2007'den Bugüne 86,009 Tavsiye, 26,779 Uzman ve 19,114 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Anaokulu ve İlkokul Seçimi
MAKALE #5315 © Yazan Psk.Serap DUYGULU | Yayın Ağustos 2010 | 7,652 Okuyucu
ANAOKULU SEÇİMİ

Okul öncesi eğitim günümüzde oldukça önem kazanmıştır ve temel eğitimi oluşturan ilk yapı taşları bu dönemde yerini bulur.Okul öncesi yaşlar ise bir çocuğun gelişim süreçleri içinde aslında en önemli dönemi kapsar.Bu dönem hem aile hem de çocuk açısından tahmin edilenden daha büyük bir öneme sahiptir.Üstelik beyin ve zeka gelişiminin neredeyse tamamının ilk altı yıl içerisinde oluştuğunu düşünürsek bu konuda attığımız her adımın ne büyük önem taşıdığını bir kez daha anlamamız mümkün olabilir.Zira okul öncesi eğitim alan bir çocuğun hem motor gelişimi,hem zeka gelişimi,hem de sosyal ve fiziksel gelişimi böyle bir eğitim almayan akranlarına göre ciddi anlamda daha ileridedir.
Yine yapılan araştırmaların ortaya koyduğu sonuçlara göre okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocuklar hem zihinsel hem de psikolojik olarak çevresiyle uyum içinde yaşayan bireyler olark yetişiyorlar.Üstelik fiziksel olarak da akranlarına göre daha güçlüler.Bu fiziksel olarak güçlü ve dayanıklı olma konusu oldukça ilginç. Genellikle aileler çok sık hasta olacakları korkusuyla çocuklarını topluca yaşanılan ortamlara sokmaktan çekinirler .Oysa bu tür okul gibi ortamlar bu açıdan çok önemli bir işleve sahiptirler.Çocuklar okula başladıklarında evet,çok sık hastalanırlar ama bu hastalıklara karşı da direnç kazanırlar.İlk okula başlayana kadar vücut bu savunma mekanizmalarını oluşturur ve aslında pek çok çocuk hastalığını bu yaşlarda geçirmiş olurlar.Dolayısıyla da ciddi olarak eğitim hayatları başladığında bu tür çocuk hastalıkları nedeniyle uzun sürelerle okuldan uzak kalmak gibi bir sıkıntı yaşamazlar. Okul öncesi eğitimin çok fark edilmeyen böyle bir yararı daha vardır.

Dolayısıyla bu kadar önem taşıyan bir eğitimi verecek olan okulun seçimi de büyük önem taşıyor.Ana okulları çocuğun sadece oyunlarla oyalandığı bir yer olarak görülmemelidir.Kaldı ki anaokulları da üstlendikleri rolün bilincindedirler ve çocukların kişiliklerinin gelişimine olan katkılarının farkındadırlar.

