2007'den Bugüne 90,681 Tavsiye, 27,883 Uzman ve 19,777 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Evlilikte Cinsel Yaşam Becerileri
MAKALE #15363 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL | Yayın Eylül 2015 | 3,925 Okuyucu
Cinsellik Kavramı

Cinsellik, insanın doğuştan getirdiği güdülerden biridir. İnsanın gelişim aşamalarının belirli yaş dilimlerinde cinsellik önem kazanırken belirli yaş dilimlerinde ise cinsel dürtülerin yok olduğunu görürüz.

Cinsellikle ilgili ilk merak ortalama üç yaş civarı başlar ve altı yaşından sonra birden biter. Üç yaş civarı çocukları önce kendi cinsel organı keşfeder, merak eder ve ilgisi cinsel organı üzerinde yoğunlaşabilir. 3-6 yaş arası çocuklar kendilerini merak ederken aynı zamanda karşı cinsi de merak etmeye başlarlar. Cinsel kimliğin kazanılması için bu dönemde anne babaların çocuklarının sorduklarına net ve kısa cevaplar vererek, çocuğun merak duygusunu tatmin etmesi gerekmektedir. Merak duygusu tatmin edilmeyen çocuklar bu tür soruları bir daha anne babaya sormaması gerektiğini öğrenir ve cinsellikle ilgili bilgileri dışarıdan öğrenmeye açık olurlar.

İlkokul çağında cinsellikle ilgili kavramlar tamamen yok olmuştur. Çocuğun ilgisi sadece ve sadece derslere ve oyunlara kaymıştır. Ergenlik dönemiyle birlikte çocuğun ilgi ve merakı tekrardan cinsel kavramlara yoğunlaşır. Bu dönemde ilk başta ergenin fiziksel değişimleri göze çarpar. Ergen vücudunda meydana gelen değişikliklere hem şaşar hem de uyum sağlamaya çalışır. Vücudundaki bu değişiklikler merak duygusunu kamçılar. Ergenlikle birlikte cinsel değişimler başlar, kendi cinsel organını keşfederken karşı cinsi merak düzeyi yükselir. Bu dönemde ergen arkadaş çevresinden ve teknolojik gelişmelerden olumsuz ve yanlış cinsel kavramlar öğrenebilir. Bu yüzden ailenin çocuğunu ergenlik dönemi hakkında bilgilendirmesi gerekmektedir.

Yetişkinlik çağında artık evlilik kuran bireylerin hayatında da cinsellik ömürleri boyunca devam edebilecek özelliktedir. Yetişkinlik çağında cinsel kavramların ve becerilerin olgunlaşmış olması ve çiftlerin cinsellikten karşılıklı doyum sağlamaları önemlidir.

Cinsellik yukarıda da gördüğümüz gibi çocukluktan yaşlılığa kadar insanın gelişim aşamalarında var olan basamaklardan birisidir. Bu yüzden evlilikte cinsel yaşam evliliğin kalitesini artıran ya da azaltan etkiye sahip olabilmektedir. Cinselliğin evlilik hayatında bağlayıcı bir gücü vardır. Sağlıklı yaşanan cinsellik çiftin arasında özel bir bağ oluşturur. Sağlıklı bir cinsel yaşam çiftin birbirlerine yakınlığını artırır, aralarındaki gerilimi azaltır; sıcaklık, sevgi, koruma ve korunma hislerini doğurur.

Sağlıklı bir cinsellik çiftin karşılıklı olarak birbirleriyle kurdukları iletişimle, duygu ve düşüncelerle, anlayış ve hoşgörüyle, cinsel ilişkinin yeri, zamanı ve sıklığı, süresi tekniği ve ilişki sırasındaki memnuniyetle doğrudan alakalıdır. Sorunlu bir cinsel hayat ise çiftin arasında problemlere neden olabilir, stres düzeyini artırır, evlilikten alınan doyum hissini azaltabilir. Sağlıklı cinsel yaşam ise çiftin birbirine verdikleri değeri artırır, güveni tazeler, aralarındaki bağı güçlendirip onarır. Çiftler arasında yaşanması beklenen sağlıklı cinsel yaşamda temel nokta, eşlerin yaşları ne olursa olsun cinsel hayatlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilmeleridir. Evlilik ilişkilerini güçlendirmek isteyen çiftlerin cinsel yaşamlarına dikkat etmeleri gerekmektedir.

