2007'den Bugüne 91,792 Tavsiye, 28,132 Uzman ve 19,906 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Dehb Testi, Eğitimi
MAKALE #1749 © Yazan Psk.Halil TÜRKMEN | Yayın Ekim 2008 | 76,709 Okuyucu ÇOK OKUNUYOR
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPARAKTİVİTE BOZUKLUĞU “DEHB”
TESTİ , TANISI VE DÜZELTME YOLLARI

Ülkemizde, Ön Eğitimi “0-4 yaş” ve Okul Öncesi Eğitim’e yeterince önem verilmediği için akranlarına/ yaşıtlarına göre geri olan çocuklarımız ailelerince tespit edilememekte yada tespit edildiği halde ilerde sorun yaratacağı düşünülmediği yada engelli/ özürlü damgası yiyeceği, belki büyüyünce düzelir vb. gerekçelere sığınılarak; çocuğun durumu pek önemsenmemektedir.

Oysa engel durumları ne kadar erken yaşta tanılanır ve gerekli eğitim verilirse; çocuğun ileri yaşamını o kadar olumlu etkilediği gözlenmiştir. “Diğer değişle toplumumuzdaki engelli /özürlü sınıfına koyduğumuz engel türleri arasında ki: Dikkat Eksikliği ve Hiper aktivite Bozukluğu “DEHB “, Özel Öğrenme Güçlüğü “ Disleksi”, Kekemelik, Konuşma Güçlüğü, Gecikmiş Konuşma, Eğitilebilir, Hafif Eğitilebilir,Otistiklerin bazıları vb. engellilerin büyük bölümü akranlarının çeşitli nedenlerle gerisinde kalmış çocuklarımızdır. Bu çocuklarımız Bireysel Eğitim Programı “ hazırlanarak gerekli “Destek Eğitimi” aldıklarında; süreç içinde akranları arasındaki geri kalmışlık daralacak akranları seviyesine yaklaşacak yada akranları arasındaki uçurum her geçen yıl artarak, sürekli birkaç yıl gerisinde kalmaya mahkum edileceklerdir. Bu gün MEB’ na bağlı Özel Eğitim Kurumları’ndan Engel Durumuna göre Sağlık Kurulu Raporu alınarak yada doğrudan Rehberlik Araştırma Merkezleri2ne başvurularak; “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” kararlarıyla bu tür öğrencilerimize özel eğitim önerilmektedir. Ancak Disleksi, DEHB vb. engelli çocuklarımız için MEB tarafından Eğitim Programı düzenlenmediği gerekçesi ile RAPOR önerilmemektedir. Ben 2000 ve 2001 yıllardan beri görev yaptığım kurumlarda bu tür öğrencilerimizin de tanısını yaparak; öğretmenlerine eğitim programı önerdim.Bu programlar sonucu bir çok çocuğumuz normal akranları seviyesine gelerek; topluma kazandırılmıştır.Eğitimin Temel İşlevlerinden biri de engelli olsun, olmasın ;” Ülkemizdeki bireyleri yararlı bireyler olarak topluma kazandırmak.” Değil midir?. Bu konuda bize program hazırlama görevi verildi de kaçtık mı? 573 Sayılı KHK, MEB tarafından düzenlenmek üzere İl Milli Eğitim Müdürlükleri’ ne gönderildiğinde; görev verildiğinde Komisyonlar Oluşturup, bu komisyonlarda Görev alarak çıkacak Özel Eğitim Kanunu’na “ katkıda bulunmak, benim gibi eğitim gönüllüsü ve sevdalısı biri için en istekle katılıp, katkı sunacağı görevler ola gelmiştir. Eğitim Şurası İl ve Bölge toplantılarında bile üye olarak yıllarca severek katkı sundum. Öneri ve tavsiyelerde bulundum.

