2007'den Bugüne 91,424 Tavsiye, 28,060 Uzman ve 19,895 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Borderiıne, Terk Edilme Depresyonu,narsist Kendilik Bozukluğu ve Etıyolojisi
MAKALE #18509 © Yazan Psk.Atakan ŞAHİN | Yayın Haziran 2017 | 4,850 Okuyucu
Borderlıne kişilik bozukluklarının bölünmüş nesne ilşkileri birimini göstermektedir. Bunların her biri ayrı ayrı tarafta iki daireden kurulduğunu farkedeceksiniz. Bu bölünmüş nesne ilişkileri birimi,iki parça birimden oluşur.en alttaki kendilik temsili ile en üstteki nesne temsili duygulanımla bağlıdır.

geri çekilen ya da saldırgan parça birimi:

Ayrılma-bireyleşme boyunca öfkelidir ve çabaları beğenmez kendilik temsili yetersiz ,kötü,çirkin bir durumdadır ve geri çekilmeye neden olur . bu geri çekilen birimin en önemli kısmı, iki temsili birbirine bağlayan duygulanımdırki bu da terk edilme depresyonu olarak adlandırılabilr .

Terk edilme depresyonu,
Duygulanımı orta yaş depresyonundan daha kuvvetlidir. Gelişimsel duraklamanın meydana geldiği anda çocuk, kendilik parçasının bir kaybı olarak annelik desteğinin eksikliğini hisseder. bu nedenle hasta, hayati bazı şeylerin eksikliği şeklinde bunu ifade edecektir.

DSM IV
BORDERLINE TEŞHİS KRİTERLERİ

1.AŞIRI DERECEDE GERÇEKTEN KAÇMA ÇABASI YA DA TERKEDİLME SANISI

2.İDEALLEŞTİRME YA DA DEĞERSİZLEŞTİRME UÇLARI ARASINDA GİDİP GELECEK KARAKTERİZE OLMUŞŞİDDETLİ KİŞİLER ARASI İLŞKİLER VE İSTİKRARSIZLIK KALIBI.
3KİMLİK KARMAŞASI: BELİRGİN VE DEVAMLI İSTİKRARSIZ KENDİLİK İMGESİ,KENDİLİK İMGESİ ALGISI YA DA KENDİLİK ALGISI.
4.KENDİNE ZARAR VERME POTANSİYELİ OLAN EN AZ İKİ BÖLGEDE TEPKİSELLİK
5. YİNENLENEN İNTİHAR DAVRANIŞI , EYLEMİ YA DA TEHDİDİ VE KENDİNİ YARALAMA DAVRANIŞI

6.BELİRGİN TEPKİSEL DURUMDAN KAYNAKLANAN DUYGULANIM İSTİKRARSIZLIĞI

7. KRONIK BOŞLUK HİSSİ.

8. UYGUNSUZ, ŞİDDETLİ YA DA ZORLUKLA KONTROL EDİLEN ÖFKE, (SIK SIK HUYSUZLUK SERGİLENMESİ, DEVAMLI ÖFKE, TEKRARLANAN FİZİKSEL KAVGALAR)

9. GEÇİCİ STRESLE İLGİLİ PARANOID DÜŞÜNCE ÜRETME YA DA CİDDİ DAĞITICI SEMPTOMLAR.

NARSİST KENDİLİK BOZUKLUĞU

Borderlıne kişilik örüntüsü yapısıyla benzerlik intrapsişik yapı gösterebilir.burada iki kendilik ve nesne temsili bulunmaktadır ve bölme savunmasına göre ayrılırlar. büyük farklılıklar mevcuttur. öncelikle, bu kendilik ve nesne temsilleri kaynaşmıştır, ayrı değildir. iki parça birim mevcuttur; büyüklenmeci kendilik savunması biçiminde adlandırdığımız parça birim ile saldırgan, yırtıcı , sert parça birim narsistik bozukluk için bunlar, borderlıne ödüllendirici ve geri çekilmeci parça birimle benzeşirler.

Narsistik bozukluğun, büyüklenmeci kendilik savunmasıyla kaynaşan parça birimi, kendilik temsillerinden oluşur ve bu da büyüklenmecidir, nesne temsilidir ve tümgüçlüdür. bunları birbirine bağlayan duygulanım eşssiz, özel, üstün, takdir edilen, tapınılan mükemmel ve yetkin olma hissidir.

TEŞHİS KRİTERLERİ DSM IV

1-Kendilik öneminin büyüklenmeci algısına sahip olma (başarıları ve yetenekleri abartma dengeli başarılar olmadan üstün bir şekilde tanınmayı beklemek)

2- Sınırsız başarı, güç, göz alıcılık, güzellik ya da ideal aşk fantazileriyle meşgul olma

3- Kendisinin özel ve eşssiz olduğuna, sadece diğer özel ve yüksek düzey insanlarla anlaşılabildiğine ya da ilişki kurabildiğine inanma

4 Aşırı beğenilme ihtiyacı

5- Yetkinlik duygusuna sahip olma. yani mantıksız beklentiler, özellikle tercih edilen tedavi ya da kendi beklentilerine otomatik boyun eğme.

6- Kişilerarası istismar gösterme yani kendi amaçlarına ulaşmak için başkalarının avantajlarını kullanma

7- Empati eksikliği ; başkalarının ihtiyaçları ve hisleriyle özdeşleşmede ya da onları kabul etmede isteksizlik duyma.

8- Sık sık başkalarını kıskanma ya da başkalarının onu kıskandığına inanma .