Sağlıklı cinsel ilişki unsurları şöyledir2:

- Yapısal Sağlık: Sağlıklı bir cinsel yaşam için kadın ve erkeğin anatomik yapısının sağlıklı olması gerekmektedir. Kadının veya erkeğin hormon düzeylerinde ya da cinsel fizyolojisinde herhangi bir sorun varsa bu durum cinsel yaşamı olumsuz etkileyebilir. Özellikle evlenecek veya yeni evlenen çiftlerin hormonal düzeylerini ölçtürmeleri sorun başlamadan çözüm bulmalarına katkı sağlayacaktır.

- Psikolojik Sağlık: Sağlıklı bir cinsel yaşam için eşlerin psikolojik rahatlığı çok önemlidir. Cinsel istek kendiliğinden gelişebilen bir istekken bazen evlilik yaşamının olumsuz durumları, düşünceleri, yorgunluk gibi faktörler cinsel isteğin oluşmasını engelleyebilir. Kadın ve erkeğin kendilerini rahat hissettikleri anda ve ortamda cinselliklerini yaşamaları, cinsellikten aldıkları tatmini artıracaktır.

- Hazır Bulunma: Sağlıklı bir ilişki için çiftler birbirlerini cinselliğe hazırlaması gerekmektedir. Sıradan, monoton bir cinsel yaşam cinsel isteksizliğe neden olabilir. Cinselliğe hazırlanmadan gerçekleştirilen ilişki kadında cinsel sorunlara yol açabilir. Eşler arası var olan sevginin gösterilmesi, ifade edilmesi, dokunulması, sarınılması, öpmek ve öpüşmek cinsellikte hazır bulunmayı etkileyen faktörlerdir.

- Açık Paylaşım: Eşlerin birbirlerini tanımaları, istek ve arzularını fark etmeleri, birbirlerini cinsel açıdan tatmin edebilmeleri, sorunlara çözüm bulabilmeleri ancak iletişimle mümkündür. Bu yüzden çiftlerin normal zamanda da cinsel yaşamda da iletişimleri güçlü olmak zorundadır.

- Saygı ve Güven: Saygı ve güven çiftin ilişkisine olumlu katkı sağlar. Eşler birbirlerinden zarar görmeyeceklerini bildiklerinde daha rahat cinsel ilişkiye girebilirler. Saygı ve güven insanda değer gördüğü hissini uyandırır. Kişi saygı gördüğü kişinin yanında kendisini güvende hisseder ve rahat olur.
- Ortaklık: Her iki çiftinde cinsel ilişki için ortaklığı çok önemlidir. İstemediği halde zorla cinsel ilişkiye girmek evlilik yaşamını belirli bir süre sonra monotonluğa iter. Cinsel yaşamda isteklilik ve gönüllülük çok önemlidir. Çiftlerin karşılıklı istekleri cinsel yaşamdan alacakları doyumu artırır

- Bilgi: Sağlıklı bir cinsel yaşam için çiftlerin bilgi düzeyleri çok önemlidir. Çocukluktan itibaren edinilen yanlış bilgiler evlilik yaşamında cinsel sorunlara neden olabilmektedir. Çiftler öncelikle kendilerini tanıyarak bilgi sahibi olmalı sonra karşı cinsi tanımalıdır. Cinsel yaşam evrelerini bilmek, cinsel sorunlar hakkında fikir sahibi olmak çiftlerin her hangi bir sıkıntıda çözüm aramalarını kolaylaştıracaktır.


