2007'den Bugüne 85,916 Tavsiye, 26,758 Uzman ve 19,092 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Hayatta Başarılı Olmak İçin Gerekli Olan Şey Nedir?
MAKALE #16598 © Yazan Psk.Dnş.Mehmet POLATOĞLU | Yayın Mayıs 2016 | 5,450 Okuyucu
Yaşam devam ederken, her an her şey yeniden şekillenir. Yaşamın içinde bir ahenk ve düzen vardır. Bu ahenk ve düzen, her canlının kendine has görevini en iyi şekilde getirmesiyle varlığını devam ettirir.
İnsanın fiziki varlığındaki devamlılık da birbiriyle uyumlu çalışan parçaların varlığıyla gerçekleşmektedir. Uyum bozulduğunda veya parçalar görevlerini yerine getiremediğinde hastalıklar baş göstermektedir. Fiziki varlığımızda ki hastalık, hem kendi çalışma düzenini bozmakta, hem de ruhsal durumumuzu olumsuz etkilemektedir.
Sağlıklı, huzurlu olabilmemizin en temel ihtiyaçları arasında düzenli ve dengeli beslenme, spor yapma ve yeterince oksijen alma yer almaktadır. Çünkü fiziki varlığımızın devamı oksijen almaya, beslenmeye ve hareket etmeye bağlıdır. Yeterince beslenmeyen, çalışmasını düzenli olarak sürdüremeyen tüm yapılar zamanla bozulacaktır.
Beslenme, spor ve yeterince teneffüs etme görevlerini yerine getirmek, başarı için gerekli olan zemini oluşturmaktır. Bu zemin oluşturduktan sonra üç temel noktaya da dikkat edildiğinde, hayatta başarılı ve mutlu olmak için büyük avantaj sağlanmış olacaktır. Bu üç nokta; düşünce, irade ve intizamdır.
İlk olarak düşünceyi ele alalım. Düşünce, yaşama dair, geleceğe dair bir hedefin olmasıdır. Devamında bu hedefin nasıl gerçekleşeceğine dair bir programın yapılması da gereklidir.
Yaşamda ki bizim rolümüz ne olacaktır, neyi gerçekleştirmek veya neyi yapıyor olmak kendimizi değerli ve yararlı hissetmemizi sağlayacaktır? Bu iki soruyu ve buna benzer yaşamımızı üzerine kuracağımız temel değerleri keşfetmemizi sağlayacak diğer soruları sorarak, hedeflerimizi belirleyebiliriz.
Hedefimizi belirlemekle yetinmemeliyiz. Eğer hedefimizin sadece bir istek, arzu olarak kalmasını istemiyor; somut bir gerçekliğe dönüşmesini bekliyorsak, sorumluluk üstlenmeliyiz. Bu sorumluluğun ilk adımı, neyi, ne zaman yapacağımızı, hedefimize nasıl ulaşacağımızı gösteren bir plan oluşturmaktır.
Düşüncemizi gerçekleştirmek için, sürekli olarak o düşünceyi kendi kendimize hatırlatmalıyız. “Hedefim var ve ben bu hedefi gerçekleştirmek için gerekli yeteneklere sahibim. Hedefimi gerçekleştirmek için gayret ediyorum.” ve benzeri ifadelerle hem hedefimizi hatırlamalı, hem de kendimizi motive edici iç konuşmalar yapmalıyız. Belirli aralıklarla çalışmalarımızı değerlendirmeli; hedefimize ulaşmak için neler yaptığımızı, daha neler yapmamız gerektiğini sorgulamalıyız. Yapacağımız çalışmaların devamlılık göstermesini sağlamalıyız. Bir işte sebat yoksa o işte başarıda olmayacaktır.
Günlük yaşamımızın içinde zihnimizi dağıtacak, kendimize olan inancımızı sarsacak durumlar, kişiler vardır. Bu durumların veya kişilerin olumsuz tesirinde kalmamak, azimli ve kararlı olmak çaba gerektirebilmektedir. İşte bu noktada kendi kendimize vereceğimiz telkinlere ihtiyaç vardır. Kendi kendine telkin çok güçlü bir araçtır. Bu aracı kullanarak, davranışlarımıza, hayatımıza çeki düzen vermemiz mümkündür.
Telkin, arzuladığımız durumu, bu durumu gerçekleştirmeye istekli olduğumuzu ve cesaret edebildiğimizi ifade etmektir. Bir adım ötesinde; istediğimiz durumu gerçekleştirmiş olduğumuzu, gerçekleştirmiş olmanın faydalarından yararlandığımızı sade ve pozitif bir ifadeyle dile getirebilmektir.
