2007'den Bugüne 76,251 Tavsiye, 24,882 Uzman ve 17,107 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Ağız İçi Mantarı, Oral Candidiazis, Candida Albicans ve Başdönmesi, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo(Bppv)
MAKALE #1410 © Yazan Op.Dr.Neslihan ŞENOCAK | Yayın Ağustos 2008 | 67,253 Okuyucu ÇOK OKUNUYOR
Sizlerle paylaşmak istediğim bilgileri 'Vaka Takdimi' (muayene ettiğim hastalardan seçerek) şeklinde sunmak istiyorum.Çok değerli meslektaşlarımın Profesyonel bakışlarına ve sizlere sundukları çok değerli bilgilere ilave olarak; sağlıklı & hasta olan her bireye yönelik kısa bilgiler içeren bu format; tıbbi konulardaki dağarcığınızın zenginleştirilmesinin yanısıra, kolay bilgi akışı da düşünülerek tarafımdan hazırlanmıştır.

VAKA I) M.K. 89Y(yaşında) KADIN

Şikayeti:Boğazda takılma hissi,ağrı,öksürük

Hikayesi:2 ay önce başlamış.Daha önce gittiği hekim antibiyotik vermiş. Allerjik Rhinitis(Alerjik nezle) nedeni ile kortizonlu burun spreyi ilave edilmiş.Ancak hastanın şikayetleri artmış.

Öz geçmiş:Alerji dışında özellik taşımıyor.
Soy geçmiş:Özellik yok.
Fizik Muayene: Her iki kulakta buşon(kulak kiri)
DSN (burun kemiğinde eğrilik)
Farenks(yutak) ve tonsiller(bademcikler) bölgeyi yaygın olarak kaplayan, beyaz ve kalın bir tabaka saptandı. Boyun ve akciğer(özellikle dinlendi) muayenesinde patoloji saptanmadı.(Normal olarak değerlendirildi.)

Öncelikle hastadan Boğaz Kültürü istendi.Kültür sonucu 'CANDİDA ALBİCANS' (C.Albicans) olarak geldi.

Tedavi : 1-Bu aşamada kortizonlu burun spreyini kullanmaması önerildi.
2-İleri tetkikler istendi.
3-Ağıziçi Antimikotik tedavi(mantara yönelik) başlandı.Hasta halen takipte.

ORAL CAVİTEDE CANDİDİA ALBİCANS'a (AĞIZ BOŞLUĞU MANTARI) KISA BİR BAKIŞ

CANDİDA ALBİCANS(C.Albicans)bir mantar türü olup ağız boşluğunda görüldüğü gibi periton(karıniçi organları çepeçevre saran,karın boşluğunun iç yüzünü örten zar) barsaklar, deri,dışkı,vagen(döl yolu)gibi değişik organ ve bölgelerde de görülebilir.Mantar hücreleri bulunduğu yüzeye yapışma(adherens) ve birkaç milimetreye varan kalınlıkta tabakalar(biyofilm) oluşturma özelliğine sahiptir.Görünümleri beyaz veya opakbeyazdır.Candida'nın patojen özelliğe (hastalık yapıcı karakter)sahip 15 çeşidi vardır ve yüzeye yapışma özelliği yönünden C.Albicans çok güçlüdür.İlaç kullanımının artması,cerrahi girişimler,organ nakilleri (trans-plantasyon),AIDS gibi bağışıklığı zayıflatan durumlarda diğer Candida türleri patojen hale gelebilir.

Yukarıda belirttiğim hastanın, şikayetleri başladıktan sonra antibiyotik ve kortizonlu burun spreyi kullanması, şikayetlerinin artmasına ve uzamasına(2 ay) yolaçmıştır.Tıbbi yayınlar bu bilgileri desteklemektedir.

SONUÇ VE ÖNERİLER: Boğaz ağrısı şikayeti olan her hastada antibiyotik vermeden önce MUTLAKA BOĞAZ KÜLTÜRÜ YAPILMALIDIR.

