2007'den Bugüne 90,549 Tavsiye, 27,855 Uzman ve 19,765 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Kuş probiyotiği: Her Prebiotik Her İnsana Uymadığı Gibi Her Kuşada Uymuyor
MAKALE #21104 © Yazan Vet.Hek.Tolgay AYTAR | Yayın Şubat 2020 | 3,755 Okuyucu
HER PREBİOTİK HER İNSANA UYMADIĞI GİBİ HER KUŞADA UYMUYOR?


Her probiyotik aynı sorunları çözmüyor. Bir sorun için işe yarayan herhangi bir probiyotik bir başka sorunda hiçbir fayda sağlayamayabiliyor.Kullandığınız probiyotik desteğinin içinde hangi bakteri veya bakteriler karışımı var bilmeniz lazım. Nedeni şu: Bazı probiyotikler ishalse kabız, bazıları ise kabızsa ishal yapabiliyor. Bazı probiyotikler bağışıklığa iyi gelirken bazıları da gaz sorununa çözüm üretiyor. Yani farklı probiyotik bakterilerin farklı marifetleri olabiliyor.
Probiyotik bir desteğin gücü koloni oluşturan birimlerin (CFU) sayısı ile ölçülüyor. CFU değeri arttıkça (yani doz yükseldikçe) daha iyi sonuçlar alınıyor. Ama bazı probiyotiklerde 1-2 milyon CFU ile de netice alınabilirken bazılarında aynı netice için 20-30 milyon CFU gerekebiliyor. Şu da önemli: CFU değeri arttıkça probiyotiğin fiyatı da artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, onları “ yeterli miktarda uygulandığında, konakta bir sağlık yararı sağlayan canlı mikroorganizmalar ” olarak tanımlamaktadır . Sözünü ettikleri yarar, mikroorganizmaların (bakteri) topluluğu olan bağırsak florasını içerir. normalde bağırsakta yaşıyor. Probiyotikler, bağırsak florasımızın bir parçası haline gelmelerini umarak, yenilenleri sindirmeye ve istemediğimiz kötü bakterileri dışarda bırakmamıza yardımcı olan yararlı bakterilerdir.


Çalışmalar, türe özgü probiyotiklerin, kuşlara özgü olmayan probiyotiklerden daha etkili olduğunu göstermektedir. Örneğin, özel olarak sultan papağanları için yapılan bir probiyotik, genel olarak ya da insanlar için birer birerden yapılmış olandan daha fazla etkilidir.Kuşlar, insanlarla aynı bağırsak florasına sahip değildir, bu yüzden insan probiyotiklerinin üretilen kuş türü üzerindeki etkileri sorgulanmalı.


Kuşlarda hangi tür bakterilerin meydana geldiği hakkında bilgi ararken, farklı kaynaklar bazen farklı cevaplar verirler. Görünüşe göre bazı kuşlar, bağırsakta sahip oldukları genel bakteri türlerinde birbirine yakın bile değiller. Bu şaşırtıcı değildir, çünkü kuşlar radikal olarak farklı diyetlere sahip olabilir ve çok farklı yaşam alanlarında yaşayabilir.
Hayvanların stresli olmadığı, uygun bir diyete sahip olduğu, kalabalık olmadığı, ilaç verilmediği, enfeksiyon veya metabolik hastalıklarla bulaşmadığı ve temiz bir ortamda yaşadığı yerlerde, ideal bir bağırsak bakteri popülasyonunun seviyesi istikrarlı bir şekilde korunabilir.


Şu anda, evcil hayvan kuş türlerinin çoğu için türe özgü probiyotikler bulunmamaktadır. ABD de Avian Health Products , muhabbet kuşları ve sultan papağnları için probiyotikler üretilmiş pazardaki tek türe özgü probiyotiklerdir.(Etkin madde: Lactobacillus salivarius).
Klinik çalışmalar;


Yetişkin sultan papağanları yerli lactobacilli bağırsak yolundan ortadan kaldırmak için doksisiklin ile tedavi edildi. Fekal kültürler, 10 gün boyunca 5 ml içme suyu başına 500,000 canlı probiyotik uygulamasından önce lactobacilli için negatif olmuştur. Tiel-bac fekal kültürlerden tedavi süresinin bitiminden hemen sonra ve tedaviden sekiz hafta sonra geri kazanıldı.


