2007'den Bugüne 92,558 Tavsiye, 28,255 Uzman ve 20,012 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Oyun Terapisi
MAKALE #22538 © Yazan Psk.Elif AKSOY SİNCİ | Yayın Ekim 2021 | 1,620 Okuyucu
Oyun Terapisinin Çocuk Gelişimi Sürecindeki Önemi

Oyun, çocukların hayal güçlerini, el becerilerini ve fiziksel, bilişsel ve duygusal güçlerini geliştirirken yaratıcılıklarını kullanmalarını sağlar. Sağlıklı beyin gelişimi için oyun önemlidir.
Çok erken yaştaki çocukların çevrelerindeki dünyayla etkileşime girmeleri ve etkileşim kurmaları oyun yoluyladır. Oyun, çocukların, bazen diğer çocuklar veya yetişkin bakıcılarla birlikte yetişkin rollerini uygularken korkularını yenerek, ustalaşabilecekleri bir dünya yaratmalarına ve keşfetmelerine olanak tanır. Oyun terapisi, çocuğun kendini ifade etmesinin doğal ortamı olarak oyuna dayanan, gelişmekte olan bir terapötik disiplindir. Axline, Oaklander, Landreth ve diğerlerinin çalışmalarını temel alan bu yaklaşım, 2 ila 12 yaş arasındaki çocukların oyuncak, kum, kukla, kil, sanat, dans ve müzik. Çocuğun kendini güvende, kabul edilmiş ve keşfetmek ve büyümek için özgür hissetmesi için çocuk ve terapist arasında güvenli ve öngörülebilir bir ilişki çok önemlidir. Kendi dünyalarında ustalaştıkça oyun, çocukların ilerideki zorluklarla yüzleşmek için ihtiyaç duyacakları güveni ve esnekliği artıran yeni yetkinlikler geliştirmelerine yardımcı olur.
Yönlendirilmemiş oyun, çocukların gruplar halinde çalışmayı, paylaşmayı, müzakere etmeyi, çatışmaları çözmeyi ve kendini savunma becerilerini öğrenmelerini sağlar.
Oyunun çocuk odaklı olmasına izin verildiğinde, çocuklar karar verme becerilerini geliştirir, kendi hızlarında hareket eder, kendi ilgi alanlarını keşfeder ve nihayetinde peşinden gitmek istedikleri tutkulara tam olarak katılırlar. İdeal olarak, oyunun çoğu yetişkinleri içerir, ancak oyun yetişkinler tarafından kontrol edildiğinde, çocuklar yetişkinlerin kurallarına ve endişelerine boyun eğerler ve oyunun özellikle yaratıcılık, liderlik ve grup becerilerini geliştirmede kendilerine sunduğu bazı faydaları kaybederler.
Pasif eğlencenin aksine, oyun aktif, sağlıklı bedenler inşa eder. Aslında, yapılandırılmamış oyunun teşvik edilmesinin, obezite salgınının çözümünde önemli bir strateji olan çocuklarda fiziksel aktivite düzeylerini artırmanın istisnai bir yolu olabileceği öne sürülmüştür. Belki de her şeyden önce oyun, çocukluğun sevilen bir parçası olan basit bir neşedir.
Çocukların gelişimsel yörüngeleri, çocuklarla oyun yoluyla ilişki kurarken, sevgi dolu ve tutarlı bakıcılarla olan uygun, duygusal ilişkiler aracılığıyla eleştirel bir şekilde aracılık eder.
Ebeveynler, çocuklarını oyunda gözlemlediklerinde veya çocuk odaklı oyunlara katıldıklarında, çocuk tam da kendi ihtiyaçlarına göre mükemmel bir şekilde yaratılmış bir dünyada gezinirken, onlara, dünyayı çocuklarının bakış açısından görmeleri için eşsiz bir fırsat verilir. (Bu raporda "ebeveyn" kelimesi, çocukları yetiştiren çok çeşitli yetişkin bakıcıları temsil etmek için kullanılmaktadır.)
Oyun yoluyla gerçekleşen etkileşimler çocuklara ebeveynlerin tamamen onlara dikkat ettiğini ve kalıcı ilişkiler kurmaya yardımcı olduğunu söyler.
Çocuklarının dünyasına bir göz atma fırsatına sahip olan ebeveynler, çocuklarıyla daha etkili iletişim kurmayı öğrenirler ve onlara nazik, besleyici rehberlik sunmaları için başka bir ortam verilir. Daha az sözel çocuklar oyun yoluyla görüşlerini, deneyimlerini ve hatta hayal kırıklıklarını ifade edebilirler ve bu da ebeveynlerine onların bakış açılarını daha iyi anlamaları için bir fırsat verir. Basitçe söylemek gerekirse oyun, ebeveynlere çocuklarıyla tam olarak etkileşim kurmaları için harika bir fırsat sunar.
Oyun, akademik ortamın ayrılmaz bir parçasıdır. Okul ortamının çocukların bilişsel gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimleriyle de ilgilenmesini sağlar. Çocukların okul ortamına uyum sağlamasına yardımcı olduğu ve hatta çocukların öğrenmeye hazır oluşunu, öğrenme davranışlarını ve problem çözme becerilerini geliştirdiği gösterilmiştir.
Sosyal-duygusal öğrenme, akademik öğrenmeyle en iyi şekilde bütünleştirilir; çocukların öğrenme yeteneğini geliştiren bazı güçlerin, diğerlerinin pahasına yükseltilip yükseltilmeyeceği ile ilgilidir. Akran etkileşimlerine izin veren oyun ve planlanmamış zaman, sosyal-duygusal öğrenmenin önemli bileşenleridir.

