2007'den Bugüne 89,872 Tavsiye, 27,682 Uzman ve 19,692 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Beyin Tümörleri ve Rehabilitasyonu
MAKALE #20483 © Yazan Fzt.Ahmet DOĞAN | Yayın Nisan 2019 | 1,559 Okuyucu
Beyin tümörü hakkında bilmeniz gerekenler
Beyin tümörü nedir?
Beyin kanserinin belirtileri nelerdir?
Beyin tümörleri nasıl sınıflandırılıyor?
Beyin tümörlerinde tanı yöntemleri hangileridir?
Beyin tümörlerinde tedavi seçenekleri nelerdir?
Beyin tümörlerinde radyoterapi ve radyocerrahi nasıl uygulanır?
Beyin tümörü nedir?
Beyin tümörünün her türü kanser değildir. Beyin tümörleri iyi huylu (benign) ya da kötü huylu (malign) olmak üzere iki gruptadır:

1. İyi huylu (Benign) beyin tümörlerinde kanserli hücre bulunmaz:

Genellikle ameliyatla alınır ve çok nadiren tekrarlarlar.
Benign beyin tümörlerinin sınırları ve kenarları net olarak görünürdür.
Çevrelerindeki sağlıklı dokulara sıçramaz ve vücudun diğer yerlerine yayılmazlar. Fakat bu durum, benign tümörlerin tümüyle zararsız olduğu anlamına gelmez. Benign tümörler bazen, beynin hassas bölgelerine baskı yaparak ciddi sağlık problemlerine sebep olabilirler.
Vücudun diğer bölgelerindeki benign tümörlerden farklı olarak beyindeki benign tümörler, zaman zaman hayati tehlikeye sebep olabilirler.
Çok nadir olarak, benign beyin tümörleri, zamanla malign tümöre dönüşebilir.
2. Kötü huylu (Malign, habis) beyin tümörlerinde kanserli hücreler bulunur:

Malign beyin tümörleri genellikle daha tehlikeli olup, hayati tehlike oluştururlar.
Malign tümörler hızla büyüyerek, çevrelerindeki sağlıklı dokulara yayılma eğilimindedirler.
Nadiren kanser hücreleri malign beyin tümöründen ayrılarak beynin diğer bölgelerine, omuriliğe, hatta vücudun diğer yerlerine yayılabilirler (metastaz).
Kimi vakalarda, malign tümörler sağlıklı dokulara sıçramaz ya da yayılmaz. Tümör, bir doku tabakası, kafatası kemiği, ya da kafadaki başka bir yapının içinde sınırlanarak, mahsur kalabilir; bu tip tümörlere “enkapsüle tümör” denir.

Beyin Tümörü Nedir?
Beyin Tümörü

Beyin kanserinin belirtileri nelerdir?
Beyin tümörü belirtileri, tümörün çapı, tipi ve yerleşimine bağlıdır. Belirtiler, tümörün sinir uçlarına basınç yapması, beyine hasar vermesi ya da tümörün büyüyerek kafatası içinde sıvı birikmesine sebep olması ile oluşur. Beyin tümörünün en sık görülen belirtileri arasında:

Sabahları kötüleşen baş ağrısı,
Bulantı ve/ya da kusma,
Konuşma, görme ya da duymada değişiklik,
Ayakta durur ya da yürürken denge problemi,
Kişilik, ruh hali ya da konsantre olma yetisinde aşırı değişiklik,
Hafızayla ilgili sorunlar,
Kaslarda seğirme, kasılma, spazm ya da nöbetler
Kol ve bacaklarda uyuşma ya da karıncalanma hissi bulunmaktadır.
Ancak, bu belirtiler çoğunlukla beyin tümörü yüzünden değildir başka bir sağlık problemine bağlı olarak da oluşabilir. Bu semptomları bulunan kişilerin vakit geçirmeden doktora görünmeleri erken tanı ve tedavi açısından büyük önem taşır.

Beyin tümörleri nasıl sınıflandırılıyor?
Beyin tümörleri düşükten yükseğe doğru, derecelerine göre sınıflandırılır (birinci dereceden, dördüncü dereceye kadar). Bir tümörün derecesi, kanserli hücrelerin mikroskop altında nasıl göründüğüne işaret eder. Yüksek dereceli tümörlerin hücreleri, düşük olanlarına göre daha normal dışı görünür ve genellikle daha hızlı büyürler.

Birincil Beyin Tümörleri
Beyin dokusunda oluşmaya başlayan tümörlere birincil beyin tümörü denir. Birincil beyin tümörleri, çıktıkları hücrelere ya da beyin bölgesine göre sınıflandırılırlar.