Cinsellikle İlgili Yanlış İnançlar

Cinsel yaşamla ilgili sorunların geneline baktığımızda geçmişten günümüze kadar kişilerin cinsellikle ilgili edindiği yanlış inançlar ve mitler olduğunu görmekteyiz. Toplumun genel yapısının cinselliği yok sayması, yanlış, ayıp ve günah olarak betimlemesi, çocukluk çağından itibaren cinsel merak içerisinde olan kişilerde suçluluk ve utanç duygularını oluşturmaktadır. Cinsel kimliğini oluşturmaya çalışan dört yaşındaki bir çocuğun cinsellikle ilgili anne abasına sorduğu sorun sert ve abartılı şekilde bastırılırsa çocuk bunun yanlış bir şey olduğunu algılayacaktır. Düşünsel şemasında cinsellik hep yanlış olarak kalacak evlilik yaşamında da cinsel yaşamda cinsel sorunların olması muhtemeldir. Özellikle ülkemizde kız çocuklarının cinsellikle ilgili namus ve bekaret adı altında baskılanması, kız çocuklarına cinsellik hakkında çevredekilerin yalan ve yanlış bilgiler vermesi, korkutucu hikayelerin anlatılması ileri yaşamda kadınların cinsel yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.
Cinsellikle ilgili yanlış inanışlar sadece çevreden kaynaklanmamakta, günlük yaşamda televizyon dizileri, filmler, gazeteler, internet gibi alanlarda da cinsellik abartılı şekilde takdim edilmektedir. Teknolojik gelişmelerin artması cinsel içerikli yayınlara ulaşmayı kolaylaştırmakta ancak ülkemiz insanı bu içerikleri yanlış kullanmaktadır. Cinsellikle ilgili bilgi edinebilecekken pornografik yayınlarla kendilerini zehirlemektedirler. Tv, gazete ve internet ortamındaki cinsel içeriklerin çoğu kadını aşağılayan, metalaştıran bir yön izlemektedir. Bu durum cinsellikle ilgili yanlış inanışları artırmaktadır. Bu tür yayınlara göre cinsel istek ve haz sadece erkeğin yaşayabileceği bir durum olarak lanse edilmektedir.

Belli başlı yanlış cinsel inanışları şöyle özetleyebiliriz:

- Erkekler duygularını belli etmemelidir. Bu tamamen yanlış durumdur. Duygu kadın veya erkek her insanın hissettiği durumdur. Çiftler cinsellikle ilgili yaşadıkları duyguları net bir şekilde birbirlerini kırmadan ifade edebilmelidirler.
- Cinsellikte başarıya ulaşmak önemlidir. Cinsellik belirli aşamaları olan bir süreçtir. Her cinsel ilişki bir öncekiyle aynı düzeyde olmayabilir. Tatmin ve orgazm düzeyi farklı olabilir. Bazen kişisel nedenlerden dolayı bir taraf doyum sağlarken diğer taraf hiç bir şey hissetmeyebilir.

- Cinsel ilişki isteğini erkek belirtmelidir. Cinsel istek belirli bir anda ortaya çıkan duygulardır. Önceden planlanmış gün ve saatte robotik düzeyde gerçekleşen bir performans değildir. Cinsel istek kimi zaman erkek kimi zaman kadın tarafından dile getirilebilir. Kadınların da erkekler gibi cinsel istekleri olabilir ve bunu dile getirmesi çok normal bir durumdur.


- Erkekler cinsel ilişkiyi her zaman ister ve buna her zaman hazırdır. Erkek cinsel anatomisi sürekli cinsel ilişkiye müsait bir durumda değildir. Her an cinsel ilişkiye hazır bir durumda hiçbir erkek yoktur. Cinsel istek karşılıklı istek ve arzuların olduğu ortamlarda oluşabilir.

- Kadınların cinsel isteği azdır. Cinsel istek kadın ve erkekte var olan bir duygudur. Kadın veya erkeğin bu istek düzeyinde birbirlerine üstünlüğü yoktur. Her kadın belirli dönemlerde cinsel isteği artabilir belirli dönemlerde azalabilir. Ancak bu kadının cinsel isteğinin olmadığı anlamına gelmemektedir
.
- Cinsel ilişkiyi erkek başlatmalı ve sürdürmelidir. Cinsel ilişki için karşılıklı isteğin olması şarttır. Karşılıklı istekle birlikte her iki çiftte cinsel performansta aktif rol üstlenmelidir. Cinsel ilişki tekniklerini sadece erkeğin uygulaması, kadının pasifize olması ilişkinin doyumunu azaltır.

