DÖRTLÜ TEST
Erken dönem 14-20 haftaları tamamlamış gebelerde ,bu haftalar arasında yapılan testdir,bazı laboratuarlarda bu test 22 haftaya kadar yapılabilmektedir.AFP,unkonjuge estriol,hCG ve inhibin A ölçülerek bulunan değerler anne yaşı ile değerlendirilir ve bebeğin down sendromu,edwards sendromu,NTD riski tesbit edilir. % 81 oranında bebeğin anomalılı olup olmadığı tesbit edilir,Risk yüksek tesbit edilmişse amnıosentez veya kordosentez önerilir.Kordosentezde anne karnından bir iğne ile girilerek bebeğin kordonundan kan örneği alınır ve kromozom çalışması yapılır.
ENTEGRE TEST
Gebeliğin farklı evrelerinde ölçülen biyokimyasal değerlerin tek bir test sonucu şeklinde entegre edilmesidir.Birinci trimesterdeki NT değeri,PAPP-A seviyesinin,ikinci trimesterdeki (ikinci 3 ay ) 4 lü test ile entegre edilmesidir.Entegre test ile risk % 95 oranında tesbit edilir.
Down sendromu tarama testleri tüm gebelere önerilmeli, bu hastalıkla doğan bebeklerin yaşama şansları,yaşarlarsa hayatta karşılaşacakları sıkıntılar açıklıkla anlatılmalı.Yüksek risk taşıyan gebelere ise invazif testler (amnıosentez,koryon villus örneklemesi,kordosentez ) önerilmeli.Tüm dönemlerde yapılan tarama testlerinde %5 gibi yalancı pozitiflik olabilmektedir.
TARAMA TESTLERİNİN BAŞARI ORANLARI
Birinci trimester tarama testi ile (NTölçümü,PAPP-A,hCG ) % 87 tesbit
İkinci trimester üçlü tarama testi ile (AFP,hCG ,unkonjuge estriol ) % 69
İkinci trimester dörtlü tarama ile (AFP,hCG,unkonjuge estriol,inhibin A ) %81
Birinci trimestr kombine tarama ve ikinci trimester dörtlü tarama ile % 95
Entegral tarama ile %96 başarı elde edilir,Bu değerlere % 5 yalancı pozitiflik dahildir.
Günümüzde AFP,hCG,unkonjuge estradiol ve inhibin –A nın kombinasyonu olarak bakılan dörtlü tarama testi en populer olandır.
İkili entegre testin avantajı % 87 netice alınması ve ilk trimesterin geç döneminde yani ilk üç ayın sonunda sonuç alınabilmesi verisk yüksek ise CVS ile (koryon villus örneklemesi ) kesin sonuç alınmasıdır.Yukarda bahsedilen hastalıklardan biri tesbit edilirse gebelik erken dönemde sonlandırılabilmektedir.
Birinci trimesterde başvuran gebeler için entegre test en etkili ve güvenli test olarak öne sürülmektedir.İkinci sırada serum entegre test yer almaktadır.İlk defa ikinci trimesterde kliniğe başvuran hastalarda dörtlü test en iyi test olarak kabul edilmektedir.Down sendromu açısından antenatal taramada tek başına üçlü (alfa feto protein,unkonjuge estriol ve hCG) testin uygulanması yada tek başına ense kalınlığına (anne yaşı ile birlikte ya da tek başına )bakılması desteklenmemektedir.
Down sendromu açısından tek başına üçlü test veya tek başına ense kalınlığına bakmak yeterli olmayabilir.
35 yaşın üzerindeki gebeliklerde ikili,üçlü ve dörtlü test yerine direkt olarak amnıosentez yapılması ve kesin sonuç alınması daha uygundur.
İKİZ ,ÜÇÜZ GEBELİKLERDE TARAMA TESTLERİ
İkiz ve üçüz gebeliklerde salınan hormon düzeyleri tek gebeliklere göre daha fazladır.Bu nedenlerle taramalarda kullanılan hormon seviyeleri ikili ve üçlü testlere uygulanamaktadır.Örneğin AFP değeri ikiz gebelikde tek gebelik değerinin 2 katı ,üçüz gebelikde üç katıdır.İkiz gebelikde kabul edilen sınır değer 4 MoM dur.Bu nedenle down sendromu tarama testleri çoğul gebeliklerde uygulanmamaktadır.Sadece detaylı ultrason ile NT,burun kemiği varlığı,duktus venozus ve triküspit kapak ölçümü yapılarak riskler değerlendirilir.