İkincil Beyin Tümörleri
Vücudun herhangi bir doku ya da organındaki kötü huylu (malign) tümör hücreleri kan yolu ile beyne kadar ulaşabilir ve orada yeni bir tümörün oluşumuna sebep olabilir. Bu tür tümörlere ikincil beyin tümörü ya da metastatik beyin tümörü denilir.

Beyin Tümörleri: Kimler Risk Altında?
Aşağıdaki etkenler, birincil beyin tümörlerinin oluşma riskinin artışıyla ilişkilendirilmektedir:

Erkek olmak: Beyin tümörleri genellikle, kadınlardan çok erkeklerde görülür. Fakat meningioma adı verilen bir tür merkezi sinir sistemi tümörü, kadınlarda daha sık görülür.
Irk: Beyin tümörleri, beyaz ırka mensup kişilerde diğer ırklara nazaran daha sıklıkla görülür.
Yaş: Beyin tümörü riski yaşla birlikte artmakta, çoğunlukla 70 yaş ve üzeri kişilerde görülmektedir. Diğer yandan, beyin tümörleri, çocuklarda lösemiden sonra en sık görülen ikinci kanser çeşididir. Beyin tümörleri 8 yaşın altındaki çocuklarda, 8 yaş üstüne göre daha sıklıkla görülür.
Aile: Ailesinde glioma adı verilen santral sinir sistemi tümörü olan kişilerin de aynı hastalığa yakalanma riski yüksektir.
İşyerinde belli kimyasal ve/ya da radyasyona maruz kalmak: Endüstriyel radyasyon, formaldehid, vinil klorür, akrilonitril’e maruz kalmış olmak da risk unsurudur.
Beyin tümörlerinde tanı yöntemleri hangileridir?
Tümör hücrelerinin tanısında aşağıdaki yöntemlerden faydalanılır:

Fizik muayene
Nörolojik muayene
Bilgisayarlı tomografi (BT)
MR tetkiki (MR)
Anjiografi
BOS (Beyin Omurilik Sıvısı) incelemesi
Biyopsi
Cerrahlar, tümör hücrelerine bakmak için üç yöntemden faydalanabilirler:

İğne biyopsisi
Stereotaksik biyopsi
Tedavi ile aynı zamanda yapılan biyopsi
Tümörün tipi, derecesi ve sınıfına göre hastalar cerrahi, radyoterapi ya da kemoterapi ile tedavi edilirler. Bazı hastalara bu tedavi yöntemlerinin bir kombinasyonu uygulanabilir.

Buna ek olarak, hastalığın herhangi bir evresinde, ağrıyı ve kanserin belirtilerini kontrol altına alacak, tedavinin yan etkileri ile yol açtığı duygusal sorunları hafifletecek özel terapi programlarına da katılabilirler. Bu tedavilere, semptom yönetimi, destek bakım ve palyatif bakım gibi adlar verilir.

Beyin tümörlerinde tedavi seçenekleri


Cerrahi Tedavi: Cerrahi tedavi, beyin tümörü tedavisinde sıklıkla kullanılan yöntemdir. Beyin cerrahları, kraniotomi denilen bir işlemle kafatasını açarlar.

Radyoterapi: Radyoterapi yüksek enerjili ışınların kullanılması ile kanser hücrelerinin tahrip edilerek, çoğalmalarının önlenmesi ve ortadan kaldırılması işlemidir. Bu tip terapide kullanılan ışınlar x-ışını, gamma ışınları ya da protonlar olabilir. Tümöre ve yakın çevresindeki dokulara radyasyon verilir. Bazı durumlarda, radyasyon tüm beyine ya da omuriliğe de verilebilir.

Radyocerrahi; Radyocerrahi iyi huylu ve kötü huylu tümörlerin invazif olmayan bir şekilde tedavi edilmesini sağlayan medikal bir prosedürdür. Radyocerrahi beyindeki lezyonların tedavisinde kullanıldığında stereotaktik radyoterapi (SRT) olarak da isimlendirilebilir. Radyocerrahi açık cerrahi için uygun olmayan kraniyal (kafa içi) ve ekstrakraniyal (kafa dışı) tümör ve lezyonların yüksek dozda yoğunlaştırılmış ionize radyasyon ile odaklı bir şekilde ışınlanarak etkisiz hale getirilmesidir. Yakınlardaki atardamar, sinir veya diğer hayati yapılardan dolayı konvansiyonel cerrahi tedavinin hasta açısından zor olduğu veya önerilmediği durumlarda radyocerrahi kullanılır.Genellikle tek bir seansta gerçekleştirilen radyocerrahinin etkileri o bölgeye cerrahi operasyon yapılması kadar keskin olabilir. Üç boyutlu, bilgisayar destekli planlama ve yüksek immobilizasyon (hareketin kısıtlanması) sayesinde sağlıklı dokuların maruz kaldığı radyasyon oranı minimize edilir.

