2007'den Bugüne 84,860 Tavsiye, 26,544 Uzman ve 18,905 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Burun Estetiği (Rinoplasti) : Doğru Soru Doğru Karar
MAKALE #399 © Yazan Dr.A.Arif EROĞLU | Yayın Kasım 2007 | 10,542 Okuyucu
Burun estetiği, estetik cerrahide en sık yapılan ameliyattır. Çünkü bu estetik ameliyat için hem erkek hem de kadınlar sıklıkla başvururlar.


Burun Estetiği Neden Gerekir ?


Herhangi bir insan için bile yüzünün görünümü çok önem taşır. Biriyle tanıştığımızda öncelikle yüzünü fark ederiz. Yüzde ilk ve en çok dikkat çeken yapı ise yerleşim yeri itibarıyla burundur. Yüzdeki her anatomik yapının arasında olan harmoni gibi, diğer yapılarla burun arasında da simetri, açı ve orantı harmonisi bulunmaktadır. Bu harmoninin bozulması durumunda yapısal olarak gözü rahatsız eden bir estetik görüntü ortaya çıkacaktır. Estetik olmayan bu görüntü birçok kişiyi rahatsız ederken bazı kişilerse bunun kendine ait ayırt edici bir özellik olduğunu düşünebilir.


Burundaki şekil bozuklukları doğumsal veya sonradan oluş olabilir. Doğumsal olan bozukluklar genellikle yarık damak ya da yarık dudak deformitelerine bağlı ortaya çıkar. Çocuklukta çok orantılı ve güzel görünen bir burun da ergenlikle birlikte şekil değiştirip estetik olmayan bir görünüme sahip olabilir. Ergenlikten önce veya sonra burun bölgesine alınan bir darbe sonucu yine burunda şekil bozukluğu ortaya çıkabilir.


Nedeni ne olursa olsun bir kişi burundaki şekil bozukluğu nedeniyle çevresindeki bazı kişilerce alaya alınabilir veya kırıcı konuşmalara maruz kalabilir. Genç kişilerde bu gibi durumlar çok ciddi psikolojik stres nedeni olmaktadır. Özellikle günümüzde birçok genç 20 yaşından önce bu psikolojik baskı nedeniyle estetik burun ameliyatı olmaktadır. Ameliyat olmayanlarda bu psikolojik baskı kişinin iş ve sosyal hayatının oturduğu genç erişkinlik dönemine dek devam eder. Bu dönemde bazı kişilerin düzgün giden iş ve sosyal hayatı sayesinde kendine olan güveni artar ve burun ameliyatı düşüncesinden uzaklaşabilir. Ancak ilerleyen zamanla birlikte burnunda gerçekten de şekil bozukluğu olan kişiler eğer hala o psikolojik stresi taşıyorsa erişkinlik döneminde kendine olan güvenlerini sağlamak için estetik burun ameliyatı olmak isteyebilir.


Ancak şu da bir gerçektir ki estetik burun ameliyatı olmak isteyen hastaların içinde nadirde olsa mükemmele yakın görünümde burun yapısına sahip kişilerde bulunmaktadır. Eğer solunum problemi yoksa bu durumdaki kişilere yardım estetik cerrahiyle değil psikolojik destek alması önerilerek sağlanmalıdır.


Burun Estetiğinde Yapılanlar


Burun ucunda, burun sırtında ve burun kanadında olan şekil bozuklukları kıkırdak, kemik ve cilt altı yumuşak dokulara müdahale edilerek düzeltilir. Burunda nefes almayı zorlaştıran deviasyon, kemik eğriliği, konka hipertrofisi gibi durumlar da estetik burun ameliyatı sırasında çözümlenebilir.


Burun Estetiğinde Başarılı Bir Ameliyatın Göstergesi


Estetik burun ameliyatlarında en önemli konu cerrahın burunun hem kendi içindeki hem de yüzdeki diğer yapılarla olan orantı ve açı harmonisini sağlamasıdır. Bilinmesi gereken başka bir konu ise artık burun ameliyatlarının her kişinin kendi yüz yapısına göre yapıldığıdır. 15-20 yıl öncesine kadar burun ve yüz yapısı nasıl olursa olsun burun estetiği için başvuran her kişinin kemik ve kıkırdaklarına aynı tarzda müdahaleler yapılırdı. Genelde burun boyutu küçültülür, burun ucu ileri derecede kaldırılır, burun sırtı ise aşırı kavisli ve çökük olurdu. Sonuçta estetik burun ameliyatı olmuş, yüz yapıları birbirine benzemeyen ama burunları birbirine benzeyen kişiler ortaya çıkardı. Gerçek şu ki estetik ameliyat sonrası doğada olmayan tarzda bir sonuç ortaya çıkmışsa göze çok yapay gözükecektir Yüzü geniş ve yuvarlak olan birine sivri ve küçük bir burun yapılırsa, o kişinin yüzüne yabancı birinin burnu yapıştırılmış gibi görünecektir. Ancak günümüzde hem estetik cerrahide genel kabul gören görüşler hem de ameliyat için başvuran hastaların istekleri doğrultusunda artık kişinin yüz hatlarına uyan, abartılı olmayan, estetik müdahale yapıldığı ilk bakışta anlaşılmayan, yapay durmayan sonuçlar hedeflenmektedir.