GEBELİKDE DOWN SENDROMU TARAMA TESTLERİ
(Prenatal Tarama Teestleri)
Down sendromu yirmibirinci kromozomda görülen bozulma sonucu olan doğumsal bir hastalıkdır.Down Sendromu doğumda en sık karşılaşılan anomalılerdendir.Yediyüz canlı doğumda bir görülür.Bu bebeklerin IQ (zeka seviyeleri) düşüktür,50 nin altındadır.Birçok yapısal anomalileri vardır.Doğumda bebeğin genel sağlık durumuna bağlı olarak bebek ölüm oranı 24 kat fazla görülür.
Down sendromlu bebeklerin zeka seviyeleri düşük olduğundan ve bu testler down sendromu riskini belirlediği için halk arasında zeka testi olarak da bilinmektedir.Bu testler sonucunda gebenin riski yok ise bu doğacak bebeğin zekasının yeterli olacağı anlamını taşımaz.Çünkü down sendromundan başka zeka geriliğine neden olan bir çok hastalık vardır.Bu testlerle Down Sendromu(Trizomi 21), Edwards Sendromu(Trizomi 18),NTD(Nöral Tüp Defekti-halk arasında omurga arasından oluşabilecek açıklıklar ve beyin anomalileri olarak bilinir) taramaları yapılır.
Down Sendromunun kesin tanısı invazif testler dediğimiz amniosentez,kordosentez ve koryonvillus (CVS) örneklemesi ile olur.İlk üç ay içinde koryon villus örneklemesi,ikinci üç ay içinde amnıosentez (anne karnından iğne ile girilerek bebeğin suyundan az miktar alınması) veya kordosentez (kordon kanından kromozom tayini ) yapılır.
İnvazif testlerin % 1 gibi gebeliğin sonlanması,düşük riski taşıması gibi sebeplerle tarama testleri öncelikle tercih edilmektedir.
Bu testlerde biyokimyasal değerlerle anne yaşı kombine (edilir,ortaya çıkan sonuçlarla hastalığın olma riski bulunur.
Tarama Testleri
İkili test,üçlü test,dörtlü test ve entegre test şeklindedir.
Tarama Testlerinde Önemli Olan Hormonlar
-AFP (Alfa föto protein) Fetusun vitellus kesesi ve gastrointestinal sistemi tarafından üretilen bir glikoproteindir.AFP nöral tüp defaktleri açısından iyi bir tarama testidir. Anne kanındaki yüksek AFP düzeyleri açık spina bifida (omurga açığı) ve anensefali (bebeğin beyninin gelişmemesi) ile anlamlı derecede ilişkilidir
Down Sendromunda ise anne AFP düzeyi 15-20 gebelik haftaları arasında normal değerlerin altında seyreder.
Estriol-Down Sendromlu gebeliklerde anne serumu unkonjuge estriol düzeyleri anlamlı derecede düşüktür,MoM değerleri 0,65-0,79 arasındadır.
Ankonjuge estriol anne yaşına bağlı olmayan bir değerdir,anne yaşı ile kombine edilebilir veya tek başına değerlendirilebilir.Rutin taramalarda anne yaşı ve AFP ile birlikte değerlendirildiğinde unkonjuge estriolun riski öngörme gücü artar.
-hCG ikinci üç ay değerlendirilmelerinde anne serumunda hCG düzeyleri Down Sendromlularda sağlıklı gebelere göre anlamlı derecede yüksek bulunur.
İnhibin –A Anne yumurtalıklarından salınan bir hormondur.1992 den beri Down Sendromu tarama testlerinde yer almaya başlamıştır.Down Sendromlu gebeliklerde anne serumunda yüksek düzetde tesbit edilebilmektedir.İnhibin –A anne yaşı ile kombine edilirse Down Sendromu tesbit oranı yaklaşık yüzde 40 dır. Yüzde beş yanlış pozitiflik
-PAPP-A Sadece gebe serumunda bulunan glikoproteindir.
Down Sendromlu gebeliklerde 8-13 haftada anlamlı şekilde düşmektedir.İlginç olan 17-19 haftalarda normal düzeye dönmesidir.
PAPP-A ilk üç ayda sonuç alınabilmesi nedeniyle erken dönemde Down Sendromu taramasında çok güçlü bir parametredir.
