2007'den Bugüne 78,180 Tavsiye, 25,268 Uzman ve 17,521 Bilimsel Makale
Site İçi Arama Arayın :
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Porselen Laminate Veneerler
MAKALE #18910 © Yazan Dr.Dt. Ayşe Gökçen SARGIN | Yayın Ekim 2017 | 862 Okuyucu
Günümüz diş hekimliğinde en çok önem kazanan konulardan biri estetiktir. Dış görünüş insanların psikolojisini ve sosyal davranışlarını etkileyebilir. Dişlerinin görüntüsünden rahatsız olan kişilerin gülme sırasında elleri ile ağızlarını kapattıkları, fotoğraf çektirirken fazla gülmedikleri, bilinçli ve ya bilinçsiz bir şekilde dişlerini saklamaya çalıştıkları görülür. Bu tavırlar ise karşınızdakine, kendine güveni olmayan bir kişi olduğunuzun sinyallerini gönderir. Uzun yıllardan beri diş hekimliğinde yapılan tedavilerde fonksiyon ve fonasyonun yanı sıra estetik de sağlanmaya çalışılmıştır. Diş estetiğinin sağlanmasında hem en doğal görüntüye ulaştığımız, hem de dişte minimal aşındırma ile uygulayabildiğimiz yapılar porselen laminate veneerlerdir.

Porselen laminate veneerler ilk olarak 1938 yılında Dr. Charles Pincus tarafından uygulanmıştır (1). O dönemde laminatelerin yapıştırılmasında kullanılan adeziv sistemler gelişmediğinden bu porselen tabakalar dişlerden kolay ayrılmış ve kullanım sırasında problemler yaratmıştır. Günümüzde Adeziv sistemlerin geliştirilmesi, laminate veneerlerin rahatlıkla kullanılabilir olmasını sağlamıştır.Yapımı kolay ve ekonomik olması nedeniyle önceleri akrilik ve kompozit veneerler kullanılmıştır. Ancak akrilik ve kompozit rezinlerin uzun ömürlü olmamaları, renklenme, aşınma, marjinal çatlakların görülmesi ve uzun dönemde estetiğinin azalması nedeniyle artık laminate yapımında porselen materyali tercih edilmektedir (2,3).

Diş hekimliğindeki gelişmeler ile birlikte porselen laminate veneerler duruma göre dişin sadece labial yüzeyinde 0,3-0,5 mm kadar aşındırma ile hazırlanabilmekte ve diş dokusunu maksimum oranda korumuş olmaktadır.

Porselen laminateler, az miktarda preparasyon gerektirmeleri, reklerinin stabil kalması, kompozitlere göre abrazyona karşı dirençlerinin yüksek olması, asitle pürüzlendirildiklerinde mineye bağlantılarının oldukça ideal olması, yapıştırıldıklarında gerilme ve makaslama kuvvetlerine dirençli olmaları, mükemmel estetik sağlamaları, su absorbsiyonuna karşı dirençli olmaları ve preparasyon sürelerinin kısa olması gibi avantajlara sahiptirler (2,3). Tamir zorluğu, yaptırıldıktan sonra renginin değiştirilmesinin zor olması, yapmının zaman alıcı olması, yapıştırılmadan önce oldukça kırılgan olmaları, maliyetinin yüksek olması, provalar esnasında diş üzerinde uygun konumda tutulma zorluğu, glazesi bozulduğunda kompozite göre tekrar cilalanmasının daha zor olması gibi dezavantajlara da sahiptirler (2,4).