Estetik burun ameliyatı yapılan hastaya, birkaç aydır görmediği birinin ''sende güzel bir değişiklik var ama tam olarak ne pek çıkartamıyorum'' demesi başarılı bir ameliyatın göstergesidir.


Burun estetiğinde başarılı bir sonucun yolu hastanın isteklerinin ameliyatı yapacak olan cerrah tarafından çok dikkatli dinlenip değerlendirildikten sonra titiz bir muayene ile tüm sorunların ortaya net olarak konmasından geçer. Burundaki tüm sorunlar ortaya konduktan sonra ne gibi müdahalelerin yapılacağı ve hastanın isteklerinin ne denli karşılanabileceği net olarak belirlenir. Hastanın istekleri ile cerrahın yapabilecekleri her zaman uyuşmaz. Her ne kadar her estetik cerrah net olarak ifade etmese de yapısal bazı nedenlerden dolayı her burunda istenilen görüntünün tamamını sağlamak mümkün değildir Karşılaştığımız bu gibi hastaları uyarmak ve yapılabilecek değişiklikler hastayı tatmin edecekse ameliyatı gerçekleştirmek gerekir.


Burun Estetiği için Doğru Soru Doğru Karar


Başvuran bazı hastalar '' Bana burun ameliyatı gerekli mi?'' diye sorar. Bana göre doğru olmayan bir sorudur bu. Çünkü burnu çok güzel olmasa da bunu bir problem olarak görmeyen birçok insan vardır. Cerrahın ameliyat olunması gerektiğini hasta yerine karar vermesi de bana göre yanlıştır. Çünkü her ameliyatın aynı zamanda hastaya yüklediği bazı risklerde vardır. Riskleri ve ameliyatın kendinde yaratacağı olumlu değişiklikleri hastanın değerlendirip yine hastanın kendi kendine karar vermesi gerekir. Hastanın cerraha '' Burnumu görüp muayene ettikten sonra size göre yapılacak ameliyatın benim burnumun estetik görünümüme ne kadar faydası olur? '' diye sorması daha uygundur. Cerrahın buna vereceği cevaba göre görüşme bitebilir veya daha detaylı konuşmaya girilebilir.


Burun Estetiğinde Hastanın Cerrahi Geçmişi Neden Önemli


Estetik Burun ameliyatı için başvuran hastanın özellikle burunu ilgilendiren bir cerrahi geçirip geçirmediğini cerrahına mutlaka görüşmenin başında söylemesi gerekir. Çünkü estetik amaçlı olmasa da burun içinde önceden yapılmış septum deviasyon cerrahisi gibi müdahaleler özellikle kıkırdak ve bazen kemik yapıda bile beklenmedik sürprizlerle cerrahı zor durumda bırakabilir. Bu gibi durumlar siz söylemezseniz muayene sırasında anlaşılamayabilir. Böyle bir cerrahi geçmişin saklanması cerrahı ameliyat sırasında zor durumda bıraktığı gibi hastayı da sonuç açısından mutsuz edebilir. Cerrah böyle durumlarda estetik planlamayı eksik olduğu saptanan dokuların takviyesi açısından yeniden gözden geçirip; kulaktan kıkırdak alma, kaburgadan kıkırdak alma gibi sizin ayrıca izniniz olması gereken müdahaleleri de ekleyebilir.


Burun Estetiği ile İlgili Bilinmesi Gerekenler


Anestezi : Estetik burun ameliyatları sedasyon destekli lokal anestezi ile yapılabilirse de kişisel tercih olarak genel anestezi altında yapmayı tercih ediyorum. Çünkü genel anestezi altında düşük tansiyon ile çalışılıp kanamanın çok daha az olması sağlanarak burun içi yapılar daha iyi görülüp, daha iyi şekillendirilebilir. Bazı hastaların burun anatomileri nedeniyle ameliyat süresi tahmin edilenden uzun olabilir. Böyle durumlarda sedasyon destekli lokal anestezi kullanılmışsa hem hastanın huzursuzlanması hem de cerrahın dikkatinin dağılmasına neden olması gibi riskler ortaya çıkar. Genel anestezi altında böyle riskler değil genel anestezinin kendine ait riskler mevcuttur. Özellikle bilinen hastalığı olmayan sağlıklı kişilerde genel anestezi oldukça riski düşüktür. Ayrıca genel anestezi sırasında da buruna hem kısa hem uzun süre etkili lokal anestezik enjeksiyonu yapılarak ameliyat sonrası hastanın ağrısının ciddi oranda azalması sağlanır.