GÜNÜMÜZDEKİ TARAMA TESTLERİ
-İkili entegre test
-Üçlü test
-Dörtlü test
-Entegre test olarak yapılmaktadır.
İKİLİ ENTEGRE TEST
Geç dönem birinci trimester (11-14 hafta tamamlanmış) testidir.Ultrasonografi ile bebeğin ense kalınlığı (NT ) ölçülerek bu değer ile aynı gün anneden alınan kandan bakılan hCG ve PAPP-A değerleri anne yaşı ile birlikte değerlendirilerek gebelikdeki trizomı 21 ve 18 riski % 87 oranında belirlenir.Eğer NT ölçülmeden sadece hCG vePAPP-A bakılırsa bu teste ikili test denir ve risk tesbit oranı % 65 dir.Yani test yapılıp sonuç normal gelmesi bebeğin bu hastalıkları kesinlikle taşımayacağı anlamına gelmez,test normal gelip bebek down sendromlu doğabilir,test sonucunda yüksek risk belirlenirse CVS veya amnıosentezle kesin tanı konulur.
Test sonuçlarında Down Sendromu için yüksek risk sınırı 1/270 ve yukarısı değerlerdir.Edwars sendromu için ise 1/100 dür. Amnıosentez sonrası düşük oranı % 0,5 ve 1 arasındadır,CVS de bu oran daha yüksek olabilir ve amnıosenteze göre uygulaması biraz daha hekim açısından zordur.
ÜÇLÜ TEST
Erken dönem (14 -20 haftaları tamamlamış) ikinci trimester testidir.
AFP (alfa –fetoprotein ),ankonjuge estriol ,hCG ile birlikte anne yaşı değerlendirilir.Aynen ikili testde olduğu gibi anneden alınan kandan bakılır.Bebekde Down Sendromu,Edwards Sendromu,NTD (nöral tüp defekti ) risk oranlarını belırleyen tarama testidir.İkili testden bir farkı NTD riskinin de belirlenmesidir.NTD riski AFP değelerine göre belirlenir.2.5 MoM değerlerinin üstü riskli kabul edilir, NTD bebeğin sinir sistemini ilgilendiren bir hastalıkdır.Halk arasında bebeğin sırtının açık olması diye tariflenir. A çık spina bifida,kapalı spına bifida ,anensefali (bebeğin beyninin oluşmaması ) bu gruba giren hastalıklardandır.1000 doğumda 1-2 görülür. Risk oranları Down Sendromu için 1/270 ,edwards sendromu için 1/100 ,NTD için ise 2,5 MoM AFP değeri üstüdür.Risk değerleri yüksek ise amnıosentez önerilir.Anne karnından su alınarak kromozomal çalışma yapılır
Üçlü test bazı laboratuarlarda 22 haftaya kadar çalışılmaktadır.
DÖRTLÜ TEST
Erken dönem 14-20 haftaları tamamlamış gebelerde ,bu haftalar arasında yapılan testdir,bazı laboratuarlarda bu test 22 haftaya kadar yapılabilmektedir.AFP,unkonjuge estriol,hCG ve inhibin A ölçülerek bulunan değerler anne yaşı ile değerlendirilir ve bebeğin down sendromu,edwards sendromu,NTD riski tesbit edilir. % 81 oranında bebeğin anomalılı olup olmadığı tesbit edilir,Risk yüksek tesbit edilmişse amnıosentez veya kordosentez önerilir.Kordosentezde anne karnından bir iğne ile girilerek bebeğin kordonundan kan örneği alınır ve kromozom çalışması yapılır.
ENTEGRE TEST
Gebeliğin farklı evrelerinde ölçülen biyokimyasal değerlerin tek bir test sonucu şeklinde entegre edilmesidir.Birinci trimesterdeki NT değeri,PAPP-A seviyesinin,ikinci trimesterdeki (ikinci 3 ay ) 4 lü test ile entegre edilmesidir.Entegre test ile risk % 95 oranında tesbit edilir.
Down sendromu tarama testleri tüm gebelere önerilmeli, bu hastalıkla doğan bebeklerin yaşama şansları,yaşarlarsa hayatta karşılaşacakları sıkıntılar açıklıkla anlatılmalı.Yüksek risk taşıyan gebelere ise invazif testler (amnıosentez,koryon villus örneklemesi,kordosentez ) önerilmeli.Tüm dönemlerde yapılan tarama testlerinde %5 gibi yalancı pozitiflik olabilmektedir.
