2007'den Bugüne 84,180 Tavsiye, 26,367 Uzman ve 18,814 Bilimsel Makale
Site İçi Arama
Yeni Tavsiye Ekleyin!
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Verimli Ders Çalışma Yöntemleri
MAKALE #6081 © Yazan Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN | Yayın Aralık 2010 | 8,776 Okuyucu
VERİMLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

1-DERS ÇALIŞMADA VERİM ELDE ETMENİN İLK UNSURU İSTEKLİLİKTİR

Öğrencilerimizi ders çalışmaya istekli hale getirmek için neler yapabiliriz?
1. Öğrenciye eğitim görmenin gerekleri açıklanmalı, ona geleceğe ilişkin planlar yapmasında bir amaç belirlemesinde yardımcı olunmalıdır.
2. Öğrencinin başarılarını takdir edin. Ondan çok şey bekleyerek korkutmayın, kendine güvenini kırmayın. Başarısız olduğu zamanlarda bile ona başarabileceğini, buna inandığınızı belli edin.
3. İnsanlar, sonunda bir sınama-ölçme-değerlendirme olan konulardan kaygı duyarlar. Bu kaygının rahatsız edici boyutta olmasını engellemek için öğrencinize güven verin.
4. Öğrenciyi ders çalışmaya istekli kılmak için önlemler alın. Sevmediği veya zorlandığı bir dersi çalıştıktan sonra onun sevdiği bir şeyi yapmasına izin verin. Onu takdir edin. Çalışma sonrası birlikte güzel vakit geçirmek için anlaşmalar yaparak ders çalışmayı zevkli bir hale getirebilirsiniz.
5. Öğrenciler kendilerini belli bir amaca yönlendirirken temelde iki yöntemle çalışırlar: Birincisi korku veya korkutma yoluyla ders çalışmaktır. Bu yöntemle yapılanlar değil yapılamayanlar görülür. İkinci yöntem teşvik duygusuna dayanır. Burada belirlenen amaca ulaşmanın olumlu sonuçları düşünülür. Saptanan amaca ulaşmak için atılan her olumlu adımın görülür ve teşvik edilir. Bu motivasyon tarzında yapılamayanlar değil yapılanlar görülür.

2-ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ

1. Çalışmaya başlamadan önce çalışma ortamının hazırlanması gerekir. Bu ortam mümkün olduğunca iyi havalandırılmalı ve sessiz olmalıdır.
2. Çalışma masası derli toplu olmalı, masa üzerinde çalışma araç-gereçlerinden başka şey bulunmamalıdır.
3. Çalışma masası sadece ders çalışmak için kullanılmalıdır. Çalışma masasına oturulduğu zaman masa çalışmak için uyarıcı olur.
4. Ders çalışma ortamında resim, poster, afiş bulunması dikkati dağıtır. Yine ders çalışırken müzik dinlemek de yoğunlaşmayı engeller. İnsan aynı anda birçok uyarıcıyı alabilir ancak bunlardan birisine dikkatini verebilir. Bu nedenle ya ders çalışılmalı ya da müzik dinlenmelidir. Müziği ödül olarak kullanmak yani çalışmadan sonra müzik dinlemek en doğrusudur.
5. Ders çalışırken televizyon ve telefondan uzak durun. Yatarak ders çalışmayın. Bundan tek sonuç çıkar uyumak ve gevşemek.
6. Çalışmaya başlamadan önce hafif bir kahvaltı yapılmalıdır.
7. Çalışma sırasında hayal kurmaya başlarsanız bir kâğıda işaretler koyarak bunu her seferinde azaltmaya çalışın.