Bu yaşlarda çocuğunuz yaşıtı olan çocuklar gibi yaşına uygun sorulan sorulara ve verilen komutlara yeterince dikkat etmiyor ve dikkati çabuk dağılıyorsa dikkatini toplayamıyorsa, ayrıntılara dikkat etmiyorsa , derslerde konuyu, ders etkinliğini yeterince dinleme,dikkat etme alışkanlığı olmaması sonucu, daha çok farklı şeylerle ilgileniyorlarsa, tahtadaki uzun bir yazı yada problemi deftere geçmekte zorlanıyorlarsa, öğrendiklerini çabuk unutuyorlarsa; “Dikkat Dağınıklığı”

Aşırı hareketlilik,yerinde durmama,kıpı kıpır, ele avuca sığmama, atak ,çok aktif vb.yaşından daha hareketli davranışlar gösteriyorsa “Hiper Aktivite” Hiperaktif çocuklar, oyun oynarken yaşının üstünde bir performans gösterirler, çok hareketli durumları hemen göze çarpar. Diğer çocuklar belirli bir süre oyun oynadıktan sonra dinlenirken, bu çocuklar saatlerce oynamasına rağmen yorulmazlar. Oyunda sabırsızlıklar gösterirler, tahammülsüz dürler, bu nedenle arkadaşları ile sık sık anlaşmazlıklar yaşarlar, bazen kavga bile yaparlar.Daha sonraki durumlarda, bulundukları ortamlardaki eşyaları dağıtma, başkalarına ait eşyaları elinden almaya çalışmak, geç saatlere kadar uyumamak vb. olumsuz davranışları kazandıkları için akranları ile anlaşamaz ve misafirliklere bile kabul edilmezler. Ancak sevdikleri ortamlarda yoruluncaya kadar oynadıklarında o gece daha erken ve rahat uyudukları gözlenmiştir.

Her iki davranış biçiminin bir arada bulunduğu duruma Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite” Bozukluğu diyoruz. DEHB’ li çocuklar dikkatlerini yeterince toplayamadıkları, etkinlik ve derslere yeterince yoğunlaşamadıkları,ve dikkat etmedikleri; hiper aktif durumnlarına uygun Eğitim Programları, Etkinlik,aktivite, davranış eğitimi gerekirse ilaçlı tedavinin birlikte yürütüleceği vb. önlemler alınmadığı için “ Dikkat Dağınıklığı sonucu, Öğrenme Güçlükleri buna bağlı olarak Derslerde Başarısızlık; Davranış Problemleri nedeni ile Disiplin Sorunları “ sorunlar yaşamaktadırlar. Yoksa eğitilebilir yada hafif eğitilenbilir gibi Mental “Zihinsel “ durumdan kaynaklı bir öğrenme güçlüğü gibi bir sorunları bulunmama tadır. Gerekli Eğitim Programları düzenlenip, uygulanmaması sonucu okul dışında ve okul ortamlarında sorunlar yaşarlar. Bu çocuklarımıza çevrece yapılan “tembel, başarısız yada yaramaz, haylaz, dikkatsiz vb.” nitelemeler, hep bu yanlışlıkların ve gerekli eğitimin verilmemesinin sonucudur. .


DEHB olan çocuklarımız, küçük yaşlarda yukarda belirttiğimiz özelliklerinden dolayı arkadaş ilişkileri ve aile içinde yaşanan bazı sorunlardan dolayı fark edilseler bile pek önemsenmez. “Yaramazlık yapıyor. Her çocuk yaramazdır. Her çocuk hareketlidir. Çünkü oyun çağındadır. Siz hiç çocuk olmadınız mı? vb. şeyler sığınarak, durumu geçiştirir ve normal karşılarlar. Hatta arkadaş anlaşmazlıkları sonucu çıkan aile kavga ve küsmelerine; akraba, komşu misafirliklerine gitmeme vb. durumlara bile katlanırlar. Ta ki okul çağına kadar çocuk okula başlayınca eğitim sorunları da buna eklenip,öğretmenleri ve okul müdürünce birkaç defa okula çağrılmaları, hele, hele disiplin problemlerinin yanında derslerde başarısızlıklarında ortaya çıkması sonucu DEHB ‘in ailelerce önemli bir sorun olduğu anlaşılır.