Mesela kararlılık özelliğini geliştirmek isteyen bir kişinin, kendi kendine vereceği telkin şu şekilde olabilir: “Ben kararlıyım. Her zaman aldığım kararların arkasında dururum. Karar almadan önce, konuyu etraflıca ele alıyor, en doğru kararı vermek için gerekli olan bilgileri topluyorum. Seçeneklerimi gözden geçiriyor ve en iyi seçeneği buluyorum. Karar verdikten sonra, asla kararımdan dönmüyorum. Kararlı olmak, konsantrasyon ve sebat etme becerilerimi geliştiriyor. Kararlılığım sayesinde, zorluklara göğüs geriyorum. Kararlılığım sayesinde başladığım işleri bitiriyorum. Başladığım işleri bitirebildiğim için kendimi güçlü ve çalışkan hissediyorum… Kararlılığım her geçen gün artıyor. Kararlı olduğum için kendimi güçlü hissediyorum…”
Bilinç ve bilinçaltı düzeyde hedefimize odaklanma çalışmalarımızla yetinmemeliyiz. Bizi hedefimize götürecek organizmaları da güçlendirmeliyiz. Yani beynimizi beslemeli ve geliştirmeliyiz. Beynimizin gelişmesi; hafıza, dikkat, muhakeme, düşünme ve benzeri becerilerimizin gelişmesidir. Olayları algılayabilmek, idrak edebilmek, farklı açılardan bakabilmek, analiz ve sentez yapabilmek, problemlere çözüm önerileri getirebilmek önemli zihinsel faaliyetlerdendir. Bu becerilerin doğal olarak kendiliğinden şekillenmesi beklememeliyiz. Bilinçli ve planlı olarak beyinlerimizi geliştirecek etkinlikler, egzersizler yapmalıyız. Su içmenin, temiz hava almanın beyin gelişiminde de çok etkili olduğunu her zaman hatırlamalıyız.
Çocuğumuza suyu içtiğinde, su üzerinden beyin geliştirme egzersizleri de yapabiliriz. Şöyle ki; “tatlı su ile deniz suyu ne yönden birbirinden farklıdır, ne yönden birbirlerine benzerler?” diye sorarız. Bu etkinlik çocuğun muhakeme becerilerini geliştirir. “Deniz suyu olmazsa neler olur?” diye sorarız. Bu çocuğun düşünme becerilerini geliştirir. “Deniz suyunu, tatlı suya çevirmek için neler yaparsın?” diye sorarız. Bu çocuğun düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir. “Deniz suyu katı halde olsaydı, neler olurdu? Deniz suyu konuşuyor olsaydı neler söylerdi?” diye sorarız. Bu çocuğun sıra dışı düşünme becerilerini geliştirir. Deniz suyu ile ilgili bir öykü oluşturmasını isteriz. Bu çocuğun üretkenlik, dikkat, hayal gücü ve ifade becerilerini geliştirir. Biz bir öykü oluşturup anlatır ve öykümüz hakkında sorular sorarız. Bu çocuğun, dikkat ve hafıza becerilerini geliştirir.
Hayatta başarılı olabilmek için gerekli olan üç şeyden ikincisi iradedir. İrade, hedef olarak belirlenen düşüncenin gerçekleşmesi için harekete geçmek, çalışmaya başlamaktır. Düşüncenin icraata dönüşmesi için eyleme geçmektir.
Hedefini gerçekleştirmek için harekete geçen birey olumlu düşüncelere sahip olmalıdır. Başladığı işi başarabileceğine inanmalıdır. Daha da önemlisi arzu ettiği sonucu kendisine layık görebilmelidir. İnanç ve azimle işine devam etmelidir. İşini yaparken karşılaşacağı engeller karşısından yılgınlık göstermemeli, kararlılıkla sebat etmelidir. İç sesi, yapacağı işte kendisine destek olmalı, olumlu mesajlar fısıldamalıdır.
İç sesin fısıldayacağı nağmeler şu şekilde olmalıdır: “Başladığım bu iş, benim için faydalı bir iştir. Bu işi yapmayı çok istiyorum. Bu işin sonucunda elde etmeyi düşündüğüm şeyi hak ediyorum. Azimli, kararlı ve istekliyim. Bu işi severek yapıyorum. Keyif alarak çalışıyorum. Zaman zaman zorluklarla karşılaşsam da, engellerin arkasındaki ışığı görebiliyorum. Engellere değil, ulaşacağım sonuçlara odaklanıyorum. Çalışıyorum, başarıyorum…”
Çok arzulanan birçok işin gerçekleşmemesinin en temelinde sebat yoksunluğunu görmekteyiz. Sebat etmek, kendine güvenme ve başladığı işi bitirme alışkanlığı ile ilişkilidir. Yanı hem kişinin benlik algısı, hem de zamanla edindiği alışkanlıklar söz konusudur. Bu iki durumun birleştiği noktada sorumluluk bilinci kendini gösterir.
Çocuğuna yaşına uygun görevler veren, onu hem teşvik ederek, hem de model olmak suretiyle destekleyen ebeveynler; çocuklarında sorumluluk duygusunun gelişmesine imkân vermiş olur. Sorumluluk üstlenen, sorumluluklarını tamamlamak için çaba gösteren çocuklarda; pozitif benlik algısı ve sebat etme özelliği doğal olarak gelişir.
