2007'den Bugüne 90,319 Tavsiye, 27,791 Uzman ve 19,732 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!Evlilik Terapisinde Sadakatsizlik Problemi ile İlgili Çalışmalar
MAKALE #3453 © Yazan Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL | Yayın Ağustos 2009 | 9,137 Okuyucu
TERAPİDE UZUN DÖNEM HEDEFLER

1- Eşlerin; diğerinin uygun duygusal, cinsel ve sosyal sınırlarında anlaşmaları.

2- İncinmiş eşin, ilişkideki güveni yeniden sağlamaya başlama ve affediciliği sağlama hakkında gönüllülük göstermesi.

3- Sadakatsiz eşin böyle bir meseleye karıştığı için özür dilemesi ve incinmiş eşin ilişkideki güveni yeniden sağlamaya başlaması için problem ile ilgili bilmek istediği bütün bilgileri vermesi.

4- Eşlerin; mesele ile ilgili bireysel hassaslığı ve savunma olmaksızın tartışmaları.

5- Eşlerin; ilişkilerindeki tehditleri belirlemeleri ve fark etmeleri.

6- Eşlerin; birbirlerinin duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaları.

7- Eşlerin; ilişkiyi yeniden yapılandırmak için sorumluluğu paylaşmayı geliştirmeleri ve birbirleri ile ilgili empati kurduklarını ifade etmeleri.

8- Yazılı ve/veya sözlü kontrat aracılığıyla, eşlerin, ilişkiyi yeniden yapılandırmada önemli alıştırmalar üzerinde açıkça anlaşmaları.

9- Eğer ilişki kurtarılamamışsa, kişilerin ayrılık için anlaşmaları-ancak bu; neyin bağlılığı yok ettiğini ve sadakatsizliğe dönüştürdüğünü gösteren güvenilir analizler yapıldıktan sonra gerçekleşmelidir-

KISA DÖNEM HEDEFLER:

1- Hangi tip çalışmanın yapılacağına karar verilmesi:
a-İlişkiyi sürdürme
b-Kararsızlık
c-Ayrılık

2- Şunları yaparak güvenlik teminatının sağlanması:
a- Kişisel güvenlik hakkında tehditlerin olmamasında anlaşılması.
b- Diğerinin güvenliği hakkında tehdit olmayacağında anlaşılması.
c- Eğer herhangi bir eş, tartışmanın kontrol dışına çıktığına inanırsa, evde güç konuları tartışmanın kesilmesi

3- Post Travmatik Stres Bozukluğu ve Major Depresif Bozukluk semptomlarının gözden geçirilmesiyle travmatik olaylara verilen tepkiler hakkında daha fazla bilgi alınması. İncinmiş eşin hangi semptomları yaşadığının tanımlanması.

4- Sadakatsiz eşin açık bir şekilde aldattığını itiraf etmesi.

5- Sadakatsiz eşin aldatmaya karar vermesinde bütün sorumluluğu üzerine aldığını ifade etmesi ve verdiği acılar için eşinden, ailesinden ve arkadaşlarından özür dilemesi.

6- İncinen eşin sadakatsiz eşin özrünü açık bir şekilde kabul ettiğini ifade etmesi ve bağışlama sürecine başlamak için istekli olduğunu belirtmesi.

7- Sadakatsiz eşin “Dur ve Paylaş” tekniğini uygulaması.( Sevgili ile bütün kişisel görüşmelerin ve/veya cinsel temasın kesilmesi ve gelecekte eşe sorulmadan bağlantı kurmayacağını açıkça paylaşması.)

8- İlişkinin ihtiyaçlarının ve güçlü taraflarının ve bireysel ihtiyaçların tartışılması.

9- İlişkinin ilk zamanları boyunca paylaşılan pozitif yaşantıların tartışılması.(flört dönemi, ilk evlilik yılları)

10- İlişkiyi zenginleştirebilecek kendisi ve eşindeki davranışsal değişikliklerin tanımlanması. Listenin önceliği kararlaştırmada gerekli olan güvenin ve bağlılığın arttırılmasıdır.

11- Tartışmalardaki öfke patlamalarını kontrol etmek için, “time-out” tekniğinin kullanılmasında anlaşılması.

12- Davranışsal prova ve rol yapma tekniği kullanılarak, sevgilinin eşlerden biri ile bağlantı kurmaya çalışması halinde; eşlerin güvence altına alınmasının gösterilmesi.