Oyun Terapisinin Tarihçesi

Tarihsel olarak oyun terapisi, oyun terapisinde bulunan kavramsal anlayışlardan ortaya çıkmıştır.Bu anlayışlardan çıkan psikanalitik ve hümanist psikoloji, psikoterapi ve çocuk gelişimi literatürü 1900'lerin başında Avrupa'da Melanie Klein ve Anna Freud çocuklara yönelik psikanalitik tedavilerine oyunu dahil etmiştir (Cattanach, 2008 ;Donaldson, 2002 ; Landret, 2012).
1935'te Marg aret Lowenfeld , Play in'i ilk kez yayınladı. Klinikte çalışırken çocuklarla ilgili derinlemesine gözlemlerini belgeleyen çocukluk dönemi sinir ve için zor çocuklarda ' Londra'da(Urwin & Hood- Williams, 1988 ). Birleşik Krallık'ta Eyaletler, Virginia Axline, çalışmalarını Direktif Olmayanları kavramsallaştırmaya ve belgelemeye odakladı. Oyun Terapisi (NDPT) hu'dan çizerek manistik ve ilişkisel onun bakış açısı öğretmen ve meslektaşı Carl Rogers (Axline, 1969) . Rogers (1951 ) büyüme için gerekli ve yeterli koşullara göre tedavi
terapötik uyum, koşulsuz olumlu saygı, empatik anlayış ve kabul olduğunu savunmuştur.
Goodman'ın Güçlü Yönler ve Zorluklar Anketi gibi ölçümler kullanılarak değerlendirilen çocukların yaklaşık %80'i uyumsuz davranışlarda azalma göstermektedir. Bu gelişme, oyun terapisinin yaygın olarak kabul edildiği Birleşik Krallık ve ABD araştırmalarıyla tutarlıdır. ABD’de yaptıkları geniş kapsamlı bir çalışmada birey merkezli oyun terapisinin, erken dönemde görülen öz yeterlilik, içselleştirme problemleri ve travma sonrası stres bozukluklarında etkili bir yöntem olduğunu belirtmişlerdir. Diğer bir yaklaşım olan psikanalitik oyun terapisinde odak nokta diğer yaklaşımlara göre farklılık göstermektedir. Bu yaklaşımda, çocuğun bireysel ilişkilerinde ki yansıtmaları teşvik edilerek duygu ve düşüncelerinin alınması, böylelikle çocukların bastırılmış istek ve hayallerinin keşfedilip duygusal rahatlama sağlanması amaçlanmaktadır (Klein 2003). Psikanalitik oyun terapilerinin somatik şikâyetlerin, bağlanma problemlerinin ve duygudurum bozukluklarının tedavisindeki etkin rolü dünya genelinde yapılan bazı çalışmalarla kanıtlanmıştır. Wu ver ark. (1995) okulöncesi dönemde ayrılma anksiyetesi şikâyeti ile kliniğe başvuran çocuklarla yaptıkları uzun süreli psikanalitik oyun terapileri sonucunda, anksiyete ve bağlanma problemlerinde anlamlı iyileşmeler olduğunu belirtmişlerdir. Bir başka çalışmada, kaygı bozukluğu tanısı almış 4-10 yaş arası 25 çocukla yapılan aile-çocuk etkileşimli psikanalitik oyun terapisi seansları sonunda, deney grubuna alınan çocukların, içselleştirme problemlerinde ve anksiyete düzeylerinde