Bütün bu sorunları bilen öğretmenler ve anne-babalar çocuklarına olumlu yaklaşarak bu sorunlarını çözmelerine yardımcı olduklarında ve olumsuzlukları anlayışla karşıladıklarında özelliklere uygun ve gerekli eğitim verildiğinde sorunlar ortadan kalkmaktadır. Hele, hele çok küçük yaştan itibaren ailenin farkında olmadan verdiği yanlış eğitimden kaynaklı davranış problemleri ortaya çıkan bu çocuklarımız, çok erken yaşlarda sağlıklı ve DEHB durumuna uygun eğitim verildiğinde ileri yaşta sorunla karşılaşmamaktadır. Ailenin verdiği yanlış ve bilinçsiz eğitim sonucu çocuklarda davranış bozukluğu ortaya çıkmakta ve öğrenme güçlükleri de buna eşlik etmektedir. İlköğretim çağlarında ve sonrasında gerek eğitim ortamlarında gerekse ailede; çocuğun bu olumsuzluklarının kendisinden kaynaklanmadığı “Yaramazlık yapması bile beynin kimyasından yani hormonlardan kaynaklanan bir durum olduğu, bunun ilaçlı tedavi ile giderileceği ailece bilinmediği için” terapi ve gerekli eğitim önlemleri bilinçlice alınmadığı için bir çok davranış problemleri ortaya çıkmaktadır. Çocuğun DEHB durumu ne kadar erken tanılanır ve gerekli bir çok önlem alınır ise “ DEHB Eğitim Programı yanında Psikoterapi Eğitimi, gerektiğinde İlaçlı Tedavi “ olumlu sonuç alınmakta ve davranış problemleri artmadan çocuğun durumu düzelmektedir.


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı konulmuş çocuklarımız eğitim-öğretim ortamlarında dikkatlerinin dağınık olması nedeniyle, ders aktivitelerine etkili ve sürekli katılamazlar, dikkat sürelerinin kısalığı ile ders etkinliğinin uzunluğu arasındaki çelişki ders etkimliklerinde konsatrasyon bozukluğuna ve seçici dikkat sürelerinin yetersiz oluşundan dolayı algılama güçlüklerine yol açar. Bunun sonucu ders sürelerinin kendilerine göre ayarlanmaması sonucu derslerde dikkatleri dağılarak, farklı şeylerle yada dikkat çekici olumsuz davranışlarda bulunabilirler. Dolayısıyla bu durum derslerini de olumsuz etkiler.Dersleri günü gününe ve yeterli sürelerde” Dikkat dağınıklığı oranında ders saatleri parçalara bölünerek,dikkatlerini toplayacakları yeterli ve kısa süreler. tekrar egzersizlerine yer vererek, pekiştirici çalışmalar yapılırsa; yada Psikiyatrist kontrolünde dikkat toplayıcı ilaçlar ve psikologdan psikoterapi seansları ile durumlarına uygun eğitim ve davranış kazanılması konularında destek aldıklarında, dersler konusunda öğrenim güçlükleri çekmezler.

DEHB’ li çocukları olan veliler, Psikiyatri Servislerine başvurularında genelde ilaç tedavisi ön plana alınır. Şayet Psikolog var ise Psikiyatri Servisi, ilaçlı tedavi yanında Psikolog’dan Psikoterapi alması önerisinde de bulunur. “Psikiyatrist arkadaşların özellikle Ergen Psikiyatristleri’nin, hasta sayılarının çokluğu ve işlerinin yoğunluğu nedeni ile terapiye “Psikoterapi” fazla süre ayıramazlar.”


Ben yılların verdiği deneyimlerime dayanarak DEHB’ li olup tedavi amaçlı gelen öğrencilerimi “İlk Değerlendirme-Kaba Değerlendirme” yaprak,DEHB kuşkusu duyduğum öğrencilerin; anneleri ve sınıf öğretmenlerine aşağıdaki DEHB Testi’ni uygularım.


Bu testteki soru cümlelerine verilen yanıtlar “özellikle öğretmen ve velinin örtüşen sorunları “ ışığında eğitim önerisinde bulunurum.Ancak bu eğitim önerilerinin sonuçlarının sürekli değerlendirilmesi gerekmektedir. Burada gerek öğretmen, gerekse velinin dikkat etmesi gereken husus:Anne-Baba ve Öğretmence Uygulanan Egitim Programı’nın paralel yürütülmesi esas olmalıdır. “Diğer değişle eğitim programının uygulamasında,uygulayıcıların her hangi birinin çelişkili uygulamaları ilerde telafisi güç olan sorunlara yol açar.”


