2007'den Bugüne 81,168 Tavsiye, 25,806 Uzman ve 18,067 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Kız Çocuklarında Vajinal Akıntılar (Prepubertal – Premenarşal Vulvovaginitis)
MAKALE #1564 © Yazan Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL | Yayın Eylül 2008 | 203,990 Okuyucu ÇOK OKUNUYOR
Fizyolojik (doğal) akıntılar:

Bazı kız çocuklarında yeni doğdukları hayatın ilk haftasında vaginal kanama görülebilir. Bu kanama anneden geçen östrojenlerin çekilmesine bağlı bir kanama olup normal fizyolojik bir durumdur. Araştırmaya ve tedaviye gerek yoktur. Okul öncesi dönemlerde küçük kız çocuklarında görülebilen vaginal akıntılar genellikle bir tehlike teşkil etmeyen hormonal akıntılardır. Küçük kız çocuklarının henüz cinsel yaşamı olmadığı için bu akıntıyı vaginal iltihaplarla karıştırmamak gerekir.

Fizyolojik olmayan (anormal, patolojik) vaginal akıntılar:

Kız çocuklarında (prepubertal-premenarşal) vaginal akıntılar iki büyük başlık altında toplanır: Spesifik mikrobiyolojik nedenler, nonspesifik nedenler. Spesifik nedenler arasında bakteriel nedenler, gonore, protozoal enfeksiyonlar, barsak parazitleri, mikotik enfeksiyonlar, fiziksel kimyasal ve allerjik ajanlara bağlı inflamasyonlar sayılabilir. Mikrobiyolojik neden bulunamadığı ve yabancı cisim ekarte edilemediği zaman nonspesifik vulvovaginitis tanısı konur. Özellikle kanama ile birlikte pürülan genital akıntı görülen kız çocuklarında vulvovaginitis düşünülmelidir. Uzun süreli vaginal kötü kokulu akıntı veya zaman zaman kanla karışık kötü kokulu akıntı olması durumunda küçük çocuklarda nadir görülmesine rağmen vagende yabancı cisim mutlaka akılda tutulmalıdır. Hijyenik önlemlere ve tıbbi tedaviye rağmen vaginal akıntı devam ettiği zaman da vagende yabancı cisim olasılığı düşünülmelidir. Bu hastalarda idrarda yanma sızlama da olur. Bu çocuklarda yabancı cisimden şüphelenildiği zaman, önce aile bilgilendirilmeli ve yapılacak işlem kızlık zarına zarar verebileceğinden, ilerde doğabilecek adli sorunların önüne geçebilmek için ebeveynden bilgilendirilmiş imzalı onay formu alınmalıdır.

Vaginal pürülan akıntı puberte öncesi kız çocuklarda nisbeten yaygın bir jinekolojik problemdir. Bu problem semptomatik veya antibiyotik tedavisine dirençli olup tekrarlar.

Daha büyük kız çocuklarında vaginal kanama görülürse seksuel taciz, kıl kurduna bağlı kaşıntı ve tahriş sonucu olan kanama, vagende yabancı cisim, şiddetli bir vulvovaginal enfeksiyon, idrarda kan gelmesi, ilk menses kanamasının başlaması gibi çeşitli faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Kız çocuklarında vaginal akıntı nedenleri:

Çocukların çoğunda belirgin bir enfeksiyon ajanı bulunamaz. Majör neden kötü hijyen ve barsak parazitleridir. Hijyeni düzeltmek için basit önlemler alındığında ve barsak parazitleri tedavi edildiğinde kız çocuklarında oluşan akıntıların önemli bir kısmı için etkili tedavi sağlanmış olur. Kötü hijyen koşulları, vulvanın sıcak ve nemli tutulması, dar giysiler, olası cinsel taciz, yüzme sporundan sonra ıslak mayo ile dolaşmak, sentetik iç çamaşırı giymek, şişmanlık gibi vulvada nemlilik artıran faktörler, sabun, banyo köpüğü, antiseptik solüsyon kullanmak gibi birçok faktör hafif derecede vaginal akıntılara neden olmaktadır. Bu akıntıların üstünde fazla durulmaz. Eğer kültür alınacak olursa ekseriya perine bulunan organizmalar ürer. Aşırı rahatsızlık hissi veren kaşıntı perianal vulvar kaşıntı olursa kıl kırdu (oksiyür) düşünülür.

