2007'den Bugüne 90,958 Tavsiye, 27,960 Uzman ve 19,826 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Öğretmeniyle İlişkim Çocuğum İçin Ne Kadar Önemli
MAKALE #1820 © Yazan Psk.İbrahim ERTABAK | Yayın Kasım 2008 | 6,426 Okuyucu
ÖĞRETMENİYLE İLİŞKİM ÇOCUĞUM İÇİN NE KADAR ÖNEMLİ

Günden güne yaşama şekillerimiz ve diğer insanlarla olan ilişkilerimiz değişime uğruyor, bu değişimin doğal sonucu olarak da farklı şeylere ihtiyaç duymaya başlıyoruz. Bundan 50 yıl önce aileler geniş aile dediğimiz şekilde yaşıyor ve ailenin ihtiyaçları yine aile bireyleri tarafından karşılanıyordu. Ancak bugün toplumumuzda geniş aileler yerini çekirdek ailelere bıraktı. Değişen bu sosyo- ekonomik yapı sonucunda da aileler bir takım ihtiyaçlarını kendi içlerinde karşılayamaz oldular.

Çalışan anne sayısının artmasına paralel olarak çocukların bakım ve eğitim için okullara gönderilmesi değişen aile yaşantısının en önemli gerçeğidir. Bunun sonucunda okula giden özellikle anaokuluna giden çocuk sayısı oldukça artmıştır. Aileler çocuklarını okula göndererek hem çocukları için hem de kendileri için farklı bir sosyal ilişki başlatmış oluyorlar, bu ilişki de aile-çocuk-öğretmen ilişkisidir


Öğrencilerin okul başarısını etkileyenokul içi ve okul dışı birçok etkenden söz edilebilir .okul dışı etkenler söz konusu olduğunda aile,öğrencinin okul başarısında en önemli belirleyicidir.Çocukla kuracakları iletişimin kalitesi,okul ve öğretmen ile gerçekleştirecekleri işbirliği düzeyi öğrencinin başarısına önemli katkılarda bulunacaktır.

Aileler ,çocuklarının okul başarısının artmasını sağlamak için öncelikle kendi çocuklarını iyi tanımak zorundadırlar.çocuğunu iyi tanımayan onun olumlu ve olumsuz davranışları hakkın da bilgi sahibi olmayan çocuğunun içinde bulunduğu yaş grubunun psikososyal özelliklerini bilmeyen ailelerin,öğretmen aile ilişkilerine yeterince destek olabileceğinden söz etmek zordur.Sağlıklı bir öğretmen-aile işbirliğinin yolu ,aile ve öğretmen arasında öğrenciyle ilgili bilgi sağlıklı bilgi akışının sağlanmasından geçtiği göz önünde bulundurulduğunda ,aileler için kendi çocuklarını tanımanın ,onların ilgi,eğilim ve davranışları hakkında yeterli bilgi sahibi olmanın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Toplumsal yaşamdaki değişimler ve insan hayatında geçirilen deneyimler,eğitim-öğretim anlayışının da değişimini beraberinde getirmektedir.Gelişmiş ülkelerde daha nitelikli eğitim-öğretim sunabilmek ve öğrencinin başarısın ı yükseltmek için ailelerin ,çocukların okuldaki kararsürecinde sorumluluk almaları üzerinde durulmaktadır.

Öğretmen –aile iletişiminin güçlendirilmesi ,öğrencinin okul başarısını yükseltebileceği gibi,okuldaki disiplin sorunlarının yaşanmasını da engelleyebilir.

Aile-çocuk-öğretmen ilişkisinde her öğe ayrı bir önem taşımaktadır, ancak bu öğelerin birbirleriyle olan ilişkileri daha önemlidir. Bu nedenle aileler çocuklarını okula gönderdiklerinde çocuklarının sağlıklı bir ortamda eğitim alabilmesi için bu ilişkinin de sağlıklı olmasına özen göstermeliler.

