2007'den Bugüne 84,691 Tavsiye, 26,482 Uzman ve 18,854 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Fetal Ekokardiografide Renkli Dopler Uygulamaları
MAKALE #1542 © Yazan Op.Dr.Hakan GÜRBÜZ | Yayın Eylül 2008 | 6,472 Okuyucu
Fetal ekokardiografi değerlendirmesinde standart 5TKP uygulanırken alınan görüntülerde kan akımlarının yönünün değerlendirilmesi tanıya giderken operatöre bir çok noktada yol gösterci olur. Kullanılan ultrasonografi sistemlerinin kapasitesi ve kullanıcının deneyimi ile detaylar saptanabilir.

Standart gri skala incelemesi yapılırken alınan görüntüler aşağdaki gibidir. Ventrikül ve atriumlar yerleşimleri ile doğal olarak görünürler.

Renkli dopler incelemeye geçilince kalp odacıkları dolumalarına göre görüntü daha anlaşılır hale gelir

Buradaki kesitlerde her iki ventriküle diastol esnasında kan doluşu görülmektedir. Bu sırada formane ovaleden sağda sola şant kolayca görülmektedir. Aynı zamanda ventriküler septum intakt olarak görülüyor.

Kalp sagital kesitinde pulmoner arter ve duktal arter devamlılığı görülüyor
Renkli dopler aynı kesite uygulandığı zaman kan akım yönleri en güzel şekilde saptanmaktadır. Burada Duktal arter içinde reverse akım görülüyor.
Power Dopler uygulamasında kan akım yönü farkı olmaksızın kalp ve büyük damarlar içindeki akımlar saptanmaktadır. Renkli doplerden farklı olarak tüm kan akımları aynı renk ile görülmektedir.

ANORMAL KALP BULGULARI VE RENKLİ DOPLER GÖRÜNTÜLERİ
TRİKUSPİT ATREZİSİ

Triküspit atrezisinde sağ atrium ile sağ ventrikül arasında bağlantı kesintiye uğramıştır. Sağ ventrikül hipolpastik olarak izlenir. Renkli dopler incelemesi sırasında sağ atriumda sağ ventriküle kan akımı izlenmez. Sağ atium içindeki kan roramen ovale yardımı ile sol atrium ve sol ventriküle geçer. Doğum sonu prognoz büyük arterlerin bağlantısına ve diğer anomalilerin varlığına bağlıdır. Eğer beraberinde ventriküler septal defekt varsa dopler incelemede küçük bir sağ ventrikül kan dolumu izlenebilir.

Triküspit displazisi ve triküspit regurjitasyonu sonucu görülen ciddi kardiyomegali ve sağ ventrikül içerisene retrograd kan akımı görülüyor. Sağ atrium içerisinde tribulan kan akımı mavi renk ile izlenmekte.

Hipoplastik sağ ventrikül ,pulmoner atrezi ve intakt ventriküler septum. Kalp dört odacık görüntüsünde sağ ve sol kalpde asimtri izlenir. Pulmoner atresi varlığında ,Büyük damar görüntülerinde aortdan pulmoner artere duktus arteriosus yolu ile ters akım şeklinde görüntü alınır.

Aortik stenoz:

Genellikle dört odacık görüntüsünde , aortik valve seviyesindeki basit darlıklar kolayca görülemez. Bununla birlikte ciddi darlıklarda sol ventrikülde genişleme ve hipokinetik sol ventrikül saptanır. Basit darlıklar sadece doppler yöntemi ile anterograd tribulan akım (aliasing) ın kalp beş odacık kesitinde aort görüntüsünde saptanması ile tanınır. Pulse dopler analizlerinde aort aliasing alanında 2m/sn gibi yüksek akımlar saptanabilir.Bu bulgu aynı zamanda sol ventrikül disfonksiyonununda habercisidir. Yüksek sol ventrikül basıncı nedeni ile mitral regurjitasyon ve foramen ovalden sol sağ şant izlenebilir.
Daha ciddi sol ventrikül disfonksiyonu durumlarında arkus aorta içinde ters akım saptanabilir.