Küçük kız çocuklarında rahim ağzının dışa dönük olması (eversiyon ve ektopi) vajinal akıntıya neden olabilir. Östrojen hormonunun eksikliğine bağlı vagina mukozasının incelmesi sonucu, çocukluk döneminde vajinada şeker ve laktik asitler azalacağından enfeksiyona yakalanma oranı artar. Çeşitli organların iltihabi hastalıkları (idrar yolu enfeksiyonu, bademcik iltihabı, ortakulak iltihabı,zatürre gibi) sırasında kullanılan antibiyotikler de vaginada bulunan faydalı laktobasilleri öldürerek, vaginada diğer bakteri enfeksiyonları ve mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Adet öncesi olan kızlarda hazırlayıcı faktörler esas olarak vaginal mukozada asidik PH’nın kaybı ve östrojen koruyucu etkisinin olmamasıdır. Bu tür akıntıların büyük kısmının nedeni barsak bakterileri ve A grubu beta hemolitik streptokok, hemofilus influenza ve stafilokokus aureus gibi özgül patojen bakterilerdir. En sık rastlanan mikroplar:Grup A beta hemolitik streptokoklar,hemofilus influenza ve bazı gram negatif basillerdir. Cinsel tacize uğrayan kız çocuklarında oluşan vaginal akıntılarda en sık karşılaşılan mikroplar şunlardır:Neisseria Gonore, Garnerella vaginalis, Trikomonas vaginalis, Tripenoma Pallidum (sifiliz etkeni), Klamidya trachomatis.
Vulvar deri hastalıkları,vaginada yabancı cisim, vagina iltihabı,vagina kanseri (rhabdomyosarkoma) gibi hastalıklar inatçı ve tekrarlayıcı vulvovaginitislere neden olabilir.

Klinik bulgular:

Kız çocuklarında perine bölgesi muayenesi sırt üstü yatar pozisyonda kalçalarını ayırarak dizlerini karnına doğru çekerek en iyi şekilde yapılır. Kendi başına yatamayan küçük kız çocukları ise annesi sırt üstü jinekolojik masada yatar pozisyonda iken annesinin kucağına pozisyon verilip yatırılarak kolayca muayene edilebilir

Yeni doğan kız çocuklarında bazen mukoid, beyaz, hafif kanla karışık vaginal akıntı görülür. Bu durum normaldir, anneden bebeğe geçen hormonlar nedeni ile oluşur ve ekseriya üç aylık oluncaya kadar kaybolur. Üç aydan puberteye kadar vaginal akıntı çok azdır. Hafif derecede akıntılar (mild vulvovaginitis) kaşıntı, akıntı, kızarıklık ve arasıra idrarda yanma ve sızlama ile seyreden ve çok sık karşılaşılan bir problemdir. Bu akıntı sarı-yeşil renkli olup iç çamaşırda iz bırakabilir. Akıntıya sık sık vulvada kaşıntı, yanma, kızarıklık eşlik eder. Cinsel yolla bulaşan hastalıklarda ve vagende yabancı cisim olduğunda aşırı pürülan vaginal akıntılar görülür. Fizik muayenede dış genital organlarda pürülan akıntı mukozada kızarıklık izlenebilir.

Kız çocuklarında vaginal akıntı tanısı nasıl konur?

Spesifik mikrobiyolojik vulvovaginitislerde tanı için dış genital organların incelenmesini takiben akıntıdan direk alınan örneğin kültür-antibiyogram için gönderilmesi ve akıntı etkeninin tesbit edilmesi gerekir. Bazı çok dirençli akıntılarda ise vaginal kızlık zarının açıklığından ince bir swap (pamuk uçlu çubuk) ile girilerek kültür alınabilir. Ayrıca vaginal akıntıdan elde edilen ıslak preparatlar, KOH damlatılarak hazırlanan preparatlar veya diğer preparatlar incelenerek patolojik etken bulunabilir. İdrar tetkikinde de iltihap hücreleri aranmalıdır. MRI değerlendirmede en güvenli teknik olmakla birlikte sonografi ve rontgen daha çok kullanılır. Vulvovaginitis tıbbi tedaviye dirençli olduğu ve tekrarladığı zaman vaginal yabancı cisim olasılığına karşı endoskopik muayene (vaginoskopy) gerekir. Vaginal yabancı cisim düz radyografi, düz rontgen, ultrason ve MRI ile görüntülenebilir. Vaginoskopi ve vaginal yıkama ile yabancı cisim veya akıntı yapan diğer nedenler görülebilir.

Vaginal akıntının tedavisi nasıl olur?

Kız çocuklarında vaginal akıntı yapan neden bulunamadığı durumda potansiyel irritasyon yapan ajan elimine edildikten sonra çocuk ve anne-babası hijyen konusunda tekrar bilgilendirilerek güven kazanılmalıdır. Çocukların bir kısmında kötü hijyen kadar kimyasal ve mekanik reaksiyonlar da genital irritasyona neden olabilir. Amaç, uygun hijyen ve uygun tedavi hakkında çocukları eğiterek akıntıya neden olan etkeni ortadan kaldırmaktır. Tedavi lokal temizlik, lokal antibiyotikler ve arasıra kısa süreli östrojen tedavisini kapsar. Oral antibiyotik ancak spesifik bir enfeksiyon ajanı tesbit edilirse verilmelidir. Tedavi akıntı kültürü sonucuna göre yapılır. Bu alanda fazla üreyen bir organizma tesbit edilirse (grup A Streptokok, Gardnerella, Haemophilus) uygun antibiyotiklerle tedavi edilmelidir. Mantar enfeksiyonu puberte yaşına kadar çocuklarda nadirdir. Genel anestezi altında muayene, sistoskopi veya vaginoskopi sonrası vagendeki yabancı cisim görülebilir ve bir pens yardımı ile çıkartılır. Birçok vakada vaginal irrigasyon ve genel anestezi altında vaginoskopi vaginal yabancı cismi belirlemek ve uzaklaştırmak için uygundur. İşlem steril şartlarda yapılmalıdır. Vaginal yabancı cisim uzun süre çıkarılmazsa bulunduğu yerde oluşan kronik enfeksiyon nedeni ile vagen mukozası zarar görür, içinde daralmalar ve yapışıklıklar olabilir.