Porselen laminate veneerlerin kullanım alanları:
1- çeşitli nedenlere bağlı diş renklenmeleri
2- ön grup dişlerdeki diastemaların kapatılması
3- Dişlerin labial yüzlerindeki sağlıksız ve estetik olmayan restorasyonların varlığı
4- çeşitli tipteki mine hipoplazisi ve malformasyonları
5- Tutuculuk için yeterli miktarda mine dokusuna sahip erozyona uğramış dişler
6- Kısmen rotasyona ve malpozisyona uğramış dişlerin düzeltilmesi
7- Lateral kesicilerin agenezisi
8- Pulpanın geniş oldğu dişlerde geri dönüşümü olmayan hasarlar oluşturmadan dişlerin kronlarla restore edilmesinin zor olduğu durumlar
9- Klinik kron boyu kısa dişlerin uzatılması olarak sıralanabilir. (4,5)

Porselen laminate veneerlerin kullanılmaması gereken durumlar:
1- diş sıkma ve gıcırdatma gibi parafonksiyonel alışkanlık varlığı
2- çürük insidansı yüksek ve oral hijyeni kötü olan kişiler
3- Yeterli mine desteği olmayan dişler
4- Aşırı çapraşıklık ve rotasyona sahip dişler
5- Class III malokluzyon ve başa baş kapanışın olduğu vakalar
6- Boks, güreş gibi kontakt sporlar yapan kişiler
7- Sürmesi tamamlanmamış daimi dişler
8-Süt dişleri ve aşırı fluorozisli dişlerde asitle pürüzlendirme işlemi etkili
yapılamayacağından porselen laminate veneerler kontrendikedir. (2,4,6).

Porselen laminate veneer yapımına doğru bir değerlendirme ve hazırlık ile başlanmalıdır. İlk olarak hastanın fotoğrafları, videoları çekilip, dişlerinin ölçüsü alınıp mevcut durum iyi bir şekilde kaydedilmeli ve planlama yapılırken kullanılmak üzere yedeklenmelidir. Hastanın istekleri ve diş ile ilgili şikayetleri dinlenip nasıl bir hedefi olduğu, hangi form ve renkteki dişlerden hoşlandığı öğrenilmeli, planlamada bunlar göz önünde bulundurulmalıdır. Hastanın gülerken, konuşurken dudaklarının aldığı şekil ve konum, fonksiyon sırasında dişlerin temas noktaları, dişlerin karşıt ark ile kapanışı, parafonksiyonel alışkanlıkların varlığı, dişlerde var olan dolgular ve renk değşiklikleri, dişetinin konumu, hastanın yaşı ve cinsiyeti gibi faktörlerin hepsi bir bütün olarak ele alınır ve model üzerinde bir planlama yapılır. Bu planlama ağızda denenerek gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hasta da estetik ve rahatlık anlamında onaylarsa laminate tedavisine başlanır. iŞlem sırasında genellikle anesteziye gerek duyulmaz çünkü yapılan işlem yüzeyseldir. Diş yüzeyinde hazırlanmış olan mock-up üzerinden derinlik frezi ile kesime başlanır. Bu frez ile oluşturulan oluklar bir rehber niteliğindedir. Arada kalan kısımların kaldırılması ve sınırları oluşturan basamakların tamamlanması ile kesim işlemi bitirilir. Eğer basamaklar diş eti altında ise retraksiyon dediğimiz işlem yapılır ve sonrasında ölçü aşamasına geçilir. Ölçü alınırken ilave tip silikonlar tercih edilir. Ölçünün hassaslığı ve çabuk alçı dökülerek model elde edilmesi uygulamanın başarısı için çok önemlidir. Elde edilen model üzerinde hazırlanan laminate hasta ağzında denenir. Bu aşamada hazırlanan laminate veneerlerin dişe doğru şeklde oturup oturmadığına, komşu dişlerle veya diğer laminatelerle ilişkisine ve renginin uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir (7,8). Yapıştırıcırezin kullanarak bitmiş restorasyonun renginde değişiklik yapmak için veneer uygun renkte bir pasta ile denenmelidir. Bu pasta ya yapıştırıcıajanın kendisi ya da bazıüretici firmaların ürettiği yapıştırıcırezinle benzer görsel özelliklere sahip deneme pastalarıolabilir. Yapıştıcı rezin kullanılıyorsa, rezinin operasyon sırasında ışığa maruz kalmamasına dikkat edilmelidir (4). Deneme sonrasıdeneme pastasıveneerden tamamen uzaklaştırılmalı ve sonrasında yapıştırma işlemine geçilmelidir. Bu aşamada dişin temizlenmesi ve doğru yapıştırıcı seçimi de son derece önemlidir. Vakaya, renge, porselen laminanın hazırlandığı yönteme ve kalınlığına göre uygun yapıştırıcı seçilip üretici firma direktifleri doğrultusunda dikkatli bir şekilde yapıştırılmalıdır. Artan yapıştırıcılar dikkatle temizlenip diş ile birleşen sınırlar kontrol edilip parlatılmalıdır. Sonrasında hastaya ilk 48 saat ve sonrasında dikkat etmesi gereken faktörler anlatılıp gerekli uyarılarda bulunulmalıdır. Bu şekilde her aşaması hassasiyet ile yapılan bir porselen laminate uzun yıllar keyifle kullanılabilir.
Porselen laminate veneer tekniği ön keser dişler için günümüzde en konservatif ve sonuçları ideale en yakın estetik uygulama yöntemlerinden biridir ancak hatalı uygulamalar işi hem komplike hale getirmekte, hem de hasta ve hekim için sıkıntı sebebi olabilmektedir (9).