HİPOPLASTİK SOL KALP SENDROMU

Bu tabloda çoğunlula aortik valve darlığı veya atrezisi vardır. Sol ventrikül kontraktil değildir. renkli dopler incelemede sol ventrikül doluşu çook azalmış veya hiç olmayabilir. Kalp dört odacık görüntüsünde sağ ventrikülde tek taraflı kan akımı saptanır. Sıklıkla hafif derecede triküspit regurjitasyonu saptanır. Dikkatli bir inceleme ile atriumlar arasında anormal soldan sağa şant saptanabilir. Hipoplastik sol kalp sendromunda baş boyun ve koroner damarlara kan akımı retrograd olarak sağlanır ve bu durum ayırıcı tanıda çok önemlidir. Renkli dopler uygulaması ile 3 damar kesitinde aortik ark içinde tesr akım saptanır.

VENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT:

Çoğunlukla ventriküler septal defektler inlet tipte görülür. Yerleşim muskuler kısımda veya çoğunlukla perimembranöz bölgede olur. Eğer defekt 3 mm den daha büyük ise standart dört odacık görüntüsünde şüphelenilebilir. Doğum öncesi dönemde sağ ve sol ventrikülde basınçlar eşit olduğu için iki yönlü şant görülür. En iyi görüntüleme septuma dik olarak yapılan dopler incelemeleri ile olur.

ATRİYOVENTRİKÜLER SEPTAL DEFEKT:

Bu tabloda atriyoventriküler bileşke seviyesinde hem atrial hemde ventriküler septumda defekt saptanır. Septal valve genellikle malformedir, çok ciddi vakalarda hiç olmayabilir. Komplet atriyoventriküler septal defekt vakalarında renkli dopler incelemede tipik olarak ''H'' şeklinde görüntü elde edilir. Sistol sırasında displastik valvlerde tam kapanma olmaz, sonucunda triküspit ve mitral regurjitasyon görülür. Eğer tablo çok ağır ise kalp yetmezliği ve hidrops fetalis gelişebilir.

Aşağıda Down sendromlu bir olguda komplet atroventriküler septal defekt görülmektedir.

TRİKÜSPİT REGURJİTASYONUNDA AYIRCI TANI:

Fetal atrioventriküler valvlerde regurjitasyon çoğunlukla sağ tarafta olur. Triküspit valvde regurjitasyon, kısa süreli ve zararsız formlardan , sistol boyunca devam eden ve ciddi sonuçlara yol açabilen derece de ağır şekillerde görülebilir. Bazı vakalarda ilk bulgu sadece sağ atriumda genişleme ile kendini gösterir ve dopler incelem sonucunda regurjitasyon saptanabilir. Bir çok vakada ise rutin ekokardiogarfik inceleme sırasında dopler değerlendirmesi ile saptanır. Kısa süreli ve erken sistol aşamasında triküspit regurjitasyonu 2. trimesterde sağlıklı fetusların 3- de gözlenebilir, çoğunlukla fizyolojik olarak değerlendirilir.

