2007'den Bugüne 90,669 Tavsiye, 27,884 Uzman ve 19,776 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Teog'a Çeyrek Kala Sınav Stratejileri
MAKALE #17483 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL | Yayın Kasım 2016 | 3,312 Okuyucu
8. sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı yani kısa adıyla TEOG yaklaşıyor. Sayılı günlerin kaldığı TEOG sınavı için hem öğrenciler hem de aileler heyecanlı. Peki nedir bu TEOG?

TEOG SİSTEMİ
TEOG sınavı öğrencilerin liselere puanlarına göre girebilmelerini sağlayan seçme ve yerleştirme sınavıdır. Öğrenci başarısı anlık bir sınav performansıyla değil, daha kapsamlı bir zaman sürecinde değerlendirilir. Bu noktada TEOG sınavı öğrenci odaklıdır. Öğrencinin performansı geniz zaman dilimiyle ölçüldüğü için sınav kaygısının en aza inmesi hedeflenir. Bu noktada öğretmen ve öğrenci işbirliği daha çok teşvik edilmekte, okulların rolü ve önemi daha çok artmaktadır.
TEOG sınavı altı temel ders olan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden yapılmaktadır. 8. Sınıflara uygulanan bu sınav her eğitim öğretim döneminde 1 kez olmak üzere toplamda 2 kez uygulanır. Aynı zamanda öğrencilerin ders notu olarak da geçen bu sınavlardan Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, Yabancı Dil sınavlarının sonucu öğrencilerin 2. yazılı notunu; İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sınavlarının sonucu ise öğrencilerin 1. Yazılı notunu oluşturmaktadır. Her dersten 20 soru sorulacak ve bu 20 soru için 40 dakika süre verilecektir.
Her öğrenci sınava kendi okulunda önceden belirlenen sınıf ve sıralarda girecektir. Öğrencinin sınava gireceği sınıf ve sıra bilgisi e-okul sistemi üzerinden açıklanacaktır. Öğrenciler sınava kendi okullarında girerken gözetmen öğretmenler başka okullardan görevlendirilecektir.
TEOG sınavında A, B, C ve D olmak üzere 4 kitapçık türü vardır. Her öğrenci kendi adına düzenlenmiş olan cevap kağıdına kendisine verilen kitapçık türünü kodlayacaktır. Sınavda her ders için ayrı oturum yapılacak olup her ders için verilen sınav süresi 40 dakika, oturumlar arası 30 dakikadır.
Sınava geç gelen öğrenci 15 dakikaya kadar sınava alınacak ama geç gelen öğrenciye ek süre tanınmayacaktır. Sınavın ilk 20 dakikası ve son 5 dakikası öğrenciler sınavdan çıkamayacaktır. Öğrenciler her oturumdan sonra sınav kitapçığını ve cevap kağıdını gözetmen öğretmenlere teslim edeceklerdir.
1. dönem TEOG sınavları Kasım’ın son haftası, 2. dönem TEOG sınavları Nisan’ın son haftası yapılacaktır. Sınava giremeyen ve geçerli bir mazereti olan öğrenciler mazeret sınavlarına Aralık ve Mayıs aylarında girecektir.
Sınavlar 2 gün uygulanacaktır. Sınavların başlama saati 09:00’dır. TEOG sınavları her gün 3 sınav olacak şekilde uygulanır.
TEOG sınavları değerlendirilirken öğrencilerin sadece doğru cevapları değerlendirilecektir. Yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavlar değerlendirilirken 2 puan türü kullanılacaktır. Bunlar “ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı” ve “yılsonu başarı puanı”dır. Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı öğrencinin altı temel dersten girdiği TEOG sınavlarında aldığı puanların her dersin ağırlık katsayısına göre hesaplanmasıyla elde edilir ve bir öğrenci TEOG sınavlarında en yüksek 700 puan alabilir. Yılsonu başarı puanı ise 6., 7. ve 8. sınıf yıl sonu karne notlarının ortalamasıdır. Liselere yerleşirken ise bu iki puanın ortalaması alınacak ve yerleştirmeye esas puan 500 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yani bir lisenin olabilecek en yüksek puanı 500’dür.

TEOG SINAV STRATEJİLERİ
Sınavdan Önce
• Her dersin çalışma yöntemi farklıdır. Her dersi dersin kendine uygun yöntemlerle çalışınız.