Hasta Yaşı : Burun estetiği kızlarda 16-17 yaş, erkeklerde ise biraz daha geç olarak 17-18 yaş civarında uygulanır. Ancak kişisel olarak tercihim ameliyatı 18 yaşından itibaren yapmaktır.


Operasyon : Estetik burun ameliyatları kişinin burun yapısına, deviasyon veya konka hipertofisi olup olmamasına göre 2 ile 3 saat arasında sürer. Bu süre içinde burun kıkırdak ve kemik yapısında planlanan düzeltmeler yapılır. Varsa solunum problemi yaratan durumlar ortadan kaldırılır. Sonucu etkileyen en önemli faktörler problemlerin iyi saptanması, bunları düzeltmeye yönelik iyi bir planlama yapılması ve yapılan planlamayı görüntüye yansıtabilme becerisidir. Estetik cerrahideki tüm ameliyatlarda olduğu gibi cerrah yapacağı her ameliyatı mutlaka kafasında birkaç kez gerçekleştirmelidir.


Operasyon Tipleri : Temel olarak Açık ve Kapalı Teknik olmak üzere iki tip estetik burun operasyonu vardır. Açık teknikte burun ucu ile dudak arasında bir kesi bulunmakta, bu kesi burun kanatları içinde devam etmektedir. Kapalı teknikte ise kesiler tamamen burun içinde kalmaktadır. Çoğu burunda yapılmak istenen düzeltmelerin tamamı kapalı teknik kullanılarak yapılabilmektedir. Çok ciddi burun deformitesi olan kişilerin, yarık dudak-damağa eşlik eden burun deformitesi olan kişilerin veya estetik burun ameliyatı sonrası ciddi sorunları oluşan kişilerin ameliyatında açık teknikle tüm yapıları görerek düzeltmek iyi bir seçenektir. Bazı kişilerin burun yapısı dıştan bakıldığında birbirine benzese de kıkırdak ve kemiklerin durumu tam olarak aynı değildir. Bu nedenle her estetik burun ameliyatı klişeymiş gibi gelse de aslında tümüyle kişiye özel planlanır ve uygulanır.


Riskler : Tüm estetik cerrahi ameliyatlarda olduğu gibi ameliyat sonrası enfeksiyon ve kanama riski düşükte olsa yine de vardır. Gerekli tedbirler alınarak bu olasılıklar azaltılır, ancak hiçbir zaman sıfır değildir.


Revizyon Ameliyatı : Estetik burun ameliyatı uygulanan hastalarda amaç her zaman ilk ameliyatta istenilen sonuca ulaşmak olsa da burunun 3 boyutlu kompleks yapısı, beklenmeyen yara iyileşme problemleri, burun içi kıkırdak ve kemiklerde umulmayan derecede deformasyon gibi nedenlerle bunu ilk ameliyatta tam planlandığı gibi başarmak mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda % 5-10 olasılıkla sedasyon destekli lokal anestezi uygulanarak düzeltilebilen revizyon(rötuş) ameliyatı gerekebilir. Bunlar genelde 30 dakikayı aşmayan ve ciddi bir ameliyat sonrası sıkıntı yaratmayacak müdahalelerdir. İyi bir planlama ve titiz bir cerrahi ile ilk ameliyatta başarılı sonuç elde etme şansı artarken rötuş ameliyatlarının ihtiyacı da azalır.