TARAMA TESTLERİNİN BAŞARI ORANLARI
Birinci trimester tarama testi ile (NTölçümü,PAPP-A,hCG ) % 87 tesbit
İkinci trimester üçlü tarama testi ile (AFP,hCG ,unkonjuge estriol ) % 69
İkinci trimester dörtlü tarama ile (AFP,hCG,unkonjuge estriol,inhibin A ) %81
Birinci trimestr kombine tarama ve ikinci trimester dörtlü tarama ile % 95
Entegral tarama ile %96 başarı elde edilir,Bu değerlere % 5 yalancı pozitiflik dahildir.
Günümüzde AFP,hCG,unkonjuge estradiol ve inhibin –A nın kombinasyonu olarak bakılan dörtlü tarama testi en populer olandır.
İkili entegre testin avantajı % 87 netice alınması ve ilk trimesterin geç döneminde yani ilk üç ayın sonunda sonuç alınabilmesi verisk yüksek ise CVS ile (koryon villus örneklemesi ) kesin sonuç alınmasıdır.Yukarda bahsedilen hastalıklardan biri tesbit edilirse gebelik erken dönemde sonlandırılabilmektedir.
Birinci trimesterde başvuran gebeler için entegre test en etkili ve güvenli test olarak öne sürülmektedir.İkinci sırada serum entegre test yer almaktadır.İlk defa ikinci trimesterde kliniğe başvuran hastalarda dörtlü test en iyi test olarak kabul edilmektedir.Down sendromu açısından antenatal taramada tek başına üçlü (alfa feto protein,unkonjuge estriol ve hCG) testin uygulanması yada tek başına ense kalınlığına (anne yaşı ile birlikte ya da tek başına )bakılması desteklenmemektedir.
Down sendromu açısından tek başına üçlü test veya tek başına ense kalınlığına bakmak yeterli olmayabilir.
35 yaşın üzerindeki gebeliklerde ikili,üçlü ve dörtlü test yerine direkt olarak amnıosentez yapılması ve kesin sonuç alınması daha uygundur.
İKİZ ,ÜÇÜZ GEBELİKLERDE TARAMA TESTLERİ
İkiz ve üçüz gebeliklerde salınan hormon düzeyleri tek gebeliklere göre daha fazladır.Bu nedenlerle taramalarda kullanılan hormon seviyeleri ikili ve üçlü testlere uygulanamaktadır.Örneğin AFP değeri ikiz gebelikde tek gebelik değerinin 2 katı ,üçüz gebelikde üç katıdır.İkiz gebelikde kabul edilen sınır değer 4 MoM dur.Bu nedenle down sendromu tarama testleri çoğul gebeliklerde uygulanmamaktadır.Sadece detaylı ultrason ile NT,burun kemiği varlığı,duktus venozus ve triküspit kapak ölçümü yapılarak riskler değerlendirilir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Gebelikde Down Sendromu Tarama Testleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Op.Dr.Ayşe DARAMA'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Op.Dr.Ayşe DARAMA'nın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ayşe DARAMA Fotoğraf
Op.Dr.Ayşe DARAMA
İstanbul
Doktor "Kadın Hastalıkları ve Doğum - Jinekoloji"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi1 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
.
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Op.Dr.Ayşe DARAMA'nın Makaleleri
► Gebelikte Tarama Testleri Dr.Derya Zerrin GÖKAY
► Gebelikte Tarama Testleri Dr.Şule AYDIN
► Gebelikte Tarama Testleri Dr.Nuray ATACAN
► Gebelikte Tarama Testleri Dr.Hasan YILDIZ
► Gebelikteki Tarama Testleri Dr.Lale Zeynep KANMAZ
► Gebelikte Yapılabilecek Tarama Testleri Op.Dr.Aynur ŞENDEMİR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,757 uzman makalesi arasında 'Gebelikde Down Sendromu Tarama Testleri' başlığıyla benzeşen toplam 64 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Normal Doğum ve Seyri Aralık 2014
► Aile Planlaması Kasım 2014
► Rahim Hastalıkları Kasım 2014
► Kürtaj Ekim 2014
► Gebelıkde Ay Ay Gelişim Ağustos 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


21:16
Top