Eğer çocuk kendi kendine suyunu içebilecekse, bardağına dokunma. Üzerine suyun dökülmesi veya bardağın kırılmasının zararı, çocuğun kendi suyunu içebilmesinin engellenmesinden daha fazla değildir. Bırak çocuk bir iş başarmanın zaferini yaşasın. Küçük engelleri aşmak, büyük engelleri aşabilme becerisini kazandırır. Küçük zaferler, büyük zaferlere davetiye çıkarır.
Sarsılmaz bir irade, zaman içinde ve deneyimlerle oluşur. Bu nedenle başlangıçta bazı gevşek tavırların görülüyor olması, iradesizlik olarak algılanmamalıdır. Belki bazen taktik olarak, güçlü bir iradeye sahipmişiz rolünü oynayabiliriz. Bu rolü oynarken irade sahibi bireylerin tutum ve davranışlarını modelleyebiliriz. Kendinden emin, hedefine hizmet etmeyen davranışlardan arınmış, yüksek bir inanç ve üstün bir çaba gösteren karakteri canlandırabiliriz. Belki de oynadığımız bu rol, zamanla üstümüze yapışacak ve bizim aslı karakterimiz haline gelecektir.
Çalışma davranışımız duygu ve düşüncelerimiz tarafından şekillendirilir. Bu nedenle işimize ümit katmalı ve yaptığımız işi severek yapmalıyız. Ümit ve sevginin oluşturduğu gönül iklimi, içimizdeki pozitif enerjiyi harekete geçirecektir. Bu yapıcı ve güçlendirici enerji; hem çalışmada sebat etmemizi, hem de zorlukların üstesinden gelebilme kabiliyetimizi geliştirecektir.
Sağlam bir inanç, hedefe ulaşılacağına dair güçlü bir ümit, severek çalışma iradenin en temel besleyicileridir. Bireyin sağlıklı beslenmesi, düzenli spor yapması ve yeterince oksijen alması da iradesini güçlendirir; amaçlarına ulaşmasına yardım eder.
Yeterince iyi beslenemeyen, yeterince temiz havayı ciğerlerine dolduramayan çocuklarda bazı problemlerin görülmesi kaçınılmazdır. Bu problemler arasında; derslere odaklanamama, anlatılanı kavrayamama, öğrendiğini hafızada tutamama, çabuk sıkılma, yorgun ve bıkkın olma gibi öğrenme yaşantısını olumsuz etkileyen problemler de bulunmaktadır.
Hayatta başarılı olabilmek için gerekli olan üçüncü şey intizamdır. İntizam, çalışmaları belirli bir düzen içinde, plan ve program dâhilinde yapmaktır. Yapılan işte başarılı olmak için gerekli olan stratejileri, teknikleri kullanmak, kararlılıkla çalışmayı sürdürmektir.
Derslerinde başarılı olmak isteyen genç; ders programı yapmalı, hangi derse nasıl çalışılması gerektiğini bilmeli, not tutma, uzun süre hafızada tutabilme tekniklerini öğrenip uygulamalıdır. Öğrenmenin ABC’sini bilmeli ve her ders için ayrı ayrı tatbik etmelidir. Yanı derse hazırlıklı gitmeli, dersi derste not tutarak dinlemeli, öğrendiklerini sık sık tekrar ederek belleğinde canlı tutmalıdır.
Hayatta başarılı olabilmek için gerekli olan üç şeyden; düşünce, irade ve intizamdan bahsettik. Şüphesiz hayatta başarılı olabilmemize katkı sağlayan başka şeylerde var. Bireyin kendisiyle barışık olması, çevresiyle iyi ilişkiler kurabilmesi, kendini iyiye ve güzele yönlendirebilmesi gerekir. Sağlam bir karaktere sahip olmak, doğruyu yanlışı birbirinden ayırabilme yeteneğine ve doğrunun yanında yer alabilme erdemine sahip olabilmek ise en büyük hazinedir.
Çocukların eğitiminden, kendi eğitiminden sorumlu olduğunu hisseden tüm bireylerin, yukarıda bahsettiğimiz konuları özenle ele almaları, enine boyuna incelemeleri; giriştikleri bu profesyonellik, şefkat ve özveri gösteren işte, onlar için bir nebze ışık tutacaktır.

MEHMET POLATOĞLU
07.04.2016 ÜSKÜDAR
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Hayatta Başarılı Olmak İçin Gerekli Olan Şey Nedir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Mehmet POLATOĞLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Mehmet POLATOĞLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     3 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Mehmet POLATOĞLU Fotoğraf
Psk.Dnş.Mehmet POLATOĞLU
İstanbul
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi1 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Mehmet POLATOĞLU'nun Yazıları
► Hayatta Başarılı Olmanın Altın Kuralları Psk.Ayşe Esma VATANSEVER
► Evlenmek/İlişki İçin Ne Gerekli? Psk.Dnş.Perihan SAYIN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,092 uzman makalesi arasında 'Hayatta Başarılı Olmak İçin Gerekli Olan Şey Nedir?' başlığıyla benzeşen toplam 43 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Dikkat Dağınıklığı Şubat 2017
◊ Disleksiye de Anne Bakar Haziran 2017
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


17:46
Top