2007'den Bugüne 89,472 Tavsiye, 27,604 Uzman ve 19,642 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Koçluk Mesleği Hakkında Merak Edilenler
MAKALE #19984 © Yazan Uzm.Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU | Yayın Kasım 2018 | 1,857 Okuyucu
KOÇLUK MESLEĞİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Koçluk Nedir?

İngilizce olan “coach” kelimesi 16. yy’da dile yerleştiği düşünülen ve insanların bir yerden diğer yere taşınması için kullanılan bir ulaşım aracına verilen isimdir. Kelimenin kökeni, Macaristan’daki koçi denilen at arabalarına dayanır ve bu araçların ilk yapıldığı yer olan “Kosci” kasabasından gelir. Günümüzde yolcuları taşıyan araçlara “bus” yani “otobüs” denirken; daha uzun mesafeli yolculuklarda kullanılan araçlara ise “coach” adı verilir. 1800’lü yılların başından beri de coach / koç kelimesi özellikle spor alanında yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. (Optimal Koçluk, 2017)

Günümüzde ise “koçluk”; kişiyi şu anda bulunduğu yerden, gitmek istediği yere götürme anlamında kullanılmaktadır. ICF’in tanımına göre ise koçluk; günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. (http://www.icfturkey.org/neden-kocluk/kocluk-nedir/) Koçluk eğitimi alıp bu alanda çalışan kişilere ise “koç” adı verilir. Koçtan hizmet alan kişileri ise bazıları “danışan” olarak tanımlarken, bazıları da “müşteri” olarak tanımlar. ICF’in tanımında müşteri olarak tanımlanırken ben şahsi olarak danışan demeyi tercih ediyorum.

Koçluğu daha basit ifade edecek olursak; istenilen performans veya hedefe ulaşmak için koç ve danışan arasında kurulan planlı ilişkiye “koçluk” denilir. Koçluk kişi ve kurumların daha güçlü ve etkili hedefler belirlemesine, proaktif olarak girişimlerde bulunmasına, kişisel potansiyellerini daha etkin kullanmasına, içlerinde var olan “en iyi”nin ortaya çıkmasına yardımcı olan; süresi, çalışma prensipleri ve sistemi olan düşünsel, etkili ve profesyonel bir süreçtir. (Optimal Koçluk, 2017) Koçluk, var olan olanak ve imkânların keşfedildiği pozitif bir yoldur. Hızlı, kalıcı ve yaratıcı bir çözüm üretme sürecidir.

Koçluktaki en temel ilke; insanların sahip olduğu en iyiyi ortaya koyma ve doğuştan getirdikleri gerçek potansiyellerine ulaşabilmeleri için çok büyük bir arzu içinde oldukları kabulüdür. Her birey doğuştan yaratıcı, becerikli, tam ve bütündür. Herkes, ihtiyaç duyduğu çözüm ve yanıtlara kendi içinde sahiptir. Ancak zaman zaman bu çözüm ve yanıtları tek başına göremeyebilir veya ortaya çıkaracak ortamları bulamayabilir. Koç ise bu çözüm ve cevapları ortaya çıkarmak veya ortamı oluşturabilmek için yol arkadaşlığı yapan kişidir. (Optimal Koçluk, 2017)

Koç / Koçluk Ne Değildir?

Koçluk tek başına bir “problem çözme, performansın arttırılması, hedefe ulaşma” süreci değildir; ancak bu süreçte tabi ki bunlar da sağlanır. Ancak koçlukta öncelikli olan farkına varma, keşfetme ve tercihler ile ilgilidir. Kişileri kendi çözüm ve yanıtlarını bulabilmeleri amacı ile etkin bir şekilde yönlendiren, motive eden, cesaretlendirip destekleyen bir yoldur. (Optimal Koçluk, 2017)

Koçlar eleştirmez, yargılamaz, tavsiyede bulunmaz, öneri vermez, kendi düşüncelerini dikte etmez. Koç; koçluk yaptığı kişiyi, nötr, tamamen yargısız, eleştirisiz, empatik bir biçimde çok iyi dinleyerek, onun ulaşmak istediği sonuçlara ulaşmasını destekleyecek ve motive edecek teknikler konusundaki uzmanlığı ile o teknikleri kullanabilen ve kişiye ait özel bilgiyi ömür boyu gizli tutabilen yol arkadaşıdır.