- Erkek cinsel organında sertleşmenin kaybı eşini çekici bulmadığı anlamına gelir. Sertleşme sorunu fizyolojik olabildiği gibi psikolojik de olabilir. Bu yüzden sertleşme sorunu uzun süredir devam ediyorsa tetkiklerin yapılması, fiziksel rahatsızlıklara bakılması gerekmektedir. Eğer fiziksel rahatsızlık yok ise ve tetkiklerde sorun çıkmamışsa psikolojik destek alınmalıdır.

- Güçlü erkekler üst üste birkaç kez cinsel ilişkiye girebilirler. Erkek cinsel anatomisi bu duruma müsaade etmemektedir. Erkek cinsel ilişkide boşaldıktan sonra kişinin yaşına ve psikolojik durumuna bağlı olarak ortalama yirmi ila kırk beş dk arasında tekrardan sertleşme sağlayabilir.

- İlk cinsel ilişki kadın için acı vericidir. Cinsel ilişki her iki çift içinde acı verici bir durum değildir. İlk cinsel ilişkisini yaşayan çiftlerde cinsel uyarılma düzeylerine bağlı olarak vajinal ıslaklığın yeterli düzeyde olup olmamasına göre acı duyumsama olabilmektedir. Çiftlerin ilk ilişkilerinde direk ilişkiye odaklanmaktansa, ön sevişmeye odaklanıp birbirlerini tanımaya çalışmaları kadını rahatlatıcı bir etkiye sahip olacaktır.


Evlilikte Erkek ve Kadın Cinsel İşlev Performansları

Erkek ve kadının cinsel anatomileri birbirlerinden farklıdır. Erkeklerin cinsellikten algıladıkları ile kadınların algıladıkları birbirlerinden farklılık göstermektedir. Erkekler düşünce olarak sonuç odaklı iken kadınlar daha duygusal ve ayrıntıcıdır. Erkekler cinsel ilişki sırasında sadece orgazma odaklanabilirken kadınlar sarılma, hissetme, öpüşme ve güzel sözlere odaklanabilmektedir. Bu kadar ayrı hissedilen duygular varken bencilce davranan bir taraf varsa evlilikte cinsel sorunlar kaçınılmazdır.

Cinsel ilişki evrelerinde erkek ve kadın cinsel performanslarında uyarılmadan tatmin olmaya kadar farklılıklar olabilmektedir. Erkek kadının sesinden, görüntüsünden kolayca etkilenebilmekte ve uyarılabilmektedir. Erkekte dokunulmakla uyarılan bölgelerin başında cinsel organlar gelmektedir ve erkeğin cinsel ilişkiye hazır olması için ortalama üç dk kadar süre yeterli olmaktadır. Oysa kadında bu süre daha uzundur. Erkek kadın cinsel ilişki için hazır olmadan ilişkiye başlamamalı ve ön sevişme süresini uzun tutmalıdır. Karşılıklı olarak cinsel ilişkiye hazır hissedildiğinde ilişkiye başlanmalıdır. İlişki sırasında erkek boşaldıktan sonra çözülme süreci hemen başlar. Erkeğin tekrar ilişkiye hazır hale gelebilmesi için, yaşına ve psikolojik durumuna bağlı olarak, ortalama yirmi ila kırk beş dakika kadar süre geçmesi gerekmektedir.

Kadınlar da erkekler gibi cinsel istek ve arzu duyarlar. Bu istek ve arzuları karşılıklı istekle daha da perçinleşir. Kadınların anatomileri erkeklere göre daha farklıdır. Kadınların fizyolojik olarak uyarılma noktaları erkeklere göre daha fazladır. Her kadında farklı vücut noktaları uyarılmayı kolaylaştırabilmektedir. Kadınlar cinsel uyarılma evresinde, eşinin davranışlarından, ortamdan, eşinin dokunmasından, öpmesinden çok daha kolay etkilenirler. Kadınlar cinsel ilişki sırasında ruhsal olarak etkilenebilmekte ve bu yüzden erkeğin eşine kendisinin önemli ve değerli olduğunu hissettirmesi gerekmektedir. Kadınlar cinsel ilişkiye sadece orgazm açısından bakmamaktadır. Kadınlar için cinsellik birlikte olma, biz olabilme, paylaşım, destek, güven, iletişim gibi birçok faktörü barındırmaktadır. Kadınlar cinsel ilişkide orgazma ulaştıktan sonra erkekler gibi beklemelerine gerek yoktur çünkü fizyolojik olarak kadınların uyarılma düzeyleri orgazmdan sonra da devam edebilmektedir.