• Disiplinli ve sabırlı bir çalışma ile bu sınavlardan her öğrenci başarılı olabilir. Verimli bir ders çalışma programı hazırlanmalıdır.
• Sınav kaygısı sanıldığı kadar kötü bir şey değildir. Öğrencilerde hiç kaygının olmaması, sınava yönelik bir kaygı hissetmemeleri de çalışma isteği uyandırmayacak ve öğrenci başarı olmak için bir çaba sarf etmeyecektir. Tabi ki aşırı sınav kaygısı da öğrenciyi ve sınavı olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple çok kaygı da hiç kaygı da zararlıdır. Sınav için optimum kaygı öğrenciyi olumlu anlamda tetikleyecektir.
• TEOG sınavlarında her ders için sınavda hangi konulardan soru sorulacağı bellidir. Konuların listesi çıkarılarak, bu konulara çalışılmalıdır.
• TEOG sınavları okul müfredatına denk olduğu için öğrenci olabildiğince az devamsızlık yaparak okula gitmeli ve dersi derste öğrenmelidir.
• Öğrenci hangi lisede ve lise türünde okumak istediğini yani hedefini önceden belirlemeli ve buna yönelik çalışmalıdır.
• Ders çalışırken sosyal aktiviteleri de unutmamak önemlidir. Öğrencinin ders çalıştığı kadar dinlenmeye ve eğlenmeye de ihtiyacı vardır. Öğrenci dersleri ihmal etmemek kaydıyla sosyal aktivitelere de katılmalıdır.
• Düzenli kitap okuma alışkanlığı sınavlarda başarı olmanın altın anahtarıdır. Çünkü sınavlarda sadece okuduğunu anlamaya yönelik sorular da vardır.
• TEOG sınavı bir zeka testi değildir. Müfredatı takip eden ve çıkacak konuları çalışan, yeterli soru ve deneme çözen normal bir öğrencinin rahatlıkla çözebileceği sorular sorulmaktadır. Öğrenci sınavdan önce yeterli çalışmışsa bu sınavda rahatlıkla başarılı olabilir. Bu sebeple yeterli çalışma yapmış bir öğrenci sınav kaygısı yaşamamalıdır.
• TEOG sınavı bir kişilik ya da değer sınavı değildir. Sadece bir dersin ne kadar çalışıldığını ölçen bir performans sınavıdır. Öğrenci sınava yönelik “ya başarısız olursam kimse beni sevmezse”, “başaramazsam ailem beni sevmeyecek”, “ben kötü bir öğrenciyim” gibi algıları zihninden çıkarmalı, bunun bir kişilik ya da değer sınavı değil bir derse ait performans sınavı olduğunu unutmamalıdır.
• Öğrenciler daha önceden TEOG sınavında çıkmış soruları ve EBA’daki soruları çözmelidir.
• Öğrenciler TEOG yaklaşırken gerçek zamanlı bol bol deneme sınavı çözmeli ve bu sınavlardaki sorulara verdikleri cevapları analiz etmelidir. “Hangi soruyu yanlış çözmüşüm?”, “yanlış çözdüğüm soru neden yanlış olmuş?”, “konu eksiğim mi var?”, “dikkatsizlikten dolayı mı yanlış olmuş” gibi sorularla sınav ve soru analizi başarıyı artıracaktır.
• Öğrenci sınavdan önceki gece uykusuz kalmamalı, yorucu etkinliklerden uzak durmalıdır.
• Sınav sabahı diğer günlerden farklı bir gün olarak algılanmamalıdır. Normalde okula giderken öğrenci nasıl davranıyorsa aynı şekilde davranmalıdır. Alışık olmadığı yoğunlukta bir kahvaltı hem ağır gelecek hem de sınava yönelik kaygılarını artırabilecektir. Okula giderken nasıl kahvaltı ediyorsa aynısını yapmalıdır. Ama sınava aç gitmemelidir.
• Sınava giderken kalem, silgi, su gibi sınav için gerekli şeyleri yanında bulundurmalıdır.
• Sınava salonun cep telefonu ile girilemeyeceği unutulmamalıdır.
Sınav Sırasında
• Sınava başlamadan önce nefes ve gevşeme egzersizleri yaparak kendinizi sakinleştirin.
• Kitapçık türü doğru bir şekilde kodlanmalıdır. Bu unutulmamalıdır!