Koçluk “psikoterapi”, koçlar ise “psikoterapist”, “psikolog” veya “psikiyatrist” değildir. Hepsi de geçmişte yaşanan olumsuz deneyimlerden kaynaklanan duygu, görüş ve davranışların değişimini sağlayabilse de; koçlar şu anki mevcut durum ve gelecek ile ilgili çalışır. Yani çalışma alanları farklıdır. Psikoterapi geçmişi iyileştirmeye odaklanırken; koçluk geçmiş ile çalışmaz. Sadece geçmişten öğrenerek ve kişinin değerleri ve hedeflerini kullanarak şimdiye ve geleceğe odaklanır. Ayrıca psikoterapi de yeri geldiğinde ruhsal hastalıklar ile de çalışılıp eğer varsa tedavi edilir. Oysa koçların böyle bir uzmanlığı yoktur ve tedavi edemez, psikiyatristler gibi ilaç veremez. Akıl hastalığı ile ilgilenmezler. Koçlar tamamen sağlıklı kişiler ile çalışır ve eğer danışanlarının hastalıklar ile ilgili uzman birine ihtiyacı olduğunu düşünürlerse onları ilgili kişilere yönlendirir. Ancak kişi, psikoterapist, psikolog, psikolojik danışman veya psikiyatriste giderken aynı zamanda bir koç ile de çalışabilir. Burada koçluk destek amaçlı, sınırlı alanlarda ve kişinin destek aldığı kişi ile paslaşarak yapılır.

Koçluk “danışmanlık” değildir. Danışmanlık hizmeti veren kişiler bu alanlarda uzmanlaşmışlardır ve danışanlarının daha etkili kararlar alabilmeleri için öneri ve tavsiyelerde bulunabilirler. Koçlukta ise kişi cevaplarını kendi bulur, koç sorduğu güçlü sorular ve uyguladığı teknikler ile kişiyi cevapları bulma konusunda cesaretlendirip destekler. Danışanı ile çalıştığı alanda uzman olmak zorunda değildir.

Koçluk “akıl hocalığı”, “öğretmenlik” veya “mentörlük” değildir. Bu kişiler, kişinin öğrenmek istediği konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerini aktarırken; koçlar kendi bilgi ve tecrübelerini danışanına aktarmaz, onlara bir şey öğretmeye kalkmaz. Bir koç özel bir alanda herhangi bir bilgi veya tecrübe sahibi olmayabilir. Koç, sorduğu güçlü sorular ve kullandığı teknikler ile danışanının içinde var olan cevapları ortaya çıkarır.

Koçun Rolü

 Koç, bireyin karşılaştığı sorunlara, kendilerinin bulmalarına yardımcı olacak yollarlı gösterir. Gündelik hayat, iş, kariyer, aile, arkadaşlık, sosyal yaşam, eğlence, sağlık, kişisel gelişim, fiziksel ortam, iş ortamı, okul gibi somut alanlarda danışan ne olmasını istiyorsa onu hedef haline dönüştürüp danışanla birlikte yolculuğa çıkar. Bu yolculukta cevabının danışanın kendisinde olan akılcı ve güçlü soruları sorarak kişinin kendisini tanımasını, hedeflerini ve önceliklerini belirlemesini, engellerini fark etmesini ve içinde saklı olan “en iyi” potansiyeli ortaya çıkarabilmesini sağlar. Kişinin kendi yaşamının lideri olabilmesi için cesaretlendirip motive eder. Tüm bunları yaparken danışanı ile uyum kurarak onu büyük bir ilgi ve empati ile tarafsız, önyargısız şekilde dinler, anlamaya çalışır, yargılamaz. Yeri geldiğinde danışana meydan okur. Sorumluluğu ele almasına yardımcı olur. Bireyin geçmişe takılmak yerine ilerlemesine, engel yaratan duygularını fark etmesine ve harekete geçmesine yardımcı olur, kişiye motive ederek destekler. Böylece kişi, kendisini ve çevresini daha iyi tanıyıp anlamlandırarak farklı bakış açıları kazanır ve alternatif çözümler üretmeyi öğrenir.

 Koç kişiyi güçlendirip motive ederek hedefine ulaşmasında yardımcı olur.

 Koç, insanların istediklerini söyledikleri, hayal ettikleri şeyleri gerçekleştirip gerçekleştiremedikleri ve hayallerinin peşinden gidip gitmedikleri ile ilgilenir. Danışanların sorumluluk almasını sağlayarak onları hayallerini gerçekleştirebilmeleri için cesaretlendirip motive eder.

 Koç, bireyin bulunduğu yerden istediği yere gitmesine yardımcı olur.

 Bireyi cesaretlendirir, destekler, motive eder, yeri geldiğinde meydan okuyarak sorumluluk almasına yardımcı olur.

 Koç, bireyin ilerlemesi için sonuç odaklı çalışmasını destekler.

 Koç, sorduğu güçlü, doğru ve yerinde sorular ile kişinin keşfetme sürecine önderlik eder.

 Bireyi zorluklar ile karşılaştığında dürüst olması için destekler.

 Kişinin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına, duygu ve düşünceleri ile etkin bir şekilde başa çıkabilmesine, kişinin kendi gücünü ve yanıtlarını bulabilmesine yardımcı olur.

 Bireye hedeflerine ulaşabilmeleri için yeni bakış açıları kazandırır.

