2007'den Bugüne 86,350 Tavsiye, 26,854 Uzman ve 19,194 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Gla’nın Tedavide ve Fitoterapide Kullanımı
MAKALE #19310 © Yazan Dyt.Selin ÇAVDAROĞLU | Yayın Ocak 2018 | 1,768 Okuyucu
GLA’NIN TEDAVİDE VE FİTOTERAPİDE KULLANIMI

GLA’nın terapötik kullanımı

- Atopik dermatite ve egzema problemleri

- Romatoid artrit ve eklem enflamasyon problemlerinde

- Kardiyovasküler hastalıklarda

- Diyabetik nöropati problemlerinde

- Viral enfeksiyonlarda

- Kilo kontrolündeAtopik dermatitede kullanımı

Atopik dermatite (Egzema) , bir çok faktöre (genetik, çevresel) bağlı olarak kronik bir cilt
hastalığıdır. Çoğunlukla erken çocukluk döneminde başlar (24).
AD’de cildin bariyer fonksiyonları bozulmaktadır. Bariyer fonksiyonlarının bozulması
yanında yoğun bir immünolojik reaksiyonda Atopik dermatit (Egzema) hastalarında
görülmektedir. Cildin bariyer fonksiyonlarının bozulması ile su tutma özelliği azalır. Ve
ciltte kuruluk başlar. Kuruluk atopik dermatitin en önemli özelliğidir. Kuruluğa yoğun bir
kaşıntı eşlik eder.
Atopik dermatitde, hem humoral hem de immün yetmezlik olduğunu gösteren bir çok
çalışma bulunmaktadır. Ayrıca AD’li hastaların %80’den fazlasında Ig-E değerlerinde belirgin şekilde artışlar gözlenmektedir .


Yapılan çalışmalar, egzamalı kişilerde, doğal olarak diyet kaynaklı alınan linoleik asitin,
gamma linoleik asite metabolize olmasında problemler oluştuğunu göstermektedir. Bu
eksikliğin semptomları tetiklediği gözlenmiştir. Aynı zamandan atopik dermatitin yeni
geliştiği çocukların, anne sütünde GLA’nın eksik olduğu seyredilmiştir . Bu gözlemler, atopik dermatit ve GLA arasında kuvvetli bir ilişki olduğu düşüncesini doğurmuştur.

GLA seviyelerine bağlı olarak Evening Primrose yağı (Çuha Çiçeği yağı) kullanılarak yapılan
bir çalışmada, GLA’nın atopik dermatit üzerindeki etkisini gözlemlemek hedeflenmiştir.
21 AD’li hastaya, 4-6 gr/gün EPO veriliyor ve Scoring Atopic Dermatitis (SCORAD)
değerleri takip ediliyor.
12 haftalık gözlem sonunda, hastaların plazma GLA seviyelerinde ciddi artış, SCORAD’da
anlamlı azalış tespit edilmiştir. (P= 0,008) .

Diğer bir yandan başka bir çift kör, randomize bir çalışmada, 123 atopik egzema hastasına oral yol ile EPO veriliyor. Çocuklara 2-4 gr, yetişkinlere 6-8 gr oral olarak EPO veriliyor.
Sonuç olarak; skor ve genel ciddiyet durumda sonuç anlamsız bulunuyor .

Yine başka bir çalışmada;
25 atopik dermatit hastasından, 15 hastaya GLA ve 10 hastaya plasebo veriliyor. 8 hafta
boyunca takip ediliyor.
8 hafta sonunda;
GLA verilen grup ile plasebo grup arasında, tedavi sonuçları, kaşıntı, kuruluk ve toplam skor
değerleri arasındaki istatiksel fark anlamlı çıkmıştır ( p< 0,01) .
Bir diğer bilimsel çoklu çalışmada, bu sefer Hodon yağı ile atopik dermatit arasındaki ilişki
karşılaştırılıyor.
Çuha çiçeği yağından 2-3 kat daha fazla GLA içerdiği için ‘hodon yağı’ akut dermatit tedavisi
için deneniyor.
12 klinik çalışma sonunda; 5 anlamlı çalışma, 5 önemsiz sonuç ve 2 çalışmada düşük etki
gözleniyor.
Sonuç olarak;
Hodon yağının, klinik etkisinin düşük olduğu ancak alternatif bir tedavi olarak hafif
atopikdermatit hastalarda kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır (31).

Romatoid Artrit Tedavisinde kullanımı

Romatoid artrit (RA), normal şartlar altında enfeksiyon ve hastalıklarla mücadele eden
bağışıklık sisteminin vücudu hedef alması durumudur, yani bir otoimmun hastalığıdır.
Mevcut bilimsel araştırmalara göz attığımızda RA için Fitoterapi, Aromaterapi, Ayurveda ve
Çin Tıbbı gibi alternatif doğal yöntemlerince önerilen pek çok doğal/bitkisel tedavi
yöntemlerinin umut verici sonuçları belgelediğini görüyoruz.
GLA, daha az inflamasyona yol açan PG (PGE1) üretimine yol açtığı bilinmektedir ve yine
aynı zamanda LT üretimini de baskılayarak inflmasyonu kontrol altında tutar.
Dolayısyla enflamasyonun önüne geçmek adına GLA asitin romatoid artrit hastalarının
tedavisinde kullanılabileceği düşünülerek bir çok bilimsel çalışma ortaya konulmuştur.
Randomize, çift körlü bir çalışmada;
56 aktif RA’lı hastaya, bir gruba 2,8 gr/gün GLA, diğer gruba plasebo olarak aynı kapsül
içerisinde Ayçiçek yağı tohumu veriliyor.
6 ay boyunca takip ediliyor. 6 ay sonunda; RA’lı hastalarda hastalık belirtileri ve
semptomlarında anlamlı düşüş gözlenmiştir.
GLA alan grupun %60’ında, plasebo alan grubun %25’inde anlamlı sonuç elde edilmiştir.( P= 0,015)
Bir 6 ay daha takip sonrasında, GLA verilen hastaların 12 ay sonunda, tamamında
anlamlı sonuçlar elde edilmiştir.