Çocuğunuzun öğretmeni ile kurduğunuz sağlıklı ilişkide hem çocuğunuzun daha başarı olması için bir ortam yaratmış olursunuz hem de öğretmeni daha iyi tanımış olacağınız için kendinizi rahat hissedersiniz. Son dönemde ailenin, çocuğun okul başarısında önemli bir paya sahip olduğunu kanıtlayan bir çok araştırma var.

Uzmanlara göre aile- öğretmen ilişkisi ne kadar sağlıklı olursa çocuk-öğretmen ilişkisi de o kadar başarılı oluyor. Aileler öğretmenlerle kurdukları iyi ilişki sonucunda çocuklarını objektif bir göz olan öğretmenin gözüyle de görme şansına sahip oluyorlar ve çocuklarının ihtiyaçlarını daha iyi anlayabiliyorlar. Aynı durumu ters çevirmekte mümkün, öğretmen aileleri ne kadar çok tanırsa çocuğa karşı yaklaşımı o kadar sağlıklı ve doğru oluyor. Bu nedenle çocuğunuz öğretmeni ile aileler iyi bir ilişki kurmaya özen göstermelidir. Çocuk için okul hem aile yaşamının devamı, hem de dış dünyaya açılan ilk kapıdır. Bu eğitim kurumu, çocuğa bir şeyler öğretmekle görevini tamamlamış sayılamaz.


Okul çocuğun yaşamında ailesinden sonra katıldığı ilk toplumsal kurumdur. Okul dönemi yalnızca başarılması gereken dersler ve sınavlardan ibaret değildir. Çocuköğretmen ve arkadaşlardan oluşan bu toplumda yerini alma gibi üstesinden gelmesi gereken yeni bir durumla da karşı karşıyadır. Aslında bu dönem yalnızca çocuk için değilaileler için de yeni heyecanlar ve tatlı yorgunlukları beraberinde getirir. Çocuğun okul çağını en verimli şekilde geçirmesiakademik bilgileri yeterli düzeyde almanın yanında kendisinden ve yaşamdan hoşnut olan ve bunu yakın çevresiyle de paylaşabilen mutlu bir birey olarak yetişmesi için aile ve öğretmenlere önemli görevler düşmektedir.

Yaşamın her alanında olduğu gibi çocuğun öğrenim döneminde de aşılması gereken birtakım güçlükler olabilmektedir. Okul yaşamı sürecinde çocuk - aile ve okulu karşı karşıya getiren en yaygın sorun okul başarısızlığıdır. “Okul başarısızlığı” çocuğun akademik bilgiyi yeterince edinemediğininiçinde bulunduğu eğitim sisteminin ölçme araçlarıyla tespit edilmesi olarak tanımlanabilir. Bu sorunaileler ve öğretmenlerce geniş açılı bakış ve işbirliği içindeyapıcı bir tutumla ele alındığı takdirde kolaylıkla çözümlenebilir. Sorunun nedeni ve çözüm seçenekleri her çocuk için kendine özgü farklılıklar gösterse debaşarısızlık nedenleri genel çerçevede birkaç başlık altında toplanabilir.

AİLELERİN OKUL –ÖĞRETMEN İLETİŞİMİ VE İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMELERİ İÇİN ÖNERİLERİMİZ;

1. Okula asla sinirliyken gitmeyiniz. Öfke öfkeyi doğurur. Çocuğu, okuldan geldiğinde, öğretmeninin ondan nefret ettiğini duyan her veli doğal olarak sinirlenir. Özel yetenekleri olan çocukların velileri için bu daha da kolaydır çünkü büyük bir olasılıkla velinin de özel yetenekleri vardır. Aynı yaşlarda okulda aynı davranışlara maruz kalmıştır. Bu olguyu kabullenirseniz geçmişten kalan acılarınızı çocuğunuzun öğretmeninden çıkarmazsınız.

Öfkeniz durulduktan sonra okulu arayarak çocuğunuzun öğretmeni ile görüşün; okul, bürokratik hiyerarşi sistemi ile yönetilir. Eğer sorun sınıf ortamında yaşanmışsa önce öğretmeni arayarak söylediklerini dikkatle dinleyiniz; açıklamaları sizin için yeterli değilse o zaman okul müdürünü arayarak, sınıf öğretmenin de bulunacağı bir görüşme talep ediniz.