• Sınavda 20 soruya 40 dakika verilmektedir. Bu bir hız sınavı değildir. Her soruya ortalama 2 dakika çözüm süresi düşmektedir. Bu sebeple sınavdaki soruları çok hızlı bir şekilde çözmenin anlanın yok. Sınav sorularını çok hızlı çözüp erken bitirmek yerine sorulara odaklanmak, verilen süreyi akıllıca ve mantıklı kullanmak gerekmektedir.
• Soruları okurken önce sorunun ne dediğini, ne istediği anlamaya çalışılmalıdır.
• Sınav sırasında kodlamaya dikkat edilmelidir. Sık sık kitapçıktaki soru numarası ile cevap kağıdındaki soru numarasının aynı olduğu kontrol edilmelidir. Kaydırma yapmamak için ya tek tek ya da sayfa sayfa kodlama yapılmalıdır. Sınav sonunda tekrar kodlamalar kontrol edilmelidir.
• Sınav sonuçları değerlendirilirken sadece doğru cevaplar hesaplanacaktır. Yanlış cevaplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yani boş ve yanlış cevaplar aynı değere sahiptir ve yanlış cevaplar doğruları götürmemektedir. Bu sebeple öğrenciler sınav sırasında boş soru bırakmamalıdır.
• Sınav sırasında aklınıza gelen olumsuz düşünceleri durdurun ve sadece sınava odaklanın.
• Yoğun kaygı hissettiğinizde derin bir nefes alın ve sakinleşmeye çalışın.
• Sınav sırasında ne diğer sınavlar, ne sınavı sonucu düşünülmemelidir. Hatta bir soruyu çözerken ne bir önceki soru, ne bir sonraki soru bile düşünülmemeli, sadece ve sadece o anda çözülen soruya odaklanılmalıdır.
• Arka arkaya yapamadığınız çok soru olursa kaygılanmayın. Bu soruları geçin ve diğerlerin odaklanın.
• Sınavı erken bitiren öğrenci sınavdan erken çıkmak yerine tekrar kontrol etmelidir.
• Oturumlar arasında futbol, top oynamak, gibi yorucu etkinlikler yerine dinlenmeye odaklanılmalıdır.
• Oturumlar arasında bir önceki sınavın soruları değerlendirilmemeli, doğru cevapları tartışılmamalıdır. Unutmayın o sınav bitti ve geride kaldı. O sınav hakkında konuşmak sınava yönelik bir şeyi değiştirmeyecek, yanlış sorularınızın doğru olmasını sağlamayacaktır. Aksine moral bozukluğu yaratarak bir sonraki oturumun olmuşuz etkilenmesine sebep olabilecektir. Bu sebeple oturumlar arasında öğrenciler sınavlar hakkında konuşulmamalıdır.
Sınav Sonrasında
• Öğrenci gitmek istediği liseleri ve lise türlerini araştırmalıdır. Bu liseleri olanaklar el verdiği ölçüde gezmeli, araştırmalıdır. Bu hem öğrencinin hedefini daha sağlıklı belirlemesine hem de tercih döneminde daha doğru tercihler yapmasını sağlayacaktır.

Bütün 8. sınıf öğrencilerine TEOG sınavında başarılar!
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Teog'a Çeyrek Kala Sınav Stratejileri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL'un izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     3 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Seval Ulviye AKYOL Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL
Bursa
Uzman Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi62 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Seval Ulviye AKYOL'un Yazıları
► Teog Kapıda Sınav Stresi Dorukta Psk.Dnş.Tuğba KURT
► Öss’ye 1 Hafta Kala… Psk.Mehmet CEYLAN
► Lgs' Ye Günler Kala Neler Yapılmalı? Psk.Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN
► Teog Kalkıyor İşte Alternatifi Psk.Halil TÜRKMEN
► Teog Anne Babalarına Öneriler Psk.Ümit KARABULUT
► Öss’ de Son Bir Ay Stratejileri Psk.Mehmet CEYLAN
► Dil Gelişim Stratejileri Nilay GEDİK
► Öğrenme Stratejileri Psk.Begüm SATICI
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,776 uzman makalesi arasında 'Teog'a Çeyrek Kala Sınav Stratejileri' başlığıyla benzeşen toplam 19 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Ne Kadar Harçlık? Kasım 2016
◊ Kardeş Kıskançlığı Mayıs 2018
◊ Tırnak Yeme Kasım 2014
◊ Bağlanma Stilleri Kasım 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


09:04
Top