13- Empatik dinleme ve ben durumu becerileri kullanılarak yapıcı iletişimin örneklerinin verilmesi ve öğretilmesi.

14- İncinen eşin; sorun hakkında bilmek istediği gerçekleri tanımlaması ve tartışmak için-evde soruşturma ve idare etme yerine- bu soruları terapi sürecine getirmesi.

15- İncinen eş mesele ile ilgili yıkıcı düşüncelerle ilgilenirken kaygı yönetim tekniklerini kullanması.

16- Acıyı ifade ederken ve mesele ile ilgili yıkıcı düşünceleri anlamak için iletişim becerilerinin kullanılması.

17- İncinen eş tarafından sadakatsiz eşin davranışlarının güvenirliliğinin kasten test edilmesinin doğrulanması. Sadakatsiz eşin güvenin tekrar oluşabilmesi için bu kontrolün gerekli olduğuna katılması ve incinen eş tarafından kontrol edilmeyi kabul etmesi.

18- Meselenin içeriğinin terapide tartışılması.

19- Meselenin başlaması ve gelişmesi hakkında sorular sorarak ve cevaplar vererek meselenin şekillendirilmesi.

20- Deneyimlerden ortaya çıkan derslerin terapide meseleyi tanımlarken öğrenmeye çalışılması ve ilişkiyi geliştirmek için bu derslerin nasıl kullanılacağının planlaması.

21- İlişkinin paylaşılmasına ve birlikte yürütülmesine yardımcı olan kişisel önemli örf ve adetlerin tasarlanması ve ilişkiye taşınması.

TERAPÖTİK MÜDAHALELER

1- Etkili bir davranış yolunun bulunması ve şu konularda anlaşılması
a- Problem sonuçlanacak ve ilişki kurtarılacak,
b- Belirsizlik (Amaç ilişkinin geleceğini ve meseleyi belirlemek)
c- Ayrılma (eşler ayrılmak istediğini belirtecekler ve ilişkinin kontrolden çıkmaya başladığını belirtecekler)

2- Eşlerle tarafsız anlaşma konusunda arabuluculuk yapılması, terapistin her ikisiyle de gizlilikte olmadığını söylemesi ve terapistin görevinin çiftin ortaklaşa huzurunu sağlamak olduğunun açıklanması

3- Eşlerle minimum sayıda terapi için anlaşılması

4- Terapinin ilk ayında eşlerin evlerinde ilişkinin geleceğiyle veya meseleyle ilgili derin tartışmalara girmeyeceklerine dair anlaşmaları

5- Eğer eşlerin birbirlerini veya başkalarını yaralamak gibi düşünceleri veya niyetleri varsa her eşin bireysel olarak sorgulanarak intihara ve cinayete eğiliminin belirlenmesi

6- Diğer eş tarafından, incinen eşe yönelik travmaların normal olanlarının ve hangilerinin semptomatik olabileceğinin değerlendirilmesi.(Post travmatik stres bozukluğu ve major depresif bozukluk semptomları.)

7- Eşlere bu gibi birçok ilişkinin kurtulduğunun örneklerinin verilerek umut verilmesi ve yeni yaklaşımların eskilerin yerini alabileceğinin gösterilmesi(tek eşlilik için söz verme, güven, dürüstlük, sorumluluk, duygusal güvenlik).

8- Sadakatsiz eşin meseleyi çözme konusunda sorumluluk alma ve aileye, eşe ve arkadaşlara yaşatılan acılardan dolayı özür dileme konularında cesaretlendirilmesi.

9- İncinen eşin, eşinin özrünü kabul edeceğini dile getirmesi ve acı ve öfke karşısında dahi affedici olmaya başlaması gerektiği konularında cesaretlendirilmesi.

10- İlişkinin geçmişi için meseleyi başlatan nedenlerin belirlenmesi

11- Her eşin daha fazla sevgi, saygı ve adanmışlığı hissetmesi için ne gibi değişiklikler olması gerektiğini listelemeleri.

12- Eşlerden ilişkiyi geliştirmek için, kendinde ve eşinde olması gereken değişiklikleri listelemelerinin istenmesi

13- Eşlerden kendisinin ve eşinin ilişki için faydalı olan davranışları listelemelerinin istenmesi.

14- Eğer sevgili onlarla temasa geçerse ne yapılacağı ile ilgili plan ihtiyacının tartışılması, önlemlerin alınması

15- Mevcut konuşmalar sırasında kısa ve doğal biçimde terapistin gözetiminde müdahale etmeden meseleden bahsedilmesi. Ben durumlarını ve empatik dinlemeyi; yapıcı olarak suçlama ve savunma yapmadan iletişim kurmanın öğretilmesi.