2. Kırıcı olmamaya çalışınız. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Sendromu ve Kaynaştırma Eğitimi konusunda bilginiz arttıkça, zaman zaman rahatsız edici durumlarla karşılaşırsınız. Örneğin; çocuğunuzun öğretmeni, yeni araştırmalarla tersi ispatlanmış bilgilere atıf yapabilir. Bazı öğretmenler yeniliğe ve bilgi akışına açık olmalarına karşın bazıları bu konuda alınganlık gösterebilir. O zaman çocuğunuza yardımcı olabilmek için başka yollar denemelisiniz.

3. Kendinizin ve karşınızdakilerin kullandıkları sözcüklere dikkat gösteriniz. Çocuğunuzun öğretmeni anlamadığınız bir sözcük kullandığında açıklama isteyin. Kimi zaman farklı kişiler aynı sözcüklere farklı yorumlar getirirler ve bu da yanlış anlaşmalara yol açar. Aynı lisanı konuşmadığınız kişilerle bir anlaşmaya varmanız zordur.

4. Kendinize "Bu sorunu kim çözebilir?" sorusunu sorunuz. Bir sorunu çözmek için girişimde bulunmadan önce bu sorunun cevabını verebilmelisiniz. Eğer çocuğunuzun öğretmeni, çocuğunuzun sorunlarına çözüm getiremeyeceğini ifade ederse o zaman müdür, rehberlik öğretmeni, okul psikoloğu ya da okulda bu konuda bilgi ve yetki sahibi birisi ile bir toplantı önerip, öğretmene yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz.

5. Bir plan yapınız. Çocuğunuz için uzun vadede ve kısa vadede istediklerinizin bir listesini yaparak, bir hareket planı geliştiriniz. Planınızı bir takvime uygulayınız. Kendinizi bir yöntem uzmanı olarak görünüz. Bir sorunu çözümlemek için önce sorunu tanımlamak sonra olası çözümler için kafa yormak, en başarılı olacağını düşündüğünüzü seçmek ve çözümü denemek gerekir. Eğer bir çözüm işe yaramazsa o zaman bir ikincisini olmazsa bir üçüncüsünü denersiniz. Kararlı, planlı hareket ederek kendinizi amacınıza odaklayınız.

6.Yaptıklarınızı kağıda dökerek, saklayınız. Eğer birden fazla çocuğunuz, işiniz, eviniz, gönüllü bir göreviniz ve bir kaç tane de hobiniz varsa, çocuğunuzun öğretmeni ile en son ne zaman konuştuğunuzu, nelerden konuştuğunuzu ve ne kararlar aldığınızı hatırlamak zordur. Neler yaptığınızı yazarak hatırlayınız.

7. Öğretmenlere teşekkür etmeyi unutmamalısınız. Veli-öğretmen görüşmelerinin ertesi günü bir teşekkür notu gönderebilirsiniz. Görüşme iyi gitmemiş bile olsa, öğretmene size ayırdığı zaman için teşekkür edebilirsiniz. İletişim kanallarını daima açık tutmak çocuğunuzun yararına olacaktır.

8. Kendinizi bilgilendirin. Çocuğunuzun sınıfı, kanunlar ve "özel eğitim gerektiren çocukların hakları" konusunda araştırma yaparak bilgi sahibi olunuz. Çocuğunuzun öğretmeni ile en uygun görüşme zamanı, bir sorun yaşanmadan öncedir. Okul yılı başında öğretmenle arkadaşça bir ilişki kurunuz. Okulda yapılan toplantıların hepsine katılınız. Bu toplantıların sıkıcı olduğu doğrudur ama toplantılar sırasında başka hiçbir yerde öğrenemeyeceğiniz bilgiler edinirsiniz. Okul yönetimi ile konuşarak özel eğitim gerektiren çocuklar için ne gibi yatırırmlar yaptıklarını, yapacaklarını öğreniniz.