azalmalar olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Göttken ve ark. 2014). Bilişsel davranışçı terapi başlangıçta yetişkinlere yönelik olarak geliştirilse de süreç içerisinde çocuklarla da kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Sıklıkla ergen yaş grubuyla çalışılan bilişsel davranışçı oyun terapilerinde çocukların işlevsel düşünce ve davranışlar geliştirmeleri adına oyun ve oyuncaklar etkin bir şekilde kullanılmaktadır (Cavett 2017). BDOT çocukluk çağında sık görülen istismar, anksiyete, enürezis, seçici konuşmazlık gibi problemlerde sıkça kullanılmaktadır (Knell 2017). Filial terapi, önde gelen birçok oyun terapisi kuramlarının (çocuk merkezli, psikanalitik, bilişsel davranışçı vb.) bütünleştirilmesiyle oluşmuş bir oyun terapisi türüdür. Ebeveyn ve çocukların ortak etkileşimleriyle ilerleyen ve yapılandırılmış bir dinamiğe sahip olan filial terapide amaç çocuk-aile iletişimini iyileştirerek işlevsel bir süreç oluşturmaktır (VanFleet ve FaaThompson 2017). Filial terapiler ağır nöro-gelişimsel problemleri olan veya istismar öyküsü olan aileler dışında hemen hemen her türlü problemde kullanılabilmektedir (Özkaya 2015). Öztekin ve Gülbahçe (2019) tarafından 3-10 yaş arası gelişimsel problemleri olan çocuklarla ve ebeveynleriyle yapılan 10 seanslık filial terapi uygulamaları sonucunda, ebeveynlerin stres düzeyi ile çocukların gelişimsel problemlerinde azalma olduğu ve aileçocuk etkileşimlerinin iyileştiği sonucuna ulaşılmıştır.
Oyun Terapisinin Önemi

Profesyonel bir kuruluş olan Play Therapy International'a göre , oyun terapisine yönlendirilen çocukların yüzde 71'e kadarı olumlu değişim yaşayabilir.Bazı çocuklar biraz tereddütle başlasa da terapiste olan güven artma eğilimindedir. Daha rahat hale geldikçe ve bağları güçlendikçe, çocuk oyunlarında daha yaratıcı veya daha sözlü hale gelebilir.

Oyun terapisinin potansiyel faydalarından bazıları şunlardır:

• belirli davranışlar için daha fazla sorumluluk almak
• Başa çıkma stratejileri ve yaratıcı problem çözme becerileri geliştirmek
• öz saygı
• empati ve başkalarına saygı
• kaygının hafifletilmesi
• Duyguları tam olarak deneyimlemeyi ve ifade etmeyi öğrenmek
• daha güçlü sosyal beceriler
• daha güçlü aile ilişkileri
Oyun terapisi ayrıca dil kullanımını teşvik edebilir veya ince ve kaba motor becerileri geliştirebilir .Çocuğunuzun teşhis edilmiş bir zihinsel veya fiziksel hastalığı varsa, oyun terapisi ilaçların veya diğer gerekli tedavilerin yerini almaz. Oyun terapisi tek başına veya diğer terapilerle birlikte kullanılabilir.