REFERANSLAR
1. DeVore GR, Horenstein J, Siassi B, Lawrence DP. Fetal echocardiography. VII. Doppler color flow mapping: a new technique for the diagnosis of congenital heart disease. Am J Obstet Gynecol 1987;156:1054–64
2. Gembruch U, Hansmann M, Redel D, Bald R. Fetal two-dimensional Doppler echocardiography (color flow mapping) and its place in prenatal diagnosis. Prenat Diagn 1989;9:535–47
3. Kurjak A, Breyer B, Jurkovic D, Alfirevic Z, Miljan M. Color flow mapping in obstetrics. J Perinat Med 1987;15:271–81
4. Chaoui R, Bollmann R. Fetal color Doppler echocardiography. 1. General principles and normal findings (German). Ultraschall Med 1994;15:100–4
5. Rice MJ, McDonald RW, Sahn DJ. Contributions of color Doppler to the evaluation of cardiovascular abnormalities in the fetus. Semin Ultrasound CT MR 1993;14:277–85
6. Chaoui R, Bollmann R. Fetal color Doppler echocardiography. 2. Abnormalities of the heart and great essels (German). Ultraschall Med 1994;15:105–11
7. Copel JA, Morotti R, Hobbins JC, Kleinman CS. The antenatal diagnosis of congenital heart disease using fetal echocardiography: is color flow mapping necessary? Obstet Gynecol 1991;78:1–8
8. DeVore G. The use of color Doppler imaging to examine the fetal heart. Normal and pathologic anatomy. In Jaffe R, Warsof SL, eds. Color Doppler Imaging in Obstetrics and Gynecology. McGraw-Hill, 1992:121–54
9. Sharland G, Chita S, Allan L. The use of color Doppler in fetal echocardiography. Int J Cardiol 1990;28:229–36
10. Chiba Y, Kanzaki T, Kobayashi H, Murakami M, Yutani C. Evaluation of fetal structural heart disase using color flow mapping. Ultrasound Med Biol 1990;16:221–9
11. Chaoui R, Bollmann R, Goldner B, Heling KS, Tennstedt C. Fetal cardiomegaly: echocardiographic findings and outcome in 19 cases. Fetal Diagn Ther 1994;9:92–104
12. Chaoui R, Goldner B, Heling K-S, Bollmann R. Intracardiac Doppler flow velocities in marked fetal cardiomegaly. J Matern Fetal Invest 1995;5:68–73
13. Chaoui R, Tennstedt C, Goldner B, Bollmann R. Prenatal diagnosis of ventriculo-coronary communications
in a second-trimester fetus using transvaginal and transabdominal color Doppler sonography. Ultrasound Obstet Gynecol 1997;9:194–7
14. Gembruch U, Chatterjee M, Bald R, Redel D, Hansmann M. Prenatal diagnosis of aortic atresia by colour Doppler flow mapping. Prenat Diagn 1990;10:211–15
15. Hata K, Hata T, Manabe A, Kitao M. Hypoplastic left heart syndrome: color Doppler sonographic and magnetic resonance imaging features in utero. Gynecol Obstet Invest 1995;39:70–2
16. Gembruch U, Knopfle G, Chatterjee M, Bald R, Redel DA, Fodisch HJ, Hansmann M. Prenatal diagnosis of atrioventricular canal malformations with up-to-date echocardiographic technology: report of 14 cases. Am Heart J 1991;121:1489–97
17. Respondek ML, Kammermeier M, Ludomirsky A,Weil SR, Huhta JC. The prevalence and clinical significance of fetal tricuspid valve regurgitation with normal heart anatomy. Am J Obstet Gynecol 1994;171:1265–70
18. Gembruch U, Smrcek JM. The prevalence and clinical significance of tricuspid valve regurgitation in normally grown fetuses and those with intrauterine growth retardation. Ultrasound Obstet Gynecol 1997;9:374–82
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Fetal Ekokardiografide Renkli Dopler Uygulamaları" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Op.Dr.Hakan GÜRBÜZ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Op.Dr.Hakan GÜRBÜZ'ün izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Hakan GÜRBÜZ Fotoğraf
Op.Dr.Hakan GÜRBÜZ
İstanbul
Doktor "Kadın Hastalıkları ve Doğum - Jinekoloji"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi26 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Op.Dr.Hakan GÜRBÜZ'ün Makaleleri
► Fetal Ekokardiyografi Prof.Dr.Ertürk LEVENT
► Fetal Ekokardiografi Op.Dr.Hakan GÜRBÜZ
► 11-14 Hafta Erken Fetal Ekokardiyografi Op.Dr.Hakan GÜRBÜZ
► Fetal Kalbin Standart Değerlendirmesi Op.Dr.Hakan GÜRBÜZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,854 uzman makalesi arasında 'Fetal Ekokardiografide Renkli Dopler Uygulamaları' başlığıyla benzeşen toplam 47 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


08:56
Top