Cinsel İlişki Evreleri

Cinsel birleşme cinselliğin sadece bir kısmını oluşturmaktadır. Cinsel birleşme belirli evrelerden oluşan bir süreçtir ve bu süreçte kadın ve erkekte fizyolojik ve ruhsal birçok değişim olmaktadır. Evlilikte cinsel yaşamın doyumu bu evrelerin kalitesine ve ruhsal süreçlerin tatmin edilmesine bağlıdır. Cinsel birleşme cinsel arzulamayla başlar, cinsel uyarılma ve plato ile devam eder, çözülme ile son bulur2.

Cinsel Arzulama: Cinsel istek her kadın ve erkekte potansiyel olarak var olan bir durumdur. Gerekli şartlarda ve durumlarda her insan cinsel istek duyabilecek güçtedir. Cinsel istek beyinde başlar ve biter. Düşünceler istek duygusunu harekete geçirir ve kadında östrojen, erkekte testesteron hormonları cinsel istek üzerinde etkide bulunur. Cinsel istek erkek ve kadını cinsel davranışlara yöneltir ve birleşmede önemli rol oynar.

Cinsel Uyarılma: Beş duyu ile algılanan, cinsel yönden uyarıcı ve hoşa giden duyumlar cinsel uyarılmayı sağlar. Cinsel uyarılma kişide fizyolojik değişimlere neden olur. Bu değişimler kişiyi cinsel birleşmeye hazırlayıcı etkenlerdir. Cinsel uyarılma, kişilik, kültür, toplumsal değer, yaş, sağlık durumu gibi faktörlerden etkilenebilmektedir.

Plato: Cinsel uyarılmanın devam etmesi ile birlikte cinsel haz artarak devam eder. Bu evrede haz duygusu ve cinsel gerilim artarak devam eder. Fizyolojik değişimler artar, nabız yükselir, nefes alıp verme hızlanır, cinsel organlar birleşme için hazırdır, göğüsler hassaslaşır, hormonal salgılar artar.

Orgazm: Cinsel tepki evreleri içerisinde en kısa süren fakat hazzın en yoğun yaşandığı evredir. Uyarılma ve plato evresinde biriken gerginlik boşalır, fizyolojik değişimler en doruk noktasına ulaşır.

Çözülme: Cinsel birleşme sırasında vücutta meydana gelen değişikliklerin tekrardan eski durumuna dönmeye başladığı evredir. Fizyolojik değişimler yavaş yavaş eski haline döner. Bu durum erkekte hızlı bir şekilde yaşanırken, kadın da daha yavaş devam eder. Bu yüzden kadınlar cinsel uyarılmaya devam edildiği takdirde cinsel evreleri tekrar başlayabilir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilikte Cinsel Yaşam Becerileri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL'ün izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Özgür TÖNBÜL Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
Çanakkale (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL'ün Yazıları
► Evlilikte Cinsel Yaşam Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
► Evlilikte Cinsel Uyum Firdevs KARACA EREN
► Evlilikte Cinsel Sorunlar Psk.Gülüm BACANAK
► Evlilikte Cinsel Uyum Psk.Namık ACAR
► Evlilikte Cinsel Problemler: Erken Boşalma Psk.Dnş.Özgür TÖNBÜL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,777 uzman makalesi arasında 'Evlilikte Cinsel Yaşam Becerileri' başlığıyla benzeşen toplam 28 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Sağlıklı Evlilik Şubat 2021
► Kişilik Bozuklukları Eylül 2016
► Kaygı Bozuklukları Mart 2016
◊ Yalnızlık Şarkıları Mayıs 2016
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


10:02
Top