9- Küstah, kibirli davranışlar ya da tavırlar gösterme

BORDERLINE BOZUKLUKTA TEDAVİ

Borderlıne hastaları durumla ilgili sorun yaşarlar ani durum değişimlerinden hayatlarının diğer boyutlarında motıvasyon sorunları yaşarlar isteklerinde ve ilişkisel boyutlarda sorunlar büyür kim olduklarını algılayamazlar özellikle dürtüsel davranma eğilimindedirler.

borderlıne tedavide şema terapi de bilişssel davranışçı terapinin konularını içerirhastanın probleminin geçmişine odaklanan terapi yöntemidir.

ayrıca diyalektik akıl yürütme yoluyla doğrulara ulaşma bir yol bulma tekniği dir ve belirli çözümler getirir. diyalektik davranış terapisinde intiharlarda azalma olduğu hastanın zayıf ego gücünü güçlendirmek grup terapi yöntemide çalışmalarda etkilidir.

sınır kişilik tanısı alan kişi ilişkilerinde, duygu durumunda ve benlik imgesinde sabit kalamaz. örneğin diğer insanlara yönelik tutumlar ve duygular kısa bir süre sonra dikkat çekici derecede açıklanamaz biçimde değişebilir. duygular kararsızdır ve birdenbire, özellikle tutkulu bir idealleştirmeden hor gören bir öfkeye doğru yer değiştirebilirler. sınır kişilik bozukluğu olan hastalar tartışmacı, çabuk sinirlenen, aşağılayıcı şekilde alaycı, birlikte yaşanması zor olan kişilerdir.kumar, para harcama, cinsel ilişki, yeme ziyafetleri gibi, önceden tahmin edilemeyen ve dürtüsel davranışları potansıyel olarak kendilerine zarar verecek boyutlardadır. bu kişiler net ve bütünlük arz eden bir benlik duygusu geliştirememiş, kendi değer sadakatleri ve karıyer seçimleri hakkında belirsiz kalmışlardır. yalnız kalamazlar terk edilmekten korkarlar ve dikkat çekmek isterler. kendine zarar verme özkıyım teşebbüsü stress düzeylerinin yükseldiği dönemlerde paranoıd düşünceler ve disosiyatif belirtiler görülebilir.

sınır hasta bir terapistin zor bir sınavı olabilir sınır hastaların iyileşme durumunda umutlanmamak gereklidir.yapılabilecek en iyi şey hastalıklarının içinde çekilmeyip kıyısında dolaşmalarına yardım etmektir.

psikanalitik kuramın önemli bir ikinci yolu nesne ilişkileri kuramı, çocukların anne babaları gibi önemli insanların değer ve imgelerini nasıl kendiiçlerine aldıkları (içselleştirdikleri) konusuyla ilgilenir bu kuramın odaklandığı konu, çocukların güçlü duygusal bağlarının olduğu insanlarla özdeşim kurma davranışlarıdır. bu içselleştirilen nesneler kişinin benliğinin bir parçası olurlar fakat bunlar büyüyüp gelişen bireyin arzu, hedef ve idealleriyle çatışma içinde bulunabilirler. örneğin annesinin sosyal olarak onaylanan kadın rolüne uyum sağlamış bir genç kadın, kendisini feminizmin daha modern fikirleri peşinden giderken bulabilir. nesne ilşkileri kuramcıları insanların çevrelerindeki dünyaya geçmişlerindeki önemli insanların, özelliklede anne ve babalarının ya da birincil bakıcılarının bakış açılarıyla tepkide bulunduklarını varsayarlar. Bazen bu bakış açıları KİŞİNİN KENDİ ARZULARI VE İLGİLERİYLE ÇATIŞIR. Kernberg sınır kişilik hakkında en geniş yazılara sahip olan kuramcısısıdır. kernberg sınır kişilik bozukluklarda temel mekanizmanın bastırma değil bölme olduğunu söyler. yardımcı savunmalar ise inkar, tümgüçlülük ve değersizleştirmedir.bu mekanizmalar çelişik ben durumlarını birbirinden ayrı tutmaya ; dolayısıyla eğer bu ben durumları aynı anda ortaya çıkmış olsaydı yaşanacak çelişkiden ve kaygıdan kaçınmaya ve bunları kontrol etmeye hizmet ederler . diğer anlamda nevrotık şahış ruh içi çatışkının , özellikle id kaynaklı libidinal ya da saldırgan bileşenini kalıcı bir şekilde bilinç alanının dışında tutarken sınır durumlarda çatışkının çatışan kutupları değişik zamanlarda güncelleşerek şahsa egemen olur. ancak bu çelişik ve çatışkılı ben durumları bölünerek birbirlerinden ayrı tutulurlar. Bu savunmalar sayesinde şahıs çatışkıdan dolayısıyla kaygıdan kurtulur ancak bunun bedeli ben in zayıflamasıdır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Borderiıne, Terk Edilme Depresyonu,narsist Kendilik Bozukluğu ve Etıyolojisi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Atakan ŞAHİN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Atakan ŞAHİN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Atakan ŞAHİN'in Yazıları
► Terk Edilme Korkusu Psk.Dnş.Sezen SALİHOĞLU
► Terk Edilme Hissi Dr.Psk.Fatih SÖNMEZ
► Terk Depresyonu Psk.Erol AKDAĞ
► Şizoid Kendilik Bozukluğu Psk.Zeynep BALKIZ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,895 uzman makalesi arasında 'Borderiıne, Terk Edilme Depresyonu,narsist Kendilik Bozukluğu ve Etıyolojisi' başlığıyla benzeşen toplam 15 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Yas Sürecinde İyileşme Temmuz 2023
► Nefret, Kin ,garez Motıvasyonu Nedir? ÇOK OKUNUYOR Ekim 2021
◊ Golden Pıano Şubat 2015
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


03:44
Top