3-PLANLAMA

1. Başarısızlık nedenlerinden en önemlisi öğrencilerin nasıl ders çalışacağını bilmemesinden kaynaklanmaktadır. Öğretim faaliyetlerini planlamadan önce şu formülü göz önünde tutmalıyız:
2.
5 N Formülü
a-Neyi öğreniyorum? (KONU)
b-Niçin öğreniyorum? (AMAÇ)
c-Nasıl öğreneceğim? (YÖNTEM)
d-Nelerle öğreneceğim? (KAYNAK VE ARAÇLAR)
e-Ne kadar öğrendim? (DEĞERLENDİRME)
3. Başarıya ulaşmak için şunlar gereklidir:
Kendini tanımak, yeteneklerini ve sınırlarını bilmek.
Zamanı iyi kullanmak.
Amaç belirlemek (uzun ve kısa vadeli amaçların belirlenmesi)
Öğrenme stillerini bilmek(Görsel, işitsel ve dokunsal öğrenme stilleri)
Tekrar –Art arda uzun tekrarlardan çok, aralıklı kısa tekrarlarla öğrenilenler daha kalıcı olur.
4. İnsan yoruldukça dikkati daha çabuk dağılır. Bu nedenle çalışmalarınızda 5-10 dakikalık dinlenme araları verin.
5. Çalışmalara küçük adımlarla başlamak gereklidir. Bilinenden yola çıkıp bilinmeyene adım adım ilerleyin.
6. Not tutmak, duyduklarınıza mantıklı bir çerçeve sağlayarak dersi etkin bir şekilde dinlemenizi sağlar, öğrenmeyi kolaylaştırır.
Derslerde not tutarken şu noktalara dikkat edin:
Notlarınızı küçük bir kâğıda sıkıştırmayın.
Sayfa kenarlarında yeterli boşluk bırakın.
Sizin için anlamlı kısaltmalar yaparak not alırsanız zamandan tasarruf da etmiş olursunuz.
Konuşmanın hızlı olduğu ve not alamadığınız yerlerde çizgiler koyun. Bu kaçırdığınız sözcüklerin yaklaşık miktarını belirler ve daha sonra tamamlamanızı sağlar.
6- Etkinliklerinizi, çalışma, dinlenme ve eğlence kurallarına göre düzenler ve planlarsanız başarı kendiliğinden gelecektir.

4-PROGRAM YAPMAK

Öğrencinin bir çalışma programı olmalıdır. Bu onu hem ders çalışmaya istekli kılacak, hem de öz disiplinini geliştirmesini sağlayacaktır. Yapılacak program gerçekçi olmalı, öğrencinin kapasitesine ve koşullarına uygun olmalıdır.
Ders çalışma programı hazırlanırken şu hususlara dikkat edilmelidir:
Ders çalışmaya okuldan eve geldikten en az yarım saat sonra başlanmalıdır. Yemek saatine kadar önemli derslerin bitirilmesine önem verilmelidir.Uyku ve dinlenme zamanlarını öncelikle planlamak gereklidir.
Her çalışmadan sonra 5-10 dakikalık tekrara yer verilmelidir.
Yorgunluk, açlık, hastalık gibi durumlar söz konusuysa ders çalışılmamalıdır.
Program esnek olmalı, öngörülemeyen durumlara göre değiştirilebilmelidir.
Programda dersler önem derecesine göre sıralanmalı, çalışmaya zor konulardan başlanmalıdır.
Öğrenmenin büyük kısmı okulda gerçekleşir. Evde yapılacak çalışmalar öğrenilenlerin pekiştirilmesini ve unutulmamasını sağlar. Ne sadece dersi dinlemek ne de sadece evde çalışmak yeterli olur. Her ikisinin de kolektif bir şekilde yürütülmesi gereklidir.