Sonuç olarak;
Bu çalışmada kullanılan dozlarda GLA, aktif RA için iyi tolere edilmiş ve etkili bir tedavi
olarak kabul edilmiştir.
Randomize, plasebo kontrollü başka bir çalışmada;
Hastalara, 1400- 2800 mg/gün GLA veriliyor. Hassas ve şişmiş eklem ağrılarında azalma
gözleniyor.
Diğer bir çalışmada, RA’lı hastalara, Hodan yağı ile GLA takviyesi yapılıyor. TNF- alfa ve
sitokin baskılanıyor.
Sonuç olarak; Hodan yağı , romatoid artrit hastalarında baskılayıcı ve tedavi edici güçlü bir
destek olarak kullanılabileceği sonucuna varılıyor .

Kardiyovasküler sistem hastalıklarında kullanımı

Linoleik asitin, kardiyovasküler etki gösterebilmesi için, GLA’ya dönüştürülmesi
gerekmektedir.
GLA, antitrombotik aktivite gösteren prostoglandin-1 sentezini arttırmaktadır.

Evening Primrose Oil ‘in kardiyovasküler sistem/ trombosit agragasyonu üzerine etkilerini
araştırmak üzere yapılan çalışmada;
Hiperlipidemik tavşanlara EPO veriliyor. Kolesterol seviyelerinde % 25 azalış, trigliserit
düzeylerinde %51 azalış, HDL seviyelerinde % 62 artış gözlenmiştir.
EPO, hiperlipidemiyi azaltarak veya prostoglandin sentezini arttırarak, trombosit
agregasyonunu inhibe etmektedir. Trombositlerdeki temel prostoglandin olan PGE1 artışını
sağlamaktadır.
Diyabetik Nöropati’de kullanımı

Diyet yağ asitlerini GLA’ya dönüştüren enzimdeki bir problem, insanlarda insülin direnci
gelişimine sebep olabilmektedir. Dolayısıyla bu da , GLA desteğinin önleyici olabileceğini
düşündürmektedir.
Klinik bir çalışmada;
Diyabetik nöropatili hastalara 6 ay boyunca GLA takviyesi (360 mg/gün) veriliyor.
Semptomlarda önemli ölçüde düzelme ve sinir iletim hızında önemli ölçüde artış
gözlemleniyor .
Diyabet hastalarında, EFA- eikosoinat metabolimasının 5- desatürasyon basamağında görülen
hasar nedeniyle DGLA’nın PGE1’e dönüşmesinde engel oluşabilmektedir.


6 ay süre, çift kör, plasebo kontrollü yapılan çalışmada;
22 diyabetik nöropatili hastadan; 12 hastaya GLA, 10 hastaya plasebo veriliyor.
GLA alanlarda, plaseboya kıyasla hem nörofizyolojik, hem klinik parametrelerde çok iyi
düzelmeler görülmüştür .
Başka bir çift kör, randomize bir çalışmada;
111 hafif diyabetik nöropatili hastadan bir kısmına, günlük 480 mg GLA ve bir kısmına
plasebo veriliyor.
1 yıl sonunda; GLA verilen hastalarda tüm parametlerede (sıcak/soğuk eşiği, hassasiyet,
tendon reflekleri, kas gücü) plaseboya göre çok iyi iyileşmeler görülüyor .

Kilo kontrolü üzerinde kullanımı

Obez kişilerde GLA kullanımı, kilo verimi üzerine olmaktan çok, iştah kontrolü sağlamak ve
ciddi kilo kayıpları sonrası geri kilo kazanımını önlemek adına etkili olduğu düşünülüyor.
Obez kişilerde, kaybedilen kilolaların geri alımını önlemede GLA’nın etkili olabileceği
düşünülüyor.
Çift kör randomize bir çalışmada;
Daha önce obez olup, yüksek kilo kaybı yaşamış 50 kişi kullanılyor. Bir kısmına, 800 mg/gün
GLA, bir kısmına 5 g/gün zeytinyağı plasebo olarak veriliyor.
Vücut ağırlıkları 3 ay ve 12 ay değerlendiriliyor. GLA desteği alanlarda geri kilo kazanımı 5
pound altında, plasebo alanlarda 19 pound üzerinde oluyor.
Bu çalışmada;
Obeziteye eğilimli erişkinlerde ağırlık kaybı takiben kilo alımının önlemede GLA’nın etkili
olabileceği düşünülüyor.

Uzm. Diyetisyen Selin Çavdaroğlu
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Gla’nın Tedavide ve Fitoterapide Kullanımı" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dyt.Selin ÇAVDAROĞLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dyt.Selin ÇAVDAROĞLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dyt.Selin ÇAVDAROĞLU'nun Makaleleri
► Sporcularda Kreatin Kullanımı Dyt.Duygu BİLGİN
► Tonalin Cla Diyette Kullanımı ÇOK OKUNUYOR Dyt.Perran AYDEMİR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,194 uzman makalesi arasında 'Gla’nın Tedavide ve Fitoterapide Kullanımı' başlığıyla benzeşen toplam 95 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Gebelik ve Beslenme Ocak 2018
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


00:50
Top