Bütün bunların ışığında okul seçiminde dikkat edilecek belli başlı kriterler vardır:
 • Okulun kullandığı malzeme çeşitliliği ve malzemelerin güvenliği:Her yaş grubuna hitap eden malzemeler olmalı.Ayrıca boyar madde içermeyen,küçük parçalara ayrılmayan,kesici,delici ve özellikle küçük yaş grubu çocuklar açısından zararlı özellikler taşımayan malzemeler bulunmasına dikkat edilmeli.
 • Kurumun çalışanlarının ne mezunu olduklarını mutlaka öğrenin.Sonuçta yavrunuzu emanet edeceksiniz.
 • Temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına çok dikkat edin.
 • Öğretmenler,temizlik görevlileri,aşçı,servis görevlisi gibi çalışanların kaç kişi olduklarına bakın.Her görev kimin tarafından yürütülüyor ve kim takip ediyor.
 • Okulun mutlaka bir psikoloğu olması gerekiyor,çocuğunuzun gelişim süreçleri konusunda sizi o yönlendirmeli.
 • Okul nereye bağlı ve kimler tarafından denetleniyor,sormaktan çekinmeyin.
 • Okulun müdürü,öğretmeni ya da sorumlusunun diploma yeterliliğini sorun.
 • Okulda uygulanan çalışmaları ve yapılan faaliyetleri öğrenin ve listesini inceleyin.Çocukların kas gelişimi,zihinsel gelişimi için çok önemli bazı çalışmalar olmak zorundadır.
 • Özellikle 2-3 yaş gibi küçük yaş gruplarında sınıflar kaç kişilik ve kaç öğretmenin sorumlu olduğu konularını iyi araştırın.Bu yaş grubunda 15 öğrenci bir sınıfta olamaz.Öğrenci sayısı en fazla 8-10 çocuk olmalıdır ve en az iki öğretmenin gözetimi gerekmektedir.
 • Çocuğunuzun okula gidişlerinde ve dönüşlerindeki tepkilerini çok iyi gözlemleyin. Ağlayabilir,sizden ayrılmak istemeyebilir ya da sizi görünce duygusallaşabilir,bunlar normaldir ama korku başka bir şeydir.Bir anne olarak çocuğunuzun okuldan ya da öğretmeninden korkup korkmadığını iyi ayırt edebilmeniz gerekir.
 • Okulda yemeklerin kim tarafından hangi koşullarda yapıldığını görün,içinize sinmesi önemlidir.
 • Okulun oyun alanları,yemek bölümü,uyku bölümleri ve faaliyet alanları ayrı ayrı bulunmalıdır.Çocukların boylarına göre düzenlenmiş tuvalet ve temizlik üniteleri olmalıdır.Her yeri gezerek inceleyin.
İLKOKUL SEÇİMİ

Okul seçimi yapma konusunda aileleri en çok zorlayan bölüm,ilkokul seçimidir. Temel eğitimin ilk basamağını oluşturması bakımından çok farklı bir öneme sahiptir ve çocuğun bütün bir eğitim hayatında kalıcı etkilere sahiptir.

Okul dediğimiz yer,çocuğun sadece dört işlem ve okuma yazma öğreneceği bir yer değildir.

Okul bir eğitim ve öğretim kurumudur.Dolayısıyla bir okuldan beklentilerimizi iyi saptamak gerekiyor.Okul seçimi yaparken sadece görsel seçim yapmak ve bize sunulan bilgiyle yetinmek yeterli olmayabilir.Görsel malzemeler bazen sadece göz boyamadan ibaret olabilir. Okulları okul yapan,binanın ya da kullanılan malzemelerin gösterişi değil,o binada verilen eğitimin ve eğiticinin kalitesidir.Eğitimcilerin yeterliliği, donanımı eğitimin kalitesini, dolayısıyla çocuğun kazanacağı bilginin kalitesini sağlar.
.Eğitimin kalitesi derken;
· Yeterli deneyime ve eğitime sahip öğretmenler,
· Öğretmenlerin kaç yıldır okulda bulundukları,
· Okulun sahip olduğu deneyim,eğitim alanındaki bilinirliği.
· Okulun, veli öğretmen işbirliğindeki tutumu ve çalışmaları,
· Okulun sahip olduğu teknik donanım ve alt yapı.
· Okulun sunduğu eğitim olanaklarının uygulanabilirliği.
· Öğrenci sayısı.
· Öğrencilerinin başarı düzeyleri gibi birçok değişkenden söz edildiğini hatırlatmakta fayda var.

Sosyal etkinlikleri

Okulun bir eğitim ve öğretim kurumu olduğunun bilinciyle,sadece akademik bilgilerin öğretildiği bir yer olmadığını da biliyoruz.Bu nedenle okulun bir diğer amacı başka bazı değerlerin de verildiği,çok yönlü çocuklar yetiştirmek olmalıdır.
Her çocuğun en az bir yeteneğe sahip olarak doğduğunu düşünerek,çocukların sahip oldukları yetenekleri,ilgi alanlarını ortaya çıkarmakta okulun önemli bir rolü vardır. Hem akademik anlamda,hem de sosyal faaliyetler konusunda tam donanımlı,kendine güvenli,yeterli, ilgisi ve yeteneği doğrultusunda eğitim almış çocuklar yetiştirmek amacındaki bir okulu seçmek en önemli şeydir.