********************************************************************** ************
VAKA II) B.T. 62Y. KADIN

Şikayeti: Başdönmesi
Hikayesi: 5 yıl önce Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu sonrasında başdönmesi meydana gelmiş.İlaç tedavisi ile şikayetleri azalarak geçmiş.(vestibüler nörinitis tanısı konulmuş)
2 ay önce yatakta sağa-sola dönerken başdönmesi şikayeti başlamış,Nöroloji Uzmanına başvuran hastaya gerekli araştırmalar yapılarak Kulak-Burun-Boğaz Uzmanına gitmesi önerilmiş.
Öz geçmiş: -Bademcik ameliyatı olmuş.
-Penicillin allerjisi varmış.
Soy geçmiş:-Anne meme Ca(meme kanseri) yaşıyor
-Baba kalp yetmezliği ex.(yaşamıyor)
-Anneanne uterus Ca.(rahim kanseri) ex.(yaşamıyor)
Fizik Muayene:
Endovizyon(görüntülü) muayenesinde; DSN (burun kemiği eğriliği)
Tonsillektomili olduğu(bademcik ameliyatı olduğu) saptandı.
Kulak ve Boyun muayenesi 'normal' olarak değerlendirildi.
Fiziki Testlerde (nistagmus,Romberg v.b.) olumsuz bulguya rastlanmadı.

HASTADA MUAYENE ESNASINDA, AKTİF DURUMDA BİR BAŞDÖNMESİ SAPTANMADI.KENDİSİ DE YATAKTA SAĞA-SOLA DÖNERKEN BAŞDÖNMESİ MEYDANA GELDİĞİNİ VURGULADI.

Tedavi: Hastanın detaylı anamnezi(hikayesi) ve önceki tetkikleri ile hastaya
BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO (BPPV) tanısı konularak medikal
(ilaç) tedavi başlandı.

10 gün sonra 1.kontrolde şikayetlerinde iyileşme olduğu hasta tarafından bildirildi. Hasta halen takipte olup ilacına devam etmektedir.

VERTİGO(başdönmesi) ve BPPV'YA KISA BİR BAKIŞ

Vertigo:Başdönmesi anlamına gelir.
Başta: Kulak-Burun-Boğaz olmak üzere, Nöroloji, Beyin-Sinir Cerrahisi,
Psikiyatri, Dahiliye, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon gibi tıbbın birçok dalını ilgilendirir.
Ancak Denge Merkezi ve Sinirinin, iç kulakta olması nedeniyle;bu bölgeyi etkileyen hastalıkların seyrinde başdönmesi bir belirti olarak ortaya çıkar.Yani 'vertigo' sebep değil, sonuçtur.

Bu nedenle hastaya, 'vertigo'nun mutlaka bir hastalık sonucu oluşan bir yakınma olduğunu anlatmak gerekir.

Bu yazımda sadece BPPV'ye değinmek istiyorum.İlerleyen zamanlarda değişik vak'a lar ve talepleriniz doğrultusunda KBB'nin konusuna giren diğer vertigo sebeplerine de değineceğim.

BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO(BPPV)

BENİGN:Bir süre sonra kendiliğinden düzelebilmesi,
PAROKSİSMAL:Kısa süreli ataklarla ortaya çıkması,
POZİSYONEL:Başın belirli pozisyonlarında meydana gelmesi nedeniyle;
bahsettiğimiz VERTİGOYA, BENİGN PAROKSİSMAL POZİSYONEL VERTİGO ADI VERİLİR.

Ani baş hareketleri ile; yatağa yatıp-kalkarken, başı öne eğip,yukarı hareket ettirirken başlayabilir.Başdönmesine bulantı,kusma,terleme,çarpıntı eşlik edebilİr. Tekrarlayıcı olabilir.Bazen haftalar ve aylarca sürebilir. Sebebi:İç kulakta denge merkezindeki işlev bozukluğudur. Kadınlarda 2 kat fazla görülür.50 yaşlarında ortaya çıkar. BPPV'li hastalar için,kütüphanecilik,boyacılık gibi merdiven gerektiren işler,dalgıçlık, vinç operatörlüğü (araç kullanımı gibi) sakıncalı olabilir.

Tanıda;anamnez,(hikaye) fizik muayene ve bazı tetkiklerin yanısıra Dix-Hallpike adı verilen testin önemi büyüktür.

Tedavi:

1-Kanalit repozisyonu;Dix-Hallpike testi pozitif olan hastalara uygulanır.Bu hastalarda 'Karakteristik bir Nistagmus(göz kürelerinin sıçrayıcı hareketleri) vardır.Bu nistagmus türü mixt vertikal-rotasyonel(dikey-dairesel birlikte) olabilir.Tedavide kullanılan diğer yöntemler;

2-Medikal(ilaç) tedavi

3-Cerrahi Tedaviler (sık yineleyen ve repozisyon manevralarına rağmen iyileşme sağlanamayan vakalarda uygulanır.