9. Diğer velilerle dayanışma içinde olunuz. Başkaları ile benzer sorunları paylaştığınızı bilmek, kendinizi iyi hissetmenize neden olacaktır. Anne baba olmak çok zor bir iştir. Farklı bir çocuğa sahip olmak çok çok zor bir iştir. Çocuğunuzun güçlü yanları olduğunu, dünyayı farklı olarak algıladığını, değişik bir bakış açısı olduğunu, duygularının kimi zaman çok güçlü olduğunu ve kendine özgü merakları olduğunu aklınızdan çıkarmamalısınız.

Başkalarının çocuklarınız hakkında yaptığı olumsuz eleştirileri en iyi karşılama yöntemi; eleştiriyi cevaplarken karşınızdakinin söylediği olumsuz düşünceyi olumlu hale getirmektir. Örneğin; eğer birisi size çocuğunuzun çevre edinemediğini söylerse ona şu karşılığı verebilirsiniz, "Evet. Oğlum her zaman bağımsız ve kendine yeten bir çocuk olmuştur." Bir başkası çocuğunuzun inatçı olduğundan sözederse, o zaman da "Her zaman kararlı ve ne istediğini bilen bir çocuk olmuştur" diyebilirsiniz. Eğer birisi tutup da çocuğunuzu "garip ve acayip" olarak tanımlarsa, sizde ona "Evet. Çocuğumun yaratıcı ve hayal gücü olan bir çocuk olduğunun farkındayım." demelisiniz.

Çocuklarının yarım kalmış projelerine gömülmüş olarak yaşayan anne babalar vardır çünkü çocukları ne yapılması gerektiğinden ziyade nasıl yapılacağı ile ilgilenirler. Bazı evlerde tek bir tane işleyen el feneri yoktur çünkü çocuklar nasıl yapıldığını anlamak için el fenerini son vidasına kafar sökmüştür. Bu çocukların anne babaları ile ahbaplık kurunuz, yalnız olmadığınızı anlamak sizi rahatlatacaktır.

10. Çocuğunuzun iyi öğrenim görmesinin size bağlı olduğunu anlamalısınız. Çocuğunuzun öğrenimi için en önemli kişi onun hayatındaki en önemli kişidir; bu da sizsiniz. Çocuğunuza bol bol kitap almalısınız. Ama kitapları onun eline verip okumasını söylemeyin. Kitapları görebileceği yerlerde el altına koyun, er geç ilgisini çekeceklerdir. Değişik radyo kanallarını ve televizyon kanallarını izleyerek, onu değişik kültürler, inanışlar ve fikirlerle tanıştırın. Aile bütçenizin sizi kısıtlamasına izin vermeyin, yaratıcılığınızı kullanmalı ve kaynaklarınızı diğer ailelerle paylaşmalısınız.
Çocuğunuzla sohbet edin. Onunla konuşurken sorularına kısa ve öz cevaplar vermeye çalışın. Çocuğunuzun her anını doldurmaya çalışmayın, herkesin düşünmeye, planlamaya ve herşeyden önemlisi hayal kurmaya ihtiyacı vardır.

NOT: BU MAKALE PSİKOLOG İBRAHİM ERTABAK TARFINDAN DERLENMİŞTİR.
HÜRRİYET YAYINLARINDAN ANNEYİZ.BİZ DERGİSİ EKİM 2008 SAYISINDA
YAYINLANMIŞTIR.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Öğretmeniyle İlişkim Çocuğum İçin Ne Kadar Önemli" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.İbrahim ERTABAK'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.İbrahim ERTABAK'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.İbrahim ERTABAK'ın Yazıları
► Çocuğum Ne Kadar Özgür Olmalı? Psk.Dnş.Alaaddin DEBGİCİ
► Çocuğum İçin Hangisi Doğru ? Psk.Hülya SOĞUCAK DENİZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,826 uzman makalesi arasında 'Öğretmeniyle İlişkim Çocuğum İçin Ne Kadar Önemli' başlığıyla benzeşen toplam 56 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Sınav Kaygısı Haziran 2008
► Şiddet ve Sebepleri Şubat 2008
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


01:46
Top