ABD de Weese & Martin tarafından hazırlanan 2011 tarihli bir makalede , 25 veteriner probiyotiğinden sadece ikisinin, içeriği doğru olarak tanımlayan etiketler olduğu bulunmuştur.


1950'li yıllarda araştırmacılar, tavuk ve hindilerde, çeşitli laktobasil ve anaerobik kokoid bakterilerinin ana normal bakteriler olduğunu tespit etmişlerdir. 1970'lerin sonlarında araştırmacılar, evcil kuşların normal bakteriyel florasını araştırmaya başladılar. Çoğu bildiri ağırlıklı olarak gram pozitif bakteriyel flora ve kümes hayvanlarında olduğu gibi en sık çeşitli lactobacilli ve gram pozitif kok türleri göstermiştir. Gram negatif bakterilerin evcil hayvan kuşlarına anormal ve potansiyel olarak zararlı olduğu belirlenmiştir. Bir çalışmada farklı yaştaki çeşitli sağlıklı evcil hayvan kuşlarında farklı bakteri sayıları incelendi. Genç kuşların en yüksek sayıda normal bakteriye sahip olduklarını ve daha küçük ve daha az normal bakteriye sahip olduklarını gördüler. Aynı zamanda, genç kuşlar daha az gram negatif bakteriye sahipti ve daha yaşlı kuşlar daha fazlaydı.
Yaşın yanı sıra diğer faktörler de bir kuşun normal bakteriyel florasını etkileyebilir. Stresin insanlarda, hayvanlarda ve kümes hayvanlarında normal bakterilerin sayısını azalttığı bulunmuştur.


Antibiyotik tedavisi sadece anormal veya patojenik bakterilerden değil aynı zamanda normal bakterileride azaltır. Bu yüzden tetrasiklinlerle tedavi edildikten sonra kuşların bağırsak yollarında maya enfeksiyonları alırlar. (Yavrunun kursağı dolu öldü sorusunun ceveplarından biri).


Ebeveyn kuşlar, yavruları beslediklerinde normal bakterileri ile dozlandırırlar. Eğer ebeveynler yaşlı, stresli veya antibiyotiklerle(Aynı zamanda antibiyotik kullanımı sonrası boş yumurta yumurtlama nedenlerinden biridir bu) tedavi edilmişlerse, yavrularına geçirmek için ihtiyaç duydukları normal bakterilere sahip olmayabilirler. Elle beslenen yavrular ebeveynlerinin normal bakterilerini alamazlar. Bu, elle beslenen yavrular yetiştirilen civcivlere göre, gram negatif bakteriyel enfeksiyonlar ve maya enfeksiyonları ile ilgili daha fazla probleme sahip olmasının bir nedenidir.(kursak sütü niçin önemlidir ve neden mecbur kalınmadığı sürece anne baba beslemelidir sorusunun cevaplarından biri).
Probiyotik, normal bakteri florası haline gelip diğer normal bakterilerin büyümesini destekleyerek bir kuşa yardımcı olur. Bunu yaparken normal bir bakteriyel floranın sağladığı tüm doğal savunmaları güçlendirir.

Bir kuş probiyotikinin istenen özellikleri
On yıl süren araştırmalardan sonra, ideal bir kuş probiyotiği özellikleri;

Yapışma yeteneği: Bağlılık, bakterinin kendisini bağırsak astar hücrelerine bağladığı anlamına gelir. Bağırsak iyi durulanmış olsa bile bakteri bağlı kalır.(Gursağını su ile yıkadığımız yavruları besleslediğimizde sorunun iyileşmediğini görürüz).

Belirli türler:
Türlere özgü ne anlama geliyor?


Probiyotik bakteriler, kullanacağınız aynı tür hayvanlardan izole edilmelidir. Yaygın olarak tutulan evcil hayvan kuşları yüzlerce farklı türe aittir.

Sömürgeleştirme ve çoğaltma yeteneği:


Başarılı probiyotik organizmalar kuşlarda kolonileşir ve çoğalır. Probiyotik vermeyi bıraktıktan sonra kuşta canlı probiyotik organizmaları bulabilmelisiniz. Bu, kuşun bağırsak sisteminde kendini kurduğu anlamına gelir.

Bağışıklığı geliştirebilme yeteneği:Probiyotiklerin bağışıklık fonksiyonunu iyileştirdiği ve bağırsaklardaki hastalık direncini arttıran değişiklikleri etkilediği bulunmuştur.

Tek Türlü Probiyotiklere Karşı Çoklu Türler


Bazı probiyotikler birkaç farklı bakteri türü içerir ve bazıları sadece bir, genellikle bir lactobacillus türü içerir.Bazı araştırmacılar, farklı bakteri türlerinin her birinin, kuşu korumada kendi rolünü oynadığı zaman, en iyi genel yararın elde edilebileceğine inanmaktadır. Diğer araştırmacılar, laktobasili pozitif özellikler için taramak için yöntemler geliştirdiler ve çok iyi bir lactobacillus türü kullanırsanız, en iyi sonuçları aldığınızı düşünün. İki görüşün her birini destekleyen birçok çalışma var.
Günümüzde çoklu türler için probiyotikler genellikle laktobasili (sıklıkla birkaç farklı tür veya suş), Streptococcus türleri, Bifidobacterium türleri, Enterococcus türleri ve Bacillus türleri kombinasyonuna sahiptir.

Uygun probiyotik uygulama hem gastrointestinal(bağırsak hastalıkları) önleyebilir hem de bir kuşun mevcut enfeksiyonlara karşı savaşmasına yardımcı olabilir.Önleme çok daha etkilidir ve bağırsak hastalığı için spesifik tedaviler yerine probiyotikler kullanılmamalıdır. Ek yardım olarak probiyotiği kullanarak teşhis ve tedavi edilen hasta bir kuşa devam etmelisiniz. Kanatlı hayvan endüstrisinde, büyük kuşlarla temas etmeyen yeni yavruları tedavi etmek için probiyotikler tavsiye edilmektedir. Bu, sağlıklı bir bağırsak florasının kurulmasına ve bağırsak bağışıklık savunmasını geliştirmelerine yardımcı olur.Psittacines'de yuvadaki civcivleri besleyen ebeveyn kuşlar, yavrularını beslerken normal flora sağlarlar. Anne babalar, antibiyotiklerle tedavi edilmiş veya stresli bir dönem geçirdiyse, ebeveynlere probiyotik verilmesi gerekebilir.


Psittacines'te yaşla birlikte gram negatif bakterilerin sayısı arttıkça ve laktobasil sayısı azaldıklarından, normal bakteri florasını yenilemek için probiyotik ile periyodik tedavi, özellikle de türlerinin diğer üyelerine sınırlı olarak maruz kalan evcil hayvanlarda tavsiye edilebilir.Kuşlar, çevrelerinde önemli değişiklikler olduğunda veya rahatsızlık verici veya korkulu koşullara maruz kaldıklarında stres yaşarlar. Taşınma, yeni bir köpek yavrusu ya da evdeki kediyi alma, yeni bir arkadaşla kurma, sahibi daha az erişilebilir olma gibi şeyler, bir kuş için olası stresli durumların örnekleridir.Çalışmalar, fizyolojik stresin normal bakteri sayısını azalttığını ve bağırsak sisteminde anormal veya patojenik organizmaların sayısını artırdığını göstermiştir. Stres ayrıca bağırsak bağışıklığını ve genel bağışıklığı azaltan ve bağırsak astarını bozan değişiklikleri de tetikler. Probiyotikler bağışıklığı uyarmaya yardımcı olduğundan ve bağırsak hücrelerinin iyileşmesine yardımcı olduğundan, hastalığın önlenmesine yardımcı olmak için stres zamanlarında kullanılmalıdır. Hastalarımıda bu özelliklere uygun prebiotikler kullanmaktayız.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Kuş probiyotiği: Her Prebiotik Her İnsana Uymadığı Gibi Her Kuşada Uymuyor" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Vet.Hek.Tolgay AYTAR'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     2 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tolgay AYTAR Fotoğraf
Vet.Hek.Tolgay AYTAR
İzmir
Veteriner Hekim
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi56 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Vet.Hek.Tolgay AYTAR'ın Yazıları
► Kedilerde Titreme, Kasılma, Yürüyememe Gibi Durumların Nedenleri ÇOK OKUNUYOR Vet.Hek.Uveys Veysel BECERMAN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,765 uzman makalesi arasında 'Kuş probiyotiği: Her Prebiotik Her İnsana Uymadığı Gibi Her Kuşada Uymuyor' başlığıyla benzeşen toplam 31 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


14:17
Top