DEHB’ li Çocuklarımızın, ilaçlı tedaviden sonuç aldıkları saptanmış olmasına karşın, eğitim ve davranış sorunlarının çözümünde, ilaçlı tedaviden çok Psikolog tarafından,“Psikoterapi ve Davranış Eğitimi”Özel Eğitimci tarafından verilen “Bireysel Eğitim Ağırlıklı Program=BEP “ eğitimden daha iyi sonuçlar alındığını, çalıştığım kurumlarda ve Özel Eğitim Kurumumuzda bizzat uygulamalar sonucu gözlemlemiş bulunmaktayım.


Ancak ülkemizde akranlarının gerisinde olan bireyler için Özel Eğitim kurumlarında eğitim programları bulunurken, DEHB ve Disleksi vb. Engel durumları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nca bir program bulunmadığı için Rehberlik Araştırma Merkezleri bu tanıdaki çocuklarımıza özel eğitim önerememektedir.


DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU TESTİ YÖNERGE:

Aşağıda her insanın zaman zaman dikkatsiz,dalgın yada hareketli ve atak olduğu zamanlar bulunmaktadır.Özellikle oyun çağında çocuklarımızda ve Ergenlik Dönemini yaşayan Gençler için normal kabul edilen bu davranışlar; bazı çocuklarda hatta yetişkinlerde aşağıda belirtilen davranış örüntülerinin sıklıkla oluştuğu ve süreklilik arz ettiği durumlarda karşımıza çıkmaktadır.Bu nedenle DEHB durumunu objektif olarak, belirleyip,tanı koymak için; Lütfen aşaıdaki her soru maddesini dikkatle okuyunuz. Daha sonra, her madde deki belirtinin DÜN,BUGÜN DAHİL SON BİR KAÇ AYDAKİ GÖZLEMLERİNİZE DAYANARAK çocuğunuza “öğrencinize “ uyan davranışın derecesini; yandaki uygun yere (x) işareti koyarak belirleyiniz.
Uygulanan, bu “Psikolojik Ölçme Aracı” SONUÇLARI benimle sizin aranızda gizli kalacaktır. Onun için çekinmeden ve gizlemeden ADI GEÇEN COCUĞUN YADA ÖĞRENCİNİN durumunu gözlemlerinize dayanarak, objektif olarak belirtiniz.

Bu Test, Anne yada Babaya “Okula gidiyorsa “ ayrıca Öğretmenine uygulanır.
Hiçbir zaman
Bazen
Genel
likle
Çoğu Zaman