SONUÇ VE ÖNERİLER:

'Vertigo' şikayeti olan bir hasta MUTLAKA ÖNCE KULAK-BURUN-BOĞAZ UZMANINA BAŞVURMALIDIR. Zaten dikkatli ayırıcı tanı ile, gerekirse hasta ilgili branşa yönlendirilir.

HASTALARIMIZIN BOĞAZ VE AĞIZ İÇİ MANTAR İLE İLGİLİ MERAK ETTİĞİ KONULARDAN BAZILARI

SORU -1: Boğazım ağrıyor bir antibiyotik alabilir miyim?
CEVAP-1: Hayır. Önce KBB(kulak burun boğaz) uzmanına gitmelisiniz.

SORU -2 Boğaz ağrısı olduğunda 'Boğaz Kültürü' yaptırmalı mıyım?
CEVAP-2: Evet yaptırmalısınız.

SORU -3: Boğaz ağrısında sadece kültür yeterli mi?
CEVAP-3: Hayır.Boğaz ağrınız sadece enfeksiyona(mikrobik) bağlı olmayabilir?

SORU -4: Ağız içi mantarlar bulaşıcı mıdır?
CEVAP-4: Evet bulaşıcıdır.

SORU -5: Bende oral candidiazis(ağız içi mantar) var,başka bir organıma bulaşır mı?
CEVAP-5: Evet bulaşır.

HASTALARIMIZIN BAŞ DÖNMESİ İLE İLGİLİ MERAK ETTİĞİ KONULARDAN BAZILARI

SORU -1: Bende başdönmesi var hangi bölüme başvurmalıyım?
CEVAP-1: Önce Kulak Burun Boğaza muayene olmalısınız.

SORU -2: Baş dönmesi şikayetim kulak dışında başka sebeplerden olabilir mi?
CEVAP-2: Evet olabilir.

SORU -3: Kan dolaşımı bozukluğu baş dönmesine yol açabilir mi?
CEVAP-3: Evet.Örneğin; HT(hipertansiyon:yüksek tansiyon),DM(diabetes mellitus:şeker hastalığı,anemi(kansızlık) gibi hastalıklarda baş dönmesi olabilir.

SORU -4: Yolculuk yaparken baş dönmesi oluyor,çaresi var mı?
CEVAP-4: Evet.Doktor önerisiyle;baş dönmesi,bulantı ve kusmayı önleyen ilaçlar alınabilir.

SORU -5: BPPV (benign paroksismal pozisyonel vertigo) ilaçla tedavi edilebilir mi?
CEVAP-5: Evet.İlaca yanıt vermeyen durumlarda başka yöntemler önerilebilir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Ağız İçi Mantarı, Oral Candidiazis, Candida Albicans ve Başdönmesi, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo(Bppv)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Op.Dr.Neslihan ŞENOCAK'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Op.Dr.Neslihan ŞENOCAK'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Neslihan ŞENOCAK Fotoğraf
Op.Dr.Neslihan ŞENOCAK
İstanbul
Doktor "Kulak, Burun, Boğaz - KBB"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi112 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Op.Dr.Neslihan ŞENOCAK'ın Yazıları
► Başdönmesi ve Nörolojik Değerlendirme ÇOK OKUNUYOR Doç.Dr.Ertuğrul UZAR
► Kulak Mantarı (Yüzücü Kulağı) ve Tedavisi Op.Dr.Mehmet Ali TUNÇBİLEK
► Larenksin Benign Lezyonları Prof.Dr.Fatih ÖĞÜT
► Baş Dönmesi ( Vertigo ) Prof.Op.Dr. Ali ÖZDEK
► Baş Dönmesi - Vertigo Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR
► Baş Dönmesi (Vertigo) Hakkında Op.Dr.Bahadır BAYKAL
► Başdönmeleri (Vertigo): Nedenleri ve Tedavisi Prof.Dr.Burhanettin ULUDAĞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,107 uzman makalesi arasında 'Ağız İçi Mantarı, Oral Candidiazis, Candida Albicans ve Başdönmesi, Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo(Bppv)' başlığıyla benzeşen toplam 72 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


01:13
Top