 Bireyin yapmak istediklerine, hedeflerine, hayallerine, istek ve özlemlerine tercüman olur.

 Bireyin harekete geçmesini, sorumluluk almasını, ilerlemesini, geleceğe odaklanmasını, engellerini görmesini, alternatif çözümler üretmesini, farkındalığının artmasını, doğru hedefler koymasını, doğru kararlar almasını, hayallerini keşfetmesini sağlar.
(Optimal Koçluk, 2017)

Koçluk Hizmeti Almak Kişiye Ne Kazandırır?

 Kişi kendisi ve çevresini daha iyi tanıyarak, başkaları ve kendisi ile ilgili farkındalığını geliştirir.

 Kişi, hayattan ne istediğini ve önceliklerini daha net belirleyebilir.

 Kişinin kendine olan güveni artar, yeni beceriler geliştirir, yeni fırsatlar yaratır.

 Kişinin potansiyeli artar.

 Yeni bakış açıları kazanır, alternatif çözümler üretebilir.

 Birey daha kolay karar verebilir.

 Birey çözmek istediği sorunları daha iyi tanımlar.

 Hadef, hayal ve gerçekten ne istediğine dair netlik kazanır.

 Sorumluluğu eline alır.

 İstediği yere varmasındaki engelleri, kendisini sabote eden şeyleri görüp yok edebilir.

 Geçmiş ile boğuşmak yerine geleceğe odaklanır.

 Birey ilerleyip harekete geçer.

 Birey kendi gücünü keşfederek tüm yanıt ve çözümlerini bulur.

 Birey kendisi ve geleceği için daha doğru kararlar alabilir.

 Kişi yaşamında daha dengeli, olumlu, uyumlu, anlamlı, verimli, başarılı, tatminkâr ve mutlu olur.

Koçluk Alanları Nelerdir?

Koçluk, yaşamın birçok alanında uygulanmaktadır. Koç, hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsa o alana yönelir. Bu alanlarda bazıları şunlardır:

 Yaşam Koçluğu
 Öğrenci Koçluğu
 Aile koçluğu
 Ebeveyn Koçluğu
 İlişki Koçluğu
 İletişim Koçluğu
 Nefes Koçluğu
 Kariyer Koçluğu
 Yönetici Koçluğu
 Spor koçluğu
 Marka Koçluğu
 Kurumsal Koçluk

Kimler Koçluk Hizmeti Alabilir?

Yaşamında değişiklik yapmak isteyen herkes koçluk hizmetinden faydalanabilir.

Bir koç ile çalışabilmek için kişinin yaşamında mutlaka bir problem olması gerekmez. Tüm normal ve sağlıklı bireyler koçluk hizmeti alabilir. Kişi kendini ve çevresini daha iyi tanımak, farkındalıklarını arttırmak, duygu ve düşünceleri ile etkin bir şekilde başa çıkabilmek, var olan potansiyelini açığa çıkarabilmek, özgüvenini arttırmak, kendinden ve hayattan daha fazla verim alabilmek, daha mutlu ve doyumlu bir hayat yaşayabilmek, farklı bir bakış açısı kazanmak, hayatına yeni bir yön ve renk verebilmek, yapmak istedikleri şey ile ilgili çıkış yolu bulabilmek için koçluk hizmetinden faydalanabilir. Ayrıca hedef koymak ve onlara ulaşmakta zorlananlar, bir türlü harekete geçemeyenler, hayallerini gerçekleştirmek isteyenler, karar verme aşamasında olanlar, hedef belirleme aşamasında olanlar, tercih yapma durumunda olanlar, zamanı daha etkili kullanabilme becerisini geliştirmek isteyenler bir koç ile beraber çalışabilirler.

KAYNAKLAR:

1. Coach Team / Optimal Koçluk (2017), Temel Bilgi ve Becerileri, Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi, Ankara.

2. (http://www.icfturkey.org/neden-kocluk/kocluk-nedir/), Koçluk Nedir?, ICF Türkiye.

Sibel DEMİR SARIOĞLU
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Koçluk Mesleği Hakkında Merak Edilenler" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Uzm.Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Uzm.Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     4 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Sibel DEMİR SARIOĞLU Fotoğraf
Uzm.Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU
Ankara (Online hizmet de veriyor)
Uzman Psikolojik Danışman - Sosyolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi10 kez tavsiye edildi
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Uzm.Psk.Dnş.Sibel DEMİR SARIOĞLU'nun Makaleleri
► Hangi Mesleği Seçmeliyim? Psk.Halil ŞENELMİŞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,642 uzman makalesi arasında 'Koçluk Mesleği Hakkında Merak Edilenler' başlığıyla benzeşen toplam 71 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Kendinizi Seviyor Musunuz? Haziran 2015
► Vajinismus Mu, O da Ne? Aralık 2014
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


03:11
Top