Bu hastalığın takibinde vaginal akıntıya neden olan faktörlerden uzak durulmalıdır. Hastalar akıntı artırıcı faktörler konusunda bilgilendirilmelidir. Perine sirkeli su ile yıkanmalı, yumuşatıcı kremler sürülmelidir. Vulva temiz serin ve kuru tutulmalıdır Vaginal akıntılar konusunda anne ve baba bilgilendirilmelidir.

Eğer kanlı, aşırı, kronik vaginal akıntı tesbit edilirse vagina yabancı cisim yönünden ayrıntılı bir şekilde incelenmelidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan oluşan akıntılar uygun antibiyotikler ile tedavi edilmelidir.
Bu bölgede egzama, sedef hastalığı (psöriazis) gibi çeşitli deri hastalıkları varsa tedavi edilmelidir. Dış genital organlarda spesifik deri problemi olanlarda bir dermatolojist yardımı gerekir.

Kız çocuklarında vaginal akıntıdan korunmanın yolları:

Vagina girişi idrar yolu ve anüse komşu olması nedeniyle mikroplara oldukça açık bir bölgedir. Bu nedenle bu bölgenin çok temiz olması sağlık açısından çok önemlidir. Banyodan sonra dış genital organlar kurulanmalı ve nemli bırakılmamalıdır. İç çamaşırlar ıslaklığı emebilen doğal maddelerden (pamuklu, yün) yapılmış olmalıdır ve günlük değiştirilmelidir. Havuz, banyo, egzersizden sonra ıslak veya nemli mayo ve çamaşırla uzun süre oturmak akıntıya zemin hazırlar. Vulva temizliğinde nötral PH'sı olmayan sabun kullanılmamalıdır. Dar kot pantolon, çok sıkı tayt gibi iç giysiler tercih edilmemelidir. Obes ve şeker hastalığı olanlarda vaginal akıntı ve mantar enfeksiyonu daha sık olur, bu nedenle fazla kilo alınmasından sakınılmalıdır. Her anne çocuğuna küçük yaştan itibaren tuvalet eğitimi vermeli, tuvalette önden arkaya doğru temizlenmesi gerektiği öğretilmelidir. Hiçbir zaman makattan öne doğru temizlik yapılmamalıdır. Aksi halde büyük tuvalette bulunan mikroplar vaginaya geçiş yapar ve bu bölgede çok ciddi enfeksiyonlara neden olabilir. Kız çocukları bu konuda hem evde anneleri hem de okulda öğretmenleri tarafından bilgilendirilmelidir.

Sonuç:

Bütün vaginal akıntılar bir hastalık belirtisi olarak düşünülmeli ve doktora giderek gerekli önlemler zamanında alınmalıdır. Kız çocuklarında rahatsız edici akıntılar yaşam kalitesini düşürürken ilerde kısırlığa ve daha kötü sonuçlara da yol açabilir. İhmal edilmiş vaginal akıntılar kanser gibi bir hastalık belirtisi olabileceği gibi kronik akıntıların da zamanla kansere yol açabileceği unutulmamalıdır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Kız Çocuklarında Vajinal Akıntılar (Prepubertal – Premenarşal Vulvovaginitis)" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     18 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Kutlugül YÜKSEL Fotoğraf
Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL
Ankara
Doktor "Kadın Hastalıkları ve Doğum - Jinekoloji"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi27 kez tavsiye edildiİş Adresi KayıtlıTavsiyeEdiyorum.com'u sıkça ziyaret ediyor.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Op.Dr.Kutlugül YÜKSEL'in Makaleleri
► Vajinal Akıntılar Prof.Dr.Alparslan BAKSU
► Vajinal Akıntılar Dr.Nuray ATACAN
► Vajinal Akıntılar ve Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ÇOK OKUNUYOR Doç.Dr.Ö.Yavuz ŞİMŞEK
► Genital Akıntılar Op.Dr.Kenan ERTOPÇU
► Vajinal Akıntı Op.Dr.Mürüde ÇAKARTAŞ DAĞDELEN
► Vajinal Gençleştirme Doç.Dr.Sevtap HAMDEMİR KILIÇ
► Vajinal Mantar ÇOK OKUNUYOR Op.Dr.Caner SÖNMEZ
► Normal Vajinal Doğum Prof.Dr.Alparslan BAKSU
► Doğum Vajinal Mi, Sezaryan Mı Op.Dr.Güzin BAŞCI
► Vajinal Mantar Enfeksiyonu Op.Dr.Burcu ARSLAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,067 uzman makalesi arasında 'Kız Çocuklarında Vajinal Akıntılar (Prepubertal – Premenarşal Vulvovaginitis)' başlığıyla benzeşen toplam 28 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


10:52
Top