Bir çok okulun sosyal klüpler adıyla bir çok faaliyete yer verdiğini bilmek çok sevindirici. Burada en önemli görev yine öğretmenlere düşüyor.Durumu daha başından gözlemleyere,öğrencilerin yapılarına ve ihtiyaçlarına göre yönlendirmeler yapabilmesi ve durumdan aileleri de haberdar etmesi gerekiyor.

Bizler çocukların,en yoğun sınav dönemlerinde bile mutlaka sosyal faaliyetlerde yer almasını, hatta özellikle bu dönemlerde müzik gibi,spor gibi bir hobi edinmesini öneriyoruz.Bu açılardan okul seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri de sosyal faaliyetler açısından zengin ve her çocuğun mutlaka sosyal etkinliklerde yer almasını destekleyen bir okul bulmak olmalıdır.

Okul rehberlik hizmetleri

Çocuklar eğitim hayatları boyunca bazı iniş çıkışlar yaşayabilirler. Hayata hazırlanan çocukların kendi yaşam deneyimlerini kazandıkları unutulmamalıdır. Bu deneyimler olumlu ve olumsuz sonuçlarıyla beraber bir bütündür.Önemli olan ailenin çocuğun yanında yer alması, sorunlarına karşı dikkatli ve ilgili davranmasıdır.Doğru eğitimle yoğrulmuş çocuklar kendi çözümlerini kendileri bulma yeterliliğini kazanmış bireyler olurlar. Eğitimin amacı da bu olmalıdır.

Bütün bu amaçları gerçekleştirmek için seçilecek okulun öncelikli olarak aile ile iletişim konusunda son derece hassas ve dikkatli davranıyor olması gerekiyor. Çocukların yaşayacağı sorunlarda,çocuklarda görülebilecek herhangi değişik duygu durumlarında okulun konuyu aileyle paylaşması ve çözüme yönlendirmesi, bunun için de bütün bunları fark ederek doğru adımlar atacak kapasite ve deneyimde olması gerekiyor.
Okul aile işbirliği hafife alınamayacak kadar önemli bir sorumluluktur.Özellikle Rehberlik hizmetleri bilindiği gibi kılavuzluk etmek demektir.Bunu yapamayacak okullara çocuk emanet etmek, el yordamıyla eğitim verilen okullara çocukları teslim etmek demektir. Sonrasında pek çok olumsuz durumla karşılaşmak mümkündür.

Seçeceğiniz okulun,rehberlik hizmetlerini iyi araştırmanız gerekiyor.Aileleri bilgilendirecek seminerler,eğitim çalışmaları,çocukların durumuyla ilgili olarak düzenli yapılan bilgilendirme toplantıları gibi bir çok çalışmanın rehberlik ve okul yönetimi tarafından yapılıp yapılmadığına çok dikkat edilmelidir.

*Bu konu Hürriyet Gazetesi Anneyiz Biz Dergisi Ağustos 2010 sayısında Kitapçık Eki olarak da yayınlanmıştır.
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Anaokulu ve İlkokul Seçimi" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Serap DUYGULU'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Serap DUYGULU'nun izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     1 Beğeni    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
.
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Serap DUYGULU'nun Yazıları
► Anaokulu Eğitimi Psk.Barış ÜLKÜMEN
► Anaokulu ve Çocuk Psk.Elif GÜNERİ
► Anaokulu Döneminde Beslenme ve Uyku Psk.Barış ÜLKÜMEN
► Anaokulu Eğitimi Niçin Gereklidir? Psk.Dnş.Ertuğrul AKBAŞ
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 19,114 uzman makalesi arasında 'Anaokulu ve İlkokul Seçimi' başlığıyla benzeşen toplam 34 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Baba Çocuk İlişkisi Kasım 2016
► Alınganlık Kasım 2016
► Kıskançlık Kasım 2016
► Yılbaşı ve Çocuklar Kasım 2016
◊ Dizi Dizi Hayatlar Ekim 2010
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


04:00
Top