16- İncinen eşin yapıcı şekilde düşünmesini sağlamak için kaygı yönetim tekniğinin öğretilmesi ve model olunması( “Kaygı” zamanlarını kenara itmek, günlük tutmak, düşünce durdurma egzersizini kullanarak kendine dur demek, mutlu hissetmek ve rahatlatıcı şekilde düşünmek, diaframdan nefes alarak sakinleşmek)

17- İncinen eşe mesele hakkında yıkıcı düşüncelerin sorulması, sadakatsiz eşin empatik ve destekleyici olarak dinlemesi.(incinen eşinin düşüncelerini özetlemesi,duygusal anlamını dile getirmesi, strese sebep olan durumlarla ilgili sorumluluğu üzerine alması)

18- Sadakatsiz eşin yıkıcı olan düşünceleri yerine mevcut davranışlarına odaklanarak incinen eşin sadakatsiz eşe güvenmesinin öğretilmesi. Eğer gerekiyorsa dedektif gibi davranarak.(Endişeyi azaltarak doğrulama yoluna gitme)

19- Eşlerden meselenin üstünde olan yıllar boyu yaşadıkları önemli olayları tartışmalarının istenmesi.

20- Eşlere tek eşlilik, heyecana olan ihtiyaç, gerçekten kaçış, romantik aşk, takdir ve olgunlaşma hakkındaki inanışlarının sorulması. Bu inanışların meseleyi nasıl daha mantıklı yapabileceğinin tartışılmasının istenmesi.

21- Sadakatsiz eşi rahatsız etmeyecek şekilde göz teması kurarak, sakin şekilde sorular sorulması konusunda model olunması.

22- Eşlerle anlaşarak mesele hakkındaki tekrarlanan soruların mantıklı bir zamana bırakılması.

23- incinen eşe mesele ile ilgili neden ve nasıl sorularından önce olgulara dayanan sorular (kim,ne,nerede,ne zaman) sormasının öğretilmesi. Mantıksal sorular şu şekilde olabilir: “İkiniz ne zaman yakınlaştınız?” “Ne umuyordun?” “Davranışının sınırı konusunda ne düşünüyordun?” “Ne zaman sınırları aşmaya karar verdin?” “Meselenin daha uygun olması için zayıf noktaların nedir?” “Tipik olarak nasıl ve nerede buluşuyordunuz?”

24- Eşlere “Take-two” tekniğinin öğretilmesi. Bu teknikte incinen eş sakin ve rahatsız etmeyen bir şekilde olgulara dayanan sorular sorabilir ve sadakatsiz eş kısa ve direkt, eşini suçlamadan cevaplar verebilir.

25- Meseleyi etkileyen hikayelerin tartışılması. Örneğin; “Önceki ilişkilerinizde diğerinin duygularına hassaslık ve bağlılık konularında neler öğrendiniz?” “İlk ilişkilerinizden kalan herhangi bir konu var mı?” “Ebeveynlerinden aşk hakkında neler öğrendin?” “Kalan konular mevcut meseleyi hangi yollarla ilgilendirmektedir?”

26- Her eşe ailelerinde herhangi bir problemli yaşantı geçmişi olup olmadığının sorulması. Eğer varsa bunun mevcut duygu ve davranışları nasıl etkilediğinin sorulması.

27- Eşlere meseleyi düzeltebilecek yerler, insanlar ya da olaylar hakkında plan yapmaları için yardımcı olunması.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Evlilik Terapisinde Sadakatsizlik Problemi ile İlgili Çalışmalar" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Filiz OKUŞ TEZEL Fotoğraf
Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL
İstanbul (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
BİREYSEL TERAPİST & ÇİFT VE AİLE DANIŞMANI & EMDR UYGULAYICISI
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi47 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Filiz OKUŞ TEZEL'in Yazıları
► Evlilik ile İlgili Yapılan Araştırmalar Psk.Esra TAŞDEMİR SEYİTOĞLU
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,732 uzman makalesi arasında 'Evlilik Terapisinde Sadakatsizlik Problemi ile İlgili Çalışmalar' başlığıyla benzeşen toplam 26 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
◊ Öfke Kontrolü Eğitimi Programı ÇOK OKUNUYOR Mart 2013
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


21:52
Top