Operasyon Sonrası Geçici Şikayetler : Ameliyat sonrası genellikle ya çok az bir ağrı olur ya da hiç ağrı hissedilmez. Özellikle göz altlarında ödem ve morluk görülebilir. Bu durumlar ameliyat sırasında dokulara daha fazla özen gösterilerek ve ameliyat sonrasında 2 gün soğuk kompres uygulaması ile en az düzeye inecektir. Genellikle ilk hafta sonuna kadar ciddi bir ödem ve morluk kalmaz. Morluk varken güneş altında dolaşmamak genel bir kuraldır. Eğer böyle bir durum olacaksa 20-30 faktörlü güneş koruyucu kremlerle dışarı çıkılması gerekir. Operasyon sırasında eğer burun içine tampon konursa bu 3. günde alınır. Bu sırada burun içi pasajının kapalı olmasına bağlı nadir de olsa baş ağrısı, hıçkırık ve öksürük görülebilir. Burun içi tamponun erken çıkartılması beklenmeyen bir kanamaya neden olabilir. Burun tamponu konan hastaların ilk 3 gün ağızdan nefes alıp vermesi gerekeceği için dudaklarında kuruma ve çatlama olmaması için dudak nemlendiricisi kullanması tavsiye edilir. Günümüzde değişik bir çok tampon malzemesi vardır ve bunlarda hangisini kullanacağı cerrahın tercihine kalmıştır. Burun ameliyatlarından sonra kullanılan atel genellikle 7. günde çıkartılır. Bazen ameliyat bitiminde burun çok ödemli iken atel konursa atel 3-4. günde gevşeyebilir, bu durumda ateli tekrarlamak gerekir. Buruna yeni şeklinin verilmesi açısından burun atelinin doğru konması da ameliyatta yapılanlara yakın bir öneme sahiptir. Burun ateli için alçı, alüminyum, termoplast gibi malzemeler kullanılabilir. Bunlardan hangisini kullanacağı cerrahın tercihine kalmıştır. Bazen burun atelinin altında ciddi kaşınma hissi olabilir. Bu gibi durumlarda hasta atel altına giren bir cisim ile burun cildini kaşıyıp rahatlamak isteyebilir. Ancak bu davranış burun cildinde yaralara hatta enfeksiyona neden olabileceği için kesinlikle yapılmamalıdır. Burun ateli çıkartıldıktan sonra burun üzerine şekli korumak ve ödemi azaltmak için 10 gün kadar bant kullanılır.


Günlük Hayata Dönüş : Estetik burun ameliyatlarında hasta 1-2 gün sonra rahatlıkla günlük hayatına dönebilir. Burun tamponu çıkartıldıktan sonra hasta rahatlıkla ev dışındaki hayatına da devam edebilir. 5-7. günde ise işine dönebilir. Estetik ameliyatlar daha az yapılır ve bilinirken dışarda burununda atel veya bantla dolaşan hasta pek görülmezdi. Böyle dolaşan hastalar ise kaza geçirmiş zannedilirdi. Ancak günümüzde hem estetik ameliyatlar hakkındaki bilgiler arttı hem de yaptırana kaza geçirmiş zannıyla bakan kişi sayısı neredeyse hiç kalmadı. Bu nedenle hastalar rahatlıkla burundaki atel veya bantlarla günlük hayatlarına devam edebilmekteler. Burundaki ödem özellikle kadınlarda 3. hafta gibi ciddi oranda azalır ve dikkat çekmeyecek düzeye iner. Burun cildi ne kadar kalın ve yağlı ise ödemin geçme süresi o kadar uzun olacaktır. Bu nedenle özellikle erkek hastalarda ödemin çok daha uzun süreceği ameliyat öncesi zaten bilinen bir durumdur ve sürpriz olmaması için hastaya da anlatılmalıdır. Ödem burunun her bölgesinde aynı anda inmemektedir. Düzelme ilk önce burun sırtından başlayıp en son burun ucunun inmesiyle son bulur. Erkeklerde bu ödemli süre 1,5-2 ayı bulabilir. Burun görüntüsü kadınlarda 2-3 ayda erkeklerde ise 4-5 ayda nihai sonuca yakın olarak ortaya çıkar.


Dikkat Edilmesi Gerekenler : Estetik burun ameliyatlarından sonra özellikle ilk 3 ay içinde hasta kendini hafif darbelerden bile korumak zorundadır. Çünkü buruna alınabilecek darbe burun şeklinde istenmeyen değişmelere neden olacaktır. Hastaların ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay süreyle gözlük kullanmaya ara vermesi gerekmektedir.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Burun Estetiği (Rinoplasti) : Doğru Soru Doğru Karar" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Dr.A.Arif EROĞLU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Dr.A.Arif EROĞLU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
A.Arif EROĞLU Fotoğraf
Dr.A.Arif EROĞLU
İstanbul
Doktor "Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi - Estetik"
TavsiyeEdiyorum.com Üyesi2 kez tavsiye edildiİş Adresi Kayıtlı
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Dr.A.Arif EROĞLU'nun Makaleleri
► Burun Estetiği (Rinoplasti) Op.Dr.Mert BİLGİLİ
► Burun Estetiği (Rinoplasti) Op.Dr.Ahmet Tuna EREN
► Burun Estetiği (Rinoplasti) Op.Dr.Hakan GENCE
► Burun Ucu Estetiği (Tip Rinoplasti) Op.Dr.Orhan Murat ÖZDEMİR
► Burun Estetiği (Rinoplasti - Nazoplasti) Prof.Op.Dr. Özhan Bekir ÇELEBİLER
► Burun Estetiği (Estetik Rinoplasti) Op.Dr.Alper BAYRAKTAR
► Burun Estetiği Ameliyatı Rinoplasti Prof.Dr.Ufuk BİLKAY
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,905 uzman makalesi arasında 'Burun Estetiği (Rinoplasti) : Doğru Soru Doğru Karar' başlığıyla benzeşen toplam 51 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


15:56
Top