Beyin tümörlerinde radyoterapi ve radyocerrahi uygulamaları


Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerinin ilaçla öldürülmesidir. Zaman zaman beyin tümörlerinin tedavisinde de kullanılan bu yöntemde, ilaçlar ağız yolu ya da damar yolu ile verilebilir. Her iki yolla da ilaçlar kana karışarak, kan yoluyla tüm bedende dolaşır. İlaçların genellikle kürler halinde verildiği kemoterapide, tedavi periyodlarını iyileşme periyodları izler.

Destek Tedaviler

Steroidler
Antikonvülsan (Nöbet önleyici) ilaçlar
Şant
Rehabilitasyon

Fizik tedavi
Konuşma terapisiBeyin tümörlerinin kesin tedavisi sıklıkla cerrahi yöntemlerle yapılır. Hastalara ameliyata ek olarak bazen kemoterapi kimi zaman radyoterapi bazen her iki tedavi kombine şekilde uygulanabilir. Beyin tümörlü hastalarda hem ameliyat öncesinde hem de ameliyat sonrasında fonksiyon kayıpları ve özürlülük gelişebilir. Bu sebepten dolayı beyin tümörü ameliyatı sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanması önemlidir.

Beyin Tümörü Belirtileri Nelerdir?
Beyin tümörü hastalarında bilinç bozukluğu, anlama – muhakeme bozukluğu, baş ağrısı, konuşma bozukluğu, uyku bozukluğu, kusma, yutma bozukluğu, el kol kullanım bozukluğu, yürüme – denge bozukluğu, el- kollarda felç ve bacaklarda felç durumu, yatağa bağımlılık olarak sıralanabilir.

Beyin tümörü ameliyatı sonrası fizik tedavi ve nörorehabilitasyon uygulamaları; başlıca kasları güçlendirmeye yönelik egzersizler, yürüme-denge-koordinasyon eğitimi, bilgisayarlı denge ve düşme önleme eğitimi, yürüme eğitimi, el kol eğitimi, el ince beceri eğitimi, iş uğraşı terapisi, konuşma – yutma terapisi, spastisite gelişmesi halinde spastisite tedavisi olarak özetlenebilir. Özellikle beyin tümörü gelişmesine bağlı felç tablolarında rehabilitasyon ile hastanın erken dönemde ayağa kaldırılarak yürüme çalışmalarına başlatılması iyileşmeyi hızlandırmada çok önemlidir. Yine el kol bölgesinde tam veya kısmi felç durumlarında erken rehabilitasyon iyileşme sürecini hızlandıracaktır.
Erken nörorehabilitasyon önemlidir. Çünkü geç kalınırsa beyindeki bu fonksiyonları yerine getiren hücrelerde basit bir prensiple “KULLAN ya da TERKET” olayı devreye girer ve kaybedilen fonksiyonların kazanımı güçleşir veya imkansızlaşır.
Beyin tümörlü hastalarının ameliyat sonrası erken dönemlerden itibaren fizik tedavi ve rehabilitasyon ekibi tarafından değerlendirilerek rehabilitasyon programının düzenlenmesi önemlidir ve gereklidir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Beyin Tümörleri ve Rehabilitasyonu" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Fzt.Ahmet DOĞAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Fzt.Ahmet DOĞAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Ahmet DOĞAN Fotoğraf
Fzt.Ahmet DOĞAN
İstanbul
Fizyoterapist
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi37 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Fzt.Ahmet DOĞAN'ın Makaleleri
► Beyin Tümörleri Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR
► İyi Huylu Beyin Tümörleri Dr.Kenan KIBICI
► Doğumsal Beyin Tümörleri Prof.Op.Dr. Cem ATABEY
► Kötü Huylu Beyin Tümörleri Dr.Kenan KIBICI
► Çocukluk Çağı Beyin Tümörleri Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR
► Glial Tümörler (Yaygın Beyin Tümörleri) Prof.Dr.Hasan Çağlar UĞUR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,692 uzman makalesi arasında 'Beyin Tümörleri ve Rehabilitasyonu' başlığıyla benzeşen toplam 39 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


11:46
Top