Kaynakça
1. Peumans M, Van Meerbeek B, Lambrechts P ve Vanherle G: Porcelain veneers: a review of the literature, J Dent, 28, 163-177, 2000.
2. Garber DA ve Goldstein RE ve Feinman RA: Porcelain Laminate Veneers, Quintessence Publishing Co. Inc, Tokyo, 15- 130, 1988.
3. Aristidis GA: Etched porcelain veneer restoration of primary tooth: A clinical report, J Prosthet Dent, 83, 503-507, 2000.
4. Gür E, Kesim B: porselen laminate veneerler, cumhuriyet üni. Diş hek. Fak. Der.,7:1,72-79,2004.
5- Christensen GJ: Ceramic veneers: State of the art, JADA, 130, 1121-1123, 1999.
6. Clyde JS: Porcelain veneers, a preliminary reiew, Br Dent J, 164, 9-13, 1998.
7- Crispin BJ, Hewlett ER, Jo YH, Hobo S ve Hornbrook D: Ceramic Veneers, ìContemporary Esthetic Dentistry: Practice Fundamentalsî, Qintessence Publishing Co, Tokyo, 241-291, 1994.
8. Rufenacht CR, Berger RP, Lee RL, Nixon RL, Ricci G ve Shavell HM: Porcelain veneers: An esthetic therapeutic alternative, ìFundamentalis of Estheticsî, Quintessence Publishing Co, Tokyo, 329-368, 1992.
9. Bağış B, Bağış YB: Porselen Laminate Veneerlerin Klinik Uygulama Aşamaları: Klinik Bir Olgu Sunumu, A.Ü.Diş Hek. Fak. Der.33(1):49-57,2006.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Porselen Laminate Veneerler" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.Dt. Ayşe Gökçen SARGIN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.Dt. Ayşe Gökçen SARGIN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     4 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Google Plus'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Eğitim - Seminer - Konuşma
■ Uzmanlık alanınızda çeşitli platformlarda konuşma yapıyor ya da eğitim mi veriyorsunuz?

■ İlgi duyduğunuz konu ile ilgili konuşmacı ya da eğitmen arayışında mısınız?

■ O zaman Makronot Ailesi’ne hoş geldiniz!..
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.Dt. Ayşe Gökçen SARGIN'ın Makaleleri
► Porselen Laminate Uygulamaları Dr.Dt. Nilgün ARI
► Porselen Lamina Dr.Dt. Fatih GENCEROĞLU
► Porselen Lamina Dt.Songül MİRZAOĞLU
► Porselen Laminat Kaplamalar Dt.Osman NURSAL
► Porselen Köprüler Hakkında Herşey ÇOK OKUNUYOR Dt.Osman NURSAL
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 17,521 uzman makalesi arasında 'Porselen Laminate Veneerler' başlığıyla benzeşen toplam 12 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


01:58
Top