5-ÖĞRENİLENLERİN TEKRARI

Bir öğrenme olayından sonra öğrenilenle ilgili hatırlanan bilgi önce biraz artar. Sonra hızla azalır. Tümüyle öğrenilmiş bilgiler bile öğrenmeden sonraki 24 saat içinde tekrar edilmezse % 80 oranında unutulur.
Düzenli tekrar yapmayan öğrenci daha önce öğrendiği bilgileri çok az hatırlar ve bilgiler arsı bağlantıları kurmakta güçlük çeker. Sonuç olarak önce öğrenilmiş ya da yeni öğrenilecek olan tüm bilgilerde hedeflenenin altında verim elde edilir.
Düzenli tekrarlardan oluşan tekrar programının hatırlanma miktarının düşmeye başladığı noktadan itibaren uygulanması gerekir. Tekrar programının aşamaları şunlardır:
1. Tekrar: Öğrenme çalışmasının hemen sonunda yapılacak 10 dakikalık bir tekrar hatırlanan miktarın 1 gün korunmasını sağlar.
2. Tekrar: Öğrenme çalışmasından yaklaşık 24 saat sonra yapılacak 5 - 10 dakikalık tekrar öğrenilen bilgilerin bellekte 1 hafta korunmasını sağlar.
3. Tekrar: 1 hafta içinde yapılan 5 –10 dakikalık tekrar öğrenilenlerin 1 ay hafızada kalmasını sağlar.
4. Tekrar: Bilgi öğrenildikten sonra 1 ay sonunda yapılacak 5 –10 dakikalık son tekrar bilgilerin uzun süreli belleğe son derece güçlü bir biçimde yerleşmesini sağlar.
1. Uyarı: Tekrarlar uygulama ağırlıklı olmalıdır.
2. Uyarı: Sınav öncesi tekrarlarınızı son dakikaya kadar yapabilirsiniz. Ancak sonunda yeni bir şeyler öğrenmekten kaçının.

