2007'den Bugüne 92,582 Tavsiye, 28,265 Uzman ve 20,026 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Otizm Nedir? Otizm Tanısı Nasıl Konur Belirtileri ve Tedavisi Aileler Otizm Konusunda Nelere Dikkat Etmelidir?
MAKALE #22270 © Yazan Berivan TANIRGAN | Yayın Nisan 2021 | 4,485 Okuyucu
Otizm Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Otizm, Otizm Spektrum Bozuklukları ya da eski adıyla Yaygın Gelişimsel Bozukluklar şeklinde isimlendirilen önemli bir bozukluktur.
Otizm; erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizme dair belirtiler bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde başlarken, bazı çocuklarda öncelikle normal seyreden gelişimde gerileme veya aksaklıklar olur. Otizm şüphesi çocuğun konuşmasının gecikmesi veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile ortaya çıkar. Aile, çocuğun akranları konuştuğu halde hiç kelime çıkarmamasından ya da daha önce “anne, baba” gibi tekli kelimeleri söyleyebilirken son aylarda bu kelimeleri unutması nedeniyle doktora başvurur.
Otizmde görülen belirtiler arasında duyusal problemler belirgindir. Duyusal problemler bireyin çevre ile uyumunu azaltmaktadır. Bireyin hayata olan adaptasyonunu azaltmaktadır. Örneğin; yüksek sese karşı duyarlılık, dokunma hassasiyeti, ışığa karşı duyarlılık, derinlik problemleri, denge ile ilgi problemler gibi problemler bireyin gelişmesiyle birlikte değişen sosyal düzendeki problemlerini arttırarak devam ettirmektedir.
Otizm, Otizm Spektrum Bozuklukları ya da eski adıyla Yaygın Gelişimsel Bozukluklar şeklinde isimlendirilen önemli bir bozukluktur.
Otizm Belirtileri Nelerdir?
Otizm Spektrum Bozukluğunun temelde iki ana belirti grubu vardır:
1.Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde gerilikler
• İnsanlara ya da akranlarına ilgi göstermeme ya da az ilgi gösterme,

• Kendi halinde olma, seslenince bakmama, Parmak ucunda yürüme,

• Yaşına uygun konuşmanın başlamasında gecikme ya da başlayan konuşmada durma, gerileme, konuşsa bile konuşmayı sosyal etkileşimde kullanmaması, söyleneni tekrarlaması, zamirleri ters kullanması (ben yerine o).
2. Tekrarlayıcı ve sınırlı ilgi alanı, davranış ve etkinlikler
• Basmakalıp ve tekrarlayıcı hareketler (kendi etrafında

dönme, sallanma, kanat çırpma),

• Rutinlerine aşırı bağlılık, değişikliklere tepki gösterme,

• Bazı ses, koku ve tatlara aşırı hassasiyet gösterme.

Otizm Belirtileri ile ilgili detaylı bilgi için: https://npistanbul.com/otizm-belirtileri-nelerdir
Otizm’in Nedeni Nedir?
Otizmin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir.Otizm’de çok sayıda genin hastalıktan sorumlu olduğu düşünülmekte ve hastalığın tedavisinde genlerdeki bozukluğa etki eden ilaçlar geliştirilmeye çalışılmaktadır.
İlerleyen yıllarda otizmi olan çocukların bir kısmında bu tedavilerin olumlu sonuçlar yaratacağı öngörülmektedir.
Otizm Nasıl Tedavi Edilir?
Otizm rahatsızlığı tanı sonrası, aile otizm ile ilgili bilgilendirilir ve çocuk en kısa zamanda uygun eğitim programına yönlendirilir. En önemli eğitim, uygulamalı davranış analizidir.
Bilimsel olarak otizmde etkinliği gösterilmiş. Bireysel eğitimin yanında uygun yaşta konuşma eğitimi ve duyu bütünleme terapisi önerilen yöntemler arasındadır. Ailenin eğitim programına katılması ve çocuğu eğitim dışındaki zamanlarda da sosyal-duygusal alanda desteklemeleri önemlidir.
Otizm’ in temel belirtilerine etkili bir ilaç tedavisi henüz bulunmamıştır. Ancak otizmi olan çocukların bir kısmında eşlik eden dikkat eksikliği, davranış sorunları, uyku problemleri, öfke kontrolünde problemler nedeniyle ilaç tedavisi gerekli olabilir.
Otizm tedavisi yıllar boyunca devam etmesi gereken bir bozukluktur, bu nedenle ailenin otizm konusunda bilgilenmesi son derece önemlidir. Az sayıda olguda kısa süreli ve erken başlanan eğitimle tanının tamamen yok olduğu saptanmıştır. Büyük kısmında uzun yıllar eğitimin devamı gereklidir. Çocuğun zekasının normal olması, belirtilerin hafif olması ve 6 yaştan önce konuşma becerisinin gelişmesi iyi prognostik belirleyicilerdir. Bilimsel çalışmalarda diyet tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, ağır metalden arındırma ve nörofeedback gibi yöntemlerin etkinliğinin olmadığı saptanmıştır.
Son dönemde yeni çalışmalar otizm nasıl tedavi edilir sorusuna yanıt vermektedir. Bu bağlamda Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) tedavi yönteminin etkinliği araştırılmaktadır. Bu araştırmanın sonucu otizm nasıl tedavi edilir sorusuna bir ışık tutacaktır.
Otizm Tanısı Nasıl Konur?
Otizm tanısı yapılan bir kan-idrar tahlili ya da beyin görüntüleme yöntemi ile konulamaz, yani tanı koymada kullanılabilecek bir biyolojik marker yoktur. Tanı klinik gözlem ve davranışsal özelliklere göre konur. Otizm genellikle 2 yaş civarında belirtiler gözlenmeye başlar ve tanı konabilir. Ancak iyi bir klinik gözlem ile 1 yaşındaki çocukta bile belirtiler saptanabilir. Otizmi bebek anne karnındayken saptamak mümkün değildir. Bu yüzden aileler çocuklarına otizm tanısı konulduğunda otizm nasıl tedavi edilir sorusunu sıklıkla gündeme getirmektedirler. Bu bağlamda ailelerin dikkat etmesi gereken durumları aşağıda kısaca açıklamaya çalıştık.
Aileler Otizm Konusunda Nelere Dikkat Etmelidir?
Aile için işaret sayılabilecek bazı belirtiler:
6-9 ay arası bebeklerde;
Babıldamanın olmayışı ya da akranlara göre çıkardığı ses çeşidinin az olması
Bakım verenin sesine ve yüzüne ilginin az olması
Göz temasının ve karşılıklı gülümsemenin olmaması
İsmine bakmama
Kucağa alınma ve başka insanlarla oynama beklentisinin olmaması
Bazı objelere veya parçalarına aşırı ve Atipik ilgi (objeleri tuhaf biçimde göze yakın tutarak inceleme)
Otizmi olan çocukların %20-47’sinde normal gelişimin ardından 1 yaşından sonra gerileme başlar.
Aileler için kırmızı bayrak sayılabilecek belirtiler:
1 yaş sonrası:
Gülümsemenize yanıt vermemesiot
Konuştuğunuzda yüzünüze bakmaması ya da az bakması
Nesneleri işaret ederek göstermemesi
Oyuncağını getirip birlikte oynama isteği göstermemesi
Etkileşime girmeye isteksiz olması
Taklit oyunlarının ya da “miş" gibi oyunların olmaması (bebeğine yemek yedirme, ayıcığını sallayarak uyutmaya çalışma)
1 yaşında kelime çıkarmaya, 2 yaş civarı iki kelimeli cümle kurmaya başlamama
Tanı koyabilmek için yukarıda sayılan belirtilerin tümünün çocukta bulunması gerekli değildir. Otizmi olan çocukların hepsi aynı şiddette otizme sahip değildir. Bazı çocuklar şiddetli sosyal ilişki kuramama, konuşmanın hiç olmaması ve tekrarlayıcı hareketlerin yoğun olduğu şiddetli otizm tablosu içerisindeyken, bazı çocuklarda ise belirtiler oldukça hafif olabilir. Otizmin bir spektrum bozukluğu olması demek belirtilerin şiddetinin her çocukta farklı derecelerde olduğu bir yelpaze bozukluk olmasındandır.
Otizm Ne Kadar Sıklıkla Görülmektedir ?
Otizm 1970’li yıllarda nadir görülen bir bozukluk olarak tanımlanmasına rağmen 2000’li yıllarda sıklığının oldukça arttığı görülmektedir. Amerika Hastalıkları Kontrol Merkezinin verilerine göre 2006’da 1/150 oranında görülürken 2014’te 1/64 gibi daha yüksek oranlardan bahsedilmektedir.
Otizmin görülme sıklığı çok büyük bir hızla artıyor. 20 dakikada bir çocuğa otizm teşhisi konuluyor
Türkiye’de 59 çocuktan biri otizmli ve bu sayı her geçen gün artıyor. Otizmi iki sene öncesinde çok da fazla bilmiyorduk. Herkesin çok sevdiği “Mucize Doktor” dizisi eklenince otizmin ne olduğunu artık iyice anladık. En azından toplum olarak empati yapabilecek bir noktaya geldik.
Ülkemizde otizm diğer engel gruplarıyla karıştırılıyordu. Türkiye’nin ilk ve tek otizm farkındalık araştırmasını 2015 yılında Tohum Otizm Vakfı yaptı. O yıllarda otizmi duyduğunu söyleyenlerin oranı sadece yüzde 29 iken 2017’de bu oran yüzde 58’e kadar çıktı. 2019 Haziran ayında da “Otizmi duydum” diyenlerin oranı yüzde 83’e çıktı. Erken tanı ve eğitimle çocukların yüzde 50’sinde otizm belirtilerini bir şekilde kontrol altına alabiliyorsunuz. Hatta bazılarının ergenlikte diğer arkadaşlarından farkı kalmıyor. Yani engelli bir çocuğa bağımsız üretken bir hayat verme şansınız var.
Erken tanı her çocukta ilerleme sağlamıyor ama galiba?
Otizm çok karmaşık bir nöro gelişimsel bozukluk. Çoğu zaman yüzde 30 ya da 40’ında zihin engeli, öğrenme güçlüğü de beraberinde geliyor. Dış görünüşlerinde ve fiziksel gelişimlerinde herhangi bir farklılık yok. Onun için tanısını koymak zor. Ama tanı erken konulursa özellikle de 3 yaşından önce konulursa ve akabinde yoğun ve sürekli özel eğitim alırsa – ki bu haftada mümkünse 40 saat, minimum 30 saat- bu çocukların yüzde 50’sinde büyük ilerleme görüyoruz. Erken tanı ve erken eğitimle çocukları topluma kazandırmak, tüketici rolünden üretici rolüne geçmelerini sağlamak.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Otizm Nedir? Otizm Tanısı Nasıl Konur Belirtileri ve Tedavisi Aileler Otizm Konusunda Nelere Dikkat Etmelidir?" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Berivan TANIRGAN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Berivan TANIRGAN'ın izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     35 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Berivan TANIRGAN Fotoğraf
Berivan TANIRGAN
Mardin (Online hizmet de veriyor)
Özel Eğitim Uzmanı
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Berivan TANIRGAN'ın Makaleleri
► Atipik Otizm, Belirtileri ve Tedavisi ÇOK OKUNUYOR Psk.Dnş.Semra KESKİN
► Çocuklarda Otizm ve Belirtileri Psk.Dnş.Semra KESKİN
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,026 uzman makalesi arasında 'Otizm Nedir? Otizm Tanısı Nasıl Konur Belirtileri ve Tedavisi Aileler Otizm Konusunda Nelere Dikkat Etmelidir?' başlığıyla benzeşen toplam 33 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


18:27
Top