İlk 5 sorunun başına “Kurallara uymada güçlük yada normal dışı davranışlar gösterir.” ifadesini getirerek yanıtlayınız.
0
1
2
3
1
Evde “Salon,balkon,odalar vb” -DÜ
2
Okulda “Okula gidiyorsa yanıt veriniz”DÜ
3
Sokakta “Oyun, etkinlik,gezinti vb “ - DÜ
4
Oyun alanlarında “Bahçe, park vb “ -DÜ
5
Misafirlikte “ Akraba yada yabancı” -DÜ
6
Belirgin derecede dikkatsizdir.-DD
7
Dikkati dış uyaranlarla dağılır.”Ses, komut
8
Belirgin derecede dağınıktır.-DD
9
Hareketsiz kalmakta güçlükler yaşar yada oturduğu yerde duramaz. HA
10
Verilen görevi yada bir şeyi yapmamak için direnme, reddetme, inatlaşma-DÜ
11
Derslerde başarısızlık sorunları yaşar. DD
12
Başkasının ilgisini çekici yada uygunsuz davranışlarda bulunur.DD
13
Kendini yetersiz ve beceriksiz hissetme.Dü
14
Misafirliklerde bile,oradan oraya koşar ya da tembihleseniz de yerinde duramaz HA
15
Aldığı görevleri yapmakta yada tamamla makta güçlükler yaşar-DD
16
Öğrenme güçlükleri çeker yada “ zeka normal olmasına rağmen” derslerde başarısızlık; gözlenir. - DÜ
17
Çoğu zaman öğle hareketlidir ki bu enerjisi sizi bile şaşırtır. HA
18
Görev anında yada “okuma, yazma, ödev, problem vb yaparken” hatalar yapar. DD
19
Büyükleriyle olumsuz ilişkiler kurar yada hiç anlaşamazlar. DÜ
20
Zihnin kullanılması gereken görev,aktivite yada çaba gerektiren görevlerden kaçınma, isteksizlik ve severek yapmamak. DD
21
Günlük etkinliklerde unutkanlık gözlenir
22
Sürekli kıpır,kıpırdır; yerinde duramaz.HA
23
Verilen görevi yapmadan yada tamamlamadan başka göreve geçer.DD
24
Dürtülerini ve buna bağlı davranışlarını kontrol güçlükleri çeker. DÜ
25
Bir etkinlik yada görev sırasında, süre uzadıkça; dikkatinde azalma gözlenir.DD
26
Sorulan soruların, tamamlanmasını beklemeden, cevap verir. DÜ
27
Görev, etkinlik,ödev vb.öncesi gerekli araç yada gereçleri kaybeder. DD
28
Konuşma anında başkalarının sözünü keser yada yapılanı engeller, bozar. HA
29
Verilen bir görevi yada yönergeyi takip etmede zorlanır/güçlük çeker. DD
30
Uygunsuz durumlarda bile oradan, oraya koşturur. (Ergense cevaplamayınız.) HA
31
Kendisi ile konuşurken, dinlemiyormuş gibi görünür yada davranır. DÜ
32
Oyun, etkinlik, görev vb. yapma anında dikkati dağılır. DD
33
Görevleri yada ödev, etkinlik, basit iş vb. sonuçlandıramaz yada tamamlayamaz.DD
34
Sakin bir şekilde durmada zorlanır yada boş zamanını kullanma güçlüğü yaşar. HA
35
Yaşıtları ile kolay ve kısa sürede ilişki kurar, arkadaşlıkları kalıcı olmaz. DÜ
36
Küçüklükten, bulunduğu yaşa gelinceye kadar; artış gösteren hareketlilik. HA
37
Küçüklükten, bulunduğu yaşa gelinceye kadar; artış gösteren dikkatsizlik. DD
38
Çevre uyaranlardan çabuk etkilenir, ancak gelecek tehlikeyi kavrayamaz. DÜ
39
Bilgileri yada görev ve etkinlikleri, önem sırasına koyamaz ( az,çok;önemli,önemsiz)
40
Sorumluluk almaktan çok, hatalarını özür diler yada bahane bularak geçiştirir. DÜ
NOT: Tamamen bana ait olan yukardaki, “ DEHB Belirleme Ölçeği” süreç içinde ek olarak, Test sonuçlarına uygun nasıl bir destek alması “anne-baba ve öğretmen, uzman,psikolog, psikiyatrist vb.” özellikle , Eğitim Programı yine sayfamda yayınlanarak okuyucularımın yararlanması sağlanacaktır. Ayrıntılı tanı için Burdon’ a ait aşağıda ki testten de yararlanılabilir.
Halil Türkmen
PSİKOLOG
BURDON DİKKAT TESTİ:

Bu test Çocuğun, dikkat gücün 9 ölçer.
Çocuklara bir sayfa üzerine gelişigüzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada (20) satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Örnek olarak hazırlanan arka sayfadaki testte 150 tane (a) . 75 tane ( g ) . 50 tane (b) ve 25 tane (d) harfi bulunmaktadır.Burdon denemesi (10-20) yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için Ortaokula (3) lisede (2) dakika süre verilerek çocuklara şöyle bir açıklama yapılır.

“Önünüzdeki sayfada bulunan bütün a, b, d ve g harflerinin altlarını kurşun kaleminizle çiziniz. Bir satırı gözden geçirirken önce yalnız bir harfi işaretleyiniz. Satırdaki tüm a, b, d, g lerin altını çiziniz..”’
Çocuklar ne yapacaklarını iyice öğrenmeİidirler. Bunu sağlamak amacıyla gerekirse tahtaya yazılmış iki satır harf üzerinde birlikte birde deneme yapılabilir ve daha sonra asıl denemeye geçilir. Denemeden sonra çizgiler sayılarak denemenin değerlendirilmesi yapılır.

Örneğin:
Bir çocuğun deneme kağıdında ilk satırlarda hata çok az iken sayfanın ortasından sonra hata aşağıya indikçe artmaktadır. Bunun için bu Çocuğun dikkati çabuk bozuluyor. Uzun süre dikkatini bir yerde, bir çalışma da tutamıyor denilebilir. Bir başka çocuğun deneme kağıdında ise , ilk iki satırda hata çok iken: sonraki .satırlarda gittikçe azalmış ve aşağılara doğru çok Iyileşmiştir. Bu çocuk için de ( çalışmanın başında uyum güçlüğü gösteriyor, fakat bir süre sonra uyumlu ve verimli olabiliyor denilebiIir.)
Bir deneğln kağıdındaki çizgiler genellikle çok az ise bunun için de (Dikkati zayıftır, bir yerde dikkatini toplayamamaktadır....) denilebilir.
Çalışma ve iyi öğrenme için dikkatin toplanması ve bu toplanmanın uzun süre dağılmaması çok önemlidir. Dikkatle okunmayan bit metin ne kadar yinelenirse yinelensin hiç akılda kalmaz. Her şeyden önce öğrenilecek konu üzerinde ilgi ve dikkatin topIanması gerekir.
Unutulrnamalı ki ; öğrencinin başarısında aşağıdaki beş temel etmen çok önem taşımaktadır.

Bunlar;
*İstekleme, (motivasyon)
*Yapabilme gücü,
*Donanım,
*Değerlendirme,
*Düzeltme,

Burdon dikkat testi uygulanırken çocukların öncelikle istekleme yani motivasyonlarının sağlanması, testin verimliliği açısından önem taşımaktadır.

Çocuklar tanınırken onların ilk kez dikkatlerinin gücü ve özellikle dikkatlerini bir noktada toplayabilme yeteneğinin derecesini bilmek önem kazanır. Bazı ruhsal sorunlar da dikkatin dağıldığı ve istenilen bir yerde, toplanamadığı görülür.

BURDON DİKKAT TESTİ
Adı, Soyadı :

Sınıf ve No :

Yaş : Cinsiyet: Tarih:....../......../.......a e p z s u a h v k l a s i b i o u o u o e
r v b p m i b i r b s m n t d a u f c f k a
c k a h s e y p h b p s d g y z d v r i f g
y d v c o y e r z h e z s e g m k f z d a y
f s d y i b t d h m l n i e m t g t b d f u
k c i c k o k o s t l u z u g m a f l v u t
i z r f o u d v h y p n b p m v h n n g r y
p v k l n t y o r z n c p h t e m z i o i m
r a l y g s o i v a i n a r c h o d b f p h
k u b s y g u e m k l t c g v g r i p c t e


c i t e l r n z f u d b m s h d k u f d s m
s i v e t c p l r g v g c t l r m e u g y e
b o k e h b u k o p f u d o h o r a n i a v
i o s g y l a r m i f b z m e l h t z n z r
o y t n a k v p y k g v n n h v m p b n p y h
v d u o f r h i t u v l u a m f a c u l t s
o k o k c i c k u f s b t g t m e i n i z h
d t b i y a s f y n d z f k m g e s z e h z
r e n e o c v d y f f l r v d z y g d z p b e
p y c a a s c g c a h t n m p b r i b i k p


a f n p v d m t o y m i l g d e o t o c n t
l u p z n k r h p u c b o y g u d v y a o l
s z o a p f f t c v k i r b p m n e r g e s
b a h v i h s c k z r f d r a c g y n m h y
t d s v c g z y f m p t r o g e u u b b y h
i u a n y a d u m f a p y z e b k d b o l z
e l z h e a d z t c l p r y f m s n v i c v
s b i v m z g p s m r k b k r e h c u v n s
f l s l e i o l g l k t h z o k t d e a r h
f m i ı c f t i b s g k m k n p h v b g u

Çizilmemiş :...............

Yanlış çizilmiş:..............

Zaman :..............dk.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Dehb Testi, Eğitimi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Halil TÜRKMEN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Halil TÜRKMEN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Halil TÜRKMEN'in Yazıları
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,906 uzman makalesi arasında 'Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Dehb Testi, Eğitimi' başlığıyla benzeşen toplam 19 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Stres Testi Aralık 2008
◊ Unutkanlık Testi - Unutkanlık Ölçeği ÇOK OKUNUYOR Ağustos 2008
◊ Beck Anksiyete Ölçeği Ağustos 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


04:00
Top