6 –ADIM ADIM İLERLEMEK

Diyelim ki önümüzde bir A konusu var. Bu konuysa A1, A2,A3.... gibi birbirlerine bağlı alt kısımlardan oluşmuştur.
A konusunu kavramak için iki teknik uygulayabiliriz:
1. Teknik: “A konusunu bütünüyle kavramalıyım.”
2. Teknik: “Önce A1 konusunu kavrayarak başlamalıyım,sonra A2....”
Sevgili gençler çalışmalarınızın daha verimli olabilmesi için bu seçeneklerden hangisini kullanmak daha doğru olur ?
Birinci seçenek doğrultusunda hareket ettiğimizde A1 konusunu anlayamadığımızda A konusunu tümüyle anlama amacımız gerçekleşmemiş olacaktır.
A1 konusunu anlayamama A2 ve A3 konularını da anlamamızı engeller. Bu da hayal kırıklığı yaşanmasına, boş vermeye ve isteksizliğe neden olacaktır.
İkinci seçenekteyse A konusunu anlamak için konunun alt bölümlere ayrılarak öğrenilmesi amaçlanmıştır. Buna göre çalışmalarımızda kendimize hedef seçtiğimiz amaç A değil A1 olacaktır. A1 konusunu öğrenirken yaşanabilecek zorluklar A konusunun değil A1 konusunun zorlukları olarak görülecektir. Bu da konuyu öğrenmekte zorluk çektiğimiz zaman aşırı genelleme yanılgısına düşmemizi engeller. “Ben A konusunda zorlanıyorum” yerine “A1 konusunda zorlanıyorum” demek hem gerçekçi bir değerlendirme olacak hem de cesaretimizin kırılmasını engelleyecektir.
A1 aşıldıktan sonra yeni alt amaç A2’dir. Hala A değildir. A’ yı kavramak ancak ve ancak son alt konu olan A3’ ten sonra bir amaç olabilecektir.
Çalışmalarımızda konuları bu şekilde alt bölümler ayırarak çalışmak tüm konunun iyi bir şekilde kavranmasını sağlayacaktır. Bunun yanında konular arasında mantıksal ilişkiler kurulmasına yardım edeceği için hatırlanması da kolaylaşacaktır. Tüm bunlarsa çalışırken daha bilinçli, istekli ve verimli olmanızı sağlar.
Başarılı olma olasılığını artıracak yaklaşım bütünü baş edilebilir ve adım adım tamamlayan parçalara bölmektir. Adımlar küçükse başarma olasılığı o denli yükselecek ve ilerdeki başarılar için enerji kaynağı oluşturacaktır.
ÇALIŞMALARINIZI KENDİNİZİ KORKUTARAK DEĞİL, TEŞVİK EDEREK VE AMAÇLARINIZI BAŞ EDİLEBİLİR KÜÇÜK PARÇALARA BÖLEREK YÜRÜTMENİZ BAŞARINIZDAKİ EN ÖNEMLİ ANAHTARLARDAN BİRİDİR!
Yazan
Bu makaleden alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:
"Verimli Ders Çalışma Yöntemleri" başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN'e aittir ve makale, yazarı tarafından TavsiyeEdiyorum.com (http://www.tavsiyeediyorum.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.
Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN'in izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.
     Beğenin    
Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Linkin'de paylaş Pinterest'de paylaş Epostayla Paylaş
Yazan Uzman
Tuncay GÜLEN Fotoğraf
Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN
Bursa (Online hizmet de veriyor)
Psikolojik Danışman
TavsiyeEdiyorum.com Üyesiİş Adresi Kayıtlı
.
Psk. M. Berk KARAOĞLU
■ Çocuk ve Ergen Psikolojisi
■ Aile Terapileri
■ Bireysel Psikoterapi
■ Cinsel Terapiler
Makale Kütüphanemizden
İlgili Makaleler Psk.Dnş.Tuncay GÜLEN'in Yazıları
► Verimli Ders Çalışma Psk.M.Enes İMERT
► Verimli Ders Çalışma Teknikleri Psk.Dnş.Galip ŞAHİN
► Verimli Ders Çalışma Nedir? Psk.Dnş.Fatma KIRIMLI TAŞKIN
► Etkin ve Verimli Ders Çalışmak Psk.Dnş.Şafak UZUN
► Ders Çalışmayı Verimli Hale Getirmek Psk.Dnş.Gökçe YILDIRIM
► Ders Çalışma Alışkanlığı Psk.Dnş.Kıvanç TIĞLI
TavsiyeEdiyorum.com Bilimsel Makaleler Kütüphanemizdeki 18,814 uzman makalesi arasında 'Verimli Ders Çalışma Yöntemleri' başlığıyla benzeşen toplam 33 makaleden bu yazıyla en ilgili görülenleri yukarıda listelenmiştir.
► Zaman Yönetimi Mart 2011
► Zeka Kuramları Mart 2011
► Geç Konuşma Terapisi Mart 2011
► İnanç Terapisi Mart 2011
◊ Karsta Online Terapi Mart 2011
Sitemizde yer alan döküman ve yazılar uzman üyelerimiz tarafından hazırlanmış ve pek çoğu bilimsel düzeyde yapılmış çalışmalar olduğundan güvenilir mahiyette eserlerdir. Bununla birlikte TavsiyeEdiyorum.com sitesi ve çalışma sahipleri, yazıların içerdiği bilgilerin güvenilirliği veya güncelliği konusunda hukuki bir güvence vermezler. Sitemizde yayınlanan yazılar bilgi amaçlı kaleme alınmış ve profesyonellere yönelik olarak hazırlanmıştır. Site ziyaretçilerimizin o meslekle ilgili bir uzmanla görüşmeden, yazı içindeki bilgileri kendi başlarına kullanmamaları gerekmektedir. Yazıların telif hakkı tamamen yazarlarına aittir, eserler sahiplerinin muvaffakatı olmadan hiçbir suretle çoğaltılamaz, başka bir yerde kullanılamaz, kopyala yapıştır yöntemiyle başka mecralara aktarılamaz. Sitemizde yer alan herhangi bir yazı başkasına ait telif haklarını ihlal ediyor, intihal içeriyor veya yazarın mensubu bulunduğu mesleğin meslek için etik kurallarına aykırılıklar taşıyorsa, yazının kaldırılabilmesi için site yönetimimize bilgi verilmelidir.


06:44
Top