Oyun Terapisinin Kullanıldığı Alanlar

Her yaştan insan oyun terapisinden faydalanabilse de, genellikle 3 ila 12 yaş arasındaki çocuklarda kullanılır. Oyun terapisi, aşağıdakiler gibi çeşitli durumlarda yardımcı olabilir:

• tıbbi prosedürler, kronik hastalık veya palyatif bakımla karşı karşıya
• gelişimsel gecikme veya öğrenme güçlüğü
• okulda sorunlu davranışlar
• agresif veya kızgın davranış
• boşanma, ayrılık veya yakın bir aile üyesinin ölümü gibi aile sorunları
• doğal afetler veya travmatik olaylar
• aile içi şiddet, istismar veya ihmal
• kaygı , depresyon , keder
• yeme ve tuvalet bozuklukları
• dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)
• otizm spektrum bozukluğu (ASD)


Kaynakça

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. Convention on the Rights of the Child. General Assembly Resolution 44/25 of 20 November 1989. Available at: www.unhchr.ch/html/menu3/b/k2crc.htm. Accessed June 22, 2006

Mahoney JL, Harris AL, Eccles JS. Organized activity participation, positive youth development, and the over-scheduling hypothesis. Soc Policy Rep.2006;20 :1– 31

Eccles JS, Templeton J. Extracurricular and other after-school activities for youth. Rev Educ Res.2002;26 :113– 180

Shonkoff JP, Phillips DA, eds. From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development. Washington, DC: National Academy Press; 2000
Frost JL. Neuroscience, play and brain development. Paper presented at: IPA/USA Triennial National Conference; Longmont, CO; June 18–21, 1998. Available at: www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2/content_storage_01/0000000b/80/11/56/d6.pdf. Accessed June 22, 2006
Tamis-LeMonda CS, Shannon JD, Cabrera NJ, Lamb ME. Fathers and mothers at play with their 2- and 3-year-olds: contributions to language and cognitive development. Child Dev.2004;75 :1806– 1820
Elkind D. The Hurried Child: Growing Up Too Fast Too Soon. 3rd ed. Cambridge, MA: Perseus; 2001
Hirsh-Pasek K, Golinkoff RM. Einstein Never Used Flash Cards: How Our Children Really Learn—And Why They Need To Play More and Memorize Less. Emmaus, PA: Rodale Inc; 2003
Luthar SS. The culture of affluence: psychological costs of material wealth. Child Dev.2003;74 :1581– 1593
Luthar SS, Becker BE. Privileged but pressured? A study of affluent youth. Child Dev.2002;73 :1593– 1610
Lareau A. Unequal Childhoods: Class, Race, and Family Life. Berkeley, CA: University of California Press; 2003
Warner J. Perfect Madness: Motherhood in the Age of Anxiety. New York, NY: Riverhead Books; 2005
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Oyun Terapisi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Elif AKSOY SİNCİ'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Elif AKSOY SİNCİ'nin izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     5 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Elif AKSOY SİNCİ Fotoğraf
Psk.Elif AKSOY SİNCİ
Mardin (Online hizmet de veriyor)
Psikolog
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Elif AKSOY SİNCİ'nin Makaleleri
► Çocuklarda Oyun Kavramı ve Oyun Terapisi Psk.İlayda ÇEVİRİCİ YENİGÜN
► Oyun Terapisi Psk.Bahattin MOLLAMAHMUTOĞLU
► Oyun Terapisi Psk.Emel GÜLER
► Oyun Terapisi Psk.Umut ÇİÇEK
► Oyun Terapisi Psk.Yaprak Betül BİNİCİ
► Oyun Terapisi Pdg.Tuğba KOÇ
► Oyun Terapisi Psk.Mahmut PAKDEMİR
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 20,012 uzman makalesi arasında 'Oyun Terapisi' başlığıyla benzeşen toplam 14 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Panikte Panik Eylül 2023
► Sosyal